fredag den 15. februar 2019

Hvordan en kodebryder ændrede krigen i Stillehavet

Hvordan en kodebryder ændrede krigen i Stillehavet

Den 7. december 1941 angreb den kejserlige Japanske Flåde United States ved Pearl Harbor og dermed kom United States med i 2. Verdenskrig. Seks måneder senere igangsatte japanerne et angreb mod endnu en U.S. Navy base ved Midway øgruppen, som det kan ses på billedet. Den japanske strategi var igen at give amerikanerne et knusende nederlag - japanerne var amerikanerne overlegne med ildkraft og havde bedre trænede marinere - altsammen for at få en japansk dominans i Stillehavet.
Resultatet blev det modsatte. Japanerne troede at deres angreb ville komme som en overraskelse lig den ved Pearl Harbor. Men amerikanerne var forberedte. De amerikanske styrker var i stand til at lægge sig i baghold dat japanernes flådestyrke ankom og tilføjede dem et forsmædeligt nederlag.Japan mistede alle de fire hangarskibe de havde med til Midway, amerikanerne kun et.
Amerikanerne mistede cirka 300 mand mens japanerne mistede flere end 3000. Amerikanerne vandt helt sikkert. Mange historikere anser Battle of Midway som vendepunktet i Stillehavskrigen i 2. Verdenskrig - tabene den japanske flåde led var langt mere end de kunne erstatte i løbet af krigen.
.
Det amerikanske baghold blev gjort muligt af kodebrydere - og krævede virkelig en kæmpeindsats udover den allerede imponerende indsats der skulle til at komme i gang med at bryde koder. Budskaberne fra den japanske flåde på den tid - og dermed dens planer- kunne relativt let opfanges.
Et U.S. efterretningshold ved navn OP-20-G, havde opfanget budskaber i flere måneder, om ikke år, men budskaberne var kodede. Før Pearl Harbor var der kun lidt intern samtale hos japanerne, og dermed fik OP-20-G kun begrænset mulighed for at få data at arbejde med. Men da krigen først var i gang øgedes mængden af japanernes interne budskaber og dermed fik amerikanernes efterretningsvæsen mere at arbejde med. Man fandt frem til et antal forskellige japanske koder herunder en de døbte JN-25, måske den mest komplicerede og helt sikkert den vigtigste. Og tidligt 1942 benyttede Japan JN-25 til at diskutere en angrebsplan, som OP-20-G nu var i stand til at bryde.
Desværre var OP-20-G ikke i stand til helt at bryde JN-25. Man vidste dog at angrebet ville finde sted og med hvilken styrke, men ikke stedet. Det man vidste var at kodenavnet for stedet var “AF.” Af sammenhængen kunne man formode, at det gjaldt Midway - men sikker var man ikke. Man måtte virkelig finde ud af, hvor den allerede begrænsede amerikanske flådestyrke skulle sættes ind. En efterretningsfadæse kunne vise sig katastrofal for den amerikanske krigsindsats.
Et andet flåde efterretningsbureau -- Station HYPO, der befandt sig på Hawaii - fandt på en plan for at bekræfte af AF faktisk var Midway: De udsendte en fupmeddelelse om vandsituationen der.The NSA forklarer:
Som en bestræbelse på at fjerne enhver tvivl om Midway, blev den øverstkommanderende på Midway instrueret om at sende et meddelelse ukodet der indikerede at vandinstallationen på Midway var alvorligt beskadiget og at der øjeblikkeligt var behov for ferskvand. Kor tid derefter rapporterede en opsnappet japansk efterretningsrapport at “AF mangler vand.”
Så vidste flådekommandoen, hvor flåden skulle sættes ind, og man kunne forberede en overraskende og vigtig sejr i Stillehavskrigen.

Bonus fakta: Den amerikanske sejr ved Midway var en efterretningssucces, men regeringen og militæret ønskede ikke at den amerikanske offentlighed skulle vide det - for hvis det skete ville japanerne også vide det. Det skete dog alligevel. På slagets sidste dag udgav the Chicago Sunday Tribune en artikel om triumfen der indeholdt følgende sætning:
"De japanske styrkers størrelse som Flåden kæmpede imod var velkendt i amerikanske flådekredse, og det adskillige dage før slaget indledtes. Det at man kendte til det på forhånd gjorde the American Navy i stand til at gøre god brug af luftangreb mod de japanske skibe der nærmede sig.”
Roosevelt administrationen så dette som en helt klar reference til de amerikanske kodebryderes succes, og mente at the Tribune dermed satte den amerikanske indsats i fare. Administrationen bad derfor en storjury om at indlede en sag mod udgiverne af the Tribune for en krænkelse af Espionage Act of 1917. Sagen kom ikke videre ifølge Wikipedia, "på grund af regeringens tøven med at præsentere en jury med de meget følsomme informationer der var nødvendige for at retsforfølge udgiverne sammen med en bekymring for at en retssag ville give sagen mere opmærsomhed.”

onsdag den 13. februar 2019

To rådne tænder og en præsidents virke

To rådne tænder og en præsident        

George W. Bush var USA’s præsident fra januar 2001 til januar 2009 i to på hinanden følgende perioder. Men i løbet af hver af disse perioder, i cirka to til tre timer, overlod Bush midlertidigt præsidentskabet til vicepræsident Dick Cheney. I begge tilfælde gennemgik Bush en kolonoskopi, og det milde bedøvelsesmiddel der var nødvendigt for at hans læge kunne undersøge ham gjorde ham midlertidigt uarbejdsdygtiog. Idet der kan henvises Section 3 of the 25th Amendment i Forfatningen lod Bush sig midlertidigt afløse i Det Ovale Værelse, og overtog embedet efter bedøvelsen var forvundet.
Dette synes mærkeligt, men det giver mening. Præsidenten er trods alt kun et menneske og lægelige råd skal følges også selvom den mulige patient tilfældigvis residerer i Det Hvide Hus. Og visse lægelige procedurer kræver at patienten, præsident eller andet, ikke er arbejdsdygtig eller på anden vis ‘ikke tilstede.’ Det ville være meget lidt ønskeligt om præsidentskabet sådan blev suspenderet mens præsidenten har brug for en påkrævet behandling. Derfor denne arbejdsfordeling.
Men hvad om præsidenten nu ikke havde denne mulighed for at overdraget magten? Eller selvom han havde ikke ønskede at nationen skulle kende til en lidelse eller sygdom? I 1893 var det præcis det der skete -- og præsidenten lykkedes det ikke kun at skjule sit potentielle skrøbelige helbred, men også den kirurgi der krævedes.
Grover Clevelands vej til berømmelse er hans rolle i svaret på spørgsmålet fra mellemskolen: “hvem er den eneste person der har været præsident i to ikke efterfølgende perioder?” Oprindeligt blev han valgt i 1884, men tabte genvalget i 1888 (trods det han havde flest stemmer) til Benjamin Harrison. Fire år senere, stod han og Harrison igen overfor hinanden, og her var det Cleveland der vandt og kom tilbage til Det Hvide Hus. Men mindre en to uger før Clevelands anden periode begyndte blev Philadelphia og Reading Railroad erklæret kokurs. Den hændelse er ofte beskrevet som den første betydelige hændelse i den økonomiske nedtur kendt som Panikken i 1893; Clevelands anden periode blev derfor indledt med bekymrende økonomiske tider.
Sommeren samme år drog Cleveland på ferie, til søs på sin vens yacht.. Trods økonomiens elendige tilstand betragtede man det ikke som noget dadelværdigt - Kongressen var alligevel ophørt - og en firedages fisketur var vel helt i orden. De fleste ville sandsynligvis ikke have spekuleret mere over det udover at da Cleveland kom hjem så havde han en hård gummiprotese i munden. Hans læger forklarede at præsidenten havde “to dårlige tænder,” og gebisset skjulte det.  
Sandheden? Før “fisketuren” havde Clevelands læger fundet en tumor i hans gane. Ulysses S. Grant døde af kræft i halsen mindre end et årti forinden. Som Futility Closet bemærker, gav Grants død “alvorlig uro i nationen.” Med økonomien i elendig tilstand ønskede Cleveland ikke at skabe mere unødig bekymring (sådan hævdede hans rådgivere senere). Derfor fik han lægerne til at indrette en operationsstue på skibet og i løbet af fire dag gennemgik han to kirurgiske indgreb.
Den første operation var for at fjerne knuden, (der måske slet ikke var cancer) hvilket krævede at man fjernede fem af Clevelands tænder, en del af hans overkæbe og en del af hans mundhule. Operationen gjorde at præsidenten var noget vansiret og med sløret tale, så derfor udførte lægerne den anden operation et par dage senere, og udstyrede ham med en protese.
Cleveland levede i mere end et årti efter denne hemmelige operation og døde i 1908 som 71 årig. Viden om hans mundoperation døde nærmest sammen med ham, men i 1917 skrev en af hans læger på ‘fisketuren’ en artikel der afslørede “feriens” sande formål.
Bonus fakta: Cleveland holdt sig for det meste ude af det politiske spil efter at have forladt Det Hvide Hus, men han var kendt for lejlighedsvis at komme med sine synspunkter om dagens problemer. For eksempel var han imod at kvinder fik stemmeret. Som Wikipedia bemærker skrev han i 1905 for Ladies Home Journal, hvori han argumenterer for “følelsesprægede og fornuftige kvinder ikke ønsker at stemme. De relative positioner som mænd og kvinder formodes at indtage i udarbejdelsen af vor civilisation blev nedfældet for lang tid siden af en højere intelligens.”

mandag den 11. februar 2019

Hjælp Antarktisk smelter - kommer vi til at drukne?

Fake News om huller i iskappen på Antarktisk

CNN er faldet i svime over et “Gigantisk hul på størrelse med 75% af Manhattan i iskappen på Antarktisk.”
Jeg er ret så sikker på de ville ønske, at hullet faktisk var på Manhattan og inkluderede Trump Tower, men desværre så er hullet alt for langt borte fra deres nemesis - Præsidenten.
CNN beskriver det som, “En massiv hulning,” der “er blevet opdaget i iskappen på Antarktisk, og den vokser, og signalerer dermed en hurtig smeltning af isen, hvilket har chokeret videnskabsfolk.” Den vokser med “eksplosiv hast” under the Thwaites Glacier, fortælles der med stor ængstelse.
CNN’s hoved bekymring er at den smeltende gletscher vil oversvømme verden, herunder deres TV-studier.
Men hvor stor er så dette “massive hul?”
Tja, det er blot et lille hul i en gletscher der er på størrelse med Florida.
Manhattan er cirka 23 square miles, og et hul på 75% størrelse af Manhattan ville være knap 16 square miles. Jovist et hul er tredimensionelt, og overfladen todimensionel, men blot for at give et perspektiv.
Til sammenligning er Florida 65,755 square miles. Hullet i gletscheren er således cirka 0.01% af hele gletscherens størrelse, og vandet der frigives fra smeltningen vil end ikke kunne måles i havet. Men CNN  vil ikke lade denne lille detalje forstyrre deres dommedags forudsigelser.
Ikke kun CNN, men medbrødrene i medieverden er gået i panik over denne nyhed. The Hill rapporterer en lignende historie, og det gør CBS News også. Den eneste forklaring der tilbydes i artiklerne er - klimaforandring. Ligesom klimaforandring fik skylden for det iskolde vejr i Midtvesten i denne vinter. 
Medierne får vendt alt dårligt i denne verden til at være forårsaget af klimaforandring.
Forbes hævder klimaforandring var årsagen til at ISIS stod frem. Fedme har også fået skylden for klimaforandring. 
Hvorfor kan journalisterne dog ikke tænke ud over deres forprogrammerede venstrefløjs talepunkter? Hvad ellers kunne være årsag til huller i iskappen på Antarktisk?
Mon CNN nogensinde har tænkt over at vulkaner kunne være en årsag? Det gjorde man over på den anden side  af dammen - The Guardian. Her fortalte man at videnskabsfolkene her for nylig har opdaget 91 nye vulkaner under iskappen på Antarktisk. Læg dem til de 47 vulkaner man allerede kender til
Unnamed peaks on the west coast of the Antarctic peninsula tower over the harsh Antarctic coast.
Hvor mange flere vulkaner kunne være ‘skjult’ under den kilometertykke iskappe? Siden teknologien er blevet bedre og bedre vil man nok finde flere end de 140 indtil nu kendte vulkaner.
The Antarctica.eu website, som CNN allerede kender til, giver nogle videnskabelige kendsgerninger, helt anderledes end de Al Gore lignende heilende udsagn.
Først og fremmest befinder “Thwaites Glacier sig godt under havets overflade, ligesom det er tilfældet med store dele af Vestantarktisk iskappen.” Dette betyder at isen allerede har fortrængt vand der svarer til isens vægt, hvis den flyder på vand eller dens mængde stadig er på land.
Det er derfor en isterning i et glas vand ikke hæver vandspejlet i gleasset når den smelter. 
Med andre ord, havets nuværende højde afspejler allerede tilstedeværelsen af is i havet, og vandstanden vil ikke stige eller falde, afhængig af den solide eller flydende status af iskappen under havets overflade.
Så befinder the Thwaites Glacier sig over et område med vulkaner. The Independent rapporterer“Kemiske data fra vandprøver der afslørede en aktiv kilde af vulkansk varme under the Pine Island gletscheren, der er den hurtigst smeltende gletscher i hele regionen.” 
The Pine Island and Thwaites Glaciers er naboer og flyder sammen ud i havet.
Når gletsjere smelter og kælver kan det skyldes varmere vand i havet. Men ikke den nuværende afsmeltning, der hvor Manhattan hullet blev opdaget.
Som Antarctica.eu website beskriver det.
The Thwaites Glacier skulle angiveligt miste store mængder af is grundet  den smelter fra bunden af. Den geotermiske udledning af varme skyldes ikke klimaforandringer, som man antager skyldes afsmeltning nær kysten, der er i kontakt med havvand der gradvist er blevet varmere.
Det ser ud til at vulkansk aktivitet, ikke SUVer eller giftig mandlig toksisk grillmad i baghaven der er årsag til hullet i gletscheren. Hvor længe har der været vulkaner? I længere tid end mennesker og dyr. De har altid været på Jorden, hvis undergrund flyder med flydende magma der lejlighedsvis så ‘bøvser’ op til overfladen i form af vulkanudbrud. 
Som videnskaben beskriver det.
Gletscheren ligger ovenpå noget der mere ser ud som toppen af en multi-brændeovn der udspyr hede på forskellige lokationer ....Og så befinder sig det mest kritiske, dynamiske, ustabile islag på Planeten midt i dette, og så forsøger man forklare det. Det er helt umuligt.
Så dukker der endnu et fælles tema op, nemlig det uforudsigelige. Uanset om det er gletschere eller klimaet er der for mange variabler og usikkerheder til at man kan skabe præcise modeller eller komme med forudsigelser. The Intergovernmental Panel on Climate Change forklarer hvorfor, “klimasystemet er koblet sammen med et ikke lineært kaotisk system og derfor er forudsigelser om fremtidige klimatilstande ikke muligt.”
Dette hindrer ikke CNN og andre medier i at hævde de har alle svarene og Al Gore eller Alexandria Occasional-Cortex og deres dommedags forudsigelser får således troværdighed i hvor mange år Jorden har tilbage før den enten smelter eller eksploderer.
Videnskab er processen med at observere naturens fænomener, fremkomme med en hypotese til forklaring af fænomenerne, derpå afprøve hypotesen i lyset af hvad der kan ske i fremtiden.
Uheldigvis er klimavidenskaben blevet det stik modsatte, begyndende med en Konklusion, derpå fordrejning af data for at støtte Konklusionen. Ligesom Special Counsel Robert Mueller gør med sin undersøgelsen af Rusland og indflydelsen på vore valg.
Muellers holdning ligner Berias, “Vis mig manden og jeg vil vise dig forbrydelsen.” Klimavidenskaben er blevet, “Vis mig en naturlig hændelse og jeg skal nok finde en metode til at give den globale opvarmning skylden for hændelsen” 
Hvor ville det være forfriskende om CNN og andre medieorganisationer kunne se objektivt på et naturligt fænomen, lige undersøge det nogle få øjeblikke, og derpå fremlægge kendsgerninger, ikke formodninger i anerkendelse af hvad man ved og endnu vigtigere hvad der ikke vides.
Brian C Joondeph, MD, MPS, a Denver based physician and writer. Follow him on Facebook,  LinkedIn and Twitter.

lørdag den 9. februar 2019

13 overraskende kendsgerninger om skæg

13 overraskende kendsgerninger om skæg

Det er ikke kun hårvækst du ser - der ligger langt mere bag. Her er så 13 kun lidt kendte, og nogle meget kendte kendsgerninger om skæggets historie.
1. Medlemmer af ZZ Top er berømte for deres lange fuldskæg, lige så berømte de er for deres sange, Men de var sådan set ikke interesseret i at beholde deres ‘flyvske’ ansigtshår. Lead vokalisten og guitaristen Billy Gibbons og bassisten Dusty Hill blev engang tilbudt 1 million dollars for at barbere sig til brug for en reklame. Det nægtede de.
Billedresultat for zz top
2. I 1860, skrev en 11 årig pige ved navn Grace Bedell et brev til præsidentkandidaten Abraham Lincoln og opmuntrede ham til at få sig et skæg for at få flere stemmer. “De vil se meget bedre ud, for Deres ansgit er så smalt,” skrev frøken Bedell. “Alle damerne elsker whiskers, og de ville opfordre deres ægtemænd til at stemme på Dem og De ville blive præsident.” Da Lincoln forlod Det Hvide Hus havde han et fuldskæg.
3. Når vi nu nævner det med at holde fast ved en fiks ide. Valentine Tapley, en Democrat fra Missouri, lovede aldrig at barbere sig hvis Abraham Lincoln, en Republikaner, blev præsident. Da Honest Abe så netop blev det holdt Tapley sit løfte.Da han døde 50 år senere var hans skæglængde imponerende 12 1/2 fod.
Billedresultat for valentine tapley beard

4. Verdens længste skæg - 17 fod, 6 tommer —tilhørte en mand ved navn Hans Langseth, der døde i 1917. Hr. Langseth forstod den historiske værdi af sit ansigtshår og sikrede sig at det blev bevaret for eftertiden. Det imponerende ansigtshår er nu del af the Smithsonian Institute’s permanente samling.
5. I 2013, blev Sean Conway den første der svømmede Great Britains længde. Men at sådan svømme rundt 10 miles om dagen i fire måneder var ikke let. En af udfordringerne som Conway stod overfor var at brandmænd regelmæssigt brændte ham i ansigtet. Så derfor besluttede rekordsætteren sig for at få et fuldskæg for at beskytte sit ansigt. Det var lige sagen.
Billedresultat for sean conway swimmer
6. Hvis du meget gerne ville have et skæg under sidste del af den russiske Zar Peter den Store styre, så skulle du betale en afgift. Peters mål var at modernisere sit fædreland, og han anså lange skæg som et symbol på et tid der var passé. Derfor pålagde han en skat på enhver mand med et skæg.
7. Brigham Young University ville ikke tillade at de mandlige studerende havde skæg, skønt universitetet havde undtagelser af religiøse og lægelige grunde - dog meget stramme restriktioner. Den beskæggede yndling der ønskede at fortsætte med hårvæksten skulle i tre dage barbere sig og derpå besøge the Student Health Center for at vise en universitetslæge den “alvorlige hudlidelse” der så kunne kræve at han havde skæg.
8. The United States udklækkede engang en plan til at forurene nogle cigarer til Fidel Castro. Målet var ikke at slå ham ihjel, men at få hans skæg til at falde af, hvilket ville få ham til at se syg og svag ud overfor hans undersåtter. Planen blev aldrig til noget.
9. Da kong Henrik VIII trak England bort fra Den Katolske Kirke, var det ikke alle
englændere der var tilfredse. Sir Thomas More en af de mere prominente borgere
var imod, og støttede ikke Den Anglikanske Kirke, og han blev henrettet ved
halshugning i 1535. Legenden går på at More placerede sit skæg så øksen ville
ramme forbi. Han forklarede bødlen at hans skæg var uskyldigt i hans forbrydelser.

10. Moustacher og mandighed går hånd i hånd - i det mindste i Tyrkiet - må du kæmpe for at få et ‘stache?’ Nogle læger vil udføre hårtransplantationer, tage hår fra andre steder på din krop og sætte dem under din næse.
11. Før år 2000, hvis man ønskede arbejde i Dominos Pizza skulle man være
glatbarberet. Virksomheden ændrede sin ikke-skæg politik efter en ansat der var
Sikh anlagde sag om diskrimination, idet han hævdede hans ansigtshår var religi-
øst betinget Men pizza kæden fastholdt, at den har andre grunde til at tillade
skæg herunder øget social accept af goatees (gedebukkeskæg) og vanskeligheder med at tiltrække nye ansatte.
Billedresultat for goatee
12. I det 1700 århundrede forventedes det at soldaterne i den preussiske hær havde skæg, og hvis de ikke kunne få sig et ordentligt skæg fik de at vide de skulle male sig et skæg i ansigtet.  
13. I 2000, udførte den irske ølproducent Guinness et studium for at se hvor meget af deres ølskum der blev fanget af mænds skæg i UK. Ifølge resultatet - nedsvælger den almindelige øldrikker sin pint i 10 slurke og rundt regnet en halv milimeter bliver fanget i ansigtshåret. Men lad blot shaveren ligge. Det er jo blot 1 promille af brygget.
Dan Lewis is the author of the popular daily newsletter Now I Know, which shares something interesting every day. Mr. Lewis is compensated by The Art of Shaving for articles posted in this blog.

Related Posts with Thumbnails