tirsdag den 26. april 2022

Lad os nu blive fri for den falske Hellige Land fortælling

 

Lad os nu blive fri for den falske Hellige Land fortælling

Mike Konrad

I denne højtidsperiode - Genopstandelsen for os kristne, Påsken for jøderne (og dertil knyttede højtider) -- er min bøn om Gud dog vil skåne os for de idiotiske historier der gennemtrænger medierne.

Hovedpåstanden er at Islam har ret til hele Tempelbjerget.

MOHAMMED SATTE ALDRIG SIN FOD I JERUSALEM I SIN LEVETID

Islams officielle historie vedgår at Islam aldrig nåede Jerusalem i Mohammeds levetid. Kort efter Mohammed var død, drog Islam ud på Ridda krige (krig mod frafaldne). Islam var endog ikke blevet ‘stabiliseret’ på det tidspunkt.

Jerusalem var under styre af det Østromerske Impeirum, Byzans. Man ville ikke have toleret moskeer i Jerusalem selv ikke hvis Islam havde været meget tæt på Jerusalem , hvilket man ikke var. Indtrængende arabiske hære kom først ind i Jerusalem tidligst 637AD -- fem år efter Mohammed var død.

Dette vedgås, anerkendes af alle kilder: Kristne, jødiske, verdslige og endog islamiske.

AL-AQSA ER FALSK

Hvordan i alverden kunne det gå til at Mohammed drog ud på en midnats ridetur på en hest med et ansigt som en kvinde -- navngivet Isra and Miraj, hvorfra vi har ordet mirage -- til en moske liggende længst borte, (Al-Aqsa), hvis der ikke var nogen moske at besøge i Jerusalem i hans levetid?

I 638 AD, blev Masjid [Mosque] al-Aqsa bygget på det som kaldes Bayt al-Maqdis [Tempelbjerget] efter Quds [Jerusalem] var blevet erobret under Hz.Umar kalifatet. -- Questions on Islam (En islamisk hjemmeside)

Selve udtrykket Bayt Al-Masqdis stammer fra det hebraiske Bet HaMiqdash [Hellige Tempel], således indikeres en hebraisk oprindelse. Det er et låneord.

I de sidste uger har vi set optøjer i Jerusalem alle knyttet til den absurde muslimske påstand der kan afvises ved blot fem minutters studium af fakta.

Lad os nu være retfærdige, religiøse falsknerier er ikke kun knyttet til Islam.

Jeg husker Martin Luthers frustration da han indledte Reformationen. Han var så oprørt over svindelen i handel med relikvier og falske påstande om begravelsessteder at han sagde: “Der er tolv apostle og halvfjerds af dem er begravet i Spanien.”

For slet ikke at nævne det fuldstændig idiotiske med pilgrimsrejser til Santiago de Compostela. Sankt Jakob er ikke begravet der. Men der må være penge i den skrøne, fordi selv nu har Protestanter bygget et center der for en begravet helgen der ikke er der! Luther må rulle rundt i sin grav.

Men verden er ikke truet med krig over Santiago i Galicien, Spanien.

Den muslimske hævd på Al-Aqsa har præcis den samme autencitet som UFO observationerne over Los Angeles, og måske ringere end det. Der findes tvivlsomme  videoer af de flyvende tallekener, hvilket er mere end der kan siges om Mohammed flyvende på en hest med et ansigt som en kvinde.

Orker medierne end ikke faktatjekke?

ISLAM HAR SLET INGEN FORBINDELSE MED DET HELLIGE LAND

Islam nåede ikke frem til Jerusalem i Mohammeds levetid. (See kort, blåt område)

Jesus, apostlene, og det hebraiske folk og profeterne kan placeres i Det Hellige Land. Islam kan ikke. Man kom først til efter Mohammed var død.

MEN KALDER ARABERNE DET IKKE AL-QUDS?

Jerusalem på hebraisk er Yerushalayim, og kan forstås som ‘fredens blivende sted,’ selvom etymologien kan debatteres.

Men  al-Quds (der betyder det Hellige (Sted) er blot en afledning af det hebraiske Qdsh (Qadosh), der betyder Hellig. Araberne gav end ikke byen et andet navn. Det ville svare til at kalde London “Den Tågede”, uden yderligere uddybning..

INDFØDTE ER IKKE NØDVENDIGVIS ABORIGINERE

Nuvel jeg er ikke den der vil benægte at mange, om ikke de fleste, af palæstinenserne har været i landet i århundreder. Jeg abonnerer ikke på Joan Peters synspunkt om at en massiv udvandring  fra landet skete da den jødiske Aliyahs (venden hjem) indledtes i 1880’erne.

Jo, nogle arabere udvandrede, men ikke så mange som der hævdes. Snarere hælder jeg til synspunktet hos den højreorienterede jødiske zionist Ze’ev Jabotinsky, der anerkendte at palæstinenserne var ‘indfødte.’

Jeg afviser denne perception af palæstinensiske arabere...De føler i det mindste den samme instinktive jaloux kærlighed til Palæstina som de gamle aztekere følte for det gamle Mexico… The Iron Wall -- Jabotinsky.org

Jabotinsky’s Zionistiske skudsmål er upåklageligt, og hvis han var villig til at indrømme at palæstinenserne er et indfødt folk så kan jeg også. Imidlertid indebærer det at være indfødt ikke at man er aboriginal. Så araberne har længe været i Det Hellige Land - men jøderne var der før dem.

Ved det 17. århundredes slutning udførte den nederlandske protestant Adriaan Reland, en undersøgelse af Palæstina, og fandt at nogle af stednavnene ikke var arabiske.

De fleste navne på bosættelserne stammer fra hebraisk, græsk, latin eller romanske sprog. Faktisk, lige til i dag, undtagen Ramlah, har ikke en eneste arabisk bosættelse et originalt arabisk navn. De fleste navne er af hebraisk, eller græsk oprindelse, dog ændret til arabiske navne uden mening.  

I arabisk er der ingen betydning af navne som Acco (Acre), Haifa, Jaffa, Nablus, Gaza, eller Jenin og byerne Ramallah, El Halil og  El-Kuds (Jerusalem) mangler historiske rødder i arabisk filologi. I 1696, det år nederlænderen Relandi var rundt i landet blev f.eks. Ramallah, kaldt Bet’allah (Fra det hebraiske navn Beit El) og Hebron blev kaldt Hevron og araberne kaldte Mearat -HaMachpelah El Chalil, deres navn for forfaderen Abraham -- Palestine Israel Conflict

Nablus stammer fra Flavia Neapolis [Flavius’ Nye by], efter kejser Flavius Vespasian. Araberne kan ikke udtale bogstavet P og Neapolis blev til Nablus.

Vi ser den samme proces i Amerika. Minnesota er fra sioux sproget. Chicago kommer fra et Algonquin ordshikaakwa, der af en fransk opdagelsesrejesnde blev forkert udtalt som Chicagou

Ingen hvid amerikaner vil kunne hævde aboriginal status, alligevel er det hvad palæstinenserne gør.

JESUS VAR JØDE, IKKE PALÆSTINENSER

Jesus fremhævede selv sin jødiske identitet.

I (samaritanere) tilbeder det, I ikke kender; vi tilbeder det, vi kender, for frelsen kommer fra jøderne.. -- Johannes evangeliet John 4:22

Alligevel hævder nogle palæstinensere nu at Jesus var palæstinenser og man tolererer denne tåbelighed.

Jeg er meget mulig ikke enig i al politik fra Israel, men jeg vil gerne være en pedant når det drejer sig om historie, og den muslimske palæstinensiske historie er direkte løgnagtig.

Dette er slet ikke et angreb mod religion som sådan.Araberne må tro det de vil, ikke sandt? Men deres historie må ikke forvanskes.

Den Romersk Katolske Kirke hævder at apostlen Peters knogler er begravet under Vatikanet. Rigtigt eller forkert, så indrømmer kirken i det mindste at området er en af Roms Syv Høje, Hill Vaticanus, og der var der oprindeligt et hedensk begravelsessted.

Vi må holde fast ved at Islam skal være lige så ærlig.

Om man er jøde eller ej - jeg er kristen - er Tempelbjerget historisk jødisk, selvom Jesus der indrømmede han var jøde, ville benægte det.

Mike Konrad is the pen name of a writer who wishes he had paid more attention in his Spanish class, lo those many decades ago.

https://www.americanthinker.com/articles/2022/04/spare_us_the_bogus_holy_land_history.html

søndag den 24. april 2022

3 lærepunkter af Rusland/Ukraine krigen

 

3 lærepunkter af Rusland/Ukraine krigen

Owen J.P. Murphy

1. FORENEDE NATIONER er værdiløs.

Vi vidste dette da ISIS invaderede Irak og systematisk smadrede oldgamle fredelige samfund herunder Yaziderne. Hvor var FN da det stod klart at et folkedrab mod disse folkegrupper som ikke lige var Islams ‘kop te’ sattes i værk? FN er oprettet for at hindre, stoppe krig, men har intet gjort.

2. NATO er en HYDRA der slås mod sig selv.

Hydra fra græsk mytologi er et mangehovedet uhyre (reptil) - det er hvad NATO er blevet til. Imidlertid har nogle af ‘hovederne’ valgt en vej der favoriserer det enkelte land på bekostning af den kollektive gruppe. Det er velkendt at Kansler Angela Merkel fjernede Tysklands kerneenergi program til fordel for naturgas fra Rusland ( ikke nogen særlig grøn politik). Trump blev kritiseret for at påpege dette da han besøgte NATO i 2018.

 

"Vi formodes at beskytte Jer mod Rusland, men I betaler milliarder af dollars til Rusland, er det rimeligt?” spurgte Trump. “Jeg finder det meget upassende.”

Samtidig bidrog Tyskland ikke til NATO med 2% af BNP som man ellers er enig om. Trump påpegede:

“Vi betaler således mellem 4 og 4,3% når Tyskland betaler mellem 1 til 1,2% - max 1,2% af en langt mindre BNP. Det er ikke fair.” sagde Trump.

3. Den Frie Verdens ledere er svage.

Jo, der er frygt for en 3. Verdenskrig fordi Rusland kan bruge kernevåben. Imidlertid kan verden ikke tillade at en bøllenation som Rusland bruger denne trussel om kernevåben til at angribe, uden provokation, et fredeligt og suverænt land som Ukraine.

Hvad vil ske når Iran og andre lande (Nordkorea) udvikler kernevåben samme med de eksisterende ballistiske missiler? Vil verden tillade at de angriber suveræne lande fordi bøllenationen truer med brug af kernevåben?

Det er på tide at en Churchill eller en Reagan træder frem på verdensscenen og viser styrke og ikke tilbageholdenhed. NATO burde forsyne Ukraine med al det militære udstyr der skal til for at landet kan forsvare sig og Rusland burde mindes om at brug af kernevåben vil resultere at landet helt sikkert ødelægges.

https://www.americanthinker.com/blog/2022/04/three_things_we_know_from_the_russiaukraine_war.html

tirsdag den 19. april 2022

Krigs første offer - Sandheden. Er de moderne infokanaler brugbare?

 

Sandheden er første offer i krig

Mark C. Ross

Modstridende fortællinger fortsætter med at forvirre observatører der befinder sig langt fra krigen i Ukraine. Her fornylig, på disse “sider” kastede Leo Goldstein tvivl om massakren i Bucha. Was there really a massacre at Bucha? - American Thinker.  Da han er ukrainer af fødsel besidder han en vis portion troværdighed. Rusland holder fast i og benægter noget ansvar for bombningen af en togstation fyldt med flygtninge i Kramtorsk, det østlige Ukraine.

Under Den Spanske Borgerkrig blev den baskiske by Guernica angiveligt bombet af kombinerede italienske og tyske styrker i april 1937.på anmodning af Spaniens Nationaliststyrker. Blodbadet inspirerede Pablo Picasso, der dengang boede i Paris, til at skabe et af sine mest berømte værker.

The First Casualty, en journalistisk historie om krig hævder Philip Knightley, at bombningen aldrig havde fundet sted. Besøgende i Guernica - kort tid efter hændelsen skulle være sket, fandt ingen tegn på skader. Ironisk nok nægtede de sejrrige Nationalister under Francisco Franco at slutte sig til Aksemagterne under 2. Verdenskrig....og lod briterne kontrollere Gibraltar...hvilket gjorde Hitler virkelig vred. Man har antydet at Franco var krypto-jøde kendt i Spanien som en Marrano.

I 2014, hævdede “øjenvidner” til skuddene fra en politibetjent mod Michael Brown i Ferguson i første omgang at Brown villigt havde overgivet sig og råbte. “Hænderne er oppe ...skyd ikke!” Da “vidnerne” blev afkrævet at afgive udtalelser under ed, indrømmede de fleste af “vidnerne” at de endda ikke var til stede på stedet da skyderiet fandt sted. 

Nu om stunder har vi satellitter og mobiltelefoner der kan registrere, optage hændelser lige nu og her. Og alligevel - hvad sker der så faktisk? Modsatrettede interesser har vægtige grunde til at ‘strukturere’ fortællingen for at opnå bred støtte til deres sag.

Under 1. Verdenskrig igangsatte en britisk diplomat ved navn Mark Sykes et fupnummer gående ud på, at tyrkerne massakrerede Zionistiske jødiske bosættere i Palæstina. Det gjorde han for at skaffe yderligere støtte til de Allieredes sag ....og det var rimeligt troværdigt med tanke på den aktuelle massakre tyrkerne tidligere i krigen havde udført mod armenierne.

På samme tid var Zionisterne i Palæstina faktisk udmærket tilfredse med at leve under Osmannisk styre. Ikke desto mindre gjorde ‘fuppet’ at Zionisterne uden for Palæstina blev endnu mere ivrige efter at opnår en suveræn jødisk stat - vi nu kender som Israel.

Selv med vore moderne metoder til informationsindsamling kan det tage et stykke tid at finde ud af, at skille kendsgerninger fra fiktion i rodet i Ukraine...hvis vi nogensinde kommer til de. 

Wikipedia portrætterer stadig bombningen af Guernica som en ægte, historisk hændelse uden at omtale Knightley’s modsatte version.

https://www.americanthinker.com/blog/2022/04/truth_is_the_first_casualty_in_war.html

onsdag den 13. april 2022

At være et neutral land accepteres ikke. En farlig tendens

 

At være neutral som land accepteres ikke. En farlig tendens

Ilana Mercer

Det forventes nu at alle nationer har fundet fælles fodslag, religion vedrørende Ukraine. Som jeg påpegede i begyndelsen af Rusland-Ukraine konflikten er vi, fra Covid underkastelsen, at betragte som zombier i den nye globale verdensorden, vi ledes til blot at følge med i en ny overholdelse, samtykke, denne gang over Ukraine.

Med andre ord, vær enig med the US’s Disneyficerede ‘engle og dæmoner’ udenrigsdpolitik, der har besmittet verden eller vær klar til at møde konsekvenserne.

Og medmindre Rusland tvinges til at affinde sig med forhånelsen, de voldsomme slogans, Amerikas selvretfærdige opfattelse af sig selv, - vil Rusland ikke få lov til at blive tilbage. Ikke i sin nuværende form. Det er det budskab der transmitteres  af Biden Administrationen, og som også det Republikanske parti synger med på som et ekko.

Lande der ønsker at være neutral vedrørende Ukraine befinder sig ydermere i en slags politisk syltekrukke. For ligesom det fælles Amerika tager afstand fra borgere man bedømmer som for reaktionære så vil og kan Amerika som stat tage afstand fra hele nationer.

Men ved du hvad? Nogle lande er gået ind for politisk neutralitet i Rusland-Ukraine konflikten har valgt den klassiske liberale holdning - man er imod sanktioner, da disse er ubrugelige i at opnå ønskelige politiske resultater og tilmed hensynsløse over for de mest sårbare som rammes. Det eneste man opnår er uproduktivitet. Det som fungerer er diplomati på højt niveau. 

Førende blandt de lande der ønsker at forblive politisk neutrale over for Rusland og som handelsmæssigt er knyttet til landet - samtidig med de opfordrer til en diplomatisk løsning på konflikten er - Ungarn, Serbien (der klogt “forbyder sine borgere at kæmpe i konflikter uden for lande”), Kina og Indien.

Ansporet af marionetpræsidenten Volodym, Zelensky og hans amerikanske dukkeførere er disse lande, især Kina og Indien, blevet nedgjort, forhånet af the Biden administration for at holde fast i de handelsmæssige og militære forbindelser med Rusland.

Neutralitetskonceptet er en vigtig del af Vestens civilisation. Som gjort klart i en lærd traktat; “konceptet med respekt for de neutrale dukker tidligt op i græsk historie og forbliver et næsten konstant kendetræk i Klassiske Krige.”

Ved at true med at straffe nationer, fordi disse praktiserer løsrevet politisk neutralitet i sagen om Rusland-Ukraine, selvom disse neutrale går ind for ‘høflighed’ mellem landene og opfordrer til en diplomatisk, fredelig løsning på ulykken, ting som Kina og Indien har gjort så 
arbejder The Empire på at splitte, som i udslette, det hæderkronede, oldgamle civiliserede koncept med politisk neutralitet.

At dømme fra tavsheden så sekunderer the Stupid Party (Republikanerne) the Evil Party (Demokraterne).

Trods den kæmpemæssige indflydelse United States har rundt om i verden til  væremåden som en elefant i en glasbutik ser vi for vore egne øjne en fredelig, helt problemløs integration af mange millioner ukrainske flygtning i Polen, især, men også i de andre lande rundt om Ukraine, Rumænien, Slovakiet og Ungarn. Hvordan det? Ingen vover at sige det klart og tydeligt selvom det er soleklart.

De flygtende og de som byder dem velkoimmen med åben arme er næsten alle af den samme Slavisk Europæiske folkegruppe. De deler de samme traditioner, vaner landområder der ligner hinanden og ikke mindst historie. Det er således både naturligt og let at byde mennesker velkommen som dig selv er i sin midte.

Ukrainerne er taknemmelige og beder allerede deres velgørere, ikke om håndsrækninger, men om  jobs. Det er oplagt at i homogene mindre samfund, går tilliden begge veje, og fællesskabsfølelsen blandt folk er dybfølt. 

Socialvidenskabsforskeren Robert Putbnam kaldte det “Social capital”. Det at være forbundet socialt, som i “netværk af organiseret gensidighed og borgerlig solidaritet” er meget stor i disse enslignende mindre samfund. Hvis du betvivler denne realitet så forestil dig den opstand der ville være opstået hvis 3 millioner syriske og libyske flygtninge stod overfor at oversvømme Polen

https://www.ilanamercer.com/2022/04/u-s-cancels-countries-kills-ancient-civilizing-concept-neutrality/


lørdag den 9. april 2022

Ukraine tjener milliarder på russisk gas. Er vi til grin?

 

Ukraine tjener milliarder på russisk gas

“Hvis Europa fortsætter med at importere gas fra Rusland, hvorfor skulle Ukraine tjene på det?”

Daniel Greenfieldnt

Så at sige alle større amerikanske og europæiske virksomheder har indført egne sanktioner mod Rusland selvom det undertiden blot er meningsløse dydssignaler for at fremstå socialt bevidste og korrekte.

Lego meddelte at man har besluttet sig for en pause i forsendelserne af brikkerne til Rusland. Nike har lukket alle sine forretninger for at hindre at moskovitterne køber t-shirts til $75 lavet af vietnamesiske slavearbejdere. Airbnb vil ikke længere leje dachas, Netflix vil ikke give russere adgang til sit ‘bibliotek’ af social retfærdigheds pædofili film, og Blizzard har meddelt at russerne ikke kan bekæmpe orker  i spillet World of Warcraft.

Det er noget uklart om man ved at nægte russerne adgang til Disney eller Hitachi TV vil slutte krigen. Den almindelige russer har mindre at sige i landets politik end den almindelige ansatte i Disney. Og hvis Putin nu virkelig ønsker sig et par Nike sko eller bare gerne vil se Batman, så har han som andre sanktionerede tyranner, masser af muligheder for at kunne gøre det alligevel.

Sanktionerne er endog blevet eskaleret til kulturelle boycotts af russiske artister, forfattere herunder en som Dostoevsky, der er død for lang tid siden.

Volodymyr Zelensky har virtuelt turet rundt til regeringer i verden, hvor han opfordrer til barske sanktioner mod Rusland.

 

Zelensky krævede at the Senate forbyder import af russisk olie og sætter Rusland som nation i skammekrogen. Ifølge Alaskas Senator Dan Sullivan, argumenterede Zelensky for at “standse køb af russisk olier og gas rundt om i verden som et af de mest magtfulde sanktioner.”

I sin virtuelle lektion til parlamentet i Japan fortalte Zelensky lovgiverne, at det var “nødvendigt at fjerne virksomheder fra det russiske marked således at pengene ikke går til den russiske hær.”

I sin meget direkte tale til Israels Knesset, fremturede lederen af et land der stadig er en  førende handelspartner med Iran med, “Hvorfor har Israel afholdt sig fra sanktioner mod Rusland? Israel bør give svarene på disse spørgsmål og derefter leve med dem.”

 

Et mere grundlæggende spørgsmål må være, hvorfor fortsætter Naftogaz, Ukraines statsejede gasselskab med at transportere millioner af kubikmeter russisk gas til Europa hver måned. 

Et svar er at Rusland fortsætter med at betale milliarder til Ukraine for transporten af den russiske gas. 

 

Ukraine tjener cirka  $2 milliarder i transitgebyr for Ruslands brug af landets rørledninger til at føre den frem til Europa. Rusland og Putins medslyngler i særdeleshed tjener helt tydeligt mere end det.

Rusland kan indkassere, anslået $400 millioner om dage, fra sin eksport af gas til Europa.

$400 millioner om dagen. For de penge kan der købes en masse Lego, Netflix, og Nike sneakers.

Ukrainerne hævder de hellere end gerne ville lukke for strømmen af russisk gas, men europæerne er afhængig af den. Og europæerne lover at bygge flere vindmøller og solanlæg for med tiden at kunne være fri for den russiske gas. Det er præcis den gang grøn nonsens der har gjort dem afhængig af energiforsyninger fra Rusland og ført til den nuværende krig.

Samtidig forventes amerikanere at acceptere højere priser mens Ukraines statsejede virksomhed stuver milliarder sammen fra Rusland.

Zelensky optræder på Zoom for udenlandske regeringer og anklager dem for at være med til at betale for Ruslands militær dersom de ikke trækker sig ud af Rusland og samtidig gør han det muligt for Putins regime at tjene hundred millioner dollars om dagen. Det er da en smule forundrende og besynderligt.

“Hvis Europa fortsætter med at importere gas fra Rusland, hvorfor skulle Ukraine så ikke tjene på det?” spurgte en ekspert i en nyhedshistorie der spinnede situationen.

Hvis Rusland gerne fortsætter med at se elendige film, hvorfor skulle vi så ikke tjene på det?

Det europæiske-ukrainske hykleri går på at Rusland og Ukraine tjener milliarder mens amerikanere forventes at skuldre bryden ved højere priser på alt, fra gas til hvede.

Samtidig betaler Ruslands statsejede energiselskab, Ukraines statsejede energiselskab i “hård valuta.”

Uden energi eksporterne, “ville Rusland ikke være i stand til at finansiere krigen, betale lønninger til soldaterne og alle folkemængderne der lige for tiden støtter Putin. Det vil øjeblikkelig påvirke støtten til regimet, hvilket er derfor de ikke ønsker at afbryde denne guldstrøm,” sagde  Naftogaz bestyrelsen.

Se det ville ellers være en langt mere brugbar brug af sanktioner end at boykotte Dostoevsky, ikke sandt?

Ukraine har virkelig evnen til at lukke af for den russiske gas når som helst man ønsker det. Naftogaz hævder at russerne så blot ville benytte andre rørledninger, men hvorfor gør de så ikke allerede?

Hvorfor betaler Rusland milliarder til et land man invaderer, penge der kunne bruges til at finansiere Ruslands militær?

Hvorfor skulle Rusland sætte sin økonomiske livline og enorme mængder af gas i farezonen ved at benytte et land som man lige nu bomber med en opførsel som en drukkenbolt på et toilet, et transitland, som med lethed kunne skiftes ud, erstattes? Hverken Europa eller Ukraine er klar til at sparke deres afhængighed af russisk gas til hjørne. Det ved Putin, og det er derfor forretningen fortsætter bag tæppet - som de plejer.

Småligheden ved sanktionerne og de kulturelle boycotts er en distraktion fra den virkelighed der er ligeså let at finde ind til som at hælde vodka ned i toilettet eller standse ballet, men langt, langt sværere er det at stoppe gassen.

Europas støtte til Ukraine er betinget af strømmen af russisk gas gennem landet. 

Det forstår Putin aldeles udmærket hvilket er derfor han kræver at Tyskland og de europæiske lande skal betale ham i rubler. Når man overvejer at europæerne allerede har betalt cirka 13 milliarder dollars til Rusland for gas siden krigen begyndte afslører han deres bluff.

Oveni bliver Ukraines energienhed ved med at opfordre alle andre til at boykotte russisk energi.

Bestyrelsen for Naftogaz orienterede BBC News om at Europa “burde tage det meget klare valg, at slippe for afhængighed af russisk gas og olie.”

Den tidligere chef for Naftogaz mødtes med Senate medlemmer og fortalte dem at Putin tror at “energiforsyningen er så vigtig for Vesten” at “de altid vil blive tilgivet og Vesten vil krybe tilbage på deres knæ for at bede om deres gas og olie.”

Han har vel en pointe, men Ukraine har magten til at ændre på det. Det eneste de skal gøre er at lukke af.

Europa og Ukraine beder amerikanerne bringe ofre mens de samtidig bliver ved med at handle med Putin.

https://www.frontpagemag.com/fpm/2022/04/ukraine-demands-everyone-else-boycott-russia-while-daniel-greenfield/

tirsdag den 5. april 2022

Washington og krigsfeber - hvorfor?

 

Washington og krigsfeber - hvorfor?

David Stockman 

Økonomiske, sociale og politiske farer er der så rigeligt af. Det skyldes at Washington og de underdanige førende medier er deliriske af krigsfeber som aldrig før i de sidste 70 år.

Den dermed efterfølgende tåbelige uhæmmede Sanktions Krig mod Rusland udgør en dyster trussel mod den globale økonomi, vor velstand hjemme, og gavner intet for den indenlandske sikkerhed.

Sidstnævnte - her er kendsgerningerne tydelige og overvældende. Således gentager vi dem med en ekstra enorm udgift for de respektive militære budgetter. Vid at NATOS økonomiske magt er 29X større end Ruslands og de kombinerede forsvarsbudgetter er 18X større, hvilket bør sige dig alt du behøver at vide om “den russiske trussel.” :

  • NATO: $42.78 billioner i BNP; 945 millioner indbyggere; $45,130 i indkomst per borger; $1,200 milliarder i forsvarsbudget.
  • RUSSIA: $1.46 billion i BNP; 144 millioner indbyggere $10,300 i indkomst per borger; $67 milliard i forsvarsbudgettet.

Med disse realiteter i tanke, hvorfor skulle Washington bekymre sig om en ‘intern’ kamp mellem sammenhængende folk og områder der har været tæt knyttet sammen i det meste af 1300 år?

Den åbenbare svar er at det skyldes verdens selvudnævnte politimand og Spanker-in-Chief - Washington.

Udover det, står det rimeligt klart at det skyldes et formodet selvhævdelses syndrom. Det vil sige at Putins Rusland meget vel kan være sølle i tingenes nutidige økonomiske og militære ordning, men når man først tillader at det kan få et begær efter erobrin g så vil det sikkert vokse til et Hitlerisk monster.

Næppe grund til at nævne at førstnævnte årsag er grundlagt på Washingtons institutionaliserede arrogance og er helt uden for realistisk tænkning om den nationale sikkerhed, mens sidstnævnte er baseret på ren og skær uvidenhed om den faktiske historie om Hitlers erobringer.

Sandheden er at der ikke var noget uundgåeligt ved det. I modsætning til dagens patentløsninger var Nazi-Tyskland ikke et erobringens selvforsynende deus ex machina, det var heller ikke en generisk model på hvad der sker når hensynsløse diktatorer ikke tidligt mødes med modstand.

Hitler var derimod et produkt af en helt særlig, unik og uheldig historie der ikke kan sammenlignes med de nuværende omstændigheder i konflikten mellem Rusland og Ukraine. Faktisk var Hitlers originale udvidelse med rod i dybfølte alvorlige tyske forurettelser over landets territoriale, industrielle og finansielle ‘halshugning’ ved de hævngerrige vindere og ved Versailles traktaten.

Således var genbesættelsen af Alsace-Lorain og Ruhr, annekteringen af det tysktalende Sudetenland, uoverensstemmelserne ved Danzig korridoren i Polen rimeligt forståeligt mens Anschluss med Østrig var et frivilligt indgået ægteskab ved tysktalende tabere fra vederstyggeligheden i 1919.

Derfor havde Hitlers opstigning og indledende territoriale udvidelse været til at undgå, ikke uundgåelig fordi den har rødder i historiske feltbeslutninger der fik deres eget liv: Nemlig en nedværdiget tysk befolknings hunger efter at få deres ‘land’ igen hvoraf 15% af deres historiske territorium var blevet taget, og op til 50% af dets kul og andre industrielle ressourcer ved ‘fredsmagerne’ i Versailles.

Slået fast på anden vis, Hitler var den metastaserede rest af forfejlet politik og historie, ikke det uundgåelige produkt af annekteringen af den i langt overvejende grad tysktalende befolkning i Sudetenland. Området havde været udskilt fra Tyskland siden 1919 og overdraget til den nye stat Tjekkoslovakiet, der var blevet skabt ud af Wilson & Co’s stykke ‘stof.’

Den rigtige lektion fra 1930’erne er derfor nærmest det modsatte af det deus ex machina selvophøjelses syndrom faldbudt af Washington og Bruxelles. Det var Vestens insisteren på skabelsen og forevigelsen af de kunstige stater Polen og Tjekkoslovakiet der gjorde ‘fødslen’ af Hitler  mulig.

Kendsgerningen er at Polen var forsvundet fra Europas landkort i 1795, og ikke havde nogen reel grund til at dukke op i den fulde udstrækning som Versailles Traktaten muliggjorde, udover Wilsons kurtiseren for polakkernes stemmer i Midtvestens industriområder. ‘

På lignende vis havde ‘bastardstaten’ Tjekkoslovakiet med sin sproglige religiøse og etniske sammensætning ingen historisk basis for at skulle eksistere. Igen ikke udover de amerikanske valgmæssige påfund, der udgjorde den rå politik der lå bag Wilsons messianske beslutning om at genskabe verdenskortet for at være ‘sikker for demokratiet’ efter hans egen ophøjede mening.

Kendsgerningen er at Ukraine er vor tids Polen og Tjekkoslovakiet - en kunstig stat med masser af russere og uden grund til sin eksistens i sin nuværende udformning og omkreds. Nuvel, igen, igen udover Washingtons fanatiske insisteren på at det kort med administrative enheder der dukkede op ved Sovjetunionens kollaps udgør hellige grænser der skal bevares, beskyttes mod alle farer.

Det Putin ønsker er derimod, ironisk nok den status quo ante der var før kommunisterne. Det vil sige han ønsker Krim, hvor ukrainerne udgør en lille minoritet og som havde været russisk siden 1783. Og langt mere livsvigtig er Krim hjemsted for de største militære, strategiske baser som Rusland ejer - den store Flådebase i Sevastopol, Det Sorte Hav.

På samme vis med Donbass og Lugansk, områderne øst for Dnieper River og langs den nordlige kant af Sortehavet og Azozhavet, der har været russisk i op til 300 år. Kendsgerningerne viser at før 1922 var disse territorier tilhørende Novorossiya (“Ny Rusland”) som det kan ses på dette kort fra 1897.

Så skete det at de blev “ukrainske” udelukkende ved afgørelsen af to at historiens mest onde uhyrer – Vladimir Lenin og Joseph Stalin – der placerede dem i den administrative enhed af the Ukrainian Soviet Socialist Republic og af grunde der ikke har nogen som helst historisk gyldighed.

En ødelæggende krig er her i dag - en krig der kunne være en forløber for en 3. Verdenskrigs afgrund - fordi Washington opmuntrer Kiev til at insistere på fastholdelse af “enhver tomme” på et kort der blev skabt af Lenin, Stalin og Khrushchev.

Sidstnævnte gjorde faktisk med kortet for Ukraine det samme som Wilson & Co gjorde for Tyskland efter 1. Verdenskrig. Dermed sagt at disse eks kommunistiske diktatorer udskilte fra russiske og polske territorier en ‘sprængfarlig bastard’ der bønfalder om at blive omdelt og returneret til  status quo ante, ikke forsvaret til sidste dråbe ukrainsk blod og US/NATO værdier..

Der er vel knap brug for at nævne at der ikke er nogen Washington politiker der er bekendt med ovenstående kort, eller ejheller nogen Capitol Hill lænestolskriger. Mest bemærkelsesværdigt er det at ved at skrige op om “grænser” der krænkes, og behov for al mulig støtte til en heroisk nation der tappert modstår det menneskeædende Rusland har GOPs (Republikanere) blodtørstige høge og neokonservative gjort det pærelet for Biden og hans nationale sikkerhedskumpaner at fremdyrke en reel krigstilstand over for Rusland, dermed distrahere den amerikanske offentlighed fra den afgrundsdybe fiasko ved deres indenrigspolitik.

Faktisk kræver det fuldstændig hensynsløse flertal hos Republikanerne nu selvmorderiske midler, som et No Fly Zone og ekstra sanktioner herunder mod Kina. Sidstnævnte bliver fremhævet i det forfængelige håb om at det vil svække Rusland nok til med tiden at få dem til at opgive deres “invasion” og tillade at kortet over Ukraine kommer tilbage til det Lenin, Stalin og Khrushchev beordrede det det til at være..

En af disse krigselskende Republikanere er Senator Pat Toomey (R-Pa.), højtstående medlem af the Senate Banking Committee, der for nylig svinede sig til med følgende ‘perle’ i en artikel.

“For globalt at afskære hr. Putins fra salg af olie og gas burde administrationen og Congress indføre ekstra sanktioner på alt i Ruslands finansielle sektor.”  

Det han mener er at enhver bank på hele planeten der tør gå imod Washingtons vrede og finansiere en russisk oliehandel med et tredjeland, som f.eks. Kina, Indien eller Brasilien, bør rammes af sanktioner for at hjælpe, muliggøre global handel og anses som en krigshandling mod USA og NATO.

Gentagelse: The GOP er gået ind for fuldskala “krigs socialisme.” Pludselig er private ejendomsrettigheder ikke så helligt trods alt - hvis de beskæftiger sig med at eksportere, importere eller formidle finansielt med noget der ligner - Rusland. I sådanne tilfælde er de lovligt bytte for Washingtons økonomiske koncept - og det efterfølgende tab af markeder, salg, profitter og værdier ved krigselskende høge som  Senator Toomey.

Det værste er naturligvis at al denne “krigs socialisme” intet har at gøre med forsvaret af hjemlandet eller noget andet rationelt. Det er det modsatte, det er et pilråddent spind ved en Imperial City befolket af karrierepolitikere der opnår nydelse ved at lade som om de er menneskehedens suveræne godgørere og Spanker-in-Chief for planetens onde skabninger.

Desværre er det nuværende rod ikke blot det halve. MSM (førende medier) præsenterer en så fordrejet og et så fantasifyldt billede af forholdene i kampzonerne i Ukraine at den amerikanske offentlighed holdes i komplet mørke om, hvad der kan være i vente. Ukraines hær er blevet decimeret, og Kiev regerings modstandsvilje har nået bristepunktet - til trods for den uophørlige piften fra graven af nationens klovnagtige præsident.

For Nylig havde den allestedsnærværende Mike Whitney et interview med en Larry C Johnson. Larry er veteran fra CIA og State Department’s Office of Counter Terrorism  Han er grundlægger og meddirektør af BERG Associates, der blev oprettet i 1998 for at give træning til the US Military’s Special Operations medarbejdere. Han er blevet hånet, gjort til skurk af højrefløjen og af venstrefløjen, altså gør han et eller andet korrekt.  

Under alle omstændigheder sammenfattede Johnson det som svarer til krigshundene der ikke gør op af den ukrainske side af træet Implikationen er at det kun er et spørgsmål om tid før et fait accompli i Ukraine resulterer i føromtalte opdeling af landets grænser og demilitariseringen og neutraliseringen af en tilbageværende engang større stat selvom Washington har bragt sig i en fuldskala økonomisk krig med Rusland.

Dermed siges at enten opgiver Imperial Washington sine sanktioner eller den virkelige sandhed om konflikten kommer frem i lyset. Nemlig at krænkelsen af Ukraines formodede grænser kun er Washingtons hegemoniske undskyldende beslutning om at bestemme i det tidligere Sovjetunionen - ligesom man har forsøgt at gøre andre steder på planeten i de sidste 70 år under fremme af at styrke demokrati.

Når det drejer sig om det lurende kollaps i Ukraines modstand følger her nogle hovedpunkter fra interviewet med Johnson, hvor de beklagelige sandheder fremkommer om hvor krigen faktisk er på vej hen.

Ruslands de facto No Fly Zone

I løbet af de første 24 timer af den russiske militære operation i Ukraine, blev alle de ukrainske Radar Intercept faciliteter på jorden udslettet. Uden disse mistede Ukraines Air Force sin evne til at gribe ind fra luften. I  de følgende tre uger har Rusland indført en de facto No Fly Zone over Ukraine. Man er dog stadig sårbar over for skulderbårne Surface to Air Missiles leveret af the U.S. og NATO til ukrainerne. Der er dog ingen beviser på at Rusland har stoppet sine Combat Air Operations.

Den formodede fastlåste 60 kilometer lange russiske militærkolonne

Da en 30 kilometer lang (eller 60 kilometer) afhænger af nyhedskilden blev positioneret nord for Kiev i mere end en uge stod det klart at Ukraine’s evne til at iværksætte betragtelige militær operationer var blevet stærkt hæmmet. Hvis deres artilleri var intakt, så var denne kolonne oplagt for en massiv ødelæggelse. Det skete ikke. Alternativt, hvis ukrainerne havde en levedygtig styrke eller en flytbar styrke med slagkraft burde de have ødelagt den kolonne fra luften. Det skete ikke. Eller hvis de have en brugbar krydsermissil enhed burde de have ladet ild falde ned fra himlen mod den russiske kolonne man hævder er fastlåst. Det er ikke sket. Ukrainerne har end ikke et infanteri af en vis størrelse til at lokke kolonnen i baghold med deres frisk leverede US Javelins.

Afskåret mod Syd, Nord og Øst:

Vi har ikke set en hændelse hvor et ukrainsk regiment eller brigade har angrebet og besejret en sammenlignelig russisk enhed. I stedet har russerne opsplittet Ukraines hær i fragmenter og hæmmet kommunikationslinjerne. Russerne konsoliderer deres kontrol over Mauriopol og har sikret sig adgange ved Sortehavet. Ukraine er nu afskåret i Syd og Nord.

Ødelæggelse af de facto NATO militær baser:

Den helt store nyhed kom i sidste uge med de russiske missilangreb med det som de facto er NATO baser i Yavoriv og Zhytomyr. NATO hasr udført cyber sikkerhedstræning ved Zhytomyr i september 2018 og beskrev Ukraine som en “NATO partner.”  Zhytomyr blev ødelagt ved hypersoniske missiler en lørdag. Yavoriv led en lignende skæbne ugen efter. De var primært trænings og logisitiske centre som NATO og EUCOM plejede at bruge til at give kampfly og våben til Ukraine. Et stort antal af de militære og civile på basen blev såret.

Hvad Oberst Douglas Macgregor – gæst på the Tucker Carlson Show sagde:

“Krigen er faktisk forbi for ukrainerne.  De er låst fast i små enheder og taber trods det vi hører fra vore førende medier. Således er det vigtige spørgsmål for os på dette tidspunkt. Tucker, skal vi leve med det russiske folk og deres regering eller vil vi fortsætte med at gå imod denne udgave af regimneforandring forklædt som en ukrainsk krig? Vil vi holde inde med at bruge Ukraine som en rambuk mod Moskva, hvilket sådan set er det vi har gjort.”

Washington’s massive fejlkalkulation:

Jeg er chokeret over fejlkalkulationen ved at mene at økonomiske sanktioner mod Rusland skulle bringe landet i knæ. Det modsatte er sandt. Rusland er selvforsynende og ikke afhængig af import. Landets eksport er vigtig for Vestens økonomiske velbefindende. Hvis de holder hveden, gassen, olien, kaliumkarbonat, palladium, nikkel og andre vigtige mineraler tilbage for Vesten vil de europæiske og US økonomierne blive voldsomt ramt. Og dette forsøg på at tvinge Rusland ved sanktioner har gjort det meget sandsynligt at US dollarens rolle som international reservevaluta snart vil ende i historiens affaldsspand..

David Stockman was a two-term Congressman from Michigan. He was also the Director of the Office of Management and Budget under President Ronald Reagan. After leaving the White House, Stockman had a 20-year career on Wall Street. He’s the author of three books, The Triumph of Politics: Why the Reagan Revolution FailedThe Great Deformation: The Corruption of Capitalism in America and TRUMPED! A Nation on the Brink of Ruin… And How to Bring It Back. He also is founder of David Stockman’s Contra Corner and David Stockman’s Bubble Finance Trader.

https://original.antiwar.com/david_stockman/2022/03/29/washington-is-delirious-with-war-fever-for-no-reason-of-homeland-security/?fbclid=IwAR3oG96kwAStWozlVYIXDjsJiryB1x785A0qqtzA5ZG6s7FWEtBdTtyE0BE

Related Posts with Thumbnails