torsdag den 30. april 2020

Hvordan Kina kan udnytte Corona for at knække USA

Hvordan Kina kan udnytte Coronavirus for at knække USA

The United States og det kommunistiske Folkerepublikken Kina er rivaler engageret i en konkurrence om indflydelse og magt i Østasien og over hele verden. Spredningen af COVID-19 coronavirus og dennes ødelæggende virkninger burde skærpe vor årvågenhed om dybden, intensiteten hos denne rival, og de forhold der er på spil. Hvis ikke the United States er årvågen, risikerer vi at overlade Kina en afgørende sejr. 
Hvordan kunne en virus der stammede fra Kina, og dræbte så mange tusinder af kinesere, fremprovokerede brutal undertrykkelse og utallige menneskerettighedskrænkelser fra regimet mod sit eget folk opstå? En virus der hæmmede den kinesiske økonomi, og bragte den kinesiske kommunistiske ledelse i dårligt ry globalt set - hvordan kan det vise sig at være en strategisk sejr for Kina? Gennem sofistikerede informations handlinger og propaganda, kombineret med, relativt set, administrative begrænsninger på bekostning af menneskeliv.
  A man wearing a medical mask walks in Hubei province amid the coronavirus lockdown
Kinas kommunistiske ledere vågner hver morgen med to ting i tanke. Først og fremmest, hvordan Kommunistpartiet kan fastholde magten og undgå en revolution, et oprør.?  For det andet, hvordan kan kommunistpartiet få Kina forenet om at inkludere den frie stat Taiwan i sit domæne som man har fastlagt som mål i 2049? 2049 er 100 året for den kommunistiske revolution, og hvordan kan man få endelig dominans over regionen? Hvordan kan man blive den globale modpol, få overherredømmet uden direkte at møde the United States militært?
Virus kan tjene alle disse formål. Kina har stadig rundt regnet halvdelen af sin befolkning på over 1.4 milliard, der lever i fattigdom. Fot det brutale kommunistiske lederskab - hvad betyder det så om der er færre mennesker, selv i et økonomisk dynamisk område som Wuhan? Ikke noget problem så længe den kommunistiske propagandamaskine lægger skylden på alle andre end regimet. Massedød skaber større økonomisk mulighed for de mange migrantarbejdere der bliver tilbage. Virus slår de svageste ihjel, de som er en økonomisk belastning for systemet. Indenlandsk propaganda om regimets succes med at bekæmpe sygdommen kan genforstærke regeringens popularitet ved at nationalistiske følelser mobiliseres om at det er the United States der skal have skylden.
På måder der må overgå selv den kommunistiske ledelses forhåbninger har virus også sat fart i kommunisternes planer om at overhale the United States og etablere en ny regional og global orden der passer til deres interesser. Den statistik der kommer fra Wuhan regionen er ikke troværdig, og gør det vanskeligt at vurdere det sande antal af døde der. En vurdering er at tallet overstiger 40,000. Det er endnu vanskeligere at afgøre, hvilke ressourcer Kina har brugt på at kvæle virus indenfor landets grænser. Men med god rimelig kan siges at Kina ikke har ‘tømt’ banken i forsøget på at redde liv. Man lukkede Wuhan regionen og andre regioner ved at bruge brutale metoder i nogle uger, blot for genåbne og meddele at man er tilbage på sporet.
Samtidig, takket været i store træk Kina sløring af oprindelsen til virus, hvor smitsom den er, og hvor dødelig den er (en sløring assisteret af Kinas kammerater i the World Health Organization), spredtes den til Mellemøsten, Europa og endelig the United States og resten af verden. Hvad var modtrækket fra US regeringen, anbefalet af vore offentlige sundhedseksperter? At lukke så meget ned af vor økonomi som muligt, den største økonomi i verden, lige netop som Kina var ved at genåbne sin egen, der er verdens næststørste.
De økonomiske konsekvenser ved lukning af the United States var og er - katastrofale. Selv med en enorm regerings stimuluspakke har over 16 millioner mistet deres arbejde. Arbejdsløsheden, omend måske kortvarig kan lande på rystende depressionslignende niveau på 32%. Industrigrene og brancher herunder vor energiindustri er i fare. Mange mennesker er ikke i stand til at betale husleje eller medicinudgifterne. Små virksomheder, såsom familieejede restauranter er blevet tvunget til at lukke. Markeder falder sammen, i det mindste et stykke tid. Opsparinger og pensionsmidler falder hele tiden. Virksomheders gældsbyrder er snart ubærlige, og mange virksomheder står over for konkurs. Private lånere kan ikke betale deres huslån tilbage, og studielån ligeledes.
For at dæmme op for panik og forhindre uigendriveligt kollaps har Congress vedtaget stimuluspakker/midler så langt, langt større end vi nogensinde har oplevet, og sprøjter et sted mellem 2 to 6 billioner dollars i amerikansk økonomi. Forhåbentlig vil i det mindste en portion af disse summer kunne hjælpe virksomhederne så kan de klare sig indtil pengene skal tilbagebetales. Disse summer vil svare til en fjerdedel af det årlige United States Gross Domestic Product (GDP, BNP) og lægges til den allerede  20-plus-billioner -dollar nationale gæld. Denne nationale gæld er nu enten på niveau med eller overgår størrelsen af the United States økonomien målt efter BNP, som man betragter som en rettesnor for hvor økonomisk sund en nation er. Dette er kun sket to gange i moderne historie — i 1947, efter 2. Verdenskrig og i 2011 efter den the Great Recession.  Hjemmenes og forretningers gæld er også øget ganske betragteligt.
Den økonomiske skade der allerede er påført the United States er betragtelig, alvorlig og vil kræve en genopretning og forvandling af vor økonomi, hvilket vil tage tid, måske år. 
Denne økonomiske disruption kombineret med de enorme stimulus midler risikerer at være blive en strategisk mavepuster til  the United States.  Den enorme udvidelse af den nationale gæld der allerede var uheldssvanger tung, kan true the United States' lånemuligheder, underminere vor kreditværdighed, eller kvæle private virksomheders muligheder for at få lån. De følgende højere forbundsskatter, statsskatter og lokale skatter der skal betales for at komme fuldt på fode igen vil være en belastning for the United States økonomi i en periode hvor vi er i knæ. Omkostningerne til grundlæggende medicin og arbejdsløshedsunderstøttelser vil lægge mere på disse byrder.  
Økonomisk tilbagegang hæmmer den militære styrke og øger den kulturelle (såkaldte “soft power”) indflydelse rundt om i verden. Som tidligere formand for the Joint Chiefs of Staff Michael Mullen advarede for næsten et årti siden, da den nationale gæld på lignende vis var ved at eksplodere, “den eneste større trussel mod vor nationale sikkerhed er gælden.” Kinas ledere ved dette. Vi kan forvente at de vil udnytte de andre muligheder pandemien giver.
  Debt Bomb Illustration by Greg Groesch/The Washington Times
Det 21 århundredes krigsførelse med alle dets domæner, herunder land, hav, luft, cyber, efterretning og nu det fremherskende bio-forsvar er voldsomt dyrt at føre. The United States har valgt at sætte billioner af dollars af i et forsøg på at beskytte os mod en virus der synes at have lav dødelighedsrate for det store flertal af vor befolkning, og at den måske vil dukke op igen.
Vi er helt sikkert ikke et kommunistisk diktatur og burde ikke reagere så brutalt som Kinas kommunister gjorde med virussen i deres land. Men det betyder ikke at at vi skal handle uden stor ansvarlighed såvel privat som på regeringsplan og klogskab i kampen mod virus eller nogen anden trussel.
The United States kunne indlede en række initiativer uden de store omkostninger inden for diplomatiet, handel, finans og militære områder for at imødegå ethvert forsøg fra Kina på at tiltvinge sig fordele ud af pandemien. For eksempel, som professor Charles Lipson  for nylig argumenterede, kunne the United States skabe en alternativ organisation til det kinesisk dominerede WHO ved at benytte egne og allieredes ressourcer for at samle og indsamle pålidelig information om fremtidige pandemier.  
Som Japan, kunne the United States benytte sine stimulusmidler til at få amerikanske virksomheder hjem, tilbage fra Kina, støtte amerikansk beskæftigelse på dette kritiske tidspunkt og øge skatten.
The United States kunne stå bag en United Nations Security Council resolution med opfordring til at Kina lukker sine ‘våde markeder,’ som man mener har skabt konditionerne for spredningen af virus til mennesker. Lad Kina, et permanent medlem af Sikkerrådet nedlægge veto.  
The State Department kunne foranstalte en uafhængig undersøgelse om oprindelsen til udbruddet af virus i Wuhan sidste år. Kinas præsident Xi har masser af spørgsmål at svare på. 
The Department of Justice kan og burde fortsætte sit netværk mod Kinas spioneri der foregår i the  United States.  
Selvom det ville kræve en betragtelig investering kunne the United States øge det biologiske forsvarsprogram og oprette en militær afdeling som den nye Space Force, til forsvar mod potentielle angreb på de mikrobiologiske domæner, som man gør på land- hav- luf- og rumdomæner, og yde assistance i katastrofetiderr.  
Vor opgave er ikke blot at redde liv hvor vi kan, men at leve i en verden der respekterer menneskelivet, værdighed og frihed.
Om virus skulle vise sig, efter stor sandsynlighed, blot at være et midlertidig fænomen, da vil vor vision for verden konkurrere med Kinas og vare det meste af det 21. århundrede og måske længere. Kina kan meget vel føle sig tilskyndet af det Kina anser som et svaghedstegn eller økonomisk uansvarlighed, og vil være klar til at udfylde det hulrum som vore omstændigheder eller vore svar på virussen skaber. Vi kan og skal finde metoder til at bekæmpe virus uden at overdrage Kina en endelig sejr.
Robert Delahunty is the LeJeune Professor of Law at the University of St. Thomas School of Law in Minneapolis, Minn.  Chad Bayse is a Navy judge advocate and former counselor to Attorney General Jeff Sessions and attorney at the National Security Agency.  The views expressed in this article are his own.
https://www.americanthinker.com/articles/2020/04/how_china_can_exploit_the_coronavirus_to_defeat_the_usa.html

tirsdag den 28. april 2020

Et tregn på håb i coronapademien - sommerens komme

Nu her hvor vejret bliver varmere, er der håb om bedring. Jovist, ironisk nok kunne ‘nøglen’ til menneskehedens frelse (ikke dom) være med baggrund i global opvarmning.

 I H.G. Wells’ klassiske roman, Klodernes Kamp! er menneskeheden i færd med at bekæmpe en uovervindelig krig mod teknisk avancerede aliens.
Få The War of the Worlds af H. G. Wells som Paperback bog på ...
Hele menneskehedens forsvarsværker og foranstaltninger kunne ikke dæmme op for de hærgende hære, der meget hurtigt erobrer vor klode og efterlader de overlevende i skjulesteder, hvor de forsøger at overleve. I sidste ende reddede Naturen menneskeheden ved at inficere de invaderende aliens med mikrober der var nye for deres immunsystemer. 
Den nuværende Coronavirus kunne se ud som om en “Sort Svane” - en katastrofe. Jeg er så gammel at jeg har oplevet, og overlevet tre måske fire af sådanne paniksituationer.
1999 Y2K panikken, September 11 panikken, og 2008 panikken ved det finansielle sammenbrud. Saml Jer nu kære unge venner om noget helt og aldeles uhæmmet optimistisk om denne nuværende krise.
Der er tegn på at Naturen vil redde menneskeheden fra denne virus. Hovedårsagen? Coronavirus klarer sig ikke særlig godt i varmt vejr. 
Udenfor Kina er nogle af de mest inficerede zoner f.eks. Iran, Italien, Frankrig, Spanien, og andre lande. I Teheran, epicentret for Irans mest inficerede område er gennemsnitstemperaturen (marts hvor artiklen er skrevet) 16 grader, koldest 6 grader. Sydkorea i epicentret Daegu er temperaturen i marts cirka 9 grader. Bergamo i Italien hvor det hele brød løs har en temperatur i marts på cirka 9 grader. I the United States, f.eks Seattle mellem gennemsnitstemperaturen i marts måned 8 grader.
Sæt det i kontrast til lande nær Kina der ikke rigtig er blevet ramt. Indien har temperaturer i marts på mellem 32 -27 grader. Vietnams største by Ho Chi Minh City har 32 grader. Bangkok, Thailand 33 grader. De opgivne steder har forholdsvis få tilfælde af coronasyge.  
Varmere steder har også færre døde. Naturligvis er der undtagelser.
Men nu sommeren kommer nærmere og det bliver varmere kan vi - alene af den grund -  føle os mere som optimister. Solen opvarmer alting og kan være med til at hæmme den frygtelige pandemi. Færre mennesker får således virus, og færre dør af den.
 
Er det så muligt at stimulere disse effekter ved at skrue op for varmen indendøre? Ved at være iført varmere klæder? Ved at udøve motion med stor energi? På nuværende tidspunkt ikke slået fast. Men en sommerbetinget nedgang i virus udbredelse kunne give os vigtig til at forske og udvikle endnu mere effektive modforanstaltninger. 
Med hensyn til den økonomiske virkning af denne virus, er der også grund til optimisme. Forsynings afbrydelsen af kinesisk producerede ting synes ikke at ville sprede sig til varmere områder Mexico, Indien, Filippinerne og Vietnam. Kinas ageren vil få en langvarig effekt ved at verden nu skal til at reducere sin sårbarhed og finde andre forsyningskæder frem for Kina. På lang sigt er det helt fint. 
Nu og her ser det ikke ud til Kina er kommet sig endnu, og opererer på cirka halv kraft. Mange mennesker forudså de dystre udsigter ved at at lægemidler kunne være en mangel,fordi så mange af dem fremstilles i Kina. Men resultatet er, at siden rekordåret 2016-17 hvor der kom svigt i forsyningerne “har indenlandske virksomheder delt deres leverancer op og mere bort fra Kina. Som følge heraf er importen faldet med det halve fra 866 millioner dollars i 2014 til 408 millioner i 2018.”
Konklusion: Verden er ikke ved at gå under. Coronavirus og reaktionerne på pandemien vil give større afbrydelser på rigtig mange felter. Men med det varmere vejr, kan vi håbe på en lindring.
Så ganske ironisk, kan nøglen til menneskehedens frelse bero på global opvarmning.

søndag den 26. april 2020

Ultraviolet lys til desinfektion og virusbekæmpelse benyttet i årtier

Ultraviolet lys til desinfektion og virusbekæmpelse benyttet i årtier

Hvis du har været på nettet i de sidste par dage eller læst en avis vil du uden tvivl have hørt historier der siger at præsident Trump fortalte amerikanerne at man kunne injicere sig med blegemiddel eller Lysol for at få bugt med coronavirus. Naturligvis er disse historier ikke sande. Medierne er enten direkte spadedumme eller har ondt i sinde når de misfortolkede Trumps ord. Det Trump sagde var ligefremt og gennemtænk::
“Og så så jeg dette desinfektionsmiddel der virker på et minuts tid, og er der en metode så vi kunne gøre noget lignende ved at injicere det eller næsten en renselse,” sagde præsidenten under hans pressekonference i Det Hvide Hus. “For når det kommer i lungerne gør det en masse ved lungerne, derfor ville det være interessant at undersøge det.”
De amerikanske medier faldt omkuld i hånlatter.
 Den dumme Donald Trump, han beder folk om at drikke Lysol. Når vi nu taler om de selvsamme meidefolk siger Ben Rhodes, der var Obama’s udenrigspolitiske guru,”  dette.:
“Gennemsnitsalderen for journalisten ved møder er 27 år gammel, og deres eneste erfaring som journalist består af at være med i politiske kampagner. Det er virkelig noget af en voldsom forandring. De aner bogstaveligt talt ingenting.”
Monica Showalter, der ved ret så meget, forklarede i sin artikel at dumrianer altid har leet af de med visioner. I dette tilfælde var det bare Trump der var visionær. Det han skitserede som en teori er allerede sket.
En af behandlingerne mod cancer der anvendes er Ultraviolet Blood Irradiation Therapy. Ultraviolet lys har man længe vidst var en desinfektor der ødelægger og forstyrrer DNA. Solens ultraviolette lys er således et af de mest effektive metoder til at ødelægge COVID-19 virus når det falder på genstande. Spørgsmålet er om den selvsamme ultraviolette energi kan benyttes inde i menneskekroppen. Åbenbart kan det:
Foto: Shutterstock
Ultraviolet Blood Irradiation, også kaldet Photoluminescence Therapy, er intravenøst anvendt ultraviolet energi. På grund af dets fotokemiske, biokemiske og fysiologiske virkninger har det haft stor værdi i behandling af forskellige sygdomme ifølge over 100 år med forskningsresultater.
Niels Ryberg Finsen betragtes som ‘faderen’ til Ultraviolet Blood Irradiation. Sent 1890’erne behandlede han forskellige hudlidelser med Ultraviolet Blood Irradiation, og han og hans efterfølgere rapporterede om en stor succesrate på cirka 98% i helbredelse af Lupus Vulgaris, en tuberkulose lignende hudsygdom og på slimhinder. I 1903 fik han Nobel Prisen for sin forskning i fotokemiterapi.
 Frimærke: Niels Ryberg Finsen (1860-1904) (Danmark) (Famous Danes ...
I 1930- 1940- og 1950’erne anvendte E. K. Knott, M.D. i Seattle, Washington, og andre læger denne behandling med succes ved forskellige lidelser, såsom bakterielle sygdommen, virusinfektioner, herunder akut og kronisk hepatitis,, poliomyelitis, hjernebetændelse, blodforgiftninger, leddegigt og mange andre lidelser.
I Europa siden tidliget 1950’erne benyttede, Josef M. Issels, M.D.  Ultraviolet Blood Irradiation, eller Photoluminescence Therapy, som en vigtig del af hans behandlingsprogram til tusinder af hans patienter der led af cancer og andre lidelser i immunsystemet. 
På lignende vis, siden 1989, har mennesker benyttet hydrogen peroxide intravenøst for at slå bakterier og virus ihjel: 
I IV H2O2 terapi, indsprøjtes Hydrogen peroxide i blodbanen gennem en vene i armen. I løbet af 90 minutter kommer dråber ind, opløst i en væske der også indeholder middel til at forhindre arteriel sklerose.
I blodet mødet midlet to enzymer, catalase og cytochrome-C. Catalase gør at ovennævnte reaktion sker øjeblikkeligt. Den del af  hydrogen peroxide der binder sig til cytochrome-C, skal ikke få lov til at blive til vand og singlet oxygen i en fyrre minutters periode. Efter de fyrre minutter det har  været bundet til cytochrome-C begynder dette enzym at opføre sig som catalase og og nedbryder hydrogen peroxide til vand og singlet oxygen. På dette tidspunkt er the hydrogen peroxide/cytochrome-C complex blevet spredt gennem kroppen. På denne vis er de gavnlig virkninger ved hydrogen peroxide nået ud til alle celler.
Effekten af singlet oxygen i menneskekroppen går to veje. Den slår ihjel, eller ganske alvorligt hæmmer væksten af anaerobiske organismer (bakterier og vira der benytter kuldioxid som ‘brændstof’ og giver ilt som biprodukt). Denne handling sker straks ved kontakt med den anaerobiske organisme. Anaerobiske bakterier er patogenetiske, de organismer der er årsag til sygdomme. Alle vira er anaerobiske.
Jeg er ikke fortaler for nogen af disse terapier, for jeg kender intet til dem udover hvad jeg har har citeret. 
Faktisk er der beviser på at the hydrogen peroxide terapien kan være ret så skadelig – selvom det gælder alle medicinske behandlinger der jo netop er skadelige hvis de misbruges.
Min pointe er blot, at ikke kun kom Trump med et godt forslag til nye tiltag til at bekæmpe en ny fjende, og det han nævnte er sådan set allerede blevet brugt! I kampen mellem Trump og medierne benyttes alle midler, men her var det Trump der var bedst orienteret.

De tages forbehold for om diverse medicinske udtryk er korrekte, derfor en del direkte på engelsk. Har erfaret at nogle 'ælsker' at slå ned på detaljer for at sløre helheden, meningen.   Hilsen Olsen 

lørdag den 25. april 2020

Wuhan virus må give op over for sollyset

Wuhan virus må give op overfor sollyset

Med Trump og hans hold der fremlægger en plan for at genåbne Amerika og amerikanerne der begynder at lægge pres på deres regeringer (i de enkelte stater) for at lade virksomheder åbne igen, er Democrats ved at gå i panik og med rette.
Denne sommer vil være fuld af sollys for dem: Sollys der slår Wuhan virus ihjel og hvis Attorney General Bill Barr og Inspector General John Durham får deres vilje, vil Sollyset udstille the Democrats og Deep States’ forsøg på et  kup mod præsident Trump.
Get out in the sun - or the rain
At dømme ud fra the Democrats' politiske opførsel i den senere tid, så mener de at Wuhan virus gavner dem. De holder ‘lidende’ amerikanere som gidsler i et forsøg på at få deres venstreorienterede politik gennemført ved hjælpepakker. De håber også, at en recession vil skade Trump, fordi så meget af hans præsidentskab har været under forudsætning af en stærk økonomi. Almindelige mennesker ville imidlertid hellere gå på arbejde, have et job end at lege med i det politiske spil. Det er derfor vi begynder at se protester overalt. 
Det er derfor det er på tide at dele den kendsgerning at der er rigtig gode nyheder om Wuhan virus. Først og fremmest kan det holde afstand og lukke ned have givet en effekt, ved at vi kan se presset på hospitaler er aftaget og det giver tid til at man kan finde frem til endnu bedre behandlinger (f.eks. hydroxychloroquine, Remdesivir, indføre ’respiratorer’ til hjælp for åndedrættet på patienters maver, og ikke bruge ventilatorer så meget).
FARR’s Lov giver os også håb. Michael Fumento, efter at have kritiseret “ekspert modellerne” der ofte har vist sig forkerte, forklarer at der er en model der fungerer:
Den eneste “model” med succes er faktisk nem at gå til og dukkede op i 1840, dengang en “computer” var et regnebræt. Det kaldes Farr’s Lov, og er faktisk mere en observation om at epidemier først vokser meget hurtigt og derpå når et punkt hvor de så sløjer af mere eller mindre symmetrisk. Som du nok kan gætte går det forud for offentlige sundhedstiltag og kræver ikke nedlukninger, eller i bund og grund nogen restriktioner. Snarere tager sygdommen sin høst af lavthængende frugter (dvs med Covid-19 de ældre med kroniske lidelser) og så bliver det vanskeligere og vanskeligere for den at finde ‘føde.’
For så vidt afspejler Wuhan Influenzaen Farr’s lov for den har sin forudsigelige rate der igen antyder dens snarlige afslutning.
Og så er der Trump’s forudsigelse (eller håb) om at virus vil falde til ro nu når vejret bliver varmere. Det viser også, at hans holdning til varmt vejr er korrekt. Wuhan Influenzaen, som andre coronavirua, tåler kke sollys:
The health benefits of sunshine: 8 reasons to get out in the sun ...
Forsøg ved regeringen viser at sollyset hurtig får bugt med CCP virus, ifølge en teknologirapport fra Department of Homeland Security.
“Sollyset ødelægger virus hurtigt,” fastslår rapporten.
Forskerne simulerede sollys og fandt at det satte gang i deaktiveringsraten for the CCP (Chinese Communist Party) virus, en ny coronavirus der dukkede op i Kina sidste år på flader der lå i relativt mørke.
Levetiden for virus var 2 minutter i fuld sollys, eller det som man har i New York City eller the District of Columbia på en klart sommer sol dag.
“Sollyset reducerede den smitsomme virus til niveauer der knap kan måles i løbet af 3 minutters udsætning for solen svarende til solen ved middagstid på en solrig dag ved længdegrader som vi har i the U.S.,” skrev forskerne.
Den halve sollys intensitet og virus var dræbt ved 3 minutter, mens en fjerdedel sollys svarende til en klar dag i slutningen af februar inaktiverede den på 4 minutter.
At låse amerikanere indendøre nu her hvor vejret bliver varmere er tåbeligt. Det er på tide at sætte os fri, fordi sollyset bogstaveligt er den allerbedste desinfektor.
Figurativt er Sollyset også et fremragende desinfektionsmiddel, og vil se det mens AG Barr og IG Durham udstiller Democrats’ rænkespil og indleder sag for elendigt skuespil. Vi har allerede set fodnoter og interviews der viser, at FBI vidste at Democrats beskyldninger mod Trump var som affald. Mere af den information vil blive lækket, og noget af det vil være så stygt at selv en  D.C. Grand Jury vil finde det så at sige umuligt af finde ting der kan bedømmes.
Kald mig blot en blåøjet (undskyld til de blåøjede) optimist, men jeg tror fuldt og fast på at livet i Amerika vil blive bedre meget hurtigt med en sommer med mindre virus (fulgt op af en vaccination), en økonomi der vil komme sig og en masse perp walks (fænomenet med at anholdte føres i march ud i offentligheden til beskuelse)

torsdag den 23. april 2020

Chokerende kendsgerninger om WHO

5 chokerende kendsgerninger om chefen for WHO

Generalsekretæren for World Health Organization der er under stærk indflydelse af Kinas Kommunistparti, Tedros Adhanom Ghebreyesus, er ikke læge, og er medlem af et  Marxist-Leninist etiopisk politisk parti, som analytikerne har på listen over de som udøver terrorisme.
U.S. Præsident Donald Trump’s administration har sagt man “genvurderer” de amerikanske skatteyderbetalte bidrag til WHO, en FN organisation p.g.a. dets farveløse svar på den hærgende coronavirus pandemi og dens forbindelse med Kina. Coronavirus opstod i Kinas Wuhan region.
Forleden forsvarede chefen for WHO den internationale organisation sig mod kritikken fra Trump ved at hævde at Taiwan har iværksat en kampagne med racistisk tilsnit mod ham uden at komme med beviser.
U.S betaling til WHO overstiger Kinas tifold, men Beijing synes at have mere indflydelse over WHO end U.S.
Herunder følger så 5 bekymrende kendsgerninger om den person der står i spidsen for WHO midt i coronavirus pandemien der har inficeret over 1.5 millioner mennesker og dræbt over 100000 over hele verden (10.04.20)

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General of the World Health Organization (WHO), addresses the media during a press conference at the World Health Organization (WHO) headquarters in Geneva, Switzerland, Monday, Feb. 10, 2020 on the situation regarding to the new coronavirus. (Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP)

Tedros hjalp Beijing med at skjule alvoren i udbruddet af coronavirus i Kina
Den 14. januar, måneder efter man mener at sundhedsmyndighederne konstaterede det første tilfælde af virus i Kina 17.11. 2019. støttede WHO i et tweet en kinesisk påstand om at der “ikke var noget entydigt bevis på smitte fra menneske til menneske.” Samtidig var sygdommen kommet ud af kontrol. WHOs tweet kom en dag før det første tilfælde nåede the United States,  angiveligt med en flypassager fra Wuhan til staten Washington.
Tedros er ikke læge
Tedros har en doktorgrad i filosofi om samfundssundhed fra the University of Nottingham i the United Kingdom og en Master of Science (MSc) i immunologiske smitsomme sygdomme fra the University of London. Kina støttede Tedros’s vej mod at være leder af WHO i 2017, og det selvom han ikke var praktiserende læge.
WHO direktøren er medlem af det venstreorienterede Tigrayan People’s Liberation Front (TPLF)
Som et medlem af det voldelige og magtfulde kommunistiske etiopiske parti kendt som the Tigrayan People’s Liberation Front (TPLF), steg Tedros op gennem Etiopiens autokratiske regime som sundhedsminister (2005-12) og udenrigsminister (2012-16). Analytikere herunder embedsmænd fra  Amerikas  regering har på listen den Globale Terrorisme Database netop partiet TPLF.
Da partiet kom til magten i 1991, var TPLF spydspidsen det år i at styrte Etiopiens militærregime under diktator Oberst Mengistu Haile Mariam. TPLF spillede  en rolle i Etiopiens massive hungersnød i 1980’erne blot få år efter man havde igangsat sit oprør mod militærregeringen i 1975. Partiet er, som det antydes er også knyttet til  andre grove menneskerettigheds krænkelser.
Tedros har søgt Kina om hjælp til landets voldsomme gældsbyrde
Etiopien har lånt milliarder af Kina, angiveligt mere end $13 milliarder under Tedros ledelse som udenrigsminister mellem 2012-2016.
Som en leder i the Hill midt i marts måned påpegede:

Vi vil bemærke Kinas forbindelser til Tedros fædreland Etiopien, der nu kaldes Østafrikas ‘Lille Kina’ fordi landet er blevet Kina springbræt til indflydelse i Afrika og et brohoved for Kinas Belt and Road initiative på kontinenet. Kina har ienorme investeringer i Etiopien.
I omtalen af truslen ved coronavirus sidste måned bad Etiopiens premierminister Abiy Ahmed om øjeblikkelig gældshjælp fra det internationale samfund. Kina er landets største handelspartner takket delvist Kinas investeringer i landet da Tedros var udenrigsminister.

Tedros udnævnte Robert Mugabe som WHO ‘goodwill ambassador’
Oktober 2017,  udnævnte Tedros, Mugabe som en  “goodwill ambassador” for at hjælpe i kampen mod sygdomme i Afrika, hvilket fremprovokerede opstandelse og vrede fra lægefaglige professionelle og menneskerettighedsgrupper. På det tidspunkt skrev the New York Times:  
Rollen som good-will ambassadør er i store træk symbolsk, men rettighedgrupper var fortørnede over at give en mand hvis lederskab, siger de, har ført til et kollaps af hans lands sundhedssystem og står bag voldsomme rettighedskrænkelser i Zimbabwe.
Tedros trak i sidste ende sin beslutning om at gøre Mugabe til “goodwill ambassadør tilbage i kølvandet på kritikken.

tirsdag den 21. april 2020

Reflektioner over 100 år med fupvidenskab i disse coronatider

Reflektioner over 100 år med fupvidenskab


Lørdag aften kørte jeg til et lokalt pizzeria for at hente en pizza. Der var ingen anden mulighed for at få pizza. I Kansas City har alle barer og restauranter været lukket en uge.
I de seneste uger har jeg valgt ikke at se eller følge nyhederne. Jeg stoler ikke på nogen af dem. TV-et på pizzeriaet var imidlertid tændt og stod på CNN. Her vistes dødstallet for Coronavirus: 12000 på verdensplan og 285 i USA. (artiklen er en måned gammel
Tallene forundrede mig. Ikke at følge nyhederne på nært hold, og jeg formodede, baseret på den hysteri der hersker i æteren at tallene ville have været mindst ti gange højere både internationalt som nationalt.
285? Ifølge the Centers for Disease Control døde 185 amerikanere af overdosis stoffer hver eneste dag i 2018. Ifølge the CDC, døde 315 mennesker af influenza hver eneste dag i de seks måneder influenzasæsonen varede 2018-19. Og hvis det at beskytte liv er målet, så kunne vi redde 400 småbørns liv hver eneste time ved at lukke Amerikas abortklinikker.
Det er ikke ved at ske. De fleste politiske retningslinjer synes af udelade abortklinikker fra nedlukningsbestemmelserne. “Under denne offentlige sundhedskrise forbliver graviditets omsorg, herunder abortomsorg en væsentlig, vigtig sundhedsservice,” insisterer the National Abortion Federation. “The NAF opfordrer ledere til at sikre at abortklinikker kan forblive åbne og opfordrer hospitaler til at fortsætte med at give abortomsorg.”
Knap var jeg kommet hjem med min pizza da nyheden kom frem om at metroen i Kansas City ville være helt lukket ned torsdag morgen. “Efter 30 dage,” rapporterede TV News stationen som en kendsgerning, “vil myndighederne overveje om bestemmelsen skal fortsætte.” Så let er det i 2020 Amerika at suspendere the U.S. Constitution og smadre økonomien..
Jeg ville langt bedre kunne forstå ordren og mine medborgere dersom en eller anden ganske forfærdelig pest hærgede metroen. Det er netop ikke tilfældet. Lørdag aften havde der været samlet fire dødsfald knyttet til Covid-19, i hele Kansas og Missouri, et eneste var i Kansas City metro området, en “mand i 70’erne med svære helbredsproblemer.” 
Ved at dele min skepsis på Facebook mødte jeg en flodbølge af benægtere, nogle af dem konservative der insisterer på at videnskaben retfærdiggør denne alarmtilstand. Jeg ved ikke nok om dette særlige fænomen til at gå i debat, men jeg ved nok om amerikansk historie til at vide at videnskab ofte helt og aldeles uden retfærdig grund slår alarm.
I min bog fra 2009, Hoodwinked: How Intellectual Hucksters Have Hijacked American Culture, dokumenterede jeg 100 år med videnskablig misinformation, halve sandheder og løgne der formidles næsten udelukkende for at fremme en progressiv dagsorden. Hoodwinked: How Intellectual Hucksters Have Hijacked American Culture by [Cashill, Jack]
Et af emnerne jeg behandlede var medlidenhedsdrab bevægelsen tidligt det 20. århundrede. De som skubbede på videnskaben og betalte for den var de store ‘troldmænd’ fra Ku Klux Klan, men Amerikas akademikere og progressive, særlig grundlæggerne af Planned Parenthood Margaret Sanger og Højesteretsdommer Oliver Wendell Holmes var også fortalere.
Progressive har altid arbejdet i Krise mode. “Det mest presserende problem i dag er hvordan vi begrænser og ikke tilskynder til overfrugtbarheden hos de med mentale og fysiske defekter,” skrev Sanger i 1922. “Muligvis må drastiske og Spartanske metoder påtvinges det amerikanske samfund hvis det fortsætter med selvtilfreds at opmuntre til muligheden af, og den kaotiske avling der er resultatet af vor stupide, onde, sentimentalisme.” Som vi ser i dag er “Spartanske Metoder” sjældent noget progressive afholder sig fra at fremføre.  
I årene siden er vi blevet udsat for den ene videnskabsforanstaltede krise efter den anden. I 1962 udgav Rachel Carson sin meget populære bog om miljøet, Silent Spring. Kapitlerne har makabre overskrifter som “Dødseleksiren,”  Floder af død.” og Bedre end Borgiaernes drømme,” men den “gift” der i sandhed provokerede til Carsons litterære vrede var dichlorodiphenyl-trichloroethane eller som det bedre end kendt som DDT.
Bekymret over effekten af DDT på rødkælke og andre fugle syntes Carson at være ligeglad med den kendsgerning af DDT reddede bogstaveligt talt millioner af liv i de malaria inficerede regioner rundt om i verden. Afdøde Michael Crichton, en Harvard M.D., kaldte forbudet på foranledning af Carson, som “den uden for diskussion største tragedie i det tyvende århundrede, “ og  statistikken over dødsfald bakkede ham op. 
I 1968 indledte Dr. Paul Ehrlich sin enormt populære bog, The Population Bomb, med den forbløffende påstand, “kampen for at brødføde hele menneskeheden er allerede tabt.” I de mest “muntre” af disse scenarier vil amerikanerne se “modent på det,” en ny Pave “give sin velsignelse til abort,” og kun en halv milliard vil dø som følge af hungersnød.
Den fuldstændige fiasko ved hans forudsigelser fik ikke Ehrlichs stjerne til at falme. Han modtog hele livet prestigefyldte miljøpriser med en $345,000 MacArthur Foundation “geni” ydelsen og the Crafoord Prize fra Det Svenske Videnskabernes Akademi, det som svarer til Nobelprisen for miljøaktivisterne.
Ingen anden mis informations kampagne slås imidlertid, dog viste den sig knap så dødbringende, som den der angik udbruddet af AIDS.
De fleste der fulgte trop gjorde det af uvidenhed eller tendens. Men nogle få af dem - undervisere offentlige sundhedsembedsmænd, videnskab skribenter - vidste udmærket godt hvad de havde gang i.
For at “af bøsse” sygdommen adopterede de magtfulde slogans som “AIDS der ødelægger lige muligheder.” Mere underfundigt, nederdrægtigt finpudsede de antallet for at demokratisere sygdommens rækkevidde. Uheldigvis kom mange bøsser til at tro på propagandaen som aktivisterne, bøsse som hetero, spredte.
Hvis AIDS ikke er ‘en bøsse sygdom.’” skrev AIDS Aktivisten Gabriel Rotello, “hvorfor skulle bøsser så undersøge de økologiske årsager for at deres samfund blev så ødelagt? Helt klart var det blot et uheld i historien, et lykketræf, en midlertidig indtræffen af en på anden vis universel pandemi.”
Heteroseksuelle kom også til at tro på denne “afbøsseficeringskampange.” Den blev spredt langt hurtigere end sygdommen og ‘inficerede’ mennesker der burde være klogere. Tidligt i 1987, indledte den så kendte og meget ‘troede’ Oprah Winfrey sit show som følger:
Hej allesammen, AIDS har fået begge køn til at være skrækslagne. Forskningsundersøgelser regner nu med at en ud af fem - lyt nøje til mig, svært at tro - en ud af fem heteroseksuelle kunne død af AIDS i løbet af næste tre år. Det er altså i 1990. En ud af fem. Det er ikke længere blot en bøssesygdom. Tro mig.
Oprah’s publikum havde ingen grund til at være vantro. I 1987 var skrækken overalt. Så at sige hvert eneste medie gentog den samme barske besked. “Ingen er i sikkerhed for AIDS,” proklamerede forsiden af Life. “Sygdommen for dem er pludselig sygdommen for os alle,” tilføjede U.S. News & World Report.
Det populære tidsskrift bekræftede blot hvem der var OS - hvide, middelklasse, heteroseksuelle amerikanere midt i livet. Selv de mere sobre og troværdige medier blev ofre for flammerne. “AIDS har infiltreret den heteroseksuelle befolkning,” advarede the Washington Post sine læsere i november 1987, “og en meteor lignende stigning i tilfælde af HIV smittede forventes på grund af de falske formodninger om at AIDS er en sygdom der rammer homoseksuelle.”
Videnskabsetablissementet var knap ved at varme op. I årtierne fremefter ville den komme med ‘nu bliver det køligere, nu rammes vi af atomvinter, sprøjtemidler, forurening fra røg, global opvarmning, klimaforandring, og en stribe af andre formodede dommedags scenarier. Når så den forudsete Dommedag ikke indtraf, skiftede dommedagsprofeterne blot dato og købte sig flere ejendomme ved stranden. 
Aldrig før, har en mani skabt så meget kaos, og så hurtigt, som Covid-19 skrækken. Mange af forudsigelserne er ikke troværdige, som de var med AIDS for heteroseksuelle, og selvom de skulle være præcise, så retfærdiggør det ikke de angreb mod vor økonomi og vore friheder vi oplever.
Lad venligst nogen advare præsidenten om videnskabsforskerne i hans midte.
Related Posts with Thumbnails