søndag den 4. oktober 2015

Venezuelas præsident Manduro - er han blevet sindssyg?

Er Venezuelas Maduro blevet sindssyg?En noget provokerende artikel i the Daily Beast fremhæver de “fejlbefængte” - eller tossede - handlinger og udtalelse fra Venezuelas præsident Nicolas Maduro.

Hvor tosset? Jo, han hævder at have talt med sin døde mentor, Hugo Chavez, via en fugl der kan tale.

Har har ligeledes udspyet flere konspirationsteorier rettet mod ham end du ville kunne finde ved et konvent i John Birch Society.
Maduro har intet gjort ved den hurtige og alvorlige nedtur i Venezuela - fra et olierigt venstreorienteret magtcentrum under Chavez til et usammenhængende Orwellisk samfund, med den højeste inflationsrate i verden. Da oliepriserne var i top og indtægterne ekstravagante skjulte det i nogen grad for befolkningen mangelen på duelighed hos regeringen. Men den tid er for længst forbi.
Voldsforbrydelser og bortførelser er så talrige at Udenrigsministeriet netop har advaret U.S. borgere mod at rejse til Venezuela. Mangelsituationen på bassale varer i landet er blevet så alvorligt at det undertiden er helt umuligt blot at få en rulle toiletpapir i Caracas.
Som med så mange andre autokrater synes det som om Maduro lider af akut politiks paranoia. Han har slået ned på oppositionen - og fået en populær oppositionsleder, Leopold Lopez, idømt 14 års fængsel. Gentagne gange har han givet tilladelse til at bruge magt - til døden - mod demonstrerende som han anser som en trussel mod regimet.
Maduros forfølgelsesvanvid er ikke kun begrænset til det indenlandske. Han har for nylig hævdet at nabolandene Colombia og Guyana fører “økonomisk krig” mod Venezuela - anklager der passer udmærket med retfærdiggørelsen af vold med de to nationers suverænitet.
“Hvis han selv tror på det meste af det han siger om konspirationsteorier mod han så er han altså ikke den mest sund i sindet man i verden” siger Adam Isaacson, fra the Washington Office on Latin America (WOLA), i et interview med The Daily Beast.
“Internationalt er der overhovedet inten tillid til Maduro,” siger Isaacson. “Han siger usande ting og han begår konstant fejl.”
Blandt hans besynderlige deklarationer til pressen: Påstanden om at han modtager råd fra afdøde Chavez via en talende fugl.
Sådan er situationen lige for øjeblikket at “en af det internationale samfunds hovedinteresser nu er at afværge en katastrofal implosion af landet,” siger Isaacson, fordi det kunne få meget alvorlige følger for hele regionen. “Der vil ske noget meget grimt i løbet af de nærmeste måneder,” advarer han.
Krisen på grænsen mellem Colombia og Venezuela er ægte da Maduros slag mod smuglere har resulteret i af flere end 20000 oprindelige indbyggere flygter fra Venezuela over grænsen. Tilsyneladende skelner Venezuelas militær ikke mellem smuglere og indianerne der bebor området. Venezuelanske tropper har åbnet ild mod uskyldige i de seneste dag, og dermed øget hysteriet i regionen. Et flertal af colombianere mener nu en krig er nært forestående.

Chancen for at Venezuelas militær skulle gribe ind og styrte Maduro er ringe, fordi han beskyttes af hundredvis af tropper fra Cuba der er hans personlige livvagt. Hugo Chavez rensede også ud i militæret blandt dem der kunne tænkes selv, og efterlod hæren uden effektiv ledelse. I den paranoide atmosfære i Caracas ville det være vanskeligt at iværksætte et kup uden det ville blive kendt. Derfor synes Maduro at sidde sikker - i øjeblikket.

Men den nære fremtid ser grum ud. Et kollaps af den venezuelanske økonomi kunne igangsætte en flygtningekrise så alvorlig som der der folder sig ud i Europa lige for tiden

Og Maduro kunne ende i en spændetrøje hvis det sker.Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails