søndag den 13. august 2017

Optimismen hos mindre virksomheder højeste i 10 år - USA

Gallup: Optimismen hos mindre virksomheder højeste i 10 år

En ny Gallop undersøgelse af optimismen hos mindre virksomhedsejere om deres nuværende situation viser en tillid og optimisme man ikke har set de sidste 10 år.
En anden undersøgelse afslører også en forbløffende øgning i jobskabelsesindexet fra andet til tredje kvartal. Index var +35 i juli måned - aldrig været så højt.
Virksomhedsejere blev spurgt til deres nuværende situation og hvordan de følte fremtiden for deres forretninger så ud. Selvom virksomhedsejerne historisk set er mere optimistiske om fremtiden i forhold til deres nuværende situation så viser resultatet af undersøgelsen en temmelig stor vækst i optimismen og hvordan man ser på den nuværende situation.
"Den overordnede øgning i indeks i dette kvartal er hovedsageligt resultatet af en øgning i tallene lige nu nu fremfor forventninger om fremtiden,” nævner Gallup. Tallene lige nu er steget +35 i andet kvartal til +45 i tredje kvartal.”
21% af de små virksomheder sagde de har øget antallet af ansatte der nu er et procentpoint under den højeste procent som man oplevede i 2007, nemlig 22. Blot 10% af virksomhedsejerne sagde at antallet af jobs er faldet i det sidste år, hvilket er det laveste niveau siden 2006.
En anden undersøgelse fra Gallup finder at jobskabelsen rammer en alle tiders rekord i juli måned. Gallup finder frem til dette ved at undersøge om arbejdsgivere ansætter, udvider deres arbejdsstyrke eller afskediger. Næsten halvdelen af de adspurgte arbejdsgiverne, 47% sagde deres virksomhed ansatte nye i juli måned mens blot 10% sagde de skar ned på arbejdspladser.
"Gallup's job skabelsesindeks har ligget ved eller nær ved det højeste i løbet af de sidste fem måneder, siden Gallup indledte målinger i 2008” fastslår undersøgelsen. “Dette  kommer samtidig med at arbejdsløshedstallet i juni måned i USA - den sidste måned hvor der er data fra regeringen - forbliver lav.”
Vikrsomhedsejerne sagde deres største udfordring var regeringers politikker såsom skatter og reguleringer.
Deregulerings klimaet i Washington og løftet om lavere skatter har åbenbart ringe effekt på disse tal ifølge Gallup. De er nemlig stadig de største bekymringer hos de små virksomheder og de tal er ikke faldet mærkbart.
Jeg mener at den vigtigste lære ud af disse tal er, at almindelige amerikanere ignorerer den ‘støj’ der kommer fra Washington og fortsætter deres dagligdag. Demokraterne kan håbe de skaber frygt for Trump blandt vælgerne, men disse undersøgelser viser ingen tegn på frygt, ingen angst, kun optimisme over hvordan det går nu.
Juli måneds jobtal viser en blomstrende økonomi med flere end 200000 nye jobs hvor man ‘kun’ forventede 180000.
Hvis der er et psykologisk aspekt ved en spirende økonomi - tillid hos virksomhederne og vækst i antallet af jobs kunne det indikere at den nære fremtid i sandhed ser lys ud.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails