tirsdag den 28. december 2010

Bibelens vold og Koranens vold

Bibelens politiske vold og Koranens

Bill Warner

Et af de oftest benyttede argumenter i forsvaret for Islam er at Bibelen er ligeså fuld af vold som Koranen. Logikken er som følger. Hvis Koranen ikke er mere voldelig end Bibelen, hvorfor så bekymre sig om Islam?

Dette argument stiller Islam på samme stade som Kristendommen og Jødedommen. Det er helt forkert, men den analogi er meget populær da den jo tillader den som intet kender til Islams faktiske læresætninger at kunne tale med. "Se, Islam er ligesom Kristendommen; kristne er ligeså voldelige som muslimer." Hvis det er sandt, da behøver du ikke sætte dig ind i Islam doktrin.

Dette er imidlertid ikke et teologisk argument. Det er et politisk. Dette argument handler ikke om hvad der foregår i et tilbedelsessted, men om hvad der foregår på ideologiernes markedsplads.
Er Islams doktrin mere voldelig end Koranens?

Der er kun en måde at kunne bevise, eller modbevise, denne sammenligning og det er at måle på forskellene af volden i Koranen og Bibelen. Først og fremmest gælder det om at definere vold. Den eneste vold der betyder noget for en der står udenfor Islam, Kristendommen eller Jødedommen er hvad den gør ved "andre" eller politisk vold. Kain der dræbte Abel er ikke politisk vold. Politisk vold er ikke at slå et lam ihjel for et måltid eller foretage dyreofre. Bemærk, at uanset hvad en veganer eller et medlem af PETA (dyrerettighedsbevægelsen) synes om at det er voldelige handlinger da indbefatter de ikke vold mod veganere eller PETA medlemmer.

Det næste der skal bruges i sammenligningen af doktrinerne er det kvantitative og det kvalitative. Koranens politiske vold kaldes "at kæmpe for Allahs sag," eller jihad. Vi skal dog gøre mere end blot 'måle' jihad i Koranen. Islam har tre hellige tekster: Koranen, Sira og Hadith, eller den islamiske trilogi. Sira er Muhammads biografi. Hadith er traditionerne - hvad han gjorde og sagde. Sira og Hadit udgør Sunna, det fuldkomne mønster for al islamisk opførsel.


Koranen er den mindste af de tre bøger i trilogien. Den udgør kun 16% af den samlede tekst. Dette betyder at Sunna indeholder 84% af Islams hellige tekster. Denne statistik alene, har store udfordringer. Det meste af den islamiske doktrin er om Muhammad og ikke Allah. Koranen siger 91 forskellige steder at Muhammad er det fuldkomne mønster for livet. Det er meget mere vigtigt at kende Muhammad end at kende Koranen. Dette er nogle meget gode nyheder. Det er let at forstå en biografi om en mand. At kende Islam er at kende Muhammad.

Det viser sig at jihad forekommer i stor mængde i alle tre tekster. Her er et kort over resultaterne. Det er meget betegnende at Sira vier 67% af sit indhold til jihad. Muhammad var i gennemsnit med i en hændelse med vold hver sjette uge i de sidste ni år af hans liv. Jihad var det som gjorde Muhammad fik succes. Her er et kort over væksten i Islam.
Da Muhammad var en religionsprædikant voksede Islam med en rate af 10 muslimer om året, men da han vendte sig til jihad voksede Islam med en gennemsnitsrate af titusinde om året.

Alle detaljerne om, hvordan jihad skal udføres er beskrevet til mindste detalje. Koranen giver den store vision om jihad -- verdens erobring ved den politiske proces. Sira er en strategisk manual, og Hadith er den taktiske manual for jihad.

Lad os nu se på den hebraiske Bibel. Når vi opregner al den politiske vold kan vi se at 5,6% af teksten er helliget den. Der er ingen tilbøjelighed til politisk vold i Det Nye Testamente. Når vi regner på mængden af ord der kan knyttes til politisk vold, finder vi 327547 ord i Trilogien, og 34039 ord i den hebraiske Bibel. Trilogien har 9,6 gange så mange ord knyttet til politisk vold som den hebraiske Bibel.


 Det virkelige problem går langt videre end den kvantitative måling af ti gange så meget voldeligt materiale; der er også den kvalitative måling. Den politiske vold i Koranen er evigtvarende og universel. Den politiske vold i Bibelen var knyttet til den særlige historiske periode eller stedet. Dette er en kæmpeforskel på Islam og andre ideologier.
 

Volden forbliver en konstant trussel for alle ikke-islamiske kulturer, nu og ind i fremtiden. Islam er ikke analog med Kristendommen eller Jødedommen på nogen måde.

Udover En Gud Doktrinen er Islam helt sin egen.
En anden målemetode af forskellen mellem volden der kan findes i de jødisk/kristne tekster og Islams tekster kan findes i brugen af frygten for vold mod kunstnere, kritikere og intellektuelle.

Hvilken kunstner, kritiker eller intellektuel føler nogen skruetvinge af frygt, hvis de fordømmer kristne eller jøder? Se imidlertid på eksemplerne på politisk voldstrusler mod og/eller mord mod Salman Rushdie, Theo van Gogh, Pim Forteyn, Kurt Westergård, den danske karikaturtegner, og så mange andre. Hvilken kunstner, kritiker, eller intellektuel har ikke haft en frygtens byrde fra Islam på sig når det drejer sig om ytringsfriheden? Den politiske forskel i svarene på de to doktriner er enorm. Den politiske frugt fra de to træer er så forskellige som nat og dag.

Det er på høje tid for de såkaldte intellektuelle at komme til fornuft og dømme Islam ud fra dens aktuelle doktrin og ikke komme med lamme analogier der er en andet års studerende værdig. Beviser baseret på kendsgerninger burde erstatte de fantasier, der har sin baggrund i politisk korrekthed og multikulturalisme.


- Bill Warner, Director of the Center for the Study of Political Islam


Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails