fredag den 14. juli 2017

Trump har gjort op med Obamas favorisering af muslimske flygtninge

Trump har gjort op med Obamas favorisering af muslimske flygtninge
Som et af vor mest dystre øjeblikke i vor historie, lukkede Obama døren for virkelige flygtninge, de forfulgte kristne i Mellemøsten, men åbnede den til gengæld på vid gab for muslimske indvandrere. Selvom langtfra alt er helt i orden går det langt bedre nu.

Flere kristne flygtninge end muslimske flygtninge har fået lov til at komme til United States i de første måneder under Trump administrationen. Dermed er den tendens at muslimer i stor grad har været langt flere end kristne under Obamas år som præsident, vendt. Det viser en Pew Research Center analyse af data fra U.S. State Department
Fra Donald Trump’s første arbejdsdag i embedet den 21. januar til 30. juni er der ankommet  9,598 kristne flygtninge til USA - sammenlignet med 7,250 Muslimske flygtninge, Kristne udgjorde 50% af alle flygtninge der ankom i denne periode, sammenlignet med 38% der er muslimer. Cirka 11% af disse nyankomne tilhører andre religioner, mens 1% hævder ikke at have noget religiøst tilhørsforhold.  

Den religiøse sammensætning af flygtninge til USA har også ændret sig på månedlig basis. I februar efter Trumps første hele måned i embedet stod muslimer for 50% af de 4580 flygtninge der kom til USA og kristne udgjorde 41%. I juni måned udgjorde de kristne 57% mod muslimer med 31%. Dette står i grel modsætning til året 2016, da et rekordstort antal muslimske flygtninge kom til landet, og muslimer udgjorde en højere andel end kristne - 46% verus 44%.

Imidlertid er skiftet i den religiøse sammensætning af flygtninge siden januar i tråd med en længevarende tendens: I budgetårene 2002 til 2015 var der flere kristne flygtninge end muslimske med 2005, 2006 0g 2016 som undtagelser.

Det er fordi kristne var og er lovlige flygtninge. Skiftet mod flere muslimer var politisk betinget.
Daniel Greenfield, a Shillman Journalism Fellow at the Freedom Center, is a New York writer focusing on radical Islam.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails