fredag den 16. oktober 2015

Merkels muslimske galskab - Tyrkiets store fryd

Merkels muslimske galskab. 7.36 millioner Muslimer invaderer Tyskland


Daniel Greenfield


Den tyske kansler Angela Merkel insisterer på, at det at nægte at tage imod muslimske migranter er “farligt for Europa.” Merkel opfatter som sædvanlig situationen baglæns. Det er hendes program for at tage muslimske migranter ind der repræsenterer den alvorligste fare for friheden og fremtiden i Europa siden Sovjetunionens fald.
Merkel kan meget vel allerede have dødsdømt Tyskland. Avisen Bild, udgav et lækket hemmeligt regeringsdokument der anslår at antallet af immigrater til Europa i år kunne nå 1,5 million.
Den dårlige nyhed bliver værre endnu, fordi dokumentet samtidig anslår at hver indvandrer vil bringe så mange som 8 familiemedlemmer med sig når de først er bosat, og så nærmer man sig 7,36 millioner mennesker.
Det svarer til knap 10% af Tysklands befolkningstal. På blot en invasion.
Indvandrerne er for det meste unge mænd der strømmer ind i et land med en hurtigt aldrende befolkning, et land hvor andelen af unge mænd er sølle 5 millioner. Tysklands muslimske befolkning er allerede tæt på 5 millioner. Gennemsnitsalderen for Tysklands muslimske befolkning er 34, mens den ellers for den øvrige befolkning er 46.
Merkel har hurtigt fået sat fart i raten med Tysklands unge mandlige muslimske befolkning.  
Dokumentet afslører af op til 10000 indvandrere kommer ind hver eneste dag. Dokumentet forudser, at denne tilstrømning ikke standser lige med det samme. Dette er med til at gøre en ende på Tyskland og på Europa.
Med sådanne antal kan det ikke undre at Merkel ihærdigt forsøger at få fordelt byrden, hun forhåner de Centraleuropæiske land for deres nationalisme, og hun vil ikke lære af historien på trods af, som tidligere kommunist og tysk leder, hun repræsenterer de to politiske kræfter der historisk set har gjort mest for at fratage disse nationer deres nationale rettigheder og uafhængighed.
Merkel henviser til Berlinmuren når hun hævder at indhegning ikke fungerer. Men Berlinmuren holdt folk fra at forlade deres land. Det hegn Ungarn har sat op er i selvforsvar, ikke for at holde ungarerne inde, men for at holde de invaderende muslimer ude. Det er Merkel, hvis EU totalitarisme repræsenterer en ny Berlinmur, der kræver åbne grænser for muslimske indvandrere samtidig med man hindrer lande i at forlade EU.
Når Merkel konstaterer, “Flygtningene vil ikke blive hindret af at vi bygger hegn. Det er jeg fuldstændig overbevist om, og jeg har boet bag et hegn for lang tid siden,” så forvrider hun helt bevidst den moralske forskel mellem et hegn der holder invaderende ude og et hegn der holder folk inde, Østtyskland havde brug for et hegn, fordi folket ønskede at flygte fra det totalitære regime. EU har brug for politiske hegn for at afholde landene fra at komme væk fra dets politiske regime.
Valget er ikke mellem åbne grænser og Berlinmuren. Det er snarere de åbne grænser som Merkel er fortaler for der en anden form for Berlinmur. De kommunistiske land gør ikke indvandring umulig. De gør de at udvandre helt umuligt. Frie lande gør indvandring vanskelig, men udvandring let.
Sådan formodes demokratiet at fungere. Det tillader landets folk at bestemme, hvem der kan komme ind samtidig med man tillader at alle kan rejse. Merkels EU bringer USSR’s “Nationernes Fanger” i erindring, hvor alle kan komme ind, men ingen kan rejse ud.
Merkel advarer de europæiske lande om, at ved at nægte at lade muslimske indvandrere komme det er “bare ikke er til forhandling.” Dette er den form for sprog som totalitære regimer benytter.  
Europæerne får at vide at de vil miste deres troværdighed dersom de ikke tager imod muslimer. “Hvordan skal vi kunne forsvare kristne rundt om i verden, hvis vi siger vi ikke vil acceptere en muslim eller en moske i vort land?” spørger hun. “Det går bare ikke.”
Med ved at lade muslimer komme ind har man forhindret Tyskland i at forsvare kristne i deres eget land - og ikke kun i Mellemøsten.
Kristne flygtninge i Tyskland rapporterer at de bliver forfulgt, truet og gennembanket af muslimer. En iransk kristen flygtning talte om dødstrusler fra syriske muslimske indvandrere. En irakisk kristen familie er blevet slået og fik at vide, “Vi slår Jer ihjel og drikker Jeres blod.”
En lutheransk præst siger han bliver spurgt af flygtninge, “Skal vi skjule os som kristne i fremtiden i dette land?”
Det spørgsmål skal retteligen rettes til Angela Merkel og hendes gale muslimske vision for Tyskland.
Islamiseringen af Tyskland vil ikke gøre landet i stand til at forsvare kristne i Mellemøsten. I stedet vil det gøre regeringen endnu mere sårbar for terrorist afpresning og politisk pres fra muslimer. Og hvis Merkel virkelig var bekymret for de kristne så ville hun ikke bekæmpe de europæiske lande der ønsker at få kristne flygtninge frem for muslimske. Ikke alene har hendes forsonende indstilling over for muslimer intet gjort for at hjælpe kristne i Mellemøsten, men den har sat kristne i Tyskland i fare.
Trods modstand fra hendes eget parti fortsætter Merkel ufortøvet. Hun har taget kontrollen over flygtningepolitikken fra sin egen indenrigsminister, der var skeptisk over for hendes handling og kan have hjulpet Bild med at lade dokumentet lække, og hun fortsætter med at ignorere opfordringer fra sit eget parti til at sætte begrænsninger på antallet af flygtninge
Samtidig er muslimer i Tyskland meget højrøstede om at der ikke skal være begrænsninger på den muslimske indvandring.
Merkel er faktisk ikke en stor tilhænger af åbne grænser. Hun er en politiker der har taget en tragisk beslutning og desperat forsøger at tørre den af på resten af Europa. Efter først at have indtaget det rette standpunkt, brød Merkel sammen og frem for at indrømme at hun begik en fejl, hvis virkninger vil ødelægge hendes land forsøger hun desperat af fabrikere den ene latterlige undskyldning efter den anden som forsvar for hendes nye beslutning.
Hendes opfordringer til at dele byrden svarer til konsekvenserne af hendes ensidige politik for resten af Europa. Det er præcis den opførsel hun fordømte Grækenland for, blot for på hyklerisk vis at praktisere en version af den der er langt mere katastrofal, både såvel sikkerhedsmæssigt som økonomisk.
Merkels plan er, helt på egen hånd, at kræve at resten af Europa “deles” om velfærden, kriminaliteten og terrorismen hos de muslimske indvandrere som hun vælger at tage imod. Det er fuldstændig uretfærdigt.
Men eurokraterne kan ikke få sig selv til at nævne ‘grænsekontrol og hegn.’ Det tætteste de kan komme på den ide er en hyklerisk opfordring til Tyrkiet om at sikre de grænser de nægter at sikre.
Den tyrkiske løsning kræver dog at Europa tager imod endnu 500000 muslimer fra Tyrkiet i bytte for at landets tyranniske islamist hersker går med til at sikre grænserne. Dette betyder at man har overdraget den europæiske grænsekontrol og sikkerhed til et fjendtlig muslimsk land hvis hersker drømmer om at genopvække De Osmanniske Imperium og praler med “Moskeerne er vore forlægninger, minareterne er vore bajonetter, kupler vore hjelme, de troende vore soldater.”
Den er den type mand Europa også vil overdrage sin sikkerhed til. På samme tid skal de 500.000 muslimer også skulle “fordeles” over hele Europa.
Merkel hævder, at migranterne “giver større muligheder end risici.” Hvilke muligheder er så dette helt præcist? Halvdelen af den Muslimske “ungdom” i Tyskland er allerede uden arbejde. Knap en tredjedel af de muslimske invandrere tjener til livets opretholdelse gennem et professionelt arbejde.
Hvilke muligheder er der i at føje millioner af muslimer til velfærdskassen udover at skabe flere jobs for regerings bureaukrater der uddeler pengene?
Merkel’s forbundsfæller mener hun fortjener Nobel Prisen. Det gør hun helt sikker. Hitler og Stalin var begge nomineret til Fredsprisen. Og Merkel har skadet Tyskland og Europa mere end nogen anden leder siden disse to ‘ærværdige’ herrer.
Daniel Greenfield, a Shillman Journalism Fellow at the Freedom Center, is a New York writer focusing on radical Islam.


Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails