torsdag den 26. december 2019

Jesus var som sådan ikke rar

Jesus var som sådan ikke rar

Jesus var ikke venlig, og det siger jeg med absolut sikkerhed. Derfor bliver jeg fortørnet når jeg ser en masse kirker og prædikanter forsøge at emaskulere Jesu læresætninger til en gang “ vær blot rar” doktrin.
Når en kristen afviger fra det, bliver deres tro betvivlet, som vi så sidste uge med Christianity Today's angreb på Præsident Trump.  Det er en yderst grum perversion af sandheden og det budskab Judas Løve havde.
Mennesker der er venlige får ingen fjender, og Jesus Kristus havde en overflod af fjender. Kong Herodes mente at spædbarnet Jesus var en oprører. Farisæerne hadede Jesus da hans lære ofte modsagde deres handlinger. Farisæerne oplevede at deres kultur blev stillet spørgsmål ved i det første århundrede og så at deres popularitet faldt, de ønskede hævn.

Romerne ønskede straf fordi Jesus kaldte sig Konge, mens jøderne ville korsfæste ham, fordi han havde blev kaldt Guds Søn.
Selv i dag er Jesus under angreb. Democrats som Speaker Pelosi, der hævder at være katolik, mens hendes politik som at gå ind for abort, og undlade at retsforfølge kriminelle går imod selve essensen i Jesu lære. Det kan derfor ikke undre at det store flertal af ateister stemmer Democrat.  Hvis Han var i live i dag, tvivler jeg ikke på at moderne liberale ville tage afstand fra ham.
"Derefter vandrede Jesus omkring i Galilæas land; thi i Judæa ville han ikke vandre, fordi jøderne søgte at slå ham ihjel.” —Johannes 7:1.
I dag benytter biskopper, blottet for rygrad prædikener blottet for nerve til at prædike og tilgivelse og accept af alt og alle. Jovist har sådan lære uden tvivl sin berettigelse. Når det er sagt vil du have meget vanskeligt ved, i kirker over hele the U.S. at høre noget om moralske retningslinjer der betyder noget, som konversion, dyd og seksualmoral. Hvis det utænkelige skulle ske at du netop hørte om disse ting, ja så er det underbetonet og sagt på den mest hensynsfulde måde og så venligt, at disse gode kristne kan forekomme at være selvudslettende. Gud Forbyde det.
Tag for eksempel denne anden Christianity Today artikel om LGBT samfundets stadig større synlighed, og hvad det betyder for kristen. Deres budskab? Vi er alle “queer”:
Er der en nem vej ud af de nuværende sværdslag om seksualitet? Nej. Men der er en vej til at komme igennem dem. En rest, måske ganske lille i bund og grund, vil fortsætte med at lære at vi er skabt som mænd og kvinder, at velsigne ægteskaber der forener de to halvdele, og at minde alle, gifte som ugifte, at ‘i opstandelsen hverken gifter eller bortgiftes til ægteskab’ - Med tiden vil vi alle blive queer. 
Så har vi tilfældet Adolfo Martinez, fra Iowa, der tog et ‘bøsseflag’ der hang på en Church of Christ og brændte det. Han blev idømt 15 års fængsel. “Det var en ære at gøre det,” fortalte Martinez KCCI.  "Det er en velsignelse fra Herren at være i stand til at stå op for hans verden med fasthed, mod alle odds.”
Samtidig højtideligholder vi den et år gamle Satan statue, sat op ved en statslig bygning i Illinois.
Når en person som Adolfo Martinez bliver straffet så hårdt bliver den hurtige nedtur for kristen indstilling og deltagelse i kirkerne ganske forståelig. Hvilke motiver har kristne når de som har til opgave at være hyrder for hjorden ikke synes at bekymre sig om, eller ønsker at redde nogen fra Helvede, og slet ikke vore rettigheder på Jorden?
"Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden.” —Mattæus 5:5
De ydmyge (sagtmodige) forbliver et af de mest misforståede koncepter i Bibelen. Nogle kristne formoder helt forkert at det betyder at være stille og lade sig underkaste, imidlertid er det alt andet end det. Edward Feser, en æret moderne filosof, skriver:  
Når Kristus sagde: "Velsignet er de sagtmodige," brugte han et militært udtryk....Styrke inder kontrol. Magt under autoritet. Fast beslutsomhed under fjendens konstante angreb og slagteri. Den ydmyges (sagtmodiges) villighed til at gøre hvad din Mester beordrer dig til at gøre.
Det direkte modsatte af svaghed og være grebet af angst.
Viste Kristus nåde og barmhjertighed? Naturligvis, men de karaktertræk er blevet alt for overbetonede. “Vær rar” er blevet et falsk symbol på komfort. Jesus havde også overbevisninger og en tro som Han var villig til, og døde for.
Det er den dydens essens der er gået tabt når kristne (især deres ledere) underkaster sig social retfærdighed. Det betyder ikke at alle kristne skal være optaget af at lave om på alt der er forkert. At se nogen bryde ind i kø i supermarkedet under juleindkøbene kan ignoreres. Men når prætentiøse liberale i Hollywood angriber dig for at gå i kirke og følge en tro de bedømmer som en "anti-LGBT hadgruppe," er det på sin plads at gøre kvalm. Ligesom Jesus, medbring et stort ‘sværd’ men vid hvornår det skal tages frem.  
"I må ikke mene jeg er kommen for at bringe fred på jorden; jeg er ikke kommen for at bringe fred, men sværd.” —Mattæus 10:34
Glædelig Jul!

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails