onsdag den 26. januar 2022

Foruroligende vaccinedata fra Israel og Skotland

 

Foruroligende vaccinedata fra Skoland


 Andrea Widburg

Vaccinerne er til stadig debat. To stik redder os. Nej - det er tre. Nej, endnu bedre fire. Stop - lad os holde mulighederne åben, og du må hellere få så mange stik som muligt, hvis du gerne vil gå på arbejde, handle i butikker ud at spise, til koncert, rejse med fly.

Men hvad sker der med dette maniske ‘stik regime’ når vi nu begynder at få data der viser at ikke kun forhindrer stikkene ikke at folk for Covid, men at de faktisk gør mennesker mere sårbare overfor Covid? 

Israel, der var slået af rædsel ved udsigten til at Covid skulle lukke landet ned, og derved gøre det sårbart for de organisationer og lande rundt om der helst så landet fjernet fra landkortet, indledte det mest omfattende og aggressive vaccinationsprogram i verden. Nu er Israel landet med den højeste andel borgere i verden der har modtaget en Covid vaccine, ifølge denne rapport:

Israel registrerede 69,201 nye coronavirus tilfælde på 24 timer, ifølge Health Ministry's website fredag..

Der er 427,023 aktie Covid tilfælde  i Israel, der således er landet med det højeste antal tilfælde i forhold ti antal indbyggeret - lige foran Slovenien. 

Den yderst smitsomme omicron variant, er skurken, herunder 638 patienter på intensiv, og 124 i respirator. De af som lige for tiden er indlagt er 84% over 60 år. 

Det samlede dødstal var fredag eftermiddag 8,371.

Positivraten i Covid tests nåede rekordhøjden på 20.13 %.

Samlet er 2,2 millioner israelerne blevet smittet siden pandemien begyndte. Cirka 4,5 millioner har modtaget 3. stik og over 500000, 4.

En sådan nyhedsrapport indikerer for mig at vaccinerne bare ikke fungerer som en vaccine bør. Det vil sige, de sådan set intet gør for at hindre at mennesker bliver syge. Det er i konflikt med den forståelse vi gennem de sidste 200 år har opnået om vacciner - nemlig at en enkelt dose af en ‘substans’ får kroppen til at sætte gang i sit naturlige  immunforsvar og dermed sikrer at personen aldrig vil få den sygdom der vaccineres mod - kopper, mæslinger, fåresyge, difteri som eksempler. 

Image: Everybody gets the vaccine.  Freepik license.

Faktisk har the CDC's Rochelle Walensky indrømmet at vaccinerne netop hverken hindrer mennesker i at få eller sprede Covid. Den nye oplysning fra the CDC er at  stikkene, tidligere kendt som vaccinationer nu er terapeutiske stik.  Og der er ingen ende på det antal man skal have for få et Coronapas for at kunne arbejde, handle mv.  

Der trænger til en debat om denne nyeste bekymrende information om vaccinerne; hvad nu hvis det viser sig de endda slet ikke blot er ‘terapeutiske’? Hvad nu hvis du bliver mere syg, ikke mindre af at blive vaccineret? Data fra Skotland indikerer det er en ægte mulighed.:

Skotske data viser at raten over  tilfælde af Covid-19 er den højeste blandt borgere med 2 stik og lavest blandt ikke vaccinerede borgere. Tendensen for den negative effekt for de med 2 stik og som efterfølgende må indlægges og måske dør er konstant. Der er noget helt galt her, og sammen med andre dataoplysninger må man stille bekymrende sporøgsmål til den negative effekt ved vaccinernes vigende antistoffer og således konsekvensern ved en vaccine med umiddelbart ringe suboptimal antistoffer mod en virus under stadig udvikling. 

Daniel Horowitz har en detaljeret analyse af data for de nævnte artikler og jeg anbefaler at læse den. 

Selvfølgelig var der altid en risiko med mRNA vacciner.  I August, skrev Pandra Selivanov om de eksperimenter med kyllinger, som dagens arrogante videnskabsforskere så arrogant ignorerede:  

Marek's sygdom påvirker kyllinger, ikke mennesker. Det er en af de mest dødelige virus i verden, der slår over 100% af ikke vaccinerede kyllinger ihjel på 10 dage. End ikke Ebola, en af de mest frygtede virus der rammer mennesker slår alle smittede ihjel. Måske kun 10% med Ebola må lade livet, men det er dog stadig 10% mere end kyllinger med Mareks sygdom.

Jeg nævner dette med sygdommen der rammer kyllinger, fordi vaccinen mod Mareks sygdom ikke kun beskytter kyllinger, men også gør sygdommen endnu farligere. De vaccinerede fugle dør sjældent, men kan sprede Mareks til ikke vaccinerede fugle, ligesom vaccinerede mennesker kan sprede varianter af Covid til ikke vaccinerede. 

Konklusionen på alt dette må være, at vi må erkende at vaccinerne kun udgør en minimal forskel på spredningen af Covid. Jeg tror at vi også vil erfare at alene i Amerika, døde hundredtusinder på grund af de Fauci-rådgivne bureaukratiske og lægelige institutioner der insisterede på disse usikre vacciner. 

https://www.americanthinker.com/blog/2022/01/theres_disturbing_vaccine_data_coming_from_scotland.html


fredag den 21. januar 2022

Skyldige mænd og onde mænd - Chamberlain og Eichmann

 

Skyldige mænd og Onde mænd. Chamberlain - Eichmann


Michael Curtis


Hvad gør et menneske til ondt?

I virkeligheden, som i fiktionen, kan individer muligvis være motiveret til at handle ondt, ved ren og skær nederdrægtighed, ved ideologisk had mod andre, at ville ønske at gøre indtryk på overordnede, ved at udføre ordrer eller instruktioner, af iver efter at fremme deres karrierer. 

Disse overvejelser er tungtvejende i reflektionerne ved to nylige hændelser. En ny film, og årsdagen for et af de mest ‘makabre’ møder i historien, og kan illustrere forskellen mellem ondskab og velmente holdninger, dog fejlagtige - kontrasten mellem  Neville Chamberlain, den britiske konservative premierminister 1937-40 og Adolf Eichmann og det tyske Nazi regime.

Chamberlain er bedst kendt for at være fortaler for forsonings politikken over for Hitler og Naziregimet. Han blev symbolet på en forfejlet leder, manden der tabte en tillidsafstemning i the House of Commons og blev efterfulgt af Winston Churchill som premierminister, en person der kun kunne tilbyde sit land blod, byrder, tårer og sved og er blevet hyldet som helten fra 1940.

Et mildere revisionistisk synspunkt af Chamberlain kommer til udtryk i en ny film, Munich, the Edge of War, der går ind for en genovervejelse af München Aftalen fra 30. september 1938. 

Chamberlain retfærdiggjorde aftalen på adskillige planer, hovedvægten på, at den gav Storbritannien tid til at forberede sig på den krig der næppe var til at undgå, således håbede han at kunne spare millioner af liv. Dette var i ganske god ånd med den stemning der herskede i landet. Alligevel er dette forsvar ikke alt for sikkert for det gav også Hitler mere tid til at opruste, og gav ham mulighed for at kunne holde truslen fra Sovjetunionen på afstand.

Chamberlains politiske holdninger kan forekomme ganske valide. Han rådgav kongen om at sende bud efter den mindre populære Churchill som hans efterfølger som premierminister frem for at vælge Lord Halifax, der ellers var mere acceptabel for det på det tidspunkt herskende Conservative Party.

Churchill forkastede ideen om en fredsaftale med Tyskland, som Halifax havde foreslået. Han var imod tilnærmelse til Mussolini, idet han mente det var formålsløst.

Vurderingen af Chamberlain vil altid være baseret på hans politik over for Nazityskland, hans forsoningspolitik, hans første tiltro til Hitler, og så lige Münceh Aftalen 1938. Denne aftale gav Tyskland lov til at opsluge det tysktalende Sudetenland i Tjekkoslovakiet. Chamberlain erklærede at det betød “Fred med Ære.” 

Idet han viftede med et stykke papir fastholdt Chamberlain at Hitler var enig i at de to lande aldrig skulle gå i krig mod hinanden og at han således havde opnået “Fred I Vor Tid.” 

Chamberlain var skyldig ved at han misforstod Hitler, men Chamberlain var ikke forræder, skurk eller ond. Han forsøgte på sin egen måde at frelse verden fra en ødelæggende strid. Han forventede ikke at Tyskland ville invadere Polen den 1. september 1939, men han erklærede krig mod Tyskland den 3. september 1939. 

Efter De Allierede styrker forgæves forsøg på at hindre Tyskland i at besætte Norge den 9. april 1940, blev Chamberlain kritiseret af hele det politiske spektrum og han trak sig som premierminister den 10. maj.

I hans tale om krigserklæringen den 3. september 1939 erklærede Chamberlain, “Det er de onde ting vi skal bekæmpe, den brutale magt, den slette hensigt, uretfærdigheden, undertrykkelse og forfølgelse, og mod disse ting er jeg sikker på det gode vil sjere.

Den skinbarlige ondskab blev udstillet 8 år senere ved Wannsee Konferencen, mødet den 20. januar 1942 i den idylliske villa lige uden for Berlin, hvor deltagerne diskuterede og planlagde Den Endelige Løsning. Ondskabens portræt er helt krystalklar i den 15 sider lange Wannsee Protokol udarbejdet en dag senere af  Adolf Eichmann.  Konference blev overværet af femten mænd, repræsentanter for de fleste grene af Nazisystemet, partiet og staten. Det er værd at bemærke, at det var magtfulde, godt uddannede personer, ikke almindelige. Ti af de femten besad universitetsgrader, otte havde doktorgrader, og otte havde studeret jura. 

SS general Reinhard Heydrich, der havde indkaldt til og ledte mødet rapporterede at Das Reich marskal Hermann Göring, havde udpeget ham som delegeret for forberedelsen til Den Endelige Løsning af jødespørgsmålet i Europa og erklærede at konferencen skulle diskutere, hvordan jøderne på passende vis skulle behandles. Ved Wansee var de fleste, dog ikke alle, deltagere klar over at massemord på jøder allerede var sket.

Mødet der kun varede 90 minutter drøftede ikke i detaljer hvordan man præcist skulle klare jøderne, ejheller en specifik plan for implementeringen af Den Endelige Løsning, eller en åben beskrivelse af udryddelsesprogrammet. Der var visse uoverensstemmelser om aspekterne, men ingen var imod grundtanken om at udslette jøderne, som man mente var 11 millioner mennesker i Europa. Det var Eichmann der kom med den ukorrekte statistik der overvurderede antallet af jøder i Europa. 

Adolf Eichmann har været genstand for debat, kontrovers på grund af hans arrestation og domfældelsen i Israel og over bogen Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil af Hannah Arendt, der kortvarigt overværede retssagen i Jerusalem. Hendes brug af udtrykket “banalitet” forbliver uklart og kontroversielt. Vigtigst var at Arendt var slået af “den manifeste overfladiskhed” hos Eichmann. Hendes synspunkt var at han gerninger var monstrøse, man at han var en ganske ordinær, en sådan person findes alle vegne, og hverken dæmonisk eller i sig selv et monster. 


Som en kontroversiel konklusion gav hun udtryk for sin overraskelse over at et helt klart almindeligt individ var i stand til hårrejsende forbrydelser. Hendes vurdering rejser et langt større spørgsmål - om ansvarlighed, om ansvar, stadig vigtige i dag, om hvem der i sidste instans skal stå til ansvar - om et individ der følger en ulovlig ordre fra overordnet er skyldig..

Uanset betydningen af “banalitet” så tog Arendt fejl i sin bedømmelse af Eichmann. I samtaler optaget i Argentina i 1957 indrømmede Eichmann at han var en yderst omhyggelig bureaukrat, men vigtigere, han kaldte også sig selv en “fanatisk kriger, kæmpende for mit blods frihed, hvilket er min føderet.” Han nægtede at anerkende at han havde gjort noget forkert. Faktisk udtrykte han beklagelse over at han var tvunget til at forblive tavs i årene 1945-1962

Ondskaben står krystalklar. Eichmann var nøglepersonen i at arrangere deportationen af millioner af jøder, herunder 440000 ungarere til dødslejrene. Han viste ingen anger eller skyld for hans medvirken. Han var et Uhyre, mesterhjernen til rædsler ikke set førhen, ikke en ansigtsløs funktionær. 

Chamberlain var kun skyldig i fejlbedømmelser.

Image: RV1864 via Flickr, CC BY-NC-ND 2.0. https://www.americanthinker.com/articles/2022/01/guilty_men_and_evil_men.htmlmandag den 17. januar 2022

Energiløsningen der burde gøre alle lykkelige

Energiløsningen der burde gøre alle lykkelige

Fake videnskab er en plage der begrænser fremgang i økonomien og forårsager at enorme summer forsvinder i blindgyder.
Fake videnskab fremmes ikke kun af skøre kugler. Videnskabsforskere og også med i det spil.

Hvis jeg genmgik den lange list over fake videnskab ville jeg nok fornærme rigtig mange læsere. Det undlader jeg derfor. For min argumentation i denne sag skal jeg blot nævne ‘global opvarmning’ stråling fra kernekraft og bæredygtig energi.
Personlig mener jeg at global opvarmning er fake videnskab. Men om det passer eller ej betyder intet for min argumentation. Det jeg vil fremhæve, foreslå vil nemlig løse problemet med global opvarmning, hvis der er et sådant. 

Stråling fra kernekraft har været målet for en langvarig skræmmehistoire. Jo, en stor dosis af stråling vil gøre dig syg, endog slå dig ihjel. Men bevis er der for at i små doser er den harmløs eller direkte gavnlig. Dette er vigtigt da samfundet ikke vil acceptere kernekraft, hvis man er skræmt fra vid og sans af stråling fra kernekraft, og det selvom stråling der udledes ved kernekraftværker er mikroskopisk. 
Billedresultat for radiation
Argumentet om faren ved stråling på et lavt niveau kan let skrottes. Man skal blot observere at elefanter ikke lider meget af cancer, selvom de har langt flere celler der burde kunne være modtagelige for strålingsskade. Der er videnskabelige undersøgelser der fuldstændig støtter elefanthistorien.

Bæredygtig energi er et skørt påfund fra den miljøbesatte venstrefløj. Man formoder at bæredygtig energi benytter energikilder der ikke vil tørre ud lige med det samme - som Solen. Bæredygtig energi må ikke udlede CO2, fordi dette kunne være årsag til global opvarmning. Men disciplene for bæredygtig energi kan ikke holde fast på deres historie. Hydroelektricitet er helt klart bæredygtigt, men det bliver udelukket, fordi venstrefløjs miljøet hader dæmninger.
Geotermisk energi der benytter varmen i undergrundens klipper for at skabe elektricitet betragtes som bæredygtig, selvom de varme klipper ofte afkøles når varmen er opbrugt. “Brændstoffet” løber tør.  
Vind og sol elskes af miljø venstrefløjen selvom de er dyre og kæmper med alvorlige problemer.   
Kernekraft hades virkelig, og betragtes ikke som bæredygtig, selvom det ikke udleder nogen CO2, brændstoffet er uudtømmeligt og der er ingen giftige skadelige stoffer der kommer ud af skorstenene. 

Cirka 30 stater har indført kvoter for bæredygtig elektricitet. For eksempel kræver Nevadas kvote, at andelen af bæredygtig elektricitet øges til 50% i 2030. Californien har den samme kvote: 50% bæredygtig i 2030. Den bæredygtige elektricitet skal komme ved vind og sol. Både Nevada som Californien har ikke megen vind men masser af sol. De bedste vindforhold for vindmøller findes i stater inde i vort land som Iowa og Texas. Vind og sol subsidieres med næsten 70% af forbundsregeringen. 
Staternes kvoter er helt klart en ekstra støtte, fordi elektricitetsværkerne skal være med på at indgå i årelange kontrakter med de som går ind for vind og sol for at leve op til deres kvoter.
Det uløselige problem med både vind og sol er at det er skrøbelige kilder til elektricitetsforsyningen der er afhængig af vinden og af solen. Som konsekvens er den elektricitet de leverer blot et supplement man dog ikke kan regne med. 
Når det blæser og solen skinner spares der noget brændstof på de værker der kører på fossile energikilder, sædvanligvis naturgasdrevne værker. Solenergi har det ekstra problem af det meste elektricitet er tilgængeligt på det forkerte tidspunkt - midt på dagen, ikke tidligt på aftenen hvor der bruges mest elektricitet.
Af tekniske udfordringer vil det være vanskeligt og dyrt af få op til 50% bæredygtig elektricitet i 2030, hvis man mest er afhængig af sol og vind. Folkene bag sol og vind har planer for at løse dette ved nye støttemidler til batterier, men intet ser umiddelbart ud til at klare de store udfordringer ved sol og vind.  

Kernekraftens Gyldne Tid sluttede cirka 1970, da miljø venstrefløjen igangsatte et samlet angreb baseret på at skræmme folk med dens profetier om kernekraftkatastrofer og cancer. Selvom hundred af kernekraftreaktorer der har arbejdet rundt om i verden i de sidste 50 år kun har haft få problemer er det lykkedes antikernekraft Blitzen at knuse kernekraft industrien i the U.S. Den eneste alvorlige kernekraftkatastrofe var ødelæggelsen af Tjernobyl reaktoren i USSR i 1986. 32 mennesker blev slået ihjel og ni døde af cancer. Den reaktor var et produkt af socialistisk manglende hensyn til menneskelivet.

De reaktorer der bygges i dag vil forekomme at være komplicerede og rå sammenlignet med de der vil være til rådighed om 20 år. Problemet med nedsmeltning, hvis kølesystemet fejler, vil blive klaret ved passive kølesystemer der vil beskytte reaktoren dersom den elektriske kraft har svigtet. Næsten alle reaktorer benytter i dag almindeligt vand, såkaldt let vand, som kølemiddel og moderator. En moderator er en nødvendig substans til at opretholde kædereaktionen ved at dæmpe hastigheden på neutronerne der frigives når atomer spaltes. Der er mange arkitekturer til rådighed for kerneraktorer udover de dominerende letvands modeller. Der er også et alternativt brændstof til uran: Thorium.

Teorien bag de nye generationer af reaktorer har længe været anerkendt. Mange af ideerne gik fra prototyper i arbejdende reaktorer før 1970. En af de mere interessante nuværende udviklinger er - mindre modulære reaktorer. Et antal virksomheder og regeringer arbejder med disse, dog mest uden for the U.S.
Disse reaktorer ville kunne bygges ind i fabrikker og flyttes med lastvogne til den lokation, hvor de skal installeres. De ville være sikret mod nedsmeltning og sandsynligvis vil de blive placeret under jorden.
De kunne anvendes til at fremstille damp til at skabe elektricitet på et kraftværk over jorden. I visse tilfælde kunne de benyttes til at give varme til et område eller til en industri. At benytte dem til at lave bomber ville kræve et større industrikompleks for genindvinding. Med andre ord, vil de være yderst vanskelige at skabe bomber ud fra.

Fordi mindre modulær reaktorer ville kunne fremstilles på fabrikker og med standardiseret designs, ville omkostningen være dramatisk lavere. Omkostningen ved elektricitet ved kernekraft er i dag domineret af selve omkostningen ved driften af anlægget, reaktoren. Kernekraft energikilden er meget billig, billigere end kul eller naturgas. Hvis der er brug for et større værk ville modulær reaktorerne kunne kædes sammen for at opnå tilstrækkelig energi til formålet. 

Hvis vi over en tidsperiode lod elektricitetsforsyningen gå over til kernekraft da ville halvdelen af verdens CO2 udledninger være borte. Da den anden halvdel af CO2 udledningerne allerede opsuges af Jorden, ville CO2 i atmosfæren holde inde med at vækste og den globale opvarmning vil standse, dersom man formoder at den skyldes CO2. 

Jeg er ikke den eneste der anser kernekraft som løsningen på global opvarmning. Prominente fortalere for global opvarmning, såsom James Hansen, Michael Shellenberger, og Stewart Brand går alle ind for en kernekraftmodel.

Forbundsforskning i små modulære reaktorer er cirka $50 millioner om året. Forbrug til at subsidiere nytteløse vind- og solanlæg når vel op på mellem $5 til $10 milliarder. altså mindst 100 gange så meget. De mennesker der får profit af den nytteløse sol- og vind har mere indflydelse end de mennesker der seriøst bekymrer sig om fremtiden.

Norman Rogers writes often on energy issues.  He has a website, Nevada Solar Scam, and he is the author of the book Dumb Energy: A Critique of Wind and Solar Energy.

søndag den 9. januar 2022

Er vaccinerne til skade for immunsystemet?

 

Er vaccinerne til skade for immunsystemet?


James T. MoodeyHer følger så lidt talgymnastik. Vi går som grundlag ud fra det naturlige immunsysten og de fuldt vaccinerede med to mRNA injektioner, og kan således konkludere følgende:

En ‘skudsikker’ statistik fra Israel, der fik Fauci til at ændre sin vejledning fra “hvis du er fuldt vaccineret vil du ikke blive smittet” til “hvis der fuldt vaccineret, kan du dog stadig blive smittet og sprede virus,” var at de fuldt vaccinerede i Israel med en sandsynlig på 6-13 gange kunne blive smittet med D-varianten i forhold til den del af befolkningen der besidder naturligt immunitiet.

Og den første brugbare opgørelse om Omikron viser at de fuldt vaccinerede med en sandsynlighed på  2.61 gange bliver smittet med Omikron end med D-varianten.  

Således er 2.61gange 6 - 15.66.

Og 2.61 gange 13 -  33.93.

I betragtning af de to undersøgelser af de faktiske resultater så har de fuldt vaccinerede personer en større sandsynlighed for at blive smittet med Omikron på mellem 15,66 og 33,93 end personer der aldrig har fået vacciner og blev smittet med Covid (naturlig immunitet). 

Alle der kan lidt matematik vil kunne se at des flere der bliver vaccineret des flere vil blive syge af en variant. 

Dette ser ud til at være i overensstemmelse med Nobel Pris vinderen virolog Luc Montagnier's konklusion, at det er vaccinen der skaber varianterne.


I sin artikel henviste "Prof. Montagnier til vaccineprogrammet for coronavirus som et uacceptabel fejltagelse.” 

“Historiebøgerne vil vise at det fordi det er vaccinerne der skaber varianter.” 

Det ser ud til at vaccinerne faktisk skader det naturlige immunsystem, i det mindste med hensyn til varianterne.

Image: qimono via Pixabay, Pixabay License.

https://www.americanthinker.com/blog/2022/01/are_the_vaccinated_harming_their_immune_systems.html


mandag den 3. januar 2022

Fedme et globalt problem - hvad kan der gøres ved det?

10 ‘fedeste’ lande i verden og hvad der kan gøres ved det

For et par år siden var jeg i Rom, Italien. Udover at jeg nød alle de vidunderlige historiske steder, den forbløffende kunst, den dejlige mad, og de imødekommende venlige mennesker slog det mig at der næsten ingen fede var der. Jovist der var nogle få ældre (som jeg) der havde nogle ekstra kilo på sidebenene...men min hustru og jeg bemærkede at vi bare ikke så den grad, eller ‘form’ af fedme vi ser på daglig basis her i Amerika.
Skyldes det at italieneren spiser fødevarer der var mere friske og passer til årstiden? Var det fordi måske går noget mere vi vi gør? Jeg stod tilbage med det indtryk at ikke kun Italien, men resten af Europa var i meget bedre form end Amerika når det drejer sig om overflødige kilo.
Sådan går det når man på en uge, i en by, i et land, konkluderer et eller andet. Jeg tog fejl - på alle punkter. Der er i sandhed også et fedmeproblem i Europa, og nogle af landene har snart også indhentet Amerika (trist nok.)
Men jeg tog også helt fejl i at formode at Amerika er den mest fede nation på jorden. Af alle verdens nationer ligger Amerika ikke engang i top 10 over fedme. Vi er nummer 19! (hurra). 
Her følger så de ti mest fede lande i verden fra øst til vest. world, Du har muligvis aldrig hørt om nogle af dem...

10. Tuvalu: 40.3 percent.

9. Kiribati: 40.6 percent.

8. Qatar: 42.3 percent.

7. Marshall Islands: 42.8 percent.

6. Niue: 43.2 percent.

5. Tonga: 43.3 percent.

4. Samoa: 43.4 percent.

3. Nauru: 45.6 percent.

2. Palau: 47.6 percent.

1. Cook Islands: 50.8 percent.

Renew Bariatrics screenshot of world obesity map.
Det er da forbløffende at de mest overvægtige lande i verden befinder sig i Stillehavsregionen - et område mange geografer kalder "Oceania." Der er ikke så mange beboere disse områder, men de har dog den højeste procentdel af fede på planeten (hvis man er fed har man et bodyindeks på 30 eller over) .https://www.youtube.com/watch?v=oADE3t-QO2I
Den mest overvægtige region i verden er Mellemøsten. Hvem ville have gættet på det! Men kendsgerningerne er at nationer som Qatar (43.2 %), Kuwait (39.7 %) og Saudiarabien (37.7 %) stadig slår the United States. Faktisk er Amerika på en liste over de 20 mest korpulente nationer i verden ‘kun’ nummer 19 med 33,1% overvægtige mennesker.
Det er dog stadig cirka en tredjedel af vore voksne på en befolkning på cirka 320 millioner. (I denne artikel kommer vi ikke ind på fedme hos børn, der så til gengæld er et kæmpeproblem i vort land)
Hvordan klarer Europa sig? Ikke alt for godt,for de er ved at indhente os. Forskning jeg har gjort viser nogle procentdele der er forskellige (nogle peger på den lille nation Andorra som den mest fede), men konsensus er at the United Kingdom er den mest fede nation i Europa (statistikker peger på at et sted mellem 24-28% af den voksne befolkning er overvægtige) De følges op af Ungarn med cirka 24%, og så følger resten af Europa lige i hælene.  
I modsætning hertil er de magreste lande i verden i Den Tredje Verden, i udviklingslande som Bangladesh
(3.6 %), Afghanistan (2.9 %), og North Korea (2.4 %). Imidlertid har det højt udviklede og avancerede land Japan en kurve med blot 3,3% af den voksne befolkning man kan kalde fede.
Billedresultat for obesity
Det er ganske åbenbart at fedme er et ‘tungt’ problem i hele verden. Hvordan er vi nået dertil? Det kræver næppe raketvidenskab at regne ud at ved at kopiere Amerikas forkærlighed for junk- og fastfood, og en mangel på fysisk aktivitet bidrager til fedme.
Befolkningen på American Samoa fulgte Amerikas diæt tendenser. 
Jeg tror vi alle ved hvordan Amerika blev fed. Se blot på gaden og læg mærke til tilstedeværelsen - overflødigheden - af fast food og butikker der sælger måltider der er lavet i forvejen og som indeholder masser af sukker, konserveringsmidler og ikke mindst fedt.
Hvad kan man gøre ved det? Fedmen slår os ihjel. Den slaveholder familier, fratager dem livskvaliteten og påføre mange sygdomme der nemt kunne undgås. Sygdomme som diabetes 2 og hjerte/karsygdomme. Jeg mener svaret er ganske enkelt og ligetil.
Forandring i indstilling begynder i hovedet. Vi må bare indrømme at vi er fede og så holde inde med at komme med undskyldninger som - sådan er vi opdraget, eller at der er fast food alle vegne. Hold også inde med at påstå at en sund diæt er for svær og dyr at leve af. /Hvad er sværere og dyrere? At spise sund mad eller gå gennem kemo eller hjertekirurgi?) 
Vi må erkende at det meste af det som er i den typiske amerikanske mad er - giftigt. Se på hvad du spiser. Det meste er det mest fra en æske eller eller vakuum? Hvis det er tilfældet er det sandsynligvis fyldt med sukker, og usunde fedstoffer. Ved du hvor meget sukker gennemsnits amerikanere indtager på et år? Vi spiser og drikker mellem 65-75 kilo sukker om året. Hold da op! Hvordan kan vore kroppe blive ved at at indtage dette stof når vore kroppe aldrig har været bestemt for et sådant ‘angreb’?  Forbes' David DiSalvo redegør for hvad alt dette sukker gør med vor hjerne,
Svaret er ikke “barnepigeregering” der beskatter sukker og forbyder sodavand i kæmpebægre i de store byer? Folk finder altid en udvej om sådanne småskøre påfund. Svaret er naturligvis - selvkontrol, der er det samme som selvbeherskelse. Det er op til dig og mig at sige - nu stopper vi med at indtage gift, at vi vil have hjælp, at vi fjerner os fra sofaen og får noget motion. 
Begynd med at forestille dig hvor godt du vil have det uden der der ekstra kilo. Du vil begynde at føle dig fri. Du vil blive befriet for mange besværligheder hvis du smider den der ‘kuffert.’ Du kan gøre det - det ved du godt. Også selvom du har forsøgt og det kiksede. Jamen prøv igen og igen.  
Passér de der fast food udbydere med alle deres doughnuts og is og friturestegt junk. Begynd at lave din egen mad med friske ingredienser fra årstiden. Smid de der sukkerholdige drikke ud sammen med de sukkerholdige desserter....for år tilbage gjorde jeg dette ved at betragte dem som affald der skulle i kloakken. Det gjorde det nemmere at forkaste fødevarer som jeg var blevet afhængig af. Hvis du ikke aner hvad du så skal spise vil jeg anbefale
Han kalder den en “"plante diæt der er perfekt.” Det er godt nok en vegan diæt, og nogle ville kalde den ekstrem ....jeg mener dog at hjertekirugi og kemo behandling er endnu mere ekstrem.
Det er beviseligt at hans diæt faktisk hindrer hjertesygdomme og visse former for diabetes...så hans diæt er ganske fremragende.
Personligt fulgte jeg en Middelhavs diæt. Det er en diæt lav på kulhydrater (blot en anden slags sukker), ikke meget kød, og rig på masser af frisk frugt og grøntsager. Jeg hadede frugt og grøntsager som barn, men som voksen indså jeg kunne enten begynde at spise de ting der fik mig til at have det godt og få et bedre liv ... eller leve i en krop der er overvægtig og ikke i stand til af flytte sig. Jeg begyndte at spise bedre.
Og så skal vi ud af sofaen. Være aktiv - motionere flere timer om ugen - det forbedrer vores humør og sundhed. Du får det langt bedre med dig selv, du kommer til at se bedre ud, og du får mere selvtillid, og mere optimistisk om din fremtid. Du behøver ikke træne som skulle du til De Olympiske Lege. Du kan blot gå en rask tur i parken flere gange om ugen. Gør det du kan. Tag cyklen eller småløb. Spil tennis eller basketball eller en eller anden form for kampsport. Pointen er - kom igang.
For 20 år siden var jeg en kvabset sofa kartoffel. Jeg hadede at motionere. Min hustru elskede at gå og cykle og jeg tog med hende blot for at være rar, men jeg nød det aldrig. Så døde min far og sorgen var svær at håndtere. Gåture.blev min terapi. Kort efter begyndte jeg at løbe. Jeg fik det langt bedre, sorgen lettede og min “terapi” blev en god vane. Jeg har løbet lige siden hver uge, og har endog gennemført en maraton.
Vi behøver ikke være i den situation vi er i lige nu. Vi har magten for at ændre vor holdning og gøre noget ved fedme. Vælg dog at gøre noget nu ...kom igang.
Related Posts with Thumbnails