torsdag den 30. juni 2016

Islam: Den Gyldne Regel vi glemmer til fare for os selv

Islam: Den Gyldne Regel vi glemmer til fare for os selvHer for nylig debatterede Englands 190-år-gamle Oxford Union - verdens mest prestigefyldte debatforum - et emne mange i dag anser som tabu. Præsident Obama ville forsikre os om at debat er unødvendig, da han kender svaret.

Emnet: Er Islam en fredelig religion? Obama bliver ved med at gentage og forsikre os om, at det er den.

Mange ikke-muslimer godtager denne ulogiske opfattelse, fordi de fleste religioner er fredelige. Men konsekvensen af dette er, at enhver intellektuel debat der drejer sig om Islam er blevet gjort tavs mens andre religioner sådan set er ‘lovligt bytte.’ Politisk korrektheds grænser går ved Islam, få gjort en fornuftig debat tavs er ideologien bag.

Blandt familien af religioner er det Islam der er det uvorne medlem, lidende under en psykose der får andre til at gå som på æggeskaller af frygt for at gøre den vred. Men ved at gøre det bidrages kun til en atmosfære der får Islam til at angribe andre der ikke er villige til at forsvare den.

I the Oxford Union debatten argumenterede aktivisten Anne Marie Waters for, at Islam ikke er  fredelig.  Hun bemærkede at dens støtter på særdeles effektiv vis har spillet denne ‘fredsopfattelse’ så godt at de ikke behøver bevise det substantielt.

I U.S. retssystemet anerkendes at en person er "formodet uskyldig”  indtil det modsatte er bevist. Denne formodning lægger pres på anklageren - for at bevise at den anklagede begik overtrædelsen. Skyld skal fastslås ved “uomgængeligt bevis.”  

Waters argumenterer for sin sag, og kom med uomgængelige beviser på Islams dystre side. Hun  lagde skylden på selve Islams handlinger”" såsom:

  • Dødsdomme for “forbrydelser” mod Islam, såsom frafald, blasfemi, utroskab og homoseksualitet.
  • Mandat for kønsadskillelse og diskrimination af køn.
  • At der lægges langt mere vægt på en mands udtalelser i en sag frem for en kvindes.
  • Accept af barneægteskaber og polygame ægteskaber ligesom ægteskaber uden brudens samtykke.
  • Brutale afstraffelser som amputationer, halshugninger og nedslagtning af de som tør krænke religionen.
  • Fængsling af kvindelige ofre for voldtægt.
  • At man fremmer anti-semitisme.  

Waters gik videre med at forklare at Islams opfordring til vold er uden grænser - som bevist ved 9/11 angrebene i USA, London Underground bomberne, Madrid, Mumbai, Mali, Bali, Nordnigeria, Sudan, Afghanistan, Saudi Arabien, Iran, Yemen, Pakistan Belgien og så videre.
ANN MARIE WATERS

Forsvarsadvokater i en U.S. retssal ville kunne argumentere for at Waters bevis, såsom vold kan være typisk for islamiske ekstremister, men ikke for moderate muslimer.

Waters behøver blot at citere muslimske ledere der siger noget helt andet.

For nogle år siden da han blev bedt og at komme med forskellen på moderate og ekstremistiske muslimer forsikrede Tyrkiets premierminister  Recep Tayyip Erdogan os om:  "Disse beskrivelser er meget grimme, det er krænkende og en fornærmelse mod vor religion.”

“Der er ikke noget moderat eller ikke moderat Islam og sådan er det bare,” føjede han til.

Erdogan skelner ikke, fordi alle muslimer har deres marchordrer fra tre religiøse tekster - Koranen, Sira (profeten Muhammads biografi) og Hadith (en samling af Muhammads udtalelser). Motivationen for enhver handling Waters benytter som bevis findes i dem.

En anden muslimsk leder anerkender Islams nedarvede forkærlighed for vold og som følge deraf opfordrer han til en justering af denne her i det 21. århundrede. Det er Egyptens præsident Abdel Fattah al-Sisi. Han anerkender Islams indbyggede arv, der i århundreder har været en voldelig fortolkning og er ødelæggende, og som sætter Islam op mod resten af verden.

Waters argumenter ville have været støttet af den amerikanske fysik- og matematikprofessor Bill Warner, der ved en videnskabelig tilgang forsøgte bedre at forstå Islams forhold til “kafir” (vantro).

Ved at udføre en uafhængig analyse af kompleksiteten i de tre nævnt islamiske tekster blev Trilogy Project "med baggrund i videnskabelige principper og objektive metoder således at en uafhængig person kunne opnå samme resultater ved samme metoder.” Idet han forklarer sit fokus i gennemgangen af teksterne bemærkede Warner:

"Min eneste bekymring er hvordan Islam behander mig og mit folk - kafirs. Hvordan Islam betragter og behandler kafir er politisk Islam ....Koranen siger at kafir kan myrdes, pines og plages, lægges planer imod, røves, krænkes, slaveholdes, halshugges, nedværdiges forhånes og så videre. Hadith og Sira siger det samme.”

Den målestok Warner anvendte gennem teksterne var en der med lethed kan forstås i Vestens samfund - Den Gyldne Regel - det vil sige at behandle andre som man gerne selv vil behandles. Han konkluderer at “Den Gyldne Regel” fjerner brutalitet, krænkelser og fordomme rettet mod kafir (vantro). De konstante angreb ville forsvinde.

Med denne holdning fandt Warner:

“Det som er forbløffende er hvor meget Den Gyldne Regel er borte fra Trilogien. I cirka 61% af Koranen er den borte, 75% i Sira og 20% i Hadith. Som jeg sagde. Det eneste jeg bekymrer mig om, er hvordan Islam behandler kafir, men Den Gyldne Regel fjerner også alle de dualistiske regler om kvinder. Derfor vil forskellen være endnu større når materialet om kvinders behandling er fjernet.”

Warner's forskning førte til hans advarsel: “Det værste i opfattelsen af Islam er at det er en religion ...religion er dog den mindste del af Islam.”

Islam, er med andre ord, mest en politisk- ikke en religiøs ideologi. Dog giver vi den samme vægt som en religion.

Når Islam kritiseres hejser dens støtter “islamofobi” flaget. De sætter vognen - foran - hesten ved at gøre dette. Da overvældende beviser tydeligt klargør at Islam ikke er fredelig, så ligger bevisbyrden nu på dem til at bevise noget modsat.  

Interessant er det at i sin 2015 National Prayer Breakfast tale, Obama bemærkede Obama  "den ene lov vi alle kan være ganske sikker på binder folk af alle trosretninger samme ....er Den Gyldne Regel.” Ganske blindt ignorerer han videnskaben ved at benytte denne regel om Islam.
A version of this piece also appeared on http://www.theblaze.com/
Lt. Colonel James G. Zumwalt, USMC (Ret.), is a retired Marine infantry officer who served in the Vietnam war, the U.S. invasion of Panama and the first Gulf war. He is the author of "Bare Feet, Iron Will--Stories from the Other Side of Vietnam's Battlefields," "Living the Juche Lie: North Korea's Kim Dynasty" and "Doomsday: Iran--The Clock is Ticking." He frequently writes on foreign policy and defense issues.


http://www.familysecuritymatters.org/publications/detail/islam-the-golden-rule-debate-we-neglect-at-our-own-peril?f=must_reads#ixzz4AFNd4Ae6

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails