torsdag den 21. januar 2016

Saudi Arabiens og Qatars officielle politik - HAD VESTEN!

Med venner og allierede som disse - hvem har så brug for ISIS?

Mens de amerikanske sludrehoveder fortsætter med at give udtryk for deres “moralske forargelse” over Donald Trumps opfordring til “et totalt og fuldstændigt stop for at muslimer kommer ind i United States indtil vort lands repræsentanter kan finde ud af hvad der er gang i,” skulle de måske første overveje hvad der er den officielle indstilling hos muslimske regeringer vedrørende amerikanerne - begyndende naturligvis med U.S. “venner og allierede.”
Jihad had mod ikke-muslimske “vantro er ikke kun begrænset til Islamisk Stat som U.S. ledelsen affærdiger som værende hverken en stat eller repræsentant for Islam. Det er snarere den officielle position hos, blandt andre, Saudi Arabien - en i sandhed meget ægte stat, fødestedet for Islam, og selvfølgelig “ven og allieret” med Amerika, man burde se nærmere på.
Saudia Arabiens Permanente Komite for Islamisk Forskning og udstedelse af Fatwas - der udsteder religiøse dekreter der så bliver til lov, - udstedte en fatwa, eller dekret med titlen “Pligt til at hade jøder, polyteister og andre vantro.” Den er skrevet af Sheikh Abd al-Aziz ibn Baz (d. 1999), tidligere stormufti og den højeste religiøse myndighed i regeringen - og den er forekommer stadig på websitet.
Ifølge denne regeringsstøttede fatwa skal muslimer - det vil sige befolkningen i Saudi Arabien - være “imod og hade de som Allah byder dem at være imod og hade, herunder jøder, kristne og andre mushrikin [ikke muslimer), indtil de alene tror på Allah og følger hans love, der blev overdraget til hans profet Muhammad, må fred og velsignelse være over ham.”
Som bevis for dette citerer Baz et antal vers fra Koranen der udgør doktrinen om ‘Troskab og fjendskab’ - den selvsamme doktrin som hver Sunni jihadi organisation fremhæver for at konkludere at  Muslimske mænd skal hade deres kristne eller jødiske hustruer (skønt de ‘naturligvis’ skal nyde dem seksuelt).
Disse Koran vers omfatter: “Hav ikke jøder og kristne som dine venner og allierede”  (5:51) og “Du skal ikke finde nogen der tror på Allah og på Den Sidste Dag være på venlig fod med de som er imod Allah og hans Budbringer (dvs. ikke muslimer) - og det selvom de er deres fædre, deres sønner deres brødre eller deres nærmeste slægtninge.” (58:22; se også 3:28, 60:4, 2:120).
Efter at have citeret versene gentager Baz:
Der mange sådanne vers og andre tydelige beviser vedrørende forpligtelsen til at foragte vantro - fra jøderne, kristne og alle andre ikke muslimer - sammen med forpligtelse til at stå dem imod indtil de tror på Allah alene.
Trods dokumentationen for deres officielle had mod alle ikke muslimer (skønt websitet sådan set er ukendt i Vesten) internationalt hævder Saudi Arabien “at støtte principper for retfærdighed, menneskelighed, at fremme værdier og principperne for tolerance i verden,” og undertiden anklager de Vesten for en formodet “diskrimination baseret på religion.”
Et så voldsomt hykleri manifesterer sig overalt og er med til at forklare, hvordan Saudi Arabiens officielle regeringspolitik kan være had mod kristne og jøder - børn bliver oplært til rent rituelt af forbande jøder og kristne i grundskolen - og landets ledere (alle mænd) støtter steder som Georgetown University’s Prince Alwaleed bin Talal Center for Muslim-Christian Understanding (det virkelige formål med den synes at være støtte til indflydelsesrige “kristne” akademikere så de kan hvidvaske Islam i offentligheden).
Vor anden “gode ven og allieret” Qatar dokumenterer også helt offentligt hadet mod enhver ikke muslim - eller sådan set 100% af Amerikas befolkning. Et website ejet af Qatari Ministry of Awqaf and Islamic Affairs udstedte en fatwa med titlen. “Forpligtelsen til at hade vantro, være fri for dem og ikke være venner med dem.”
Udover at citere de sædvanlige vers i Koranen om Troskab og Fjendskab føjer fatwaen til at især kristne skal hades, fordi de tror at Gud er en Treenighed, at Kristus er Guds Søn og at han blev korsfæstet og genopstod for at sone menneskehedens synder - kristendommens hoveddoktrin der på de kraftigste afvises i Koranen (se 5:72-81).
Pudsigt er det, at det er den selvsamme webside, der er ejet af regeringen i Qatar, der engang udstedte en fatwa der gjorde det lovligt at brænde “vantro” - for derefter at fjerne den efter Islamisk Stat I retfærdiggjorte sin brænding af en jordansk pilot, ved at citere og benytte argumenter fra denne fatwa.
Kort sagt, det er altså ikke denne eller hin “radikal” der “ikke repræsenterer Islam” men det er en “ægte stat” der hader ikke muslimske “vantro.  Det er altså regeringerne i Saudi Arabioen og Qatars offcielle holdning som vi altså opfatter som “venner og allierede.”  
Denne meget lidt diskuterede kendsgerning kunne forklare, hvorfor majoriteten af terrorisme i Amerika begås af muslimer, og hvorfor majoriteten af amerikanere støtter Trumps forslag og midler.
[1]  Komiteen kendes under andre engelske navne herunder The Standing Committee for Scholarly Research and Fatwa, eller The Committee for Research and Religious Edicts, eller The Permanent Committee for Islamic Research & Verdicts, eller The General Presidency of Scholarly Research and Iftaa,’ eller på Arabisk, al-Lajnah ad-Daa'imah lil-Buhooth al-'Ilmiyyah wal-Iftaa.

Raymond Ibrahim is a Shillman Fellow at the David Horowitz Freedom Center, a Judith Friedman Rosen Writing Fellow at the Middle East Forum and a CBN News contributor. He is the author of Crucified Again: Exposing Islam’s New War on Christians (2013) and The Al Qaeda Reader (2007).

http://www.frontpagemag.com/fpm/261524/saudi-and-qatari-governments-order-all-muslims-raymond-ibrahim

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails