torsdag den 5. november 2015

Sovjet spions dystre advarsel gælder stadig

Sovjet spions dystre advarsler gælder også i dag
Underkastelse er den strategi der benyttes mod ens modstandere og er absolut ikke ny. Den kinesiske militærstrateg, filosof og general Sun Tzu skrev for over 2500 år siden:

"Krigskunstens ypperste er at underlægge sig fjenden uden at kæmpe.”

I et interview med tidligere Sovjet KGB agent Yuri Bezmenov fra 1985 beskrives de teknikker  for ideologisk underkastelse der blev benyttet for at underminere amerikanske værdier, traditioner og institutioner og det i en udstrækning som mennesker ikke vil være i stand til, eller uvillige til, at modstå: Kommunismens totalitære ideologi der nu er blevet adopteret og anvendt mod USA af støtter af radikal Islam.

 
Ifølge Bezmenov:

“Det som det faktisk betyder er at man skal få ændret virkelighedsopfattelsen hos enhver amerikaner og det i en sådan grad, at trods overfloden af information, så er ingen i stand til at træffe fornuftsbetonede konklusioner for at forsvare sig selv, deres familier og deres land.
Det er en gigantisk hjernevaskproces, der foregår meget langsomt og er opdelt i fire stadier. Den første er - demoralisering; det tager sådan cirka 15-20 år at demoralisere en nation. Hvorfor så mange år? Fordi dette er minimum antallet af år der er påkrævet for at uddanne en generation af studenter i din fjendes land. De skal udsættes for fjendens ideologi. Med andre ord, bliver den marxistisk/leninistiske ideologi proppet ind i de ‘bløde’ hoveder hos mindst tre generationer af amerikanske studenter, uden den bliver udfordret af eller imødegået af basisværdierne i amerikanismen (amerikansk patriotisme).

Resultatet? Det er ret tydeligt. De fleste der gik ud af skolen i 60’erne sidder nu på stillinger i regeringen,i kommuner, virksomheder, i massemedierne og i uddannelsessystemet. Vi hænger på dem. Vi kan ikke komme af med dem. De er blevet forurenet; de er programmeret til at tænke og handle på visse stimuli og i et bestemt mønster. At ændre deres sind er ikke muligt, selvom man udsætter dem for ægte, sand information, selvom du beviser at hvidt er hvidt og sort er sort, så kan du stadig ikke ændre deres grundopfattelse og logikken i deres handlemønster.Med andre ord, for disse mennesker ....er processen ved demoralisering fuldendt og uigendrivelig. For at komme af med disse personer i samfundet skal der bruges endnu tyve eller 15 år med at uddanne en ny generation af patriotisk sindede og mennesker med sund fornuft, der der vil kunne handle i USA’s og det amerikanske samfunds interesser.

Som jeg nævnte før så vil udsættelse for ægte, sand information ikke betyde noget mere. En person der er demoraliseret er ude af stand til at fatte ægte information. Kendsgerninger betyder intet for ham. Selvom jeg oversvømmer ham med information, med ægte beviser, med dokumenter, med billeder, selvom jeg tager ham med til Sovjetunionen og viser ham koncentrationslejre så vil han nægte at tro på det, først når han får et gevaldigt los i bagdelen. Når en militærstøvle rammer plet ... så vil han forstå. Men ikke før. Det er tragedien ved hele situationen om demoralisering.

Overvej hvad Bezmenov beskrev der i 1985 og så den islamiske indoktrinering der nu for tiden finder sted i vort uddannelsessystem, og den islamiske lov Sharia der ganske langsomt introduceres i vort lovsystem og kultur af anti-amerikanere og de nyttige idioter, der vil være de selvsamme mennesker der er målet for udslettelse under et nyt totalitært regime - som beskrevet af Bezmenov.

"De fleste af dem ville skulle udslettes, jovist. Ganske enkelt fordi det psykologiske chok de vil opleve i det fremtidige smukke samfund med ‘lighed’ og ‘social retfærdig’ i praksis betyder at de helt klart ville gøre oprør. De ville være meget utilfredse, frustrerede og det marxistisk/leninistiske regime tolerer ikke sådanne mennesker. De vil helt klart være i gruppen af dissidenter.

“I det fremtidige USA ville der ikke være plads for marxistisk/leninistisk afvigelse som der er i nutidens Amerika. Her kan man blive populær og stinkende rig som Jane Fonda for at være ‘dissident’ for at ‘kritisere Pentagon.’ I det fremtidige samfund ville disse mennesker blot blive knust som kakerlakker. Ingen belønning til dem for deres smukke noble ideer om lighed.” spy _ agent_.jpg

Bezmenov beskrev de sidste stadier i den ideologiske underkastelse.:

“Næste trin er destabiliseringen - og det tager blot fra to til fem år at destabilisere en nation på de væsentlige områder - økonomi, udenrigspolitik og forsvarssystemerne...Næste trin er, naturligvis - Krise. Det kan tage op til blot seks uger at bringe et land ud i en krise. ....Og efter krisen, med en voldelig forandring i magtstruktur og økonomi får man den såkaldte periode med ‘normalisering. Den kan vare for evigt.

‘Normalisering’ er et kynisk udtryk lånt fra Sovjet propaganda. Da Sovjet tanks kørte ind i Tjekkoslovakiet i 1968 sagde kammerat Brezhnev, “Nu er situationen i vort broderlige Tjekkoslovakiet normaliseret” “Dette er hvad der vil ske i USA, hvis I tillader alle disse slyngler at bringe landet ud i krise, ved at love folket alle mulige goder og et paradis på jorden, for at destabilisere Jeres økonomi, eliminere princnipperne bag fri markedshandel og oprette en Big Government i Washington D.C.”

I disse tider nu da USA er under angreb såvel hjemme som ude af de totalitære ideologier ved radikal Islam og den politiske venstrefløj er Bezmenovs vise råd mere end nogensinde sande. Det var et sådant råd præsident Reagan forstod, og han tog kampen op mod Sovjets aggression og derfor vandt vi til sidst Den Kolde Krig.

“Uddan Jer og forstå hvad der foregår rundt om Jer. I lever ikke i en fredesn tid. I befinder Jer i en krigstilstand og der er meget lidt tid til at redde Jer selv.”


Lawrence Sellin, Ph.D. is a retired colonel with 29 years of service in the US Army Reserve and a veteran of Afghanistan and Iraq. Colonel Sellin is the author of "Restoring the Republic: Arguments for a Second American Revolution ". He receives email at lawrence.sellin@gmail.com.


http://www.familysecuritymatters.org/publications/detail/soviet-spys-dire-warnings-30-years-ago-come-true-in-obamas-america?f=must_reads#ixzz3qRtLZTwN

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails