torsdag den 20. september 2012

Adlyde Guds love eller menneskers?

Skal Guds Lov eller menneskets lov adlydes?

Bernie Planck

Sidste år skrev jeg en gunstig artikel om professor Mahfooz A. Kanwar, en sjælden muslim der mener man burde vise loyalitet over for det land man har adopteret frem for loyalitet over for Islam. Selvfølgelig er denne indstilling blasfemi, og i lande der følger Sharia ville krænkeren, medmindre han frasiger sig sin holdning blive slået ihjel.

Jeg er enig med professoren, imidlertid er hans mening modsat Islamisk lov - Hadiths er ganske klare her - muslimer skal adlyde landets love medmindre de er  konflikt med Guds love: 

 
Following Gadaffi's death, Libya’s interim
government has announced that “Sharia
law” will govern the country.
Photo Credit: The Ahmadiyya Post

Bind 4, Bog 52, Side 203:
Som fortalt af  Ibn ‘Umar:
Profeten sagde; “Det er obligatorisk for en person at lytte og adlyde (herskerens ordrer) medmindre disse ordrer omfatter at personen er ulydig overfor Allah; men hvis en ulydighedshandling påtvinges, da burde han ikke lytte eller adlyde den.”

Men hvordan kan fromme muslimer adlyde Allah? Muslimer bliver kommanderet til at bekæmpe vantro til de 1. Enten er døde 2. Konverterer til Islam 3. Eller er i en permanent underkastelse under muslimsk dominans. Muslimer der ikke er klar over disse bud har intet problem med at være loyale over for deres adopterede land.

Imidlertid kan nidkære muslimer ikke være loyale overfor Gud dersom de ikke er beskæftiget med jihad for at gøre Islam til den dominerende religion i landet. Dette er det dilemma muslimer står overfor når de bor i ikke-muslimske lande. Som jeg skrev i ‘er der noget galt med muslimer i vor regering?

"De som tager deres Islam seriøst ved, at slutformålet med deres liv er at gøre Dar al-Harb (ikke muslimske lande) til Dar al-Islam.”

Før nogen læser nu klager over at Kristendommen og Jødedommen også kræver at deres medlemmer ikke adlyder indsat myndighed, hvis det er i konflikt med Guds bud, så lad mig påpege at der er en kæmpe forskel. De kristnes og jødernes Gud beordrer ikke de trofaste til at gå ind på at slå ihjel, eller underkaste sig ikke-troende.

Jeg har tidligere skrevet at jeg synes det er et problem med hvilken som helst religiøs gruppe der anser at Guds Lov er vigtigere end landets lov, i særlig grad burde katolikker ikke drive hospitaler, fordi den katolske lære er i konflikt med mange lægelige procedurer og US love. Guds lov har ingen plads i lægekunsten.

På samme vis har jeg latterliggjort fromme jøder der sætte andres liv på spil blot for på tåbelig vis at følge jødisk lov.

Men gudfrygtige kristne og jøder vil ikke forsøge at omstyrte vor regering eller ændre vor Forfatning eller forsøge at ødelægge vor kultur for at være i overensstemmelse med deres troslære. Det kan man ikke sige om fromme muslimer.

Det er forskellen mellem fromme muslimer der adlyder Guds lov og fromme vantro der adlyder Guds lov.

Noter

1.
Center for Muslim-Jewish Engagement, Koran 8:12
Da din Herre åbenbarede til englene: Jeg er med Jer, styrk da dem der tror. Jeg vil kaste rædsel i hjerterne på dem der er vantro - Og (I troende), slå dem da over deres halse og slå dem over fingerspidserne".
2.
Center for Muslim-Jewish Engagement, Koran 8:39
Og kæmp mod dem indtil der ikke længere er nogen forfølgelse, og religionen kun er en sag for Allah. Og hvis de afholder sig fra kamp så ser Allah visselig hvad de gør.
3.
Center for Muslim-Jewish Engagement, Koran 9:29
Kæmp mod dem fra Skriftens folk der ikke tror på Allah eller de yderste dag og som ikke holder det forbudt som Allah og hans sendebud har forbudt og som ikke følger sandhedens religion indtil de betaler tribut med egen hånd og føler sig underkastet.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails