fredag den 31. oktober 2014

Egypten handler - Amerika tøver

Egypten er langt modigere end AmerikaEgypten har svaret kraftigt igen på et Hamas jihadi terrorangreb der dræbte 30 egyptiske soldater. Svaret har været helikopterangreb, udgangsforbud for 100000 mennesker, og meddelelsen om at man vil bygge en sikkerhedsmur ved grænsen til Gaza.  
Ulig præsident Obama har den egyptiske præsident Sisi ikke betænkeligheder ved at identificere fjenden, og føler ikke behov for at forsikre folket om at de islamiske terrorister er ‘ensomme ulve’ der ikke repræsenterer nogen eller noget.

I stedet vurderede han at angrebet var støttet af kræfter fra udlandet. Han lovede at beskytte det egyptiske militær hjemme, og at fortsætte en “omfattende krig” mod jihadister, og advarer om at krigen mod jihadis ikke vil være afsluttet lige med det samme.

Kontrasten til den amerikanske svaghed er markant. Barack Obama og Hillary Clinton er kendt for deres pro Det Muslimske Broderskab politik. Demokraternes ledere har ført agenter for Broderskabet ind i Det Hvide Hus, Udenrigsministeriet og sat dem i stillinger der kan diktere træning og politik for FBI og Homeland Security for at vise hensyn til de kulturelle følelser. Demokraterne vil ikke lade os have sikre grænser.

Nyeste: Den Demokratiske administrations ideer om beskyttelse for vore soldater mod jihadi angreb på deres familier hjemme i USA, er at familierne skal undgå at forsamles offentligt, de skal fjerne “kendetegn” fra deres beklædning og holde øje med børnenes facebookside.  
The Pentagon Force Protection Agency advarslen har overskriften “De nyeste trusler og tiltag til individuel beskyttelse.”
Advarslen består af 11 forholdsregler der kræver at de ansatte ændrer deres levevis. Herunder:
⦁ Fjerne klistermærker og andre kendetegn fra tøj og køretøjer.
⦁ Benytte forskellige rejsemønstre.
⦁ Undgå store forsamlinger og steder hvor mennesker mødes.
⦁ Vær opmærksom på sine posteringer på Facebook og Twitter.
⦁ Læg ikke noget ud der kan knytte dig til Forsvaret.
⦁ Læg ikke post ud der angiver modstand mod terrorgrupper.
Familierne i militæret må føle sig bedre tilpas nu da præsident Obama er på arbejde.

http://americanthinker.com/blog/2014/10/when_egypt_has_more_guts_than_america.html#ixzz3HbwwsVS2

Vækst i Centraleuropa - fald i Eurozonen - hvorfor mon?

Ungarn har vækst - hvorfor mon?


For nylig offentliggjorde Eurostat nye tal over den økonomiske tilvækst hos EU medlemslandene. To markante tendenser kan aflæses: Centraleuropa dominerer væksten samtidig med at Eurozonen oplever en negativ tilvækst.

Øverst på listen over lande i EU med høj vækst ligger Ungarn, hvis økonomi er øget med 3,7% det seneste kvartal. Samtlige lande der hører til den centraleuropæiske kultursfære ligger højt og indtager hele 7 af de 8 øverste placeringer.


Tallene som Eurostat gør rede for, er over den totale økonomis størrelse, hvilket gør at lande med øget befolkningstal - hvilket indenfor EU så at sige altid betyder stor indvandring - fremstår som økonomisk stærkere end virkeligheden berettiger. Hvis man i stedet have klargjort økonomiens størrelse delt med antallet af indbyggere (BNP pr. indbygger) så havde de centraleuropæiske landes dominans været endnu større, eftersom disse lande generelt set har lav indvandring og fald i befolkningstallet til forskel fra lande i Nord og Vesteuropa.

Så selvom stemningen var dyster inden for Eurozonen, fordi den i sin helhed ikke levede op til markedets forventninger, så var den noget mere munter i Budapest. Med de 3,7%’s vækst ligger den ungarnske økonomi et stykke over prognoserne, og nærmer sig nu væksttallene som premierminister Viktor Orbán har sagt er nødvendige for at landet i løbet af tre år skal kunne nå målsætningen om at sænke indkomstskatten til et et cifret niveau.

og

torsdag den 30. oktober 2014

Ondskab - socialt betinget eller fri vilje?

Ondskab er et ‘beskidt’ ord

Hvem har skylden for de sort-uniformerede hellige krigere der udfører menneskeofringer?       

                                                    Paul Berman                   

Vi moderne mennesker abonnerer gerne på doktrinen om “årsagerne til problemet.”

De gamle græske og romerske digtere hoppede ikke på den vogn. De oldgamle troede på Ondskabens magt. De tænkte meget over, at de onde kræfter var i stand til at foranstalte forbudte og ødelæggende destruktioner uden nogen som helst grund. Menneskene i deres digte bliver stiktossede og myrder på sindssyg vis børn, eller slagter fjenderne, eller udsletter hele befolkninger. Digterne genfortalte hver eneste afskyelighed med et skær af forundrende fascination, og så gik de også helt systematisk til det.                                    
De holdt fast ved de krav deres egen disciplin forlangte. De anvendte versenes struktur til skildre rædslerne. De var verselinjernes opbrydere/nedbrydere. Men de gamle poeter forsøgte aldrig at forklare det de genfortalte. De opererede ud fra den formodning, at uhæmmede opfordringer til slagteri og ødelæggelse er en menneskelig indskydelse, eller når det drejer sig om letantændelige guder, der manipulerer med de dødelige, en mere end menneskelig impuls, og der var ingen grund til at lede efter de bagvedliggende årsager. Poeterne forsøgte heller ikke at demonstrere at tilfælde af Ondskab er noget andet end netop udbrud af Ondskab.  

Dog formodede de, at med en tilstrækkelig opøvelse i selvbeherskelse, så kan mennesker mestre og overvinde den morderiske vredes lidenskab, dersom de vælger det. Seneca udbredte sig på så veltalende vis om dette emne. Stoicismen var ikke fatalistisk.
Detalje fra Gustave Dorés tegning af Dante der er gået vild i den dystre skov (fra Den Guddommelige Komedie)

Digterne i Middelalderen troede, eller i det mindste nogle af dem, at enhver der ønsker at afvise Satans fristelser er fri til at gøre det. På denne vis viste troen på en autonom Ondskabens magt sig at være, i en periode på 2500 år, en tro også på den frie vilje.

Vi ‘moderne’ ser dog på Ondskab som et socialt videnskabeligt problem. Vi formoder at hvis nogen går amok i en barbarisk hærgen og vrede, eller hvis populære politiske bevægelser er ude på at udslette hele befolkninger af ubegribelige grunde så kan årsagerne forklares rationelt.

Vi spørger økonomerne, sociologerne, forskere i politik og geografer og beder dem undersøge oprindelsen, og de lærde taler pligtskyldigt til os om - fattigdom, social udstødelse, kedsomhed, de psykologiske omkostninger ved national ydmygelse og så videre. Forklaringerne passer på det, der i den moderne tid, gælder som sund fornuft. Og dog hvis du ser nærmere på de social-videnskabelige forklaringer så kan de koges ned til en enkelt tanke, der kan udtrykkes med en pegefinger. Det er forestillingen om at hvis mennesker i visse dele af verden er gået helt rabundus og bliver morderisk vrede, så er der i sidste ende altid nogen andre der har skylden. Dette er betydningen af “roden til problemet.”

Hvem er så disse andre - de sande skyldige? Det kunne være ‘kaptajnerne’ i verdens kapitalismen (en uundgåelig implikation af n+1’s emnet sidste år om Ondskab). Eller det er Zionisterne (en verdensomspændende overtro). De skyldige parter kunne også få navnet George W. Bush.

Med hensyn til de ‘sindssyge’ mordere, så vil det vise sig, efter forskning, at de ikke er så sindssyge. Det ultimative mål hos de morderiske politiske bevægelser når de betragtes gennem doktrinen om “roden til problemet” vil næsten uden undtagelse vise sig have en “realistisk” forklaring når den underlægges pragmatiske overvejelser (jvf. den politiske videnskabsforsker Alan Wolfe, Political Evil, 2011). Og vi moderne har tendens til at godtage disse forklaringer, og det gør vi så, fordi ulig oldtidens og middelalderens digtere, tror vi ikke på den autonome magt og finder sindssyge og morderisk vrede tiltrækkende.

Tilsynekomsten af sort uniformerede hellige krigere der udfører menneskeofringer giver os kuldegysninger, men den får os også til at sukke. Vi siger til os selv: Dette er hvad der følger med at undlade at give tilstrækkelig sociale tjenesteydelser til unge mænd i kvarterer der er elendige.

Eller vi siger: Her er resultatet af gentlemen som Sykes og Picot  gerninger, der på vegne af de britiske og franske imperialister for 100 år side morede sig med at tegne lige streger som nationale grænser.  

Vi overvejer om vi måske skulle gøre noget for at hindre at rædsler bryder ud,. Vi løfter en finger. Lige nu er det to fingre. Måske tre!

Men vi moderne har godt nok haft det svært med at nå så vidt, og det er fordi vi ikke tror på Ondskab, vi tror ikke på den frie vilje, ikke engang for os selv.

Like this article? Sign up for our Daily Digest to get Tablet Magazine’s new content in your inbox each morning
           
Paul Berman writes about politics and literature for various magazines. He is the author of A Tale of Two Utopias, Terror and Liberalism, Power and the Idealists, and The Flight of the Intellectuals.

onsdag den 29. oktober 2014

Ubekvemme fakta om Ebola

Ebola og forvirringen om sygdommen

       

Det første man skal forstå om Ebola er, at vi ikke forstår særlig meget om Ebola. Virus blev første gang identificeret i 1976 i blodet hos en belgisk nonne der døde af sygdommen, og hvis job var, ganske tilfældigt at give indsprøjtninger til gravide kvinder i Congo, og således spredtes sygdommen med døden til følge for mange. Siden da, har der været sporadiske udbrud, men aktiv forskning har været sparsom og tilfældig, gjort kompliceret ved det ekstreme postyr som en forberedelse mod en virus repræsenterer, læg dertil de meget dyre og besværlige forhold der er baggrunden for en forskning.                
Suspected Ebola patient in Monrovia
Den første Ebola infektion hos et menneske sker når der personen er i kontakt med virus, enten hos værtsorganismen, frugtflagermus, eller ved at berøre eller indtage inficeret kød.

Desværre er mange ældre bygninger i Afrika inficeret med flagermus, og således viser det sig at flagermusesuppe betragtes som en delikatesse af nogle. Bushmeat, kødet af vilde dyr der er blevet skudt og solgt er også en potentiel smittekilde. I forgangne tider kunne Ebola sagtens udslette en lille landsby, og så forsvinde igen. Med den hurtige befolkningstilvækst og urbanisering i Afrika blev potentialet for en omfattende epidemi voksende - og er nu en kendsgerning.

De første tilfælde af den nuværende Ebola epidemi fandt sted i et område i Guinea (Guekedou) nær grænserne til Sierra Leone og Liberia. Efterfølgende har epidemien spredt sig over grænserne og gennem de tre lande, på grund af, at smittede personer har flyttet sig. Praksis i kulturen, herunder af familierne vasker de dødes kroppe, og at man rejser til begravelsen i deres hjemlandsbyer, har bidraget til spredningen af sygdommen, der nu har ramt adskillige tusinder af personer.

Således har transport af smittede personer, sammen med transport af lig, spredt sygdommen til store områder - meget hurtigt. I denne forbindelse er det bemærkelsesværdigt, at tilfældet i United States var netop fra en rejsende fra Liberia, der udmærket vidste han var en risiko, og de to efterfølgende sager omfatter en person der rejste fra Dallas til Cleveland og retur, og således kom i kontakt med 800 personer. Og en tredje Duncan kontakt er netop vendt hjem fra et krydstogt i Caribien.

Er du klar over det Obama, men mennesker rejser altså en hel del?

Fup eller fakta om Ebola.

Maximum inkubationsperioden er 21 dage: FUP.

Perioden på 21 dage repræsenterer en statistisk grænse, hvorunder 95% af infektionerne vil blive sporet. Man har observeret faktiske infektionstilfælde efter over 40 dage. (næsten dobbelt 21 dages intervallet) efter den første kontakt.

Hvis du ikke udvikler symptomer, er du ikke smittet: FUP.

En undersøgelse af personer der har været i nærkontakt med smittede  udgivet i  Lancet i 2000, viste antistoffer til Ebola virus hos 11 af 24 (46%). Dette er en indikation af, at enten A) er disse personer blevet smittet, men deres legemer har udviklet modstandsstoffer mod sygdommen, og dermed immunitet, eller B) disse personer har allerede immunitet fra en tidligere udsættelse for virus. Der er uheldigvis ingen information om, hvorvidt en smittet, dog uden symptomer, kan være viderebringer af virus til andre. Der er heller ingen information om, hvorvidt nogle personer kan være uden symptomer og “bærere” i en længere periode. Vi ved at virus kan ‘overleve’ i de naturlige værtsorganismer - frugtflagermus.
Så er der gjort klar til delikatessen

Ebola virus findes kun i kropsvæsker.  FUP.  

Levedygtig og smittende Ebola virus kan findes på overflader, afhængig af temperatur, luftfugtighed og Ph i op til 2 dage (ifølge et specifikt svar fra CDC på min forespørgsel). Der er spekulationer om det er muligt den kan eksisteret i helt op til 6 dage, hvilket vil udgøre en ægte udfordring for rutefly der kunne betjene smittede personer.

Frivillig karantæne er sådan set ikke nok. SANDT.  

Dette gælder især USA. Duncans familie forlod deres lejlighed adskillige gange, og sendte deres børn i skole. En sygeplejerske med mulig smitte fløj fra Cleveland og retur, og en læge Nancy Snyderman brød karantænen for at hente en portion af sin yndlingssuppe.

Hunde kan bære og videreføre Ebola.  SANDT.  

Hunde der har været udsat for Ebola virus kan blive smittede, dog uden at blive syge. En undersøgelse af hunde i Afrika der har været udsat viste en høj rate af antistoffer til virus, hvilket indikerer at de har haft virus førhen. Ingen af dyrene man undersøgte havde en levende virus i sig, men en frisk inficeret hund kunne være vært for virus i kropsvæskerne, og en dermed være en mulig smittebærer i længere tid - noget man ikke har undersøgt endnu. Primater, som gorillaer, chimpanser og aber kan være smittebærer og med en stor dødelighed til følge.

Lige for tiden er risikoen for beboere i USA (der ikke rejser til epidemi områderne) forsvindende lille, og burde sådan set ikke give anledning til bekymring for den individuelle persons sikkerhed.

Krisementaliteten der er kommet har været udelukkende konsekvensen af en, i den grad forbløffende mangel på ansvarsfølelse hos CDC, (sundhedsstyrelsen i USA) det indgående kendskab (eller fraværet af samme) til sygdommen eller indsatsen for forebyggende foranstaltninger, og fraværet af en intelligent og informeret ledelse, i kombination med de arrogante politiske udgydelser af vor ‘Noble Leder.’

Netop i disse dage udnævnes en “Ebola Zar,” en stilling der skal varetages af en helt åbenlys politisk embedsmand uden nogen lægelig viden eller baggrund. Hvad kan ikke gå galt?

Dr. Clark is a retired surgeon in the San Diego area.

References:
Ebola Virus Antibody Prevalence in Dogs and Human Risk
Emerging Infectious Diseases • www.cdc.gov/eid • Vol. 11, No. 3, March 2005

http://americanthinker.com/2014/10/ebola_and_the_centers_for_dissimulation_and_confusion.html#ixzz3Ga3Sfe8T

tirsdag den 28. oktober 2014

Kissingers fejlbedømmelser og fejl - stor skade

Kissinger's mange fejlbedømmelser og svigtTidligere Udenrigsminister og National Sikkerhedsrådgiver Henry Kissingers nye bog World Order får masser af positive anmeldelser i pressen og offentligheden. Vore medier behandler ham som nærmst en ‘royal’ med CNN’s Fareed Zakaria der kalder ham “den ældre statsmand i amerikansk diplomati.” Jovist han har været hos os rigtig længe. Men har Kissinger taget fejl eller ramt plet i de større udenrigspolitiske udfordringer i vor tid?


Du husker måske at Kissinger i 2009 insisterede på, at præsident Obama kunne skabe en Ny Verdensorden, og at han havde et godt udenrigspolitisk hold. Han kom med disse bemærkninger på CNBC under en “fejring” af 30 år med diplomatiske forbindelser mellem U.S. og Kina.

Bill Gertz's bog The China Threat redegjorde for, hvordan Kissinger havde “spillet en hovedrolle” i de samtaler der førte til at præsident Nixon i 1972 knyttede bånd til Kina der i sidste ende førte til diplomatiske forbindelser i 1979. Kissinger insisterede på at Kina havde forladt kommunismen og ikke længere var en trussel.

Truslen fra Kina øges dag for dag. Den nye bog The Russia-China Axis: The New Cold War and America's Crisis of Leadership, af Douglas E. Schoen og Melik Kaylan, undersøger de nyeste tendenser og udvikling. Som bemærket af analytikeren Toby Westerman, erklærede Rusland og Kina faktisk deres egen fortolkning af en “New World Order” i 1997.

En frisk artikel i Beijing Review, “An Evolving Partnership” går endnu længere tilbage og gør opmærksom på, at Kina og Rusland underskrev en fælles udtalelse om “grundlaget for bilaterale bånd” i 1992, og oprettede et “partnerskab for strategisk koordination” i 1996.

Derefter bemærker forfatteren:
  • I 2001 underskrev Kina og Rusland traktaten om “Godt naboskab og venligt samarbejde.”
  • I februar 2013, underskrev Kina og Rusland en fælles udtalelse om at “uddybe deres omfattende strategiske partnerskab om koordination,” derved, “bringe (deres) bilaterale forhold til et hidtil større plan.”
Idet han understreger at Rusland og Kina for tiden nyder et “meget højt niveau af relationer, karakteriseret som et strategisk partnerskab” siger den russiske premierminister Dmitry Medvedev at Rusland og Kina forventes at underskrive flere end 40 “meget vigtige bilaterale dokumenter,” i denne uge når det 19. regelmæssige møde mellem den kinesiske og den russiske premierminister finder sted.

I dag er Rusland, Kina, Brasilien, Sydafrika og Indien medlemmer af BRIC alliancen af nationer der har til formål at underminere U.S. økonomiens finansielle og militære dominans over verden.

En foreslået russisk - sydafrikansk aftale om kernekraft har vakt opmærksomheden hos lederen af South African Democracy Alliance Helen Zille, der siger, "Præsident Jacob Zuma, har været i Rusland adskillige gange i de sidste 18 måneder. Hvad var detaljerne i disse besøg? Hvorfor har de været så hemmelighedsfulde? Og hvorfor har Zuma så egenrådigt og oplagt givet præference for adgang til Rusland, i fraværet af vidner eller eksperter i kerneenergi? Hvad er betingelserne der må være knyttet til?”

Zuma, som sine forgængere, var (eller stadig er) medlem af South African Communist Party, der kom til magten gennem African National Congress (ANC) med støtte af Sovjetunionen og kommunist Kina.

Henry Kissinger's optråden som taler onsdag ved et møde i U.S. Russia Business Council i New York City er et langt bedre bevis på, hvordan “den ældre statsmand” har taget fejl på vigtige områder.

Zakaria's CNN show har fortalt, at Kissinger's selskab Kissinger Associates, Inc., har forretninger kørende i Rusland, mens Bill Gertz har sagt at Kissinger har benyttet “sin omfattende adgang til de kinesiske ledere for at få sin rådgivningsvirksomhed til at blomstre.”

Virksomheden har imidlertid ingen website, og den fuldstændige kundeliste er hemmelig. I 2002, da han stod overfor spørgsmål om hans potentielle interessekonflikt, trak Kissinger sig som formand for 11. september kommissionen. Hans personlige hjemmeside viser tilknytning til tænketanke og nogle virksomheder.

Han modtog Nobel Freds Prisen i 1973 for sit arbejde med de såkaldte Vietnam Freds Forhandlinger der i sidste ende sluttede med en kommunistisk magtovertagelse af Vietnam og folkemordet i nabolandet Cambodia, efter en liberal U.S. Congress stemte for inddrage midler til den anti-kommunistiske krig. Det kommunistiske Nordvietnam var blevet bevæbnet af Kina og Sovjetunionen.

Kissinger skrev forordet til bogen i 2002 The New Russian Diplomacy, af den russiske embedsmand Igor S. Ivanov, hvori Kissinger diskuterede hvordan Rusland og U.S. “har en sjælden mulighed for at arbejde sammen om at opbygge et nyt internationalt system.”


Under et af de utallige møder de holdt har den russiske præsident Vladimir Putin sagt om Kissinger, “Vi har en meget gammelt venligt forhold.” Kissinger og tidligere premierminister for Rusland Yevgeny Primakov sad som formænd for en arbejdsgruppe om U.S.-russiske forhold i 2007. Det følgende år invaderede Rusland Georgien - en tidligere Sovjet republik.

Ikke desto mindre, selv efter invasionen af Ukraine, bliver Kissinger i Putins lejr, idet han fortæller Zakaria på CNN den 14. september at “man skal forstå at for Rusland, kan Ukraine aldrig være blot endnu et land. Han mener at Ukraine er en integreret del af det russiske patriarki,” Med andre ord - under Ruslands kontrol.

Der forsvandt så det lands suverænitet og territoriale integritet, der blev garanteret af Moskva i Budapest Memorandum’et i 1994.

Kissinger fortalte Zakaria at han foreslår “nogle initiativer fra Det Hvide Hus for en rolig dialog med Putin, om hvor vi begge forsøger at bevæge os hen.....” Ordet “rolig” betyder at holde detaljerne skjult om bedraget af det amerikanske folk.

Men meget bliver gjort helt åbenlyst. Virksomheds sponsorerne bag U.S.-Russia Business Council møder er nogle af de største navne, herunder ExxonMobil, Microsoft, PepsiCo, Ford, BP, Caterpillar, Chevron, Citi, Alcoa, Pfizer, Visa, og Coca-Cola.

Kissinger har konstant taget fejl om begivenhederne i verden, og hans fejlbedømmelser har allerede kostet United States ufatteligt meget. Vore fjender og modstandere er på march fremad.

Alligevel bemærker The New York Times, at hans nye bog indeholder “ingen direkte kritik af Obama administrationen....” Måske fortsætter Kissinger med at rådgive Obamas tidligere Udenrigsminister Hillary Clinton.

The Washington Post bad Hillary Clinton om at anmelde bogen. Hun skrev, “Kissinger en en ven og jeg stolede på hans råd, da jeg var udenrigsminister. Han kontaktede mig regelmæssigt, og delte sine præcise observationer om udenlandske ledere og sendte mig skrevne rapporter på sine rejser.”

Kan nogen undre sig over at vi taber.


http://www.renewamerica.com/columns/kincaid/141016
Related Posts with Thumbnails