søndag den 29. november 2015

Ubådskrig - lad endelig vraget blive liggende

Vraget af Richard Montgomery


U-båden var tysk fra 2. Verdenskrig, en type der var ganske enestående i sammenligning med andre landes. Den tyske U-båds strategi, især i krigens begyndelse, omfattede at man som mål havde britiske lastskibe. Disse fragtskibe var mere bygget til transportformål end til kamp, og var derfor dårligt forberedt til selvforsvar og da slet ikke at gå til modangreb, hvilket gjorde dem til lette mål.

At ødelægge forsyningslinjerne samtidig med man ikke tog nogen risici for sig selv synes at være en vindende strategi for den tyske flåde.

Som modsvar investerede den amerikanske flåde i bygningen af Liberty fragtskibe -- store fragtbåde der var i stand til at afvise u-bådsangreb -- og som blev bygget på briternes vegne for at hjælpe med til at holde deres handel ‘oven vande.’ Efter de var færdigbygget blev mange Liberty skibe sendt til britiske farvande.

En af dem er der stadig, og du kan besøge det. Hvis du vil forsøge så følg med her:  

Se bag den gul advarselsbøje - til venstre - og du kan se masten af SS Richard Mongomery det Liberty skib det drejer sig om. Vraget af det er i Themsens udmunding, der hvor floden møder Nordsøen. Se på kortet, det røde flag viser hvor resterne af SS Richard Montgomery befinder sig.

The United States byggede Montgomery i sommeren 1943, og i august følgende år blev det sendt til Europa lastet med over 6000 tons ammunition. Der var ingen problemer med rejsen fra Philadelphia over Atlanten og Montgomery blev overdraget til britisk kontrol da det ankom til UK. Skibet var del af en stor konvoj til Frankrig, der for nylig var blevet generobret af De Allierede efter den succesrige D-Dag invasion og Slaget om Normandiet.

Uheldigvis var der en uheld og skødesløshed med til at forhindre at det skulle ske. Selvom de fleste Liberty skibe havde en vanddybde (det vil sige den del af fartøjets køl der er under vandet) på cirka 14 feet var Montgomerys 31 feet, og der var derfor brug for mere vand under kølen end normalt. Det løb på en sandbanke, som det kun bankede ind i, fordi kaptajnen sov, og den næstkommanderende, af ikke forklarlige årsager, ikke fik slået alarm, selvom de andre skibe udsendte sirenealarmer. Da tidevandet faldt sad hele skibets underside uhjælpeligt fast i havbunden. En måned senere, efter en dyr og i det store og hele ikke succesrig redningsoperation, brød skroget i to dele. Vraget af Montgomery står stadig på samme sted.

Det er sådan set ikke problemet - der er masser af vrag spredt ud over havenes bund -- men Montgomery var ikke tom da den gik ned. Husk den medbragte eksplosiver - en masse af dem. Anslået cirka 1400 til 1500 tons TNT befinder sig nu ved og omkring vraget, hvilket samtidig gør det til en rigtig dårlig ide at besøge stedet. Derfor bøjen.

Ifølge en rapport (pdf), vil en kollision med resterne af lasten kunne resultere i en enorm eksplosion, og området er derfor, forståeligt nok, afspærret. I 1970 konkluderede BBC, at hvis vraget skulle gå i luften så ville det medføre en bølge på 8 meter, og en sky af stumper 1,5 kilometer i vejret, og eksplosionen ville sandsynligvis ødelægge enhver rude i den nærliggende by Sheerness, hvor der bor cirka 20000 mennesker.

Disse estimater kan være noget overdrevne -- vi aner sådan set ikke hvad der foregår der under vandet -- men alle er enige om at det ikke er nogen god ide at forsøge at bjærge vraget. Det vil være for dyrt selv hvis det gik godt, og hvis dårligt ville skaden få bjærgningsomkostningen til at ligne småpenge. For tiden - og sandsynligvis i årtier endnu - vil masten rage op over vandet, og bøjen vil advare alle der sejler forbi.

Bonus Fact: Det tog otte måneder at bygge det første Liberty skib, men med tiden kunne skibsbyggerne i USA få bygningsperioden ned på blot 6 uger. I et tilfælde arbejdede de endnu hurtigere med USS Robert E. Peary. Den blev færidgibygget på kun 5 dage - et publicity stunt for at få gang i krigsforberedelserne.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails