torsdag den 23. september 2021

Ordblindhed - en myte eller en uddannelsesfejl

Dysleksi er en myte

Samuel Blumenfeld (1927-2015) er en af de få virkelig fremragende undervisere dette land har haft. Han skrev 12 bøger og hundreder af artikler, hvori han forklarede landets uddannelsesmæssige nedtur. Han var ekspert i læsning og fonetik.
Hvis Blumenfeld havde en fejl så var det så at udgive artikler der var længere end de fleste orker at følge med i. Derfor fik hans store visdom ikke den indflydelse den fortjente.
Et godt eksempel. Han skrev en rigtig lang artikel på 3200 ord, hvori han informerer dette land om alt der er værd at vide om ordblindhed. Den sardoniske titel var Creating Dyslexia: It's as Easy as Pie." (At skabe ordblindhed: Lige så let som at bage en kage)
Enhver forældre, enhver lærer og enhver der har noget med undervisning at gøre burde vide, hvad Blumenfeld kan fortælle. For at gøre det lidt lettere, så følger de vigtigste paragraffer i den omtalte artikel:
E. W. Dolch var professor i undervisning tidligt i 1920’erne og udarbejdede en liste over de mest anvendte og oftest benyttede ord på engelsk. Det var så meningen at hvis børn lærte adskillige hundreder af disse ord ved blot at se på dem, det vil sige - genkendelse af hele ordet - før de havde lært alfabetet eller bogstavernes lyde, så ville de have et forspring med hensyn til at læse. Men det Dolch ikke erkendte er at når barnet først automatisk har læst, at se på trykte engelske ord, som en hel konfiguration, som kinesiske skrifttegn, så ville barnet udvikle en holistisk refleks eller vane, der derpå ville blokere vore alfabetiske ord i disses fonetiske struktur. Og den blokering ville forårsage symptomer der er kendt som dysleksi. ...
Professor Walter Dearborn fra Harvard, skrev i 1940: "Princippet vi har benyttet for at forklare at kunne se på et ord og så vide hvad det står for er det som blev foreslået af af Pavlov gennem hans velkendte eksperimenter om betinget svar. Dette er som det bør være. Basis processen der er forbundet med at opfatte og at lære at læse er den samme.”
Men udviklingen af en holistisk refleks som beskrevet af professor Dearborn skaber en hindring for udviklingen af den fonetiske refleks. Det er denne konflikt, eller kollision, af reflekser der forårsager dysleksi. Uden tvivl er professorer i læsning udmærket klar over at denne konflikt kan opstå for de var bekendt med Pavlovs eksperimenter om at skabe kunstig uorden ved at skabe en konflikt mellem reflekser.
Således ved vi, gennem eksperimenter udført af Pavlov og Luria i Sovjetunionen i 1920- 30’erne, at psykologerne har udviklet værktøjer til kunstigt at skabe opførselsmæssig uorden. Jeg hævder at symptomerne på dysleksi udviklet hos ellers fuldstændig normale, fysisk sunde skolebørn er resultatet af en kollision mellem reflekser der sker når barnet kommer i anden eller tredje klasse.. ...
Således foregår det. Barnet får lært at genkende, og huske ord ved at se på dem før han har opnået en fonetisk viden om vor måde at skrive på. ...
Men når barnet kommer i anden/tredje klasse, hvor antallet af ord der skal læres overstiger de som kan huskes oplever barnet et kollaps i læringen der svarer til et nervøst sammenbrud. Når barnet så her bliver undervist i fonetik, i hvordan bogstaverne lyder, (“nye stimuli eller instrukser”) som et middel der kan hjælpe genkendelsesprocessen, oplevet barnet en konflikt eller kollision mellem reflekser og udvikler dysleksi, den manglende evne til at se den fonetiske struktur i vore ord. ...
Ved at lære et barn på 5 år ordgenkendelse før han mestrer bogstavernes lyde, og han er godt på vej til dysleksi. Dette er i særlig grad skadeligt fordi barnets hjerne i denne tidlige alder stadig er i gang med at organisere sine tankemønstre, sine cerebrale vaner, der er meget vanskelige at lære senere i livet. Det er årsagen til de store vanskeligheder ordblinde har når de bliver ældre og deres tankemønstre er mere fastlåste. Det er muligt at hjernen kan blive permanent ‘deformeret’ af tankemønstre baseret på forfejlede læringsmetoder. 
I dag lærer millioner af amerikanske børn at huske ord de genkender gennem synet, før de endog har lært alfabetet, og da slet ikke, hvordan bogstaverne lyder.. ...
Således kan man se, hvor let det er at forårsage dysleksi. Få blot dit barn til at huske hvordan et ord ser ud, og udvikle en holistisk refleks. Såre simpelt. At professorerne i uddannelse har perfektioneret processen indikerer, at de udmærket ved, hvordan den fungerer og hvad resultatet er. Det er derfor forældre aldrig er blevet advaret mod at deres børn lærer ordgenkendelse gennem synet. Det er en vital del af den nedtur der skyldes udviklingen i vort uddannelsessystem og som er støttet af professionelle sammenslutninger, tidsskrifter, udgivere, regeringsprogrammer og penge og det etablerede som et hele.
Alt dette er med til at forklare, hvorfor Blumenfeld i sit livs efterår opsummerede dilemmaet i vor nationale udfordring således: “K-12 uddannelse er et forbryderisk foretagende fra top til bund.”
Er det på en måde ikke uhyggeligt og frastødende at finde ud af at vort Uddannelsessystem hvilede på den “forskning” som psyko-sadister som Ivan Pavlov og Alexander Luria stod for? For at tjene deres Moderland ville disse individer pine og plage mennesker og dyr - indtil de brød sammen.
I hele vor kultur bliver ordblindhed typisk behandlet som en genetisk defekt som et barn har med i skolen. Hvis barnet har denne defekt i større eller mindre grad fra fødslen så er det jo helt sikkert ikke skolens fejl, hvis barnet ikke lærer at læse. Hvor dejlig belejligt! 
Det samme fejlbefængte Uddannelsessystem der går meget ind for ordgenkendelse/memorering, fremmer så ordblindhed som en undskyldning der kan benyttes over for den udbredte manglende læsefærdighed. Dette er i sandhed nederdrægtigt. Lad folk vokse op i en mørk kælder, og så klage over når deres syn er dårligt.
Dysleksi organisationer holder meget af at påstå at ordblinde har anderledes hjernemøstre, og at det er det største problem. Blumenfeld og eksperter i fonetik (såsom Don Potter) hævder at ordgenkendelse ved syn, memorering netop skaber disse ændrede hjernemøstre, og det er netop det der er det helt store problem.
Som Siegfried Engelmann udtrykker det, “når en respekteret ‘uddanner’ indikerer at en plan er med baggrund i ny forskning i hjernens udvikling, så er den typiske forældre ikke særlig godt udstyret til at sige det er noget sludder.”  Engelmann benyttede udtrykket “akademisk misbrug af børn.” Den såkaldte dysleksi er et prima eksempel på resultaterne.
Jay Leno ordblind
Læsning og lydudtale burde man tænke på som noget mere eller mindre synonymt. 
Sådan var det fra tiden med hebræerne og grækerne og fremefter. Begyndende i 1930’erne, og selvom de udmærket vidste det ikke ville fungere, tvang vore uddannelseseksperter dette ‘Se og sig’ ned over på landet, og vi har siden dengang haft en krise med at kunne læse. 
Årsag og virkning må stå klart for den som kan klare sandheden,  
Bruce Deitrick Price explains theories and methods on his education sites Improve-Education.org.  (For info on his four new novels, see his literary site Lit4u.com.)

onsdag den 15. september 2021

Regerings dommedagsforudsigelse fra 2004 - skrupforkert

Dommedagsforudsigelse fra 2004 om kernevåbenkrig har fået en lang næse

I 2004, fortalte The Guardian om en klimaforandringsrapport fra Forsvarsministeriet der kunne vise sig “yderst pinlig” for præsident George W. Bush. Rapporten forudså at klimaforandring ville kunne være Amerikas største nationale sikkerhedstrussel.
Dog har det vist sig at disse klimaforandringsforudsigelser, som så mange andre, har været det modsatte af sandheden. Blandt andet forudså rapporten krig med kernevåben, konflikter om ressourcer, og at byer i Europa ville være under vand i 2020.

Intet af dette er sket.
"En hemmelig rapport, holdt tilbage af ledere i US forsvaret og som The Observer har fået kendskab til advarer om at større byer i Europa vil være sunket under havets overflade da havene stiger og Storbritannien er omsluttet af et ‘Sibirisk’ klima i 2020."
Kernevåbenkonflikter, megatørker, hungersnød og omfattende optøjer vil forekomme over hele verden,” fortalte The Guardian. Rapporten “forudser at pludselig klimaforandring kunne bringe planeten på randen af anarki da lande vil skabe en trussel om atomvåbenkrig for at forsvare de stadig mindre fødevare- vand og energiforsyninger.” 
"Uroligheder og konflikter vil være fremherskende dele af livet,” konkluderede the Pentagon Report. "Endnu engang vil krig definere menneskets liv.”
Billedresultat for doomsday predictions
Blandt så mange ting forudså rapporten: “Alvorlig tørke og kulde der gør at befolkningerne i Skandinavien rykker mod syd i 2012, en “flod af flygtninge til det sydøstlige U.S. og Mexico fra De Caribiske Øer,” konflikt i EU over fødevarer og vand. Rusland kommer med i EU i 2018. “Udvandring fra de nordlige lande, som f.eks. Holland og Tyskland mod Spanien og Italien."
I år 2017 forudså rapporten “øget udvandring til lande ved Middelhavet, som Algeriet, Marokko, Egypten og Israel.” I tiåret 2010’erne så vi det modsatte af disse forudsigelser. Indvandrere fra Mellemøsten strømmer nu ind i Europa - selv til Storbritannien og Skandinavien - ikke den anden vej.
Storbritannien har ikke et Sibirisk’ klima. Flygtninge strømmer til the US gennem Mexico fra Syd- og Centralamerika, ikke fra Caribien eller fra Europa. Tyskland dominerer Europa økonomisk samtidig med Italien og Spanien kæmper, og udvandringen sker mod nord ikke syd.
Mest betegnende så har der ikke fundet en krig med kernevåben sted, trods det Nordkorea undertiden sender missiler af sted.
Selvom The Guardian lagde vægt på kernekrigsforudsigelsen, forudså rapporten fra Forsvarsministeriet ikke specifikt en voldsom kernevåbenkonflikt. Imidlertid forudså den at klimaforandring ville gøre ressourcerne knappe. Knappe ressourcer ville føre til krige og kernevåbenoprustning og efterfølgende føre til en krig med disse våben.  
The Pentagon Rapporten hævdede, at fred kommer når ressourcerne er rigelige eller når befolkningerne svinder ind. ”Men sådanne perioder med fred er kortvarige, fordi befolkningstallet igen hurtigt vil øges og lægge pres mod ressourcerne og risikoen for krigen genopstår.” I moderne tider er er antallet af tilskadekomne i fald, men “hele denne progressive opførsel kunne kollapse, hvis ressourcerne overalt pludselig sænkes drastisk på grund af en abrupt klimaforandring.”
 Billedresultat for doomsday predictions
Når omfattende krig igen indtræffer vil det føre til en krig med kernevåben forudså rapporten. “I denne verden med stater i krig, er oprustning med kernevåben uundgåelig.”
Denne Dommedags forudsigelse er ikke indtruffet, og det er ikke sandsynligt det vil ske i forudsigelig fremtid. Som så mange af de tidligere dystre forudsigelser om ressourceknaphed, er rapporten blevet gjort til skamme ved menneskets foretagsomhed og opfindsomhed.
Den måske mest kendte Dommedagsprofeti kom i 1960’erne da Paul Ehrlich's The Population Bomb forudså masse hungersnød på grund af ressourcerne der blev stadig færre. “Indien kunne muligvis brødføde 250 millioner mennesker flere i 1980,” forudså han i 1968. Siden det år er Indiens befolkningstal mere end fordoblet, landets produktion af hvede er tredoblet, og landets økonomi er øget ni gange.
Mens Ehrlich ‘plejede’ sine ‘Lille Kylling, Himlen falder ned’ forudsigelser stod eksperten i plantesygdomme Norman Borlaug i spidsen for skelsættende forskning i nye metoder til agerbrug  med superafgrøder der gav føde til de mennesker som Ehrlich forudså ville lide under hungersnød. Borlaug's dværghvede modstod et bredt spektrum af skadedyr og plantesygdomme og gav to til tre gange mere korn end de traditionelle plantesorter. I Pakistan øgedes hvedehøsten fra 4,6 millioner tonds i 1965 til 8.4 millioner tons i 1970. I indien steg produktionen fra 12.3 millioner tonss til 20 millioner tons.
Borlaug har uden al diskussion reddet flere menneskeliv end nogen anden i historien og han demonstrerede det vigtige princip at videnskab, menneskelig foretagsomhed og frie markeder kan udskyde skumle “eksperter” Dommedagsscenarier.
I 2010’erne, øgedes velstanden generelt, og man begyndte at bruge mere bæredygtige metoder. Storbritannien bruger nu færre ressourcer end i 2000, selvom befolkningen er flere.
The U.S. er blevet uafhængig af energi takket være skiferolie revolutionen. — "frackingen" mange venstreorienterede har så travlt med at fordømme. Velstanden er så langt fra ligelig fordelt, men den er blevet spredt over verden. Effektiviseringen i landbruget fører planeten frem mod “større udbytte” således at selvom befolkningstallet i verden stiger så kan de mange munde brødfødes selvom opdyrkede arealer bliver mindre. 
Det måske mest ironiske, eller groteske, er at megen af miljøaktivisternes politik faktisk ville være det modsatte af mindre forbrug. Matt Ridley påpegede i Storbritanniens The Spectator, "En vindmøllefarm kræver mere beton og stål end et tilsvarende system baseret på gas. Miljømæssig modstand mod kernekraft har hæmmet det system der kræver mindst jord, mindst brændsel og mindst stål og beton per megawatt. At brænde træ i stedet for kul i kraftværker vil medføre udnyttelse af mere jord og arealer, at flere spætter forsvinder - og endog flere udledninger. Organisk landbrug kræver mere jord end konventionel.” 
Naturligvis var ikke alt i 2010 positivt. Den voldsomme emigration fra Mellemøsten og Syd- og Centralamerika mod Europa og the U.S. er resultatet af politisk ustabilitet i Syrien og Irak - og i Venezuela og Nicaragua. Disse tragedier har langt mere at gøre med terrorisme, elendig regeringsledelse (eller socialismen med andre ord) og kriminalitet end det har med klimaforandring at gøre.

Selvom mange liberale nyhedsmedier havde travlt med at påstå af det er klimaforandring der er årsagen til Borgerkrigen i Syrien, så skød M. Zuhdi Jasser, stifter og præsident for the American Islamic Forum for Democracy, effektivt den forestilling ned i 2017 interview med PJ Media.
"Enhver der tror at klimaforandring har noget at gøre med konflikten i Syrien er en tåbe,” sagde Jasser. Han fastholdt at det at en tørke der skulle skyldes CO2 udledninger skulle være årsag til konflikten er en “hån mod ethvert mistet liv i Syrien.”
Jasser betonede at den syriske revolution indledtes i en lille by i det sydlige Syrien, Daraa, et stenkast fra Galilæas Sø. “Lige pludselig bekymrede forældre sig om hvorfor deres børn blev torteret og forsvandt,” forklarede Jasser. “Så blev demonstrationerne til tusinder, og man begyndte at vise dem på YouTube. Regimet reagerede med en jernnæve.”

"Det havde intet at gøre med landbrug eller med afgrøder. Det handlede om et regime der pinte sine teenagere,” føjede Jasser til. “Min bedstefar og mine forældre slap ud af Syrien i midt 1960’erne - de gav sådan set op og sagde Syriens folk aldrig ville være i stand til at stå sammen i en revolution mod regimet. Vi vidste alle at der aldrig var og aldrig vil være en politisk løsning på denne borgerkrig.”
Klimaalarmister har forudset Dommedag i mere end 50 år, og deres forudsigelser er gjort til skamme igen og igen.  Selv når alarmisterne holder igen med at komme med storslåede forudsigelser om krig med kernevåben ender de ofte med ‘en lang næse.’ I 2018 skulle Maldiverne være sunket forsvundet fra havets overflade grundet klimaforandring - tja og så viser det sig at øerne er ‘vokset’ i de seneste år! 
Hele humlen er at klimaet er en yderst kompliceret videnskab, hvor der er rigtig meget vi ikke fuldt ud forstår. Det er til diskussion om CO2 udlendinger har en påvirkning på det globale klima, der er ikke megen bevis på det - og næsten enhver forudsigelsen baseret på denne hypotese har vist sig forkert. 

tirsdag den 7. september 2021

Hold godt øje med guruer

Hold godt øje med guruer

Sydkorea synes nu at have landets COVID-19 situation under kontrol.  Dog var der i februar måned en pludselig øgning i antallet af smitteramte centreret om en gruppe med navnet “Shincheonji Church of Jesus the Temple of the Tabernacle of the Testimony.”  Først mente man det var en protestantisk kirke, men det har senere vist sig at være en slags kult.  Ifølge en kilde, er grundlæggeren og guruen, Lee Man-hee, der betragter sig som “en udødelig profet sendt til jorden for at gøre klar til verdens ende.”
Der er en del andre succesrige kirker i Korea der kan benævnes som kults. En af dem pralede med at være “den største kirke i verden,”the Yoido Full Gospel Church holdt fast ved dens guru Yonggi Cho lære indtil han trådte tilbage i 2009. Efterfølgende blev han dømt for svindel og bedrag. Fremfor at ligne traditionel Kristendom var Cho’s religion en slags Mind-Science -- den ide at tanker på magisk vis kan ændre virkeligheden. Da hans lære lovede sundhed, velstand og succes fik den masser af tilhængere - mærkeligt nok.
Man kunne vel godt argumentere for at det sidste århundrede med rette kunne kaldes “Guruernes Tidsalder”, og tendensen ser ikke ud til at falme.
I sin bog My Father’s Guru, beskriver Jeffrey Masson i detaljer bizarre anekdoter og observationer om hans families guru en mand ved navn Paul Brunton.  Blandt så mange andre ting troede Brunton at være i kontakt med væsener fra andre planeter og forudså at meget snart ville Den Tredje Verdenskrig bryde ud, hvilket førte til at hans følgere flygtede til Sydamerika. I tråd med mange indiske hellige mænd, indarbejdede han en asketisk livsførelse, meditation og underkastelse af guruens instruktioner - altså hans egne. Faktisk kan det se ud til at Brunton var ret så mild, en rimelig version af den slags autoritære religiøse ledere som vi normalt identificerer en kult med.
 My Father's Guru by [Jeffrey Moussaieff Masson]
Fænomenet med Guru er sædvanligvis associeret med den mystifistiske New Age, og praksis fra Østens religioner, men i den kristne verden er der også rigeligt - f.eks. de koreanske præster allerede nævnt.
Beklageligvis er der altid, med en kirke i fremgang og deres ledere, en fanatisk hengivenhed til en karismatisk præst, se Church Growth
I Osaka, Japan arbejdede jeg engang sammen med en sådan person, der blev hyldet som en model for ægte ledelse af nogle prominente fortalere for Church Growth. Undertiden opførte denne præst sig krænkende upassende, slog og sparkede mennesker som udtryk for sit mishag over et eller andet. Der var ikke mange der sagde fra.
Richard Foster, en leder af den mystiske bevægelse Spiritual Formation, anbefalede at hver troende lod sig komme under hans ledelse som  “spiritual direktør,” der blot er et andet ord for Guru. Jesus advarede sine disciple mod en sådan ophøjelse af religiøse ledere ved at han insisterede på at “I har kun en Lærer, og I er alle brødre.” (Matt. 23:8).
Imidlertid vil det at undgå den religiøse verden ikke beskytte dig mod Guruer og deres følgere. Scientism er et udtryk knyttet til beskrivelse af transformationen af videnskab til en religion, og videnskabsforskere som Guruer. Mennesker der forkaster religion behandler ikke desto mindre de spidsfindige, underfundige spekulationer hos videnskabsforskere som Stephen Hawkins og Richard Dawkins som ren orakeltale. For deres tilhængere er sådan set grundløse formodninger af prominente videnskabsforskere om eksistensen af multiuniverser noget der er at betragte som trosartikler. 
I store træk baseret på formodninger har psykoterapismen været en iøjnefaldende del af dette fænomen og ikke altid til den gode side.
I deres bog The Myth of Repressed Memory: False Memories and Allegations of Sexual Abuse, genfortæller Ketcham og Loftus beretninger om mennesker der blev fastlåst, fanget, i 80- og 90’ernes panik om seksuelt misbrug, hvor mange uskyldige familiemedlemmer og andre helt uretmæssigt blev beskyldt for seksuelle overgreb.
De anklagende blev overbevist om at de var ofre for seksuelt misbrug i barndommen, erindringen om det havde de undertrykt. De forkerte erindringer blev sædvanligvis indgydet dem af psykoterapeuter under samtaler. En tidligere anklager beskrev terapisten der vildledte hende som “min egen personlige guru.”  
Nu om stunder kan endog politikere være Guruer. Barack Obama’s kultlignende berømthed resulterede i at nogen satirisk kaldte ham “the Obamessiah.”  Her for nylig blev New Age forfatter og guru Marianne Williamson præsidentkandidat for Democrats. I lyset af den stadig mere udbredte tro på New Age læren blandt politiske aktive amerikanerne, forudså Daniel Greenfield at en eller anden dag vil “vi få en guru som præsident for the United States.”
Den farligste udgave af en guru kan være af den apokalyptiske slags. Overbevist om at han eller hun varsler en utopi eller en verdens omvæltning kan denne type af guru medføre katastrofe. En sådan guru Jim Jones, underviste sit samfund om at minoriteter i the U.S. snart ville blive indsamlet og sendt til KZ-lejre. Jonestown massakrens mord-selvmord på næsten et tusind mennesker i 1978 blev resultatet.
På lignende vis, tilskyndet ved direktiver og en apokalyptisk lære af deres guru Shoko Asahara, myrdede i 1995 Aum Shinrikyo kulten 13 mennesker og sårede 5500 i Tokyos undergrundsbane med sarin gas. En tid med stor ængstelse som vores giver vækstbetingelser for en opblomstring af guru apokalyptiske bevægelser. Under et møde her for nylig på mit universitet, blev lærerne advaret om at noget sådant kunne indtræffe og indfange de studerende.
Selvom det ikke fører til nogen dramatisk katastrofe, så er det at følge en guru noget usundt fremfor at tænke selv.
I slutningen af My Father’s Guru, observerer Masson, “I sidste ende kan man ikke beundre guruen, man skal tilbede ham....Ligesom de andre autoritære systemer kræver det en suspension og undertrykkelse af kritiske spørgsmål - der kræver ubetinget underkastelse.”

Derfor opfordrer han os til at leve “ikke i underkastelse af viljen hos noget andet menneske, uanset om denne er klog, bedragerisk eller gennemført god.”
Bruce W. Davidson is a professor at Hokusei Gakuen University in Sapporo, Japan and a contributor to the The Jonathan Edwards Encyclopedia.
Related Posts with Thumbnails