fredag den 18. januar 2019

Pseudo-grøn venstreorienteret miljøideologi

Pseudo-Grøn venstreorienteret ideologi

Venstrefløjen kan synes af bekymre sig om miljøet. Det lyder nærmest som om Bernie Sanders vil benytte denne falske interesse i at beskytte miljøet som et vigtigt emne i en 2020 præsidentkampagne. Faktisk er det venstrefløjen, både den økonomiske del og den sociale del, der er den primære årsag til miljøproblemerne. 
Sanders der var på bryllupsrejse i Sovjetunionen overså åbenbart den forfærdelige ødelæggelse af naturen i Sovjettiden, der var langt mere dramatisk for miljøet end under zarerne. Faktisk er marxismen i hvert land har man har forsøgt sig været en miljømæssig rædselsberetning. 
Hvad så med det frie økonomiske markeds system og statsstyrede økonomiske systemer? Kan regeringen gennemtvinge renere luft og vand, flere grønne steder, omsorg for dyrene og de andre “grønne” udfordringer? Tvang er næsten altid den værst tænkelige metode til at opnå ønskede mål, og det gælder også med miljøspørgsmål.
 Billedresultat for green conservatism
Frie markeder er bedre end statsstyre på alle områder, og ikke blot i de snævre definitioner af økonomiske valg - det betyder at virksomheder og enkeltindivider konkurrerer med hinanden om at blive “grønnere.” Hvis det lyder mærkeligt så tænk på en købmandsforretning og hvor mange varer der hyldes som gode for miljøet. Når først folk er velstående har de overskud til at vise andre værdier opmærksomhed, og miljøbevidstheden er ‘smart’, populær og oprigtig.
Statsstyre er ligeglad med de udfordringer og værdier som man hævder at beskytte. Faktisk har ‘statsstyrets folk’ en indbygget interesse i at de problemer de lader som om de behandler fortsætter. I tilfældet med Marxismen - den største skamplet på miljøet som mennesket nogen sinde har påført - er naturen noget der skal underlægges mennesket.
Jeg beskriver rædslen ved den økonomiske venstreorienterede ideologi for den ægte miljøbevidshed i min bog  Pseudo-Green Leftism and True Green Conservatism.  Bogen fortæller, hvordan to stærke og konservative forretningsmænd, Walt Disney og Henry Ford, de som ellers er blevet udnævnt som fjender af miljøet faktisk har været miljøets mest lidenskabelige forkæmpere.
Men frimarkeds konservatismen udgør blot det halve af konservatismen. Social konservatisme overses konsekvent i debatten om den bedste holdning til grønne udfordringer. Venstrefløjen har i modsætning hertil knyttet social venstreorienterethed til de grønne udfordringer. Tænk på et af de ældst ‘grønne partier’ Die Grüne i Tyskland. Partiets  platform omfatter emner der intet har med miljøet at gøre.
At forsvare homoseksualitet kan eller kan ikke være god offentlig politik - dog har det intet med miljøet af gøre. Offentlige skoler og læreanstalter, som Die Grüne i Tyskland virkelig går ind for, falder igennem når de sammenlignes med hjemmeundervisning og vor afhængighed af colleges. Grønne partier over hele kloden er gennemsyret af støtte til offentlig sundhedshjælp, statsfinansieret radio og TV, at få afsluttet “indkomst ulighed,” ophævelse af studielån og så videre osv. Se blot på den platform vor egen nations grønne parti bygger på se hvor mange “grønne” prioriteter der er diffuse, intet har med miljøet at gøre. 
Venstreorienterede erkender en nominel bekymring for udfordringer de ikke kærer sig om. Magt er altid, motivationen hos venstrefløjen i alt den foretager sigDet værste mareridt ved den pseudo-grønne venstreorienterede ideologi er den aktuelle og naturlige løsning på miljøproblemer. Skarerne skulle så udføre virkeligt arbejde og de dele af den private sektor der fremstiller varer og tilbyder services - det folk ønsker.
Social konservatisme - traditionelle kernefamilier, der blot kræver et hjem, måske hjemmeundervisning, der i det store og hele kan gøre en ende på den enorme menneskeskabte sump af offentlig uddannelse; produktivt arbejde frem for venstreorienteret bureaukrati, der inficerer regeringen og uddannelserne og medfører enorme omfordelinger; jægere og fiskere der holder dyrebestanden i dens naturlige niveau, og den generelle af industrialisering af livet - ikke kun udgør en kur for miljøproblemerne, men også en kur til et organisk livssystem (det er konservatismen, ikke venstrefløjen der i sandhed er “organisk”) hvilket igen gør åbenlys bekymring over miljøet overflødig.
Det mennesker, der faktisk bekymrer sig om naturen, burde ønske sig er lige præcis den form for “organisk” tilgang til naturen, hvor individer, familier, samfund og virksomheder agerer for miljøet, sådan set uden at tænke over det, men på måder der bevarer og beskytter miljøet.  .
Konservative - frimarkeds - udgaven og de social konservative - burde kræve at stå først om et problem der oprindeligt var noget kun konservative bekymrede sig om: Miljøet. 
Dette ville kunne være en vindersag for konservative - trække stemmer fra de forførte der tror på venstrefløjens fortælling om miljøet, og det ville tvinge venstrefløjen til at tage stilling til deres grumme u-grønne holdninger i de velstående demokratier. 

onsdag den 16. januar 2019

Verdens længste hegn

Noget af et hegn
Forestil dig et hegn - et gevaldigt langt et af slagsen - et fra den ene ende til den anden langs grænsen USA-Canada. (Vi glemmer lige Alaska)

Et sådant hegns længde ville være 6416 kilometer og gå gennem De Store Søer, og dermed utroligt upraktisk. Det ville også være verdens længste - men ikke med mange kilometer.
Det skyldes at der findes et lignende hegn i Australien. Det når op på 5.614 kilomter, og zig-zagger sig gennem den sydøstlige del af nationen, og afskærmer næsten de mest befolkede områder fra ødemarken inde i midten. Her er et kort: Hvorfor dog et sådant hegn? For at holde dingoerne ude.
Billedresultat for dingo fence australia map
Dingoer blev verdensberømte gennem medie omtale og en faktisk tragedie  Dingo er en vildhund i Australien. Den æder får, der er særdeles vigtige for Australiens økonomi.

Da fårehold blev mere og mere udbredt i det 18. århundrede blev dingoangreb et stadig større problem. For at imødegå den udfordring gik fåreavlerne i færd med to tiltag. ifølge
 the New York Times.
  1. De patruljerede deres landområder, bevæbnet med rifler og ridende på dormedarer og plaffede løs på alle dingoer i området.
  2. Samtidig for at begrænse det område de patruljerede satte de hundehegn op, for at holde fårene inde og dingoerne ude. Løsningerne var effektive - antallet af dingoer faldt drastisk.
Billedresultat for dingo fence australia map
Løsningen med hegnet var dog meget dyrt. At vedligeholde hegnet og patruljere områderne ligeledes arbejdskrævende. Det betød så, at rancherne undertiden blot skubbede problemet videre til de andre fåreavlere ved at disse også oprettede hegn om deres land.
Regeringen trådte til og overtog ansvaret for hegnene. I stedet for at vedligeholde dusinvis, om ikke hundreder af dingo-hegn der skæmmede ødemarken besluttede myndigheder ganske enkelt at lave eet hegn, og et meget langt et af slagsen, som Staten så skulle vedligeholde. 
Hegnet der har en åbning ved den østlige del (da dingoer ikke synes at bevæge sig derhen) blev fuldført i1885 og er blevet vedligeholdt af regeringen lige siden.
Det koster i dag cirka 1,3 million AUD om året at vedligeholde det, og en procentdel af pengene går til de 23 ansatte der har ansvaret for hegnet. Der er oprettet reparations hold på 2 hver, der overvåger 300 kilometer hegn og hver uge kontrollerer standen ifølge Wikipedia. Og hegnet fungerer fint i store træk. Fåreavlen i Australien udgør cirka 5% af landets landbrugssektor, og næsten hele denne økonomi er ikke længere berørt af dingoangreb - p.g.a. hegnet.
Men at holde dingoerne ude er ikke altid positivt. Dingoer æder ikke kun får -.de æder også kænguruer. Og antallet af kænguruer indenfor hegnet er langt, langt større end på den side hvor dingoer huserer.
Kænguruer æder al slags vegetation og ifølge forskning i 2017, har deres gnaskeri derfor været ukontrolleret hvilket har medført et ikke forventet indhug i vegetationen. 

Det har så vist sig at være et problem for områdets landbrugsjord. Som Smithsonian forklarer, “forskerne har fundet færre mængder af fosfor, nitrogen og kuldioxid i den jord, hvor kænguruer er i stort antal, sammenlignet med de områder, hvor dingoer er almindelige.” Det er således muligt at ranchernes ‘gevinst’ er landmændenes tab, og en del af den økologiske påvirkning.
Det er allerede på tale af fjerne hegnet, men det århundrede gamle hegn vil nok blive der i den nærmeste fremtid.

mandag den 14. januar 2019

Aviser indrømmer de tjener mange penge på at bashe Trump

Tidligere redaktør for New York Times indrømmer at avisen tjener penge på at svine Trump

Det er faktisk blot at fastslå det alle kan se.
Tidligere på året så jeg nærmere på nogle af tallene.
The Washington Post har dyngevis af virale hit fake news historier - støttet af anonyme kilder. Og det kan betale sig. 
The Post hævder man har haft en forøgelse af trafikken på 50% ved årets slutning, og med en 75% øgning i antallet af nye abonnenter. Den officielle linje er at Jeff Bezos har forvandlet the Post’s digitale strategi. Den blev fremført af deres nye anti-Trump slogan: “Demokratiet dør i mørket.”
Det tåbelige slogan var en øvelse i markedsføring. Man gav besked om at dette nu var avisens valg af “undersøgende” angreb på Trump.  
Nu har the Post opnået  $100 millioner i digitalt afkast og føjet hundreder af tusinder nye digitale abonnenter til.  Det er noget af en ændring fra blot få år siden, da the Post tabte $50 millioner om året og Baron talte om nedskæringer.
 
Baron, der kom fra the Boston Globe, havde planer om at redde the Post med en stærk mediedækning. Men ingen i D.C. ønskede faktisk mediedækning. Ulig Boston er Washington D.C. ikke en ægte by. Det er et misk mask af to byer, den ene nærmest udelukkende med sorte og den anden med velstående regeringsansatte. Den førstnævnte køber ikke the Post. Sidstnævnte orker ikke læse om de mennesker der bor rundt om dem.
Året efter tabte the Post cirka 85% af deres indtjeninger. Barons plan for at redde avisen havde svigtet. I stedet indledte man så en strøm af anti-Trump artikler som redning. Som Baron så eufemistisk sagde det: “Jeg mener der er en direkte forbindelse mellem efterforskende journalistik og abonnenter.”
“Mennesker der abonnerer ønsker helt klart at vi fortæller nyheder der er efterforsket...det er de villige til at betale for,” sagde han. Men han var ude i et fedtspil. De abonnenter ønskede anti-Trump artikler... De forventede at avisen skulle få Trump til at forsvinde. De investerede i et dødsdømt medie på samme måde som de investerer i enhver venstrefløjs politisk kampagne. The Post var blevet til blot endnu en PAC.
Det er ikke spor anderledes på the New York Times, hvor selv den tidligere redaktør, der ikke er begejstret for den nuværende ledelse indrømmer.
En tidligere chefredaktør for the New York Times siger at avisens nyheds sider, er blevet “umiskendelig anti-Trump.” 
Jill Abramson, veteran journalisten der stod i spidsen for avisen fra 2011 til 2014 siger at the Times har et finansielt incitament til at bashe præsidenten og at den ubalance hjælper med til at smadre avisens troværdighed. 
“Selvom Baquet offentligt gav udtryk for at han ikke ønsker the Times skal være oppositionsparti, er siderne i hans avis umiskendeligt anti-Trump” skriver Abramson og føjer til at hun mener det samme gælder the Washington Post.
“Nogle overskrifter indeholdt uforbeholden mening, som også de fleste historier der blev benævnt som nyheds analyser.”
Ydermere siger hun, ved at citere legendariske udgiver Adolph Ochs, “des mere anti-Trump the Times opfattes som, des mere blev det mistænkt for at være foudindtaget. Ochs løfte om at dække nyheder uden frygt for at favorisere nogen lyder for mig som et umuligt løfte i et sådant polariseret miljø.”
Abramson beskriver en generationskløft på the Times, med yngre ansatte, mange af dem i digitale jobs, der går ind for et uhæmmet angreb på præsidentskabet. “De mere “vågne” ansatte mente at pressede tider kræver mere lige på og hårde metoder, farerne ved Trump som præsident gjorde de gamle standarder ubrugelige,” skriver hun.
"Da deres kunder - publikum - i overvejende grad er liberale var der en underforstået finansiel belønning for the Times i at bringe masser af Trump historier, så at sige dem alle negative, trods det at opsigelserne væltede ind efter valget, er der ordrer på abonnementer man ikke havde forventet.”

Der er, vil CNN, MSNBC, WaPo og the New York Times kunne fortælle masser af penge i Trump-bashing og agere som venstrefløjens forlængede kommunikationsmiddel.
Det produkt nyhedsmedierne sælger er ikke journalistik eller nyheder. Det er politisk propaganda. Det er en PAC spækket med beskidte penge der fører en endeløs serie af angrebs-reklamer.
Daniel Greenfield, a Shillman Journalism Fellow at the Freedom Center, is an investigative journalist and writer focusing on the radical Left and Islamic terrorism.

lørdag den 12. januar 2019

De 8 største løgne i 2018

De 8 største løgne i 2018

1. “Trump har ikke levet op til embedets ansvar.” Dette luskede udfald fra Mitt Romney kom faktisk her i 2019, men jeg mistænker den for at være en uartig løgn skrevet i 2018. Ydermere kunne jeg ikke vente et helt år på at føje den til en liste for 2019. Romney sigter helt klart efter endnu et forsøg på at nå helt til tops. Udtalelsen vil ikke hjælpe ham det mindste. Den viser så tydeligt at her er der endnu en Republikansk stemme i Senatet som højreorienterede  amerikanere ikke kan regne med. Her er så min mening: Donald Trump har så langt overgået ethvert håb og enhver forventning jeg på nogen måde kunne have for hans virke. Og jeg tror jeg taler for flere amerikanere end de som stemte på Mitt Romney.

2.”Mure fungerer ikke.” Hvor mange gange har du ikke hørt denne foragtelige undvigende udtalelse ved fake news eller ved talsmænd fra the Democrats i de sidste 30 dage? Du har hørt, at de største løgne kan vildlede, hvis blot de gentages ofte nok, og højt nok. Det er hvad de gør. Selv en Democrat der bygger en mur eller et hegn rundt om sin ejendom for at sikre privatliv og ejendele ved aldeles udmærket, inderst inde, at mure fungerer. At påstå andet er dumt, krænker vor intelligens. Mure har vist sig meget effektive i Israel, hvor terroristangreb er faldet med næsten 90%. Mure har også været effektive i Egypten siden 2008, hvor the U.S. government’s Army Corp of Engineers hjalp Cairo med at bygge dem langs landets grænse til Gaza.

3. “Trump samarbejdede med russerne for at påvirke valget i 2016.” Denne misinformations kampagne repræsenterer en kæmpesucces i historien om fake news. En frisk meningsundersøgelse viste, at 42% af amerikanerne tror at russiske operatører faktisk blandede sig i stemmeafgivelsen i det valg.  Ikke kun er der intet bevis på at det skete, der er ingen troværdige påstande hos nogen om at det nogensinde har fundet sted. Det er intet andet end et svindelnummer igangsat af villige medier der har valgt side.

4. “President Trump er racist.” Disse afskyelige påstande kommer dagligt, hver time og hvert minut 24/7 på internettets sludrefora. Dog har ingen faktisk citeret en eneste racistisk udtalelse, antydning eller gestus fra Trump i hans lange liv i offentligheden. Der var helt sikkert ingen Democratic politikere der afviste donationer fra ham med baggrund i sådanne bedømmelser. Men i 2018, i den måske mest afsindige påstand fra Kirsten Powers, der på CNN insisterede, at enhver der stemte på Trump “er racist.” Hun sagde: “Jeg mener at noget af det første folk vil sige er at de støtter ham af andre grunde end hans racistiske sprogbrug...og de vil sige … “Jeg er ikke racist, jeg stemte blot på ham fordi jeg ikke kan lide Hillary Clinton.” Jeg vil blot sige - at det gør dig ikke til racist. Hvis du faktisk støtter en der er racist - da er du racist. Blot at komme med skrækkelige nedsættende påstande beviser intet.

5. “Klimaforandring er afgjort videnskab.” Snart vil det være umuligt for ellers fornuftige mennesker, der ikke er enig i at den økonomiske og politiske verdensorden skal laves om på grund af teorien om en snarlig menneskeskabt katastrofal klimaforandring, at få ørenlyd. Tag  “Meet the Press,” nyhedsværten Chuck Todd meddelte på showet den 30. december at man ikke vil tillade nogen afgivere - ingen debat om emnet fordi det var “afgjort videnskab.”: “Men ligeså vigtigt som det vi gør i denne time er hvad vi ikke gør,” forklarede Todd publikum. “Vi vil ikke diskutere eksistensen af klimaforandring. Jorden bliver varmere. Og det er menneskelig aktivitet der er hovedårsagen, punktum slut. Vi vil ikke give klimabenægterne tid. Videnskaben er afgjort, selvom der politisk ikke er enighed.” Vil omskolingslejre blive det næste? Vil jeg blive nægtet adgang til facebook? Hvad med præsidenten for the United States? Vil han ikke længere være velkommen som gæst på “Meet the Press”?

6. “Trump støtter udspyr had.” Jeg formoder der er nogen der gør det, selvom de er svære at finde i sammenligning med deres politiske modstandere der boykotter, generer, intimiderer, konfronterer og benytter voldelige angreb, nedværdigelse, forbandelser, de som anklager Trump støtter for at være hadefulde - hvilket er hadfyldt.

7. “Så at sige alt som the Washington Post skriver.” Hvis du tvivler så er her Bevis A: Læs denne artikel og fortæl mig hvis du tror du nogen sinde vil se denne håbløse Jeff Bezos skandale fortælle historien om Trump. Det kommer bare ikke til at ske.
8. “De kommer de ikke til at gøre....” Det er hvad CNN’s Jim Acosta argumenterede for at den Centralamerikanske karavane aldrig ville gøre - storme grænsen eller forsøge en “invasion.” Vi ved alle hvad der præcist skete da den ankom. Se dette for at værdsætte Acostas løgne. https://www.youtube.com/watch?v=oUCFxvjDJr4

Hvorfor har denne person stadig et job hvor han betales for at skændes med præsidenten for the United States - selv når han tager så grueligt fejl - hvilket sådan set er hele tiden?
Hvis jeg ikke har ramt helt præcist, så send mig dit bidrag for de største løgne i 2018.

onsdag den 9. januar 2019

Venezuela og Palæstina - som fod i hose

Palæstina og Venezuela - som fod i hose

Venezuela, hjemstedet for Bolivar Revolutionen, ven med Hizb’allah, og en til døden fjende af Israel, har her for nylig gjort mere ved modstanden af Israel, og de fleste medier i Vesten har ignoreret eller overset det.
 Billedresultat for venezuela and palestine
Med den største solidaritetserklæring har Venezuela ophævet kravet om visa for palæstinenserne til deres land. 
Venezuela har fjernet adgangs visa for palæstinensere, meddelte Palæstinas Udenrigsministerium onsdag,
“Myndighederne i Venezuela har meddelt en beslutning onsdag der fritager palæstinensiske pasholdere fra at have adgangsvisa,” sagde ministeriet. -- Middle East Monitor
¡Caramba!
Det var historisk set første sted. Venezuela bliver den første stat på planeten der med åbne arme byder palæstinensere velkommen.
Den heroiske revolutionære gestus fandt sted for 2,5 år siden siden, og europæerne har endnu til gode at benytte sig af de righoldige muligheder. Hvordan i alverden har europæerne dog overset dette?
 
Jeg gætter på at det skyldes at europæerne har været alt for oprørte over Zionist tyrannen Nethanyahu, der har indført love der skal monitorere europæiske NGOS.
EU kritiserede i går en ny lov i Israel der er rettet mod udenlandsk betalte NGO’er ved at man siger “det underminerer demokratiet og ytringsfriheden,” mens en førende israelsk menneskerettighedgruppe sagde man vil indgive en appel mod loven for Højesteret --- Middle East Monitor
¡Ay, Chihuahua!  
Det kunne se ud til at denne tyranniske besætter har skudt sig selv i foden med den lov. Denne NGO lov har måske dog en positiv vinkel, og kan vise sig som en mulighed for at rette et dødeligt slag mod al den apartheid misbrug der er i Israel.
Europa kan så tage de hundreder af millioner de har planlagt til trailerhomes - der alligevel snart bliver ødelagt - og solcelleanlæg i de berørte områder og i stedet købe flyblilletter fra Amman til Caracas -- og muligvis give los venezuelanos nuevos nogle midler så de kan finde fodfæste i Venezuela. 
Lige nu mangler Venezuela kontanter, og kunne godt bruge noget støtte  Los Palestinos ville være en gave fra Allah! ¡Ojala!
Jovist er prisen for flyverejsen lige for tiden meget høj. Cirka 4000 dollars per person; men jeg er sikker på europæerne kunne chartre nogle fly for at få omkostningen ned, og arrangere nogle ganske velsmagende Halal Lam Kebab der kan serveres under rejsen.
Palæstinenserne vil finde, at Venezuela er et sted der byder dem velkommen. Der er 15000 muslimer i Caracas allerede, og den har en moderne moske. Landet har allerede 100000 muslimer, dog hævder imamer endnu flere. Betyder det noget? De ankomne palæstinensere ville bringe antallet op på det ønskede niveau. 
¡Alabanza a Ala!
Ikke ganske en Islamisk Republik - endnu - men jeg er sikker på de vil kunne overtage magten i visse bydistrikter.
Dette er en Win-Win for alle! Para Los Palestinos, Venezuela, y La Revolución Boliviariano.
Mens de hjemmefødte venezuelanere frivilligt flytter til Colombia, er jeg sikker på el Presidente Comrade Maduro med stor glæde vil byde tusinder af palæstinensere velkommen for at han kan forstærke sin Bolivarianske vision mod imperialistos yanquis del norte, og deres kontrarevolutionære lakajer.
Vigtigere så kunne, al Filastineen, som snart bliver til Palestinos fortsætte deres intifada cum lucha liberación fra barrios og junglerne i Venezuela.
Europa! Hvis du ønsker at sende Israel et stærkt budskab om at Zionist apartheid ikke tolereres så er det den vej der skal gås! Og muligvis for langt færre midler end der bruger nu
¡Viva Venezuela!
¡Viva Palestina!
!Viva la Revolución!
Ser du,  jeg har altid sagt at Sydameerika er løsningen.
Mike Konrad is the pen name of an American who is neither Latin, nor Arab. He runs a website, http://latinarabia.com, where he discusses the subculture of Arabs in Latin America. He wishes his Spanish were better.

mandag den 7. januar 2019

EU Reich versus Storbritannien

EU Reich versus Storbritannien

Europa har en nærmest neurotisk tvangsforestilling om at gentage fortiden. Det er virkelig ikke godt, fordi ingen ønsker at gentage 5 (fem) krige mellem Øst-Vest der er brudt ud i Europa i de sidste to århundreder.

Men - EU har nu en langt bedre løsning, eller ide.
EU ønsker, at de europæiske nationer overgiver sig til den tysk-franske akse uden at et skud affyres. “Landene skal opgive deres suverænitet og slutte sig til en verdensregering,” bemærkede den tyske kansler Angela Merkel så generøst forleden. 
E.U. Times, af alle steder, bemærkede, at,“Nej dette er ikke noget Adolf Hitler sagde for mange år siden”
Alle i den del af verden ved hvem der styrer i EU: tyskerne bakkes op af franskmændene. Så når den charmerede Frau Merkel sagde det hun gjorde kunne de fleste af de som lyttede med blot udfylde resten af historien. Briterne lo dog ikke.
Billedresultat for eu the new empire
For lige at fastslå den historiske kontekst:
  1. Napoleon besejrede de tysktalende provinser cirka 1800, og igangsatte en 100 års krig med vendettater.
  2. Otto von Bismarck benyttede robo-militarisme til at invadere Paris i 1871.
  3. 1. Verdenskrig begyndte med en enorm tysk-fransk kødhakkemaskine, der endelig sluttede da the United States trådte ind i krigen.
  4. I 1920- 1930’erne førte Hitlers hævntørst til 13 år med industrialiserede massakrer på uskyldige mennesker, og endte med den katastrofale aggression fra Aksemagterne i 2. Verdenskrig, herunder japanernes overgreb og voldtægt af Nanking - og så alt det andet.
  5. Men, men .....Europas verdenskrige sluttede ikke i 1945. De flyttede blot østpå til Sovjetimperiet, der omfattede Østtyskland. Korea og Vietnam var proxy krige i striden mellem U.S. og Sovjet,.
Og nu har vi Reich Number Seks, kaldet “Den Europæiske Union.” Men den eneste “union” i EU er den ikke valgte herskende kaste, der styrer med jernhånd, mens de overflødige vælgere er dødtrætte og er ved at kaste op over hele sceneriet.

Dette er måske derfor Emmanuel Macron, den tyske vasal i Paris netop har opfordret til en EU hær - der kan bruges mod NATO, selvfølgelig. Disse små vælgere kan man da ikke tillade gør modstand mod 
Das Sechtse Reich (det 6. på 200 år!), derfor skal vi have en hær NU. Da U.K. og Frankrig har kernevåben så skal EU hæren jo ‘arve’ disse.
Den Europæiske Union kom frem og fik mere og mere magt gennem bureaukratisk middelmådighed, snigende autokrati og en udvidelsestrang uden grænser, beskatning uden repræsentation, merkantil protektionisme og 17000 alt regulerende direktiver uden folkets medvirken.
EU farcen bliver så fremført under sukkersøde slogans som “fredens projekt”, “kærlighed” og “penge til alle” - især de illegale “flygtninge” der garanteres at ville stemme socialistisk, for de kontrolleres af Tyrkiets Erdoğan og dennes tyske imamer.
Jean-Claude Juncker, den nuværende præsident for EU indrømmede at den muslimske hijra (erobring ved immigration) er et værktøj til at splitte og besejre indfødte europæere.  
Det er lige præcis det de forsøger sig med. En socialist er en socialist og den største fjende af the United States er stadig det autokratiske Europa. Jeg er sådan set ked af at sige det - det er ikke kun Kina, Rusland og den iranske jihad, Dette er igen en verden med imperial aggression, og hvis disse gamle spøgelses imperier slår sig sammen mod os ...så bare pas på. De kan bare ikke lade være.
I dag er Storbritannien målet for Europas forfængelige begær efter magt, men ligeså snart briterne går i færd med Brexit, vil Italien, Grækenland og Ungarn blive de næste. 
Lyder det som noget vi kender?
Billedresultat for eu the new empire
Eller som Victor Davis Hanson advarede om med Monsieur Macron:
Har den franske præsident  de samme drømme om en form for europæisk “imperium” som Cæsar, Napoleon, Hitler....Bruxelles led under?  Han forestiller sig muligheden for et nyt Rom under ledelse af den franske kulturelite, hvis klogskab,  stil og sofistikerede facon kunne erstatte ‘forurenende’ tanker og jordbundne borgere, og som ville kunne agere som græske filosoffer iført rober over for Europas romerske legioner: “Det drejer sig om at Europa skal blive en slags imperium, som Kina er. Og som the U.S. er.”
For to år siden stemte flere end 17 millioner briter for at forlade EU, men i de sidste to år har der været en imperialistisk EU kampagne for at standse et uafhængigt Storbritannien i nogensinde at rejse sig igen.
Det pinligste er at Storbritannien har tilladt at landets ‘swamp’ er blevet gennemsyret af og købt op at den fransk-tyske akse.
I den proces er U.K.’s vælgere blevet løjet for og bedraget alt for mange gange. Den påståede konservative premierminister Theresa May anses som værende landets værste bedrageriske kælling og det ser ud til at Labour vil gentage hendes bedrag lige så snart de får chancen,
Jeg ved godt du ikke bryder dig om at høre dette. Det gør jeg såmænd heller ikke. Velkommen til den virkelige verden.
Related Posts with Thumbnails