søndag den 30. september 2012

'Gratis' mobiltelefon et valgtema!

'Obamaphone' Video sætter gang i debat

David A. Patten

En video med en kvinde der praler med hun støtter præsident Barack Obamas genvalg, fordi “han gav os en mobiltelefon” er gået amok på internettet, og har sat fokus på den stadig større debat over U.S. regeringens forbrug til rettigheder.

“Lad Obama fortsat være præsident” informerede den uidentificerede kvinde, som nu er døbt “Obama mobiltelefon damen” i videoen. “Han gav os en mobiltelefon.”

Dette synes at være en henvisning til et forbundsregeringsprogram ved navn Lifeline der giver gratis mobiltelefoner til de nødlidende, fattige så de kan få adgang til hjælpetjenester.
Her er så videoen der har sat gang i debatten.


Lifeline programmet stammer fra før Obama administrationen. Men siden 2008, er programmets omkostninger mere end fordoblet fra 772 millioner dollars til 1,6 milliard dollars, da antallet af Lifeline konti er gået fra 7,1 millioner til 12,5 millioner ifølge Bloomberg News.

Teknisk set er Lifeline ikke et skatteyderbetalt program, fordi telefonselskaberne dækker deres omkostning ved at lægge den over på deres andre kunder ved et “Universal Service” gebyr på deres regninger. Forbrugerne der betaler for deres telefontjenester subsidierer altså for de ‘gratis’ telefoner til de ‘nødlidende.’

Hvem der er kvalificeret til denne ‘service’ varierer fra stat til stat, men de der tjener mindre end 135% af fattigdomsniveauet anslået af forbundsregeringen, har en generel ret til mobiltelefonerne. En familie på fire med en husstandsindkomst på 30000 dollars ville således være kvalificeret.

“Obama mobiltelefon” videoen er blevet en øget del af en stadig større debat i kampagnen over ‘rettighedsforbruget’ et emne som Demokraterne er sikker på er en vindersag.

Emnet blev bragt på bane efter der dukkede en video op med Mitt Romney der beskrev de 47% af amerikanerne der ikke betaler indkomstskat som de “der tror regeringen har ansvaret for at sørge for dem, som tror de har ret til sundhedspleje, til mad, til huslys, fortsæt selv listen.”

En Republikansk medlem af Kongressen, Tim Griffin fra Arkansas har fremsat forslag om ophør med subsidier til mobiltelefonerne.

Han påpeger at en høring i 2011 klarlagde at næsten 270000 Lifeline bruger har to konti, hvilket betyder at de får gratis mobiltelefoner og tjenester fra to eller flere udbydere. Siden den høring har FCC lavet om på programmet og fremhæver, at man vil spare skatteyderne for hundrede millioner dollars om året. Dog fortsætter ordningen med at blive stadig større.

Den Demokratiske senator Claire McCaskill fra Missouri er blandt de som er bekymret over Lifeline’s ‘blomstrende’ omkostninger. Ifølge Fox News er hun blevet bekymret over den potentielle svindel, efter hun modtog et brev der gjorde hende opmærksom på at hun var kvalificeret til en gratis telefon.

http://www.newsmax.com/newswidget/Obama-phone-video-viral/2012/09/28/id/458042?promo_code=F492-1&utm_source=Newsmax&utm_medium=nmwidget&utm_campaign=widgetphase1

Filmen Innocence of Muslim lavet af muslimer?

‘Innocence of Muslims’ — lavet af terrorister?

Walid Shoebat    
                    
Når det drejer sig om filmen Innocence of Muslims, har vor regering og medierne benyttet en ‘fortælling’ der er mudret ind i selvmodsigelser og forkerte påstande som filmproducenten har givet, samme producent der selv er en utroværdig kilde.

Hvis vi udelukkende holder fast ved det som kan bevises så kunne vi antage den mulighed at støtter af terror producerede filmen. Muhammad Al Dura og Paliwood (manipulerede billeder og videoer der ‘udstiller’fremstiller israelske ‘overgreb’)er to sager der er i spil, og som viser den form for ‘spil’ palæstinensiske terorirster benytter.

Lad os derfor undersøge kendsgerningerne i stedet for filmproducentens fiktion:

Domstolsdokumenter afslører at Nakoula Basseley Nakoula, producent af filmen Innocence of Muslims har været partner i en plan med Eiad Salameh, min fætter.
Eiad er en muslim der støtter terror, og er ikke en egyptisk kopter.

Han stammer fra Beit Sahour, Bethlehem og er velkendt af FBI og Det Arabiske Samfund som en vejleder for mennesker fra Mellemøsten der få autentiske, lovlige identifikationspapirer, fra pas til kreditkort og af mange nationaliteter. Han overdrager derefter disse identifikationer til tvivlsomme personer der benytter dem til svindelformål.

Faktisk afslørede jeg Eiad Salameh lang tid inden hele denne fiasko brød ud - i 2008, og den første viden om Eiad og Nakoula blev afsløret den 14. september 2012 af Smoking Gun der leverede retsdokumenter der beviser at disse to har været i forbindelse med hinanden i 2009 i en stort anlagt finansiel plan.
 

Den ‘fortælling’ der cirkulerer i medierne giver ikke svar på særdeles vigtige spørgsmål der ligger bag mysteriet om denne film.

For eksempel er ingen til nu trådt frem eller kan bekræfte med vished at den som hævder at være Nakoula Basseley Nakoula er samme mand. Han har trods alt haft adskillige identiteter, herunder med muslimske navne. Han kunne med lethed have fremvist et gyldigt ID, da han blev arresteret, og så alligevel ikke være manden med ID’et.

En sådan påstand kan bare ikke med lethed afvises; hvis en egypter ved navn Nakoula Basseley Nakoula får skylden for over en milliard muslimers vrede, så ville det ikke være vanskeligt at finde hele familien i Egypten, herunder brødre, fætre, tanter, søstre, hustruer, eks hustruer, elskerinder, øgenavn dem alle. I sær da Egypten igangsatte alle optøjerne der gik over 30 nationer. I Mellemøsten er du kendt af din klan, og alligevel kan Egypten ikke komme med denne mands familie og baggrund?

Udover det, hvorfor skulle Nakoula, der hævder at være en religiøs Koptisk aktivist have omfattende forbindelser med Eiad, en mand jeg ved hader Koptere, og er som er velkendt for at være den bedste planlægger Mellemøsten kan fremvise, og som har kontakter med terrornetværker?

Denne terrorforbindelse er ikke uden beviser. The Daily Beast rapporterede vedrørende Nakoulas arrestation:

“Gennembruddet kom på den tid forbundspolitiet igangsatte Operation Mountain Express, der skulle blive til en enorm efterforskning i pseudoephedrine- handel, og som omfattede adskillige personer af mellemsøstlig baggrund. Myndighederne insisterede til en begyndelse på, at der ingen forbindelser var til terrorisme, men pludselig ændrede det sig, og man fandt ud af at en del af pengene gik til Hizbollah.

Eiad-Nakoula forbindelsen var sandsynligvis terrorrelateret.

Nakoula præsenterede sig først som en israelsk jøde, hvilket også Eiad gjorde for år tilbage. På bedragerisk vis har han et autentisk israelsk pas.

Til dato har ingen kunnet skaffe bevis der kan bevise den ægte autencitet af Nakoula, men beviser peger med 100% sikkerhed på at både min fætter Eiad og Nakoula har mange falske identiteter, som vi har påvist i vor detaljerede rapport, der omfatter gyldige domsudskrifter, en rapport om U.S. Trustee, kreditoplysninger og vor korrespondance med Canadas efterretningsvæsen.

Hvordan er det muligt at disse to mærkelige modsætninger ville kunne finde sammen? På den ene side, har vi en egyptisk-Koptisk-Anti-Muslim-Aktivist-Fundamentalist-Kristen der bliver til en narkohandler, og på den anden side har vi en Muslim-Palæstinenser-Fup-Kunstner-Terrorist.
Nogle kunne regne ud at disse to kun havde et tilfældigt møde; trods alt var Nakoula blot en bydreng for Eiad i 2009

Det som aldrig er blevet afdækket før end nu er at de to har haft forbindelse med hinanden i mindst 10 år fra år 2000, og ikke kun der i 2009.

Nahoula havde benyttet “P.J. Tobacco” og Eiad var knyttet til en tobaksmugleroperation i Syrien i 2001, ved at benytte et fiktivt navn A&M Trading, som afsløret i U.S. Trustee rapporten i 2001. Nakoula benyttede M&A Trading i 2009, for sin handel med efedrinstoffer. Han byttede altså blot rundt på bogstaverne.

Denne video har umiddelbart intet med sagen at gøre, men omhandler tobakssmugling med syrere indblandet.

Nakoula benyttede Eiads efternavn “Erwin Salameh” og lod forstå han var Eiads bror.

Som vi også har erfaret gennem vor kontakt i IBC var Eiad også indblandet med nogen med efternavnet “Tanas” og Nakoula har benyttet navnet “Thomas J. Tanas.”

Begge klaner - “Nakoula” og “Tanas” eksisterer i Eiads landsby i Beit Sahoru, Bethlehem. Det er stadig den lille ved Bethlehem som i bibelsk tid.
Lad os nu undersøge hans motiver.

Jeg har fået fat i Sawa radio interviewet med denne formodede Nakoula. Han blev spurgt, “Hvad er din holdning til den jødiske og den kristne tro?” Nakoula svarede, “Jeg har ingen forkærlighed for disse religioner.” Han fortsatte med at fastslå at han var forfatter til adskillige anti-Islam bøger (på arabisk) men ville ikke opgive titlerne på sine bøger.

Hvis retsdokumenterne opgiver hans lovlige navn som Nakoula Basseley Nakoula, så har jeg ikke fundet nogen bøger under det navn. Intet. Og det har andre heller ikke kunne gøre.
Medierne har intet og denne formodede Nakoula har vist sig at være løgner hundreder af gangen.

Alligevel fastholder medierne at manden er en kristen koptisk aktivist. Alt dette mand har hævdet har været forkert, været løgne, og så alligevel tror man på denne.

Selv det hans ven udtalte i Retten - at Nakoula er en “Gudsfrygtig mand, hvis første prioritet er hans familie” -- modsiges af det han sagde på arabisk; han er ikke interesseret i Kristendommen eller Judaismen og er muligvis muslim.

Hvem har så betalt for filmen? Nakoula hævdede at han producerede filmen med penge (50000 til 60000 dollars) der kom fra hans hustrus familie i Egypten?

Intet af det er blevet bevist.

Det som er blevet bevist er at han har svindlet sig til millioner sammen med Eiad. De penge må være kommet fra skandaløse operationer som vor regering til sidst indrømmede er forbundet med terroraktivitet.

Hvem det så end er der skabte denne film hævder at jøderne betalte ham og at han var en kopter og helt klart havde til hensigt at skade sine ægte fjender - Israel og Kopterne.

Eiad er glødende fjende af såvel Kopterne som Israel.

Nu for bevise at Forbundspolitiet var medvirkende: Justitsministeriet advokater og forbundsagenter forsvarede Nakoula og fremkom med adskillige undskyldende forklaringer over for Dommer Snyder, og tilskyndede til frifindelse alt sammen fordi han formodentlig har lovet at hjælpe dem med at fange Eiad.

Han (Nakoula) har angivet hr. Salamay (eller Salameh) og der er ingen tvivl om at hr. Salamay vil blive dømt på et tidspunkt hvis det ikke allerede er sket ...vi ved alle hvad der vil ske. Salamay vil blive anholdt en dag og på baggrund af den information man har fået vil han erklære sig skyldig, eller hvis ikke, så vil hr. Nakoula blive kaldt ind for at viden...”
(Se afskrift fra retten)

Hvis forbundspolitiet virkelig søgte af fange Eiad, han har jo begået sine numre i 3 årtier, arrestordrer er udstedt, hans opholdssted var kendt, men ingen arrestation, i 30+ år.

Beviset er overvældende. Eiad var imidlertid ikke immun i Canada, og blev endelig pågrebet og låst fast i januar 2011. Vi har emails fra IBC Intelligence Bureau in Canada der skrev til os. Canadierne ønskede at holde Eiad i forvaring i lige så lang tid der krævedes for at udvise ham til USA, men her nægtede man i syv måneder i tage imod ham foreslog han blev fløjet til Palæstina.

Den 15. juli 2011 skrev canadierne til mig: “Han afventer deportation til Palæstina, medmindre USA skynder sig og får ham dømt.....” Forbundspolitiet reagerede aldrig på canadiernes sidste appel, og i løbet af få dage blev Eiad sendt til Palæstina.

Jeg erkender at folk vil forsøge at skyde huller i det vi hævder, dog har medierne haft ringe bevis på deres ‘fortælling’, men vi har præsentere mange gyldige kendsgerninger.

Resultatet af hele denne fiasko vil ikke blive en pågribelse af terroristerne, men den stadig fortsatte udhuling af First Amendment. (Ytringsfriheden)

Uheldigvis praktiserer mange amerikanere stadig det som kaldes ‘vi har skylden’. Filmen blev lavet i USA, en nation der ikke er vant til planlæggere som Muhammad Al Dura eller det som blev vist i Paliwood.

Velkommen til Paliwood II

http://frontpagemag.com/2012/walid-shoebat/the-film-innocence-of-muslims-made-by-terrorists/2/

lørdag den 29. september 2012

Mere af det 'gratis' og valget er vundet

Romney skal love der er 2 kyllinger i hver gryde

Bernie Planck

For tusinder af år siden blev idioterne og de ‘langsomme’ elimineret ved Darwin’s femte lov. De som fejlbedømte, hvor langt borte løven var blev faktisk ædt. Under Obamas regime kan idioter og de ‘langsomme’ ikke kun overleve, men stortrives. De behøver imidlertid ikke at vide, hvordan man arbejder, hvordan man skaffer sig føden, hvordan man får brændstof til bilen, eller hvordan de kan betale deres huslån for de kan jo få Obamapenge til det alt sammen.

Her ser vi mennesker stå i kø i Detroit efter der har været rygter om at “gratis penge fra Obama” blev uddelt:

YouTube, Free Obama Money


Nogle af mine læsere kan måske klage over at dette blot er et enkeltstående og en enestående begivenhed; imidlertid kan en ganske simpel søgning på YouTube med søgeordene "Obama bucks" or "Obama money" afsløre de samme idioter der stiller sig i kø for gratis Obama bucks i New York City, the Bronx, Bedford, Ohio, og mange andre byer i vort land.

Derfor må den eneste måde Romney kan vinde være at give hver idiot derude mindst to grillkyllinger i hver gryde. Hvis han kan lyve stærkere end Obama, så kan han få dette valg ført i hus. Hvis han kun appellerer til den intelligente vælger, det vil altså så de højreorienterede, ja så taber han. .


Photo Credit: Daily Agenda

Nogle af mine læsere husker måske min artikel (Idiocracy - A world filled with Liberals and Muslims) hvor jeg omtaler en film der beskriver vort samfund 500 år fra nu, et samfund fyldt med idioter og tåber. Men nu da jeg ser så mange amerikanere der tror på Obama - penge - der tror at regeringen kan føde dem, huse dem, give dem gratis benzin, og gratis sundhedspleje, så er jeg nu helt overbevist om at vi ikke vil komme til at vente 500 år for at erfare at vort land er domineret af idioter. Vi er der nemlig allerede.

Hvem fører Obama eller Romney?


'Uafhængige’ meningsundersøgelser viser næsten 8% føring til Romney

Jerome R. Corsi

NEW YORK – Idet man argumenterer for at de fleste meningsundersøgelser som kommer fra de etablerede medier er “forvrængede” til fordel for Det Demokratiske Parti og den siddende Barack Obama, da fremfører en hjemmeside, at en virkelig kløft i præsidentracet, baseret på mere realistiske modeller, viser at den republikanske udfordrer Mit Romney fører med i gennemsnit 8%.

I den daglige justering af meningsundersøgelser giver, UnskewedPoll.com også en tabel der viser at spredningen i Præsident Obamas ‘godkendt’ - ‘ikke godkendt’ er i gennemsnit 8.8% hældende mod ‘ikke godkendt’ her senest mandag.


Ikke en eneste større meningsundersøgelser eller et index med ‘godkendt’ - ‘ikke godkendt’ har Obama i spidsen når Unskewed.coms’ analyse anvendes.

Hjemmesiden hævder det er den Demokratiske dagsorden i meningsundersøgelser, fordi man anvender overvurderede Demokratisk baseret vælger exit meningsundersøgelser fra 2008 præsidentvalget, da entusiasmen for en relativt ukendt, men karismatisk præsidentkandidat fik vælgerregistreringen til fordel for Det Demokratiske Party til at eksplodere og være historisk.

Valgkampen beygnder meget at ligne den i 1980? Hvad kunne Ronald Reagans sejrsmønster antyde?
Kilde: http://unskewedpolls.com/ LV = Sandsynlige stemmer. RV=Registrerede vælgere, MoE=Fejmargin
Republikanerne har klaget over at de etablerede medier vælgermålings modeller kan tjene soml et partsindlæg ved at præsentere marginer der kan holde mismodige Republikanere, der måske kunne tro at valget allerede er tabt, hjemme på valgdagen.

Tegn på at Obama taber

Trods de etablerede mediers ‘fortælling’ om at Romney kampagnen er bagud og i opløsning, så er der så rigeligt med tegn på at Obama kampagnen er bagud og kæmper for ikke at miste yderligere tilslutning:

  • Lørdag, Insisterede Obamakampagnelederen Jim Messina overfor journalister, at trods de nationale meningsundersøgelser der viser at Romeny og Obama ligger lige, så er det Obama der vil vinde.
  • WND rapporterede i sidste uge, at Obama’s økonomiske rådgiver, Penny Pritzker, er gået ind på ejendomsmarkedet på Hawaii for at købe et aftrædelseshus til præsidenten og hans familie, der skal være klar ikke i 2015, men januar 2013.
  • Ved begyndelsen af Generalforsamlingen forekommer Obama administrationens Mellemøstpolitik at være i ruiner ovenpå mordet af U.S. ambassadør Christopher Stevens i et angreb som efterretningskilder mener blev koordineret af jihadister med tilknytning til a-Queda. Administrationen har ikke desto mindre insisteret på at angrebet var et modsvar på en anti-muslimsk filmtrailer produceret i USA.
  • Den uge der sluttede 15. september angiver antallet af de uden arbejde, med justering for sæsonen, er øget med 382000 mod ellers forudset 375000, og dermed er der ingen forbedring i procentdelen af amerikanere uden arbejde, hvilket heller ikke kan forventes frem mod valget i novemeber, som meddelt af Wall Street Journal Market Watch.
  • Politico har rapporteret, at i den seneste Politico-George Washington University Battleground Poll (meningsundersøgelse) der omfatter mellemklassefamilier, der igen udgør 54% af vælgerkorpset, og som plejer at dele deres stemmer ligeligt mellem Demokrater og Republikanerne, da fører Romney med 14% - 55% mod 41%.
  •  Jerome R. CorsiJerome R. Corsi, a Harvard Ph.D., is a WND senior staff reporter. He has authored many books, including No. 1 N.Y. Times best-sellers "The Obama Nation" and "Unfit for Command." Corsi's latest book is "Where's the REAL Birth Certificate?

http://www.wnd.com/2012/09/unskewed-polls-show-nearly-8-point-romney-lead/

fredag den 28. september 2012

Islams moralske vildskab!

Den moralske vildskab ved Islam

Bernie Planck

Lige et par gode råd til mine læsere. Hvis du ikke har besøgt bloggen dr. Sanity så har du undgået rigtig god læsning. Gårsdagen artikel om Islam og vor regerings forsoningspolitik med denne fallitkultur er i særlig grad fremragende.

Her følger nogle få godbidder, men klik her for det fulde måltid:

Amerikanerne må tilsyneladende ikke, selv i vort formodede frie samfund, have lov til at sige noget ‘væmmeligt’ om Islam, Muhammad eller Allah.

På den anden side er det helt i orden at sige noget væmmeligt om Kristendommen, Jesus og Gud - dette er lovligt bytte.

Amerikanerne har ikke lov til at spørge ind til hvor fredelig Islam er -- selv når horder af dens tilhængere synes at mene at det ikke kun er “OK” at dræbe uskyldige i deres nederdrægtige Guds navn, men at det er nærmest er en moralsk pligt.

Og amerikanerne skal i det mindste ikke længere vente på CAIR eller andre “fredelige” muslimske interessegrupper (fredelig er i anførselstegn fordi sammenstillingen ‘fredelig’ og ‘muslim er i modsætning til hinanden) skal komme med en passende klage hos den passende politisk korrekte organisation i den åh så politisk korrekte Obama administration for -- Vi har en præsident og et Justitsministerium der vil gøre det for dem!
 
Moderate Muslims Rioting
Photo Credit: Mohammed Abu Zaid/AP
...

Sandheden er at “Islamofobi” slet ikke er en fobi - det er fuldstændig fornuftsbegrundet frygt for en sindssyg og ufornuftig bevægelse der truer med at opsluge verden. At være bange for “fredens religion” efter de utallige voldshandlinger, terroren og depraviteten der begås i deres Guds navn over hele kloden er ikke et overdrevet svar på dens vildskab; det er slet ikke uforklarligt; og det er helt sikkert slet ikke det mindste ulogisk.

At være bange for hensynsløse moralsk set vilde, der på fanatisk vis tror på Islam mens de hele tiden foragter og begrænser ytringsfriheden og friheden til at tænke; ligesom de spytter på alle kerneværdierne i Vestens Civilisation, det er så langt fra en fobi - det er snarere en helt naturlig reaktion på den sørgelige realitet ved Islam, som den praktiseres i det meste af Mellemøsten og rundt om i verden.

...
Hvis Islam er “under belejring” eller bliver det, så har deres udøvere kun sig selv at takke. Jeg er sikker på at jeg er blandt millioner og atter millioner der ikke skænkede Islam eller Muhammad en tanke før for 11 år siden. Jeg holdt af mit liv som fri for Islam, fri for Muhammad og fri for Allah.

Men nu da de har tvunget mig til at beskæftige sig med dem, så kan jeg se at “lev og lev livet” ikke er en af deres troslærer; snarere er det “underlæg dig eller dø.”

Jeg har ikke til hensigt at føje mig.

De som benægter virkeligheden ved Islams trussel mod frihed og civilisation; eller lader som om den ikke eksisterer er ikke kun tøvende over for at indrømme at bølgen med terror og irrationelt had der fejer over verden i særlig grad kan forbindes med religionen Islam; og altid synes man med det samme at kaste skylden på terrorens ofre og de som er genstand for det vanvittige had som værende de som er ansvarlige for at den eksisterer.

...
Enhver der nu ikke har indset at de fleste muslimer, ved deres egen larmende tavshed, har givet carte blanche til fanatikerne i deres midte, er enten helt og aldeles uden af trit med virkeligheden eller de lever på en anden planet (læs planeten Obama).
...
Lad mig derfor for fuldstændighedens skyld nævne at jeg på det kraftigste forkaster etiketten som værende “Islamofobisk.” Snarere har jeg en sund, fornuftig frygt for en religion der på aggressiv vis søger enten min underkastelse eller min død, og jeg vil kæmpe med ethvert middel til min rådighed for at standse denne spredning af deres giftige ideologi.

En vigtig pointe er nævnt handlende om, at de fleste muslimer har givet carte blanche til fanatikerne. Dette er årsagen til at moderate muslimer er en større trussel mod Vestens civilisation end de islamiske terrorister: Vi søger på aktiv vis at finde og udslette terroristerne, men vi har ingen våben mod moderate muslimer, en pointe jeg kom med i min artikel Writing is also a bomb: The Moderate Muslim Threat: Alt mens moderate muslimer ikke sprænger skolebusser i luften når de føler sig krænkede så kræver de dog at krænkelsen fjernes eller ødelægges.

Det kan vi se i demonstrationerne i den muslimske verden mod en video der forhåner den påståede profet Muhammad. De som kræver at Amerika lægger begrænsning på ytringsfriheden (altså ingen kritik af Islam) er ikke muslimske terrorister, men snarere almindelige, hverdagsagtige muslimer. Muslimer der før de gik bersærk blev kaldt moderate muslimer.

Forestil dig om vi havde flere millioner muslimer i dette land, så ville de være en formidabel vælgergruppe mod ytringsfriheden, udover den kendsgerning at deres samfund er petri skåle for spredning af radikal Islam.

Vi står overfor en kommende Verdenskrig med den islamiske verden. Vi begik en alvorlig fejl ved at tillade immigranter at komme til vort land der sympatiserer med vor fjende.

Bestseller normaliserer misbrug af børn


50 Shades of Grey Trilogien normaliserer misbrug af børn


M. Catharine Evans and Ann Kane

Hvorfor er den superpopulære trilogi 50 Shades of Grey ikke blot endnu en skødcentreret elendig kærlighedsroman? Trods alt burde dens uendelig mange sexscener have været henvist til bøger i erotiksektionen hos boghandlerne. I  stedet er de blevet kraftigt reklameret for i de førende medier til en voksen befolkning der bare vil have mere af samme slags.

Hvis man ser nærmere på den kedsommelige prosa fra forfatter E.L. James også kendt som Erika Mitchell Leonard, så finder vi mere end blot et pirrende digert værk. Det er vanskeligt at tro at denne historie nogensinde ville klare sig udover online kategorien kaldet “fan fiktion.” I en normal verden, ville forfatteren være blevet ugleset af litteraturkritikerne for manglen på handling og så det barnagtige sprog. Men meget værre end det elendige skriveri er de skjulte temaer med pædofili og misbrug af børn.


Forfatteren med sin bog
Vi lever ikke i normale tider, og vi bliver bombarderet med resultaterne af den gamle maksime “Sex sælger,” hvilket nu er “BDSM sex sælger” (bondage -sadomasochisme sex). Trilogien der betoner BDSM er solgt i over 25 millioner eksemplarer i hele verden og har givet udgiverne 145 millioner dollarsm ifølge Wall Street Journal. Bogen har været på NYT bestsellerlisten i 25 uger.

Oveni i alt dette så rammer James jackpot med endnu en mediablitz forud for salget af hendes fjerde bog, der vil udkomme “lige tidsnok til Jesu fødselsdag,” ifølge en meddelelse fra Vintage Presse. .

I tilgift med en bogturne i USA, er der indgået en filmaftale med Universal og et orienteringstidsskrift udgivet den 28 august med titlen  Fifty Shades of American Women Who Love the Book and Live the Life, James vil være med på Katie det nye Katie Couric taleTVshow mandag den 17. september.


Fra Fifty Shades magasinet:

“Fifty Shades of Grey er meget mere end en bog. Det er en bevægelse. Fra kun at være en sensation på nettet til et globalt fænomen, han den igangsat en seksuel revolution og den er en katalysator for en national samtale om lyst, begær, kærlighed, erotisk fiktion og al denne given og tagen som finder sted i ethvert succesfyldt forhold. Den er også varm som Helvedet. Fifty Shades er en dominerende kraft i kulturen og ligesom dig er vi mere end glade for at underlægge os den.”.

Udover de millioner af kvinder der æder dette sludder er der mange boganmeldere og kommentatorer på andre blogs der har vurderet at den mandlige hovedperson, Christian Grey, har pædofile tendenser. En der har læst trilogien siger: “Det at kalde hinanden, baby, brugen af babyolie under sex, rottehalerne som den kvindelige person har, bemærkningerne om trillebøre og sjippetove....(Grey) fortæller hende hun er et barn, hvor naiv hun er, hvor uskyldig hun er, han fortæller hende hvornår hun skal sove, hvordan hun skal spise, klæde sig, opføre sig .....hun aner slet ikke hvordan en computer fungerer selvom forfatteren gav hende en alder på 21, fjern blot dette fup ID på 21, og pigen i 50 Shades er præcist det. Hun er en lille pige. 

 


Efter en gennemgang af sproget der benyttes i bogen og efter at have foretaget en forskning i pædofili kan vi kun være enige. Vi skulle presses meget hårdt for at hævde at trilogien udelukkende er en syg historie om en voksen 27 årig mand der dominerer gennem tvang, sex og fuldstændig kontrol en ung dame der hævder at være 21 år, men som opfører sig og taler som et barn.
Bondage/dominansen der foregår mellem en voksen og et barn er ikke kun umoralsk, men ulovlig.

I en udsendelse på The View i maj måned, spurgte Joy Behar, James, hvorfor hun tror at nogle biblioteker har forbudt bogen. Briten svarede at hun ikke forstod det “besynderlige der er amerikansk kultur.” Hvofor så i al verden lader hun så historien udspille sig i Seattle? James’ blodfattige svar viser hendes mangel på empati for børn der er ofre.
Handlinger der denne: Ana Steele, en college studerende fra Portland, Oregon bliver forelsket i en magtfuld milliardær, Christian Grey, fra Seattle.
Her er en kommentar fra TIME Magazine:
Grey ønsker så inderligt at frk. Steele som han ofte kalder hende skriver under på en uopsigelig aftale og en kontrakt hvori hun indvilliger i at lade ham kontrollere alt det hun spiser og har på, og lader ham “piske, spanke, slå eller korporligt straffe” hende efter forgodtbefindende. Og hun må aldrig røre ham. Ogs å skal hun være jomfru. Ana, som hovedpersonen kaldes, er en 21 årig universitetssutderende uden computer, uden smartphone og uden e-mail.
Overvej lige disse to passager fra den første bog:
“Du er heldig at jeg blot håner dig.”
“Hvad mener du?”
“Nuvel, hvis du var min ville du ikke kunne sidde ned i en uge efter det nummer du lavede i går.” (side 67).
"Spis!” siger han endnu skarpere. "Anastasia, jeg har et problem med ikke spist mad ... spis.”
“Jeg kan ikke spise alt dette.” Jeg ser på alt det som er tilovers på bordet.
"Spis hvad der er på din tallerken. Hvis du havde spist ordentligt i går, så ville du ikke være i denne situation og jeg ville ikke meget snart anvende min hånd....”
Idet jeg slugte mit sidste stykke af pandekagen skottede jeg op på ham. Den måde han så på mig på, fik mig til at spekulere. “God pige,” siger han. “Jeg kører dig hjem når du har tørret dit hår. Jeg ønsker ikke du bliver syg.” (side 76).
Kronologisk alder bestemmer ikke graden af modenhen ligeså meget som følelsesmæssig alder gør, så den kendsgerning af Grey “slaveholder” en barnagtig Anastasia præsenterer os med tilstrækkelig bevis på at her har vi blot at gøre med endnu en erotisk roman.
Den massive markedsføring af bogen er helt uhørt. I adskillige interviews bliver James portrætteret som “blot en mor til to” der “fniser” når hun stilles specifikke spørgsmål om de ord hun skrev.
Der er stærkt ledende fraser som “Den generte britiske mor” bag 50 Shades of Grey og en Nutella elskende hustru og mor til teenagedrenge der arbejdede i den ikke glamourøse afdeling af TV-produtkion.
Imidlertid havde den snu, angiveligt selvundervurderende medie veteran med 20 års erfaring , berømmelsen i baghovedet tilbage i 2010.
“Lad være med at fortælle nogen noget” skrev Erika Leonard til en internetven i april 2010. “Jeg har planer om at blive interviewet af TIME magazine om en revolutionerende udgivelse.”
At klare sig godt i bogbranchen nu om stunder kræver masser af snuhed. Ikke kun er det lykkedes James at tjene millioner på hendes bøger, men hun har skabt endnu en seksuel revolution -- denne gang ved at give kvinder det budskab, at blive seksuelt krænket og behandlet som et barn det er romantisk og kan endog “forandre din mand” fra hans grumme sider.
En af de meste skrupskøre sætninger i epilogen til den tredje bog, Freed. Grey og Ana diskuterer babyen i hendes mave, og barnets bevægelser får Ana til at sige, “.....hun holder allerede af sex.” Hvor bizart: Barnet i hendes livmoder er allerede seksuelt beredt.
Dr. Mary Calderone, niece til digteren Carl Sandburg og “Den Seksuelle oplysnings Store Dame” og “et barn er seksuelt endog før fødslen.” Hun var den lægelige leder af Planned Parenthood fra 1953-1964 og medstifter af SEICUS (Sexualitets Information og Uddannelses Rådet i USA), der stod som hovedansvarlig for at få seksualundervisning indført i skolerne.  


Ved et SEICUS symposium i Liverpool i 1960’erne sagde en taler, “Hvis vi ikke går ind i seksualundervisning da vil børn blot følge deres forældres mønster.”
Quel tragique!

Mon James har læst op på Calderones teorier? Den britiske forfatter har ført krig mod konservative amerikanske værdier, og hendes bevægelse for yderligere at lade kvinder være objekter i en slags romantikkens lænker samtidig med hun ganske hensynsløst portrætterer en pædofil mand som et fejlfyldt menneske der har brug for en uskyldig piges kærlighed er ganske bedragerisk

Read more Ann Kane and M. Catharine Evans at Potter Williams Report.

Read more: http://www.americanthinker.com/2012/09/50_shades_of_grey_trilogy_normalizing_child_sex_abuse.html#ixzz26jU3NysK
Related Posts with Thumbnails