tirsdag den 30. maj 2017

10 områder hvor Mafiaen og Islam ligner hinanden Del 2 af 2.

10 områder, hvor Mafiaen og Islam ligner hinanden. Del 2 af 2.


Læs del 1 her- http://synopsis-olsen.blogspot.dk/2017/05/10-omarder-hvor-mafiaen-og-ilsam-ligner.html

Raymond Ibrahim

6. Død over forrædere

Når først et spirende mafiamedlem aflægger troskabseden herunder Omertà tavshedsforpligtelsen og så forsøger at forlade “familie” da betragtes det som forræderi og straffes med døden. Ethvert familiemedlem, stort eller lille, får myndighed til at slå “vendekåben” forræderen ihjel.


At være født med en muslimsk far gør øjeblikkeligt den nyfødte til muslim - der er ingen ed der skal aflægges, og der er slet ikke noget valg. Og ifølge islamisk lov, hvis man er født som muslim og på et tidspunkt i livet vælger at forlade islam så dømmes de “frafaldne” - forræderne - og skal straffes, herunder med døden. Enhver nidkær muslim, ikke blot myndighederne, har ret til at slå den frafaldne ihjel. Muslimske familier der slår børn der er faldet fra ihjel bliver sjældent retsforfulgt.


Med Muhammads ord: “Den som forlader sin islamiske tro - slå ham ihjel.”
https://www.youtube.com/watch?v=I5m4jpUyb-g

7. Mistro til og foragt for “de udenfor”

Udover loyalitet mod familien, forventes det også af maifamedlemmerne at de ikke er venner med eller frit kommer sammen med “de udenfor” der ‘naturligvis’ ikke kan vises tillid, da de ikke er “familie” medmindre et sådant “venskab” hjælper med til at fremme families situation.


På lignende vis opfordrer anden del af doktrinen om “Loyalitet og Fjendskab” -
(al-bara’) — muslimer til at opretholde en distance fra og nære fjendskab mod alle ikke-muslimer eller “vantro.”


Koranen 5:51 advarer muslimer mod at “have jøder og kristne som venner og allierede...den i blandt Jer der har dem som venner og allierede er helt sikkert en af dem.” Ifølge den førende islamiske lære af al-Tabari, betyder Koranen 5:51 at den muslim der “allierer sig med dem (ikke-muslimer) gør dem det muligt at være mod de troende, den samme person er medlem af deres tro og samfund.” Det vil sige en frafalden, en fjende.


Lignende skriftsteder kan findes i Koranen 4:89, 5:54, 6:40 og 58:22. Sidstnævnte fastslår blot at sande muslimer ikke er venner med ikke-muslimer: “Selvom de er deres fædre, sønner, brødre eller slægt.” Koranen 60:1 erklærer: “Oh du troende” Hav ikke min fjende og jeres fjende (ikke-troende) som venner: Ville I tilbyde dem kærlighed samtidig med de benægter hvad er kommet til Jer som sandheden (det vil sige samtdig med de benægter Islam)? Og Koranen 4:144 erklærer: “Oh du troende! Hav ikke de vantro som allierede i stedet for troende. Ønsker du at Allah har en oplagt sag mod dig?”
https://www.youtube.com/watch?v=auYbpnEwBBg

8. Bedrag og forstillelse

Som nævnt da er nære relationer med ikke-mafia individer der har vist sig at være til gavn for familie (f.eks. samarbejde med en ‘betændt’ politibejtjent’) helt tilladeligt - så længe mafiaen holder sig på sikker afstand -armslængde.


Sammenlign dette med Koranen 3:28 der befaler:
“troende ikke at have vantro som venner og allierede frem for troende ... medmindre i tager Jer i agt over for dem, tager forholdsregler.” Ifølge Tabari der kommenterer Koranen, så  betydet det “at tage sig i agt, tage forholdsregler” - “Hvis I (muslimer) er under deres (ikke-muslimers) myndighed, og frygter for Jer selv, så opfør Jer loyalt over for dem med Jeres tunge, mens i opdyrker en indre fjendskab mod dem ...(men vid at) Allah har forbudt de troende at være venlige eller indgå nære forhold med vantro frem for andre troende - undtagen når vantro står over dem. (i myndighed) Hvis det er tilfældet lad dem da være venlige over for dem mens de bevarer deres religion.”


Efter at have fortolket Koranen 3:28 som at muslimer kan “beskytte” sig “gennem skuespil” når de er under ikke muslimsk myndighed, da citerer Ibn Kathir, islams måske mest berømte fortolker, islams profet for at sige: “I sandhed smiler vi til nogle mennesker, mens vi i vore hjerter forbander dem.”


Derfor vurderede på egyptisk live TV, Sheik Muhammad Hassan - en førende gejstlig fra Saudiarabien, at selvom muslimer aldrig skulle smile til ikke-muslimer, så skal de smile, dog ikke ægte, hvis det hjælper med til at give islam magt.


Det at hade “de udenfor” er åbenbart så indgroet i islam at endnu en ledende Salafi gejstlig, Dr. Yasser al-Burhami insisterer på at selvom muslimske mænd kan gifte sig med kristne og jødiske kvinder så skal de i deres hjerter hade dem - og vise dem at de hader dem, for at få dem til at konvertere til islam “familien.”


(Se mere om doktrinen “loyalitet og fjendskab” her The Al Qaeda Reader, pgs. 63-115.)
https://www.youtube.com/watch?v=SeldwfOwuL8

9. “Et tilbud du ikke kan afslå”

Selvom bogen som, blev til filmen The Godfather er fiktion, så indfanger den meget af mafiaens modus operandi. Tænk for eksempel over, at de fleste af de berømte fraser “Jeg vil give ham et tilbud han ikke kan afslå” - blev sagt af Godfather til en af hans “gudsønner,” en håbefuld skuespiller og sanger. Efter den håbefulde var blevet afvist af en filmproducent til en rolle han så desperat ønskede sig, gik gudsønnen til Godfather for hjælp.


Mens filmer ruller, bliver det helt klart at det tilbud der ikke kan afvises omfatter intet andet end vold og dødstrusler. Efter at Godfathers budskab til producenten er fremlagt, og han stadig ikke vil give den unge mand rollen, så vågner producenten næste morgen og finder det blodige og halshuggede hoved af sin præmiehingst i sengen. Så får gudsønnen rollen.


Hele handlingen i Godfather trologien (der på glimrende vis indfanger mafiaens ‘forretningsgrundlag’) så er det at ‘give et tilbud man ikke kan afslå’ det samme som “gør som jeg siger eller .....” muligvis døden.


Sammenliogn dette med Islams trefoldige valg. På Muhammads befalinger, så skal muslimer når de erobrer et land i Islams navn, give landets ikke-muslimer 3 valgmuligheder:
  1. Konverter til Islam. 2. Hold fast ved din religiøse identitet, men betal afgift (
jizya, se forneden) og lev som en ‘udstødt’ en underlagt “dhimmi” eller 3) bliv henrettet.


Gennem historien har det at konvertere til Islam været et “tilbud” som utallige ikke muslimer ikke kunne afslå. Faktisk er dette “tilbud” ansvarlig for at det meste af Mellemøsten og Nordafrika, hvor der var kristens flertal, er blevet forvandlet tilbage til det 7. århundrede da jihad begyndte fra Arabien til den “muslimske verden.” .


Dette “tilbud” er i høj grad i live og stortrives idag. For eksempel valgte adskillige ældre og handicappede kristne der ikke kunne klare at flygte ud af de Islamisk Stat kontrollerede territorier at konvertere til Islam fremfor at dø. Ligesom mafiaen er Islams tilbud til besejrede ikke muslimer (“de udenfor”) om at “slutte sig til vor familie” hjælpe os og vi hjælper dig; nægt det og vi gør dig ondt.


https://www.youtube.com/watch?v=ZPtjyqgZAUk

10. “Beskyttelses” fænomenet

Når mafiaen først har overtaget et område, så er en af de primære måder for at tjene penge at indsamle “beskyttelsesafgift” fra beboerne. Mens beskyttelsesmetoden har flere aspekter så er der især en der ligner den islamiske praksis: Tvang, angiveligt som beskyttelse mod elementer der kommer udefra. Faktisk er det betaling for beskyttelse mod mafiaen selv - det er i bund og grund konfiskationspenge eller “pizzo.” Mulige “klienter” der nægter at betale for mafiaens “beskyttelse” får ofte deres ejendom vandaliseret og bliver rutinemæssigt truet og generet.


Sammenlign opkrævningen af pizzo med det islamiske koncept jizya: Ordet jizya findes i Koranen 9:29: “Bekæmp de blandt Bogens Folk (kristne og jøder) der ikke tror på Allah eller Den Sidste Dag, ej heller forbyder hvad Allah og hans Budbringer har forbudt, eller går ind for sandhedens religion, indtil de betaler jizya under villig underkastelse og føler sig underlagt.”


I hadith, opfordrer Muhammad regelmæssigt muslimer til at opkræve jizya fra ikke muslimer: “Hvis de nægter at acceptere Islam, så kræv af dem jizya. Hvis de går ind på at betale, så modtag det af dem og lad dem være. Hvis de nægter at betale jizya, søg Allahs hjælp og bekæmp dem.”


Grundbetydningen af det arabiske ord “jizya” er ganske enkelt “betal tilbage” eller “dusør” (kompenser) for noget. Ifølge Hans Wehr Dictionary, standard Arabisk-Englesk ordbog, er jizya noget der “finder sted i stedet for noget andet” eller “indtræder i stedet for.”


Kort sagt, besejrede ikke-muslimer skulle købe sig deres liv med penge, hvilket ellers ville gå tabt til deres muslimske erobrere. Som en jurist fra Middelalderen så underforstået udtrykker det “deres liv og deres ejendom er kun beskyttet fordi der betales jizya.”
(Crucified Again, p. 22).


Ligesom mafiaen fornuftiggør deres opkrævning af “beskyttelsepenge” ved at fremstille det som midler der køber mafiaens beskyttelse mod “de udefra” når pengene/afgiften udelukkende tjener til at beskytte den betalende mod mafiaen selv, således fremstiller Islams apologeter opkrævningen af jizya som midler der kan købe muslimers beskyttelse mod ude fra kommende. Faktisk er betalingen af jizya den som køber beskyttelse mod muslimerne selv.


“Mafia”: Hvad betyder et ord?

Hvad skyldes så lighederne mellem Islam og mafiaen? En forklaring kan findes i ordet “Mafia” der betyder “fjendskab mod lov, dristighed.” mahya, der betyder “pralende, frembrusende, brovten, dristighed.”


Denne etymologi er en påmindelse om at Sicilien, Mafiaens fødested, var under arabisk/islamisk dominans i over 200 år. Udover sammenfaldet i ordet, kunne nogle af mafiaens handlemåder så være lånt fra Islam?


Isoleret på deres ø, kunne de indfødte sicilianere have indarbejder teknikker med social kontrol som de havde levet under og lært fra hos deres tidligere beherskere, dog uden en islamisk ‘finér’?


Mafiaen er ikke det eneste historiske eksempel på en ikke-muslimsk forbryderorganisation der er blevet inspireret af Islam.


The Thuggees — således fik vi ordet “thug” (slyngel) — var et broderskab af allierede banditter og mordere, der lå på lur på brutal vis myrdede rejsende i Indien, ofte ved først at lade som om man søgte venskab.


Oveni at myrde sine modstandere, herunder gennem forræderi, var Muhammad også personligt optaget af banditvirksomhed, og plyndrede fjenders karavaner. Skønt Thuggees senere blev associeret med Hindu Kulten - Kali - var alle de oprindelige Thuggees muslimer. Så sent som i det 19. århundrede var det store antal Thuggees, der blev fanget og dømt af briterne, alle muslimer.


Da Bill Maher her for ikke så lang tid siden erklærede at Islam “er den eneste religion der handler som mafiaen, der  vil slå dig ihjel hvis du siger det forkerte, tegner det forkerte billede, eller skriver den forkerte bog,” så skrabede han lige akkurat i overfladen af ligheden mellem mafiaen og Islam.
Raymond Ibrahim, a Middle East and Islam specialist, is author of Crucified Again: Exposing Islam’s New War on Christians (2013) and The Al Qaeda Reader (2007). His writings have appeared in a variety of media, including the Los Angeles Times, Washington Times, Jane’s Islamic Affairs Analyst, Middle East Quarterly, World Almanac of Islamism, and Chronicle of Higher Education; he has appeared on MSNBC, Fox News, C-SPAN, PBS, Reuters, Al-Jazeera, NPR, Blaze TV, and CBN. Ibrahim regularly speaks publicly, briefs governmental agencies, provides expert testimony for Islam-related lawsuits, and testifies before Congress. He is a Shillman Fellow at the David Horowitz Freedom Center; Judith Friedman Rosen Writing Fellow, Middle East Forum; and a Media Fellow at the Hoover Institution, 2013. Ibrahim’s dual-background -- born and raised in the U.S. by Coptic Egyptian parents born and raised in the Middle East -- has provided him with unique advantages, from equal fluency in English and Arabic, to an equal understanding of the Western and Middle Eastern mindsets, positioning him to explain the latter to the former.

http://pjmedia.com/lifestyle/2014/12/05/10-ways-the-mafia-and-islam-are-similar/?singlepage=true

søndag den 28. maj 2017

Trump i færd med at indfri sit løfte, hjælper Egypten - kamp mod terrorlejre

Efter nedslagtningen af koptere giver Trump Egypten modet til at fjerne terroristernes tilholdssteder i LibyenEfter massakren Palmesøndag mod kristne koptere i Egytpen tweetede præsident Trump at han var overbevist om, at Egyptens præsident Abdel Fattah Sisi vil “klare terrorangrebet på den rigtige måde.

Han fik ret - Sisi gjorde det rigtige, han sprængte terroristernes skjulested i det østlige Libyen, i denne uge, efter endnu et terrorangreb mod Egyptens kristne koptere hvor 28 blev slået ihjel.

Egyptens jagerpiloter ikke kun udslettede helvedesstedet Derna, en lejr ved grænsen der huser terrorister, og udgav så filmbilleder for at hylde skaderne og sejren.


Samtidig sender man et kraftigt budskab. Man skaber frygt blandt terroristerne der indtil nu er sluppet godt fra deres handlinger. Det indikerer for taberne at spillet er forbi.

"Vi vil ikke tøve med at beskytte vort folk mod Ondskaben,” sagde Sisi i en tale sendt på TV, fredag.
Sådan skal det gøres.

Det var måske ikke sket om ikke præsident Trump have tilbudt Sisi den støtte han fortjener. Han kogte udfordringen ned til det der omhandler sandheden.
"Terroristerne er i færd med en krig mod civilisationen,” sagde Trump i en kommentar fra Det Hvide Hus. “Dette nådesløse slagteri af kristne i Egypten, er hjerteskærende ondt og bedrøver vore sjæle.”
"Hver gang uskyldigt blod udgydes, påføre menneskeheden et sår.”
"Men dette angreb forstærker os også vor beslutning om at bringe nationerne sammen med det retmæssige formål at knuse terrorens onde organisationer - og udstille deres depraverede, forkvaklede og forbryderiske ideologi.”
"Amerika gør det også klart over for vore venner, allierede og partnere at de højt værdsatte og historiske kristne samfund i Mellemøsten skal forsvares og beskyttes.” sagde præsdient Trump. “Udgydelsen af kristnes blod skal høre op. og alle der hjælper drabsmændene skal straffes.”
Sisi selv sagde at Trump støtte gav ham mod, og RT News fortæller at de som beskæftiger sig med problemet siger US muligvis gav efterretningsoplysninger om målene der blev bombet.  
"Jeg retter min appel til præsident Trump: Jeg stoler på dig, dit ord, og din evne til at gøre bekæmpelsen af den globale terror til dit hovedmål,” sagde Sisi.
Det er et passende svar, og det kan være begyndelsen på sejren i krigen mod terror. Det vi ser er beslutsomhed og viljestyrke. Sisi-Trump alliancen kan være en vigtig del af planen mod terrorismen. U.S. - Egypten ønsker virkelig at vinde.


fredag den 26. maj 2017

Smykker lavet af Fordite

Fordite

Billledet herunder kunne ligne to klippestykker - den store i sin ubehandlede form og den mindre efter behandling og polering. Den mindre kan man meget let kende ved dens fine mangefarvede lag. Det hedder Fordite.

Man kunne finde det i visse områder i Michigan, det er dog utroligt sjældent og i fremtiden vil det være meget vanskeligt at finde det.

Det skyldes af Fordite ikke er et naturligt forekommende mineral. Det stammer fra automobilfabrikkerne.
h

Når du køber en bil kan du ofte få den i mange farver, alt efter model. I de seneste år er selve maleprocessen blevet automatiseret og udføres af robotter. Men sådan har det ikke altid været.

I årevis blev malingen - såkaldt enamel paint -- sprøjtet på ved håndkraft. Det var et meget eksakt håndværk og ikke al maling endte på køretøjet. Som forklaret, "kom overskydende maling på gulve, transportbånd, inventar i malerværkstedet og naturligvis skete det dusinvis, ja hundredvis af gange og med forskellige farver resulterende i lag af maling der endt i ovnene, hvor det blev hærdet under varmen.”

Den nu hærdede overskydende maling kunne man dog ikke blot lade blive tykkere og tykkere. Fordite.com -- jovist er der en hjemmeside om dette ikke-naturlige mineral -- fortæller, at "med tiden ville malingsresterne blive så obstruerende eller for tyk og tung og den måtte fjernes.” En arbejder der fjernede ‘kagerne’ kunne beholde disse klumper- Som det kan ses kunne dette ‘materiale’ behandles, poleres og blive til smukke ‘ædelsten.

Fordite blev så en populær ‘sten’ for smykker. Som the New York Times kan fortælle bliver smykker af Fordite solgt for så meget som 300 dollars stykket - en pris der afspejler hvor sjældent det er, selvom det blot er overskydende bilmaling. Der findes kun en begrænset mængde af Fordite som er indsamlet og der komme sådan set ikke mere, grundet ændring af maleteknikken.

Man kan se flere billeder af Fordite, på denne side This Is Colossal.

Bonus Fact: Der er stadig en bil der bliver malet ved håndkraft - Rolls Royce. Som CNN Money fortæller, kommer de fleste Rolls Royces udsmykket med en “lang, tynd lige linje der går fra forlygterne til halelygterne,” og denne er håndmalet. Fordi malingen binder øjeblikkeligt med den underliggende maling er der ikke plads til fejl, derfor må Rolls Royce oplære personer der er fremragende til at lave en helt lige linje uden fejl. Her kræves virkelig kunnen. En tidligere skiltemaler af Pubskilte, Mark Court der beskrives i CNN artiklen har lige for tiden opgaven på Rolls Royce fabrikken - det er det eneste Court laver og han er den eneste på fabrikken der udfører det. (han leder dog efter en lærling).

onsdag den 24. maj 2017

Et terrorangreb i Europa hver 9. dag i 2017

Et terrorangreb i Europa hver 9. dag i 2017
Europa, United Kingdom og Rusland har oplevet terrorangreb og forsøg på angreb i gennemsnit hver 9. dag viser analyser over sikkerhedsrelaterede hændelser.
Siden januar måned er cirak 45 mennesker slået ihjel af islamiske terrorister, og hundreder såret. Den eneste kendte hændelse der ikke er knyttet til islamismen i 2017 var angrebet på Borussia Dortmunds foldboldhold udført af en russisk/tysker der forsøgte at score kassen ved salg af aktier.
Angreb og forsøg på angreb har fundet sted i Østrig, Frankrig, United Kingdom, Belgien, Sverige, Norge og Tyskland.
Sikkerhedtjenesterne i Storbritannien med 65 millioner indbyggere vides at holde øje med 3500 potentielle terrorister eller personer der udgør en trussel. Belgien med en befolkning på blot 12 millioner holder øje med cirka 18000 potentielle jihadister.
Yderligere er minimum 14 terrorangreb foretaget i Tyrkiet i 2017, et NATO medlem der betragtes som et muligt medlem af EU.
terror attack
Details:
Date
Location
Result
Attackerprofile
Name
Fate of Attacker
20 January 2017
Austria
foiled

arrested
3 February 2017
Paris, France
executed
Egyptian national on tourist visa
arrested
10 February 2017
Paris, France
foiled

arrested
18 March 2017
Garges-lès-Gonesse and Orly Airport Paris, France
attempted
Radicalised French-born Muslim of North African origin
dead
22 March 2017
Westminster, London
executed
British. Muslim convert
dead
23 March 2017
Antwerp, Belgium
attempted
Tunisian national
arrested
30 March 2017
Venice, Italy
foiled
Three adults from Kosovo
arrested
3 April 2017
St. Petersburg, Russia
executed
Ethnic Uzbek, Kyrgyz-born Russian citizen
Akbarzhon Jalilov
dead
7 April 2017
Stockholm, Sweden
executed
Uzbek failed asylum seeker
apprehended
8 April 2017
Grønland, Oslo, Norway
foiled
17y/o Russian citizen. Asylum seeker (arrived 2010). MEDIA CLAIM was known to Norwegian security services for having expressed support for Islamic State
unnamed (underage)
arrested
11 April 2017
Dortmund, Germany
attempted
An Iraqi (Abdul Beset A) linked to Islamic State arrested, but later found to not be related to the attack. On 21 April, Sergej W., a market trader, was arrested.
Sergej W. Joint Russian-German national
arrested
18 April 2017
Marseille, France
foiled
Plot against at least two candidates in the French presidential election
two arrests`
arrested
20 April 2017
Champs Élysées, Paris, France
executed
39-year-old gunman known to intelligence services as an Islamist. French national.
Karim Cheurfi/Abu-Yusuf al-Baljiki (“the Belgian” identified via Amaq)
dead
18 May 2017
Milan, Italy
executed
Half-Tunisian, half-Italian radicalised. Not on a terror watch list, but known to police for criminality
Ismail Tommaso Ben Yousef Hosni, 21
arrested
22 May 2017
Manchester Arena, Manchester
executed
tbc
dead

Related Posts with Thumbnails