torsdag den 8. september 2022

Bæredygtig energi - Nazisterne var de første

Nazisterne var først med bæredygtig energi

Hvorfor studere historie og et så ækelt emne som da Nazisterne overtog magten efter Weimar Republikken? Fordi, citat George Santayna ‘de som ikke kan huske fortiden er dømt til at gentage den.’ Det kan se ud til vi har glemt en masse, fordi vi som civilisation gentager de skøre Nazi planer om bæredygtig energi - og det i en altomfattende skala.

En god kilde som dokumentation er denne bog:
Forsiden til Teknik og Økonomi i Det Tredje Rige - et program til skabelse af arbejdspladser af Franz Lawaszeck, udgivet i 1933

Dr. Franz Lawaszeck var opfinder og fabrikant af vandkraft turbiner i Bayern. Som tidligt medlem af Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, eller Nazipartiet) blev han hurtigt en prominent talsmand for partiet og havde en tæt relation med andre National Socialister som Feder, Streicher, Himmler, Backe, Goebbels, etc.  Hans bog indledes med at forkaste den kapitalistiske stat og gå ind for en livsvæsentlig lighed der kun kan eksistere i en korporativ stat.

Dr. Lawaszeck begynder at diskutere energi på side 10. De store industrivirksomheder i et kapitalistisk samfund har en fordel ved at de kan dække deres eget behov for energi på fabrikken for 1.5-2.0 pfennig/kWh, hvorimod små virksomheder skal betale 10-25 pfennig/kWh.

Så på side 12 om hydrogen (brint) økonomien:
Forvandlingen af samfundet til et brint samfund er et vigtigt skridt for en ny industriel revolution. Vi skal bruge dette "vorsprung durch technik" [teknologfordel).  Brintmotorer er mere kraftfulde end diesel- eller benzinmotorer. Med den billige brint vil det blive billigere at fabrikere og svejse stål. Således ville vi med succes konkurrere på verdensmarkedet og eksportere mere. Vi kan derpå tilbagebetale vor nationale gæld, selv når vi har reduceret renten til 0.
På side 47, går han i dybden med Nazi forvandlingen af den energikrævende industri:
Kort sagt så kan industriens behov opfyldes af brint-vind kraft og kul. Kul er spild, fordi det er så billigt så de langtrækkende økonomiske effekter ikke tages i betragtning. Kul ville kunne udnyttes langt bedre i kemi-industrien og til andre produkter. Vand og vindkraft kan give os op til 80% af energien. Den bæredygtige energi er gratis og overalt. Hvorfor benyttes den ikke langt mere? Renter er den største forhindring for at gøre vand og vind profitabelt. Så længe vi har renter vil det lægge begrænsning på vandkraft.
Derpå videre til brint og økonomien bag - side 60:
Vor mission er at bygge nye vand og vindkraftanlæg uafhængig af vort elektricitetsystem, således at de kan producere værdifuld bæredygtig energi i form af brintgasser. Brint kan med lethed opbevares og transporteres i rørledninger. Brint vil skabes gennem trykelektrolyse, og gassen vil således være komprimeret uden ekstra energiforbrug.
Og derpå mere om vindkraft:
Vindkraft ved brug af den gratis vind kan bygges i stor skala. Forbedret teknologi vil i fremtiden ikke gøre det dyrere end termisk kraft. Dette er teknisk og økonomisk muligt og åbner op for en ganske ny livsvigtig type for energiskabelse. Fremtiden er ikke længere blot små vindmøller, men virkelig store kraftværker. Vindtårnene skal være mindst 100 meter høje, jo højere des bedre, det ideelle er med vinger på 100 meter i diameter. Denne gittermasttype anvendes allerede i de høje radiomaster.
Design for en 1,300-fod-høj vindmølle der producerer 20 MW
Også fra Nazi nationalavisen Volkischer Beobachter February 24, 1932:

I en sensationel tale af konstruktøren til et af de største ståltårne i Tyskland, den berømte ingeniør Hermann Honner fra Rheinland ved Institutet for Fysik ved det Tekniske Universitet i Berlin nævntes at højden på mellem 70-90 meter er den der kan levere vindenergi. Honner havde gennem sin årelange forskning konstrueret en vindmølle der kan udnytte vindkraften højt oppe, og som han i detaljer fortalte om. Indflydelsen af skiftende vindhastighed er helt elimineret med højden. Det mest interessante resultat af hans eksperimenter er, at det er muligt at benytte de forskellige vindhastigheder og det i en grad så at blot 3-5% på et årsforløb ikke kan udnyttes. Dette er en enorm forbedring sammenlignet med vandkraftens større variationer. Han vil kombinere vandkraften med sin vindkraft konstruktion der vil levere elektricitet og på denne måde forbedre brugen af vandkraft ganske betydeligt.
Den overskydende elektricitet fra vindmøllerne der skal placeres langs havet vil blive benyttet til produktion af den noget dyrere brint. Dette vil gøre mange produkter billigere. Gødningsprisen vil falde. Forvandlingen af kul til væsker vil være økonomisk fordelagtigt. Omkostningen kan reduceres fra 17 pfennig per liter til 7-8 pfennig per liter.  Således kan der spares cirka en milliard Reichmark der i dag sendes ud af landet til importeret olie. De 300000 kulminearbejdere kan beholde deres jobs, 200000 i minerne og 100000 til forvandlingen af kul til væsker. Omkostningsbesparelsen vil gøre det muligt at yderligere 400000 arbejdere kan få løn i transformationen af industrien.  
Store og små landbrug skal få mulighed for at købe elektricitet når der er overskud af denne til meget rimelige priser, fra kl. 18.00 til kl. 8.00 og fra kl. 12.00 til kl. 13.00. Mindst 1 million nye små landbrug skal oprettes. Den billige elektricitet gør det muligt at opvarme jorden, og få en tredje høst. Igen spares der milliarder som vi plejer at betale til udlandet til grøntsager salater, frugt mv. I løbet af natten vil elektricitet svarende til cirka 1. kwh per kvadratmeter jord være tilstrækkelig.
Hver af de 70-90 meter høje vindmøller ville kræve 27500 tons stål det samme der blev benyttet til slagkrydseren Scharnhorst.  Klogere hoveder sejrede, og Nazisterne bæredygtige ideer fusede ud i 1936. Men en anden nederdrægtig Nazi indflydelse var i vækst.

Hermann Flohn, født 1912, modtog sin doktorgrad i 1934 og begyndte at arbejde for Tysklands Meteorologiske Institut.  I 1941 udgav han den først tysksprogede artikel om global opvarmning, hvis titel var ‘Menneskets aktiviteter som klima faktor.’Samme år blev han chefmeteorolog for Lutwaffes Højkommando og kom med gode råd til Operation Barbarossa. Herr Flohn overlevede krigen og udgav stadig artikler af alarmerende karakter om global opvarmning 40 år senere - for eksempel overskrift på hans artikel i avisen Unshcau i 1980:  
Oversat: C02-Induceret opvarmning farligere end kerneenergi. Disse uddrag viser det hele::
Med en værdi på op til 450 ppm, er der tilsyneladende kun risici der kan imødegås ved en tilpasningsstrategi.
Et virkeligt katastrofalt klima kan kun forventes ved cirka 750 ppm: Tilfrysningen af Det Arktiske Hav ændrer klimaet og nedbørsbælterne cirka 600 til 800 km [375 to 500 mi] for Nordpolen (mindre ved Sydpolen).
Hvis du derfor nogen sinde har undret dig over den intellektuelle oprindelse til bæredygtig energi så har den altså sin begyndelse i en ækel periode af historien - gennem misantropiske planer skabt af mennesker med en afskyelig Weltanschauung.

David Archibald's fight against totalitarian ideologies has been recognized by Anti Fascist Action Sydney.

Læs oså Mark Mussers artikler her på synopsis.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails