fredag den 30. september 2011

Islam er jo misforstået - eller hvad?

Islam er jo misforstået


Slap blot af allesammen. I har grundigt misforstået Islam. Den negative stereotypi af Islam er det sædvanlige ondsindede projekt af zionisterne i Amerika og deres tåbelige medløbere, de fundamentalistiske kristne. Vær så venlig ikke at lytte til, hvad disse hadspredere siger om Islam og hør på os. Således lyder det fra den landsomspændende kampagne fra de muslimske organisationer i United States.

Reklamer dukker op i aviser og tidsskrifter der proklamerer Islams storslåethed og har som mål at afvise de "falske beskyldninger" fra de som ønsker Islam alt dårligt.

Kæmpebannere 'udsmykker' motorvejene, såsom en langs Highway 101, og Tully Road i San Jose, Californien med kraftige budskaber. Tydelig skrift på banneret proklamerer: "Det Islam du fortjener af kende." Et gratisnummer, 1-877-WhyIslam, og websitet, WhyIslam.org bønfalder offentligheden til at fatte det virkelige budskab bag 'fredens religion.'

På snedig vis minder banneret betragteren om deres slægtskab med muslimer: "Islam: Budskabet fra Abraham, Moses, Jesus og Muhammad."

Ser i Folkens - kristne og jøder - det overvejende flertal af menneskene i United States, slap blot af vedrørende Islam. Muslimer er jo familie. De er dine slægtningen gennem den fælles forfader, Abraham.

At have Abraham for forfader ville kræve at "børnene" var søskende der elskede hinanden. Det er det budskab som amerikanske muslimer forsøger at trænge igennem med. Og det er ved den metode de som mål har at holde os hen i en dødlignende søvn med forståelse og ved multikulturalismens store bedrag. 

For det første er multikulturalismen og multi-religionismen ikke uforanderlige, og er ikke et og det samme. Muslimerne og deres ofte godt betalte apologeter benytter multikulturalismens paraply ikke kun i ikke-islamiske lande til at beskytte sig mod den strøm af retmæssig kritik som de der virkelig kender Islam hælder ud over denne voldskult, forklædt som 'fredens religion.'

Lyt ikke til mig og lyt ikke til disse 5. kolonne skadedyr. Find selv ud af det. Se om talemåden multikulturalisme blot en eneste gang nævnes af nogen islamisk leder, eller blot står på tryk i den islamiske presse, eller blot nogensinde er dukket op i nogen form i muslimske lande. Denne multikulturalismens skakspil er som uld fremstillet af Islam til at trækkes hen over øjnene på ikke-muslimer mens muslimerne selv fortsætter deres hensynsløse kampagne med at udslette alt eller nogen der er ikke-islam noget sted i verden.


De af os der gennem rationel tænkning og en enorm viljestyrke har befriet os selv fra Islams slaveåg der var placeret på vore skuldre fra fødselen kender alt til det nederdrægtige afskyelige indre snavs hos denne menneskehedens plage. Vi har knap brug for at ringe til et gratisnummer for at høre en dåsestemme komme med løgne og bortforklaringer. 

Vi har nemlig oplevet Islam på første hånd og ganske tæt på helt indefra. Vi har studeret Koranen, Hadith og Sunna. Vi har set Islam i aktion, hvor den bølger frem. Nogle af os har endog desperat forsøgt at klynge os til dette sikkerhedstæppe vi fra fødselen er svøbt i. Dog jo mere vi studerede og des mere vi erfarede om Islam des mere blev vore forsøg på at blive 'i folden' ubærligt.

Vi brød ud af Islams slaveri og synes nu det er vor hellige pligt at udstille, afklæde dette bedrag af en religion, hjælpe andre muslimer til at befri sig fra den, og advare de godhjertede og godtroende ikke-muslimer mod af blive bytte for den.

De Muslimske organisationer i Amerika, generøst finansieret ved de olie-rige muslimske regeringer og sheiker har til hensigt at sælge Islam Light længe nok til at kulten slår rødder og det Ægte Islam kan introduceres. Man kan se planen folde sig ud i Europa. Meget af Europa er allerede forbi forstadiet Islam Light, og står nu i Det Ægte Islams kviksand. Det er præcis sådan tingene er på vej i Amerika.

Kan du for eksempel huske de somaliske muslimske taxichauffører ved Minneapolis lufthavnen der nægtede at køre blinde med førerhunde, fordi disse hunde er urene ifølge deres tro? De samme chauffører der havde næsten monopol dér i lufthavnene nægtede også at køre med passagerer der medførte alkoholiske drikke. Den seneste muslimske kampagne i New York er at tvinge byen til officielt at anerkende islamiske helligdage. Disse Allahs udvalgte har flere helligdage end arbejdsdage. Det kan da ikke undre, at de er blandt de mest tilbagestående og uproduktive i verden.

Når man ser bort fra disse "fortrædeligheder" skal man vist være end dum og blind for ikke at kunne se, og få kvalme, af de rædsler som muslimer med magt og muslimske regeringer begår, hvor de styrer i verden. Deres barbariske handlinger er ikke isoleret opførsel af nogle mentalt forstyrrede individer som man kan finde i enhver gruppe. De er faktisk med mandat af de autoritative belæringer i Islam og de som praktiserer dem proklamerer med stolthed, at deres handlinger er i overensstemmelse med og en implementering af Islams lære.

De har helt ret i denne påstand. Lad os se et eksempel på islamisk lære der giver mandat til den uhyrlige behandling af kvinder, af slaver, og alle ikke-muslimer, herunder de som Den Bløde Islam forsøger at sælge i Vesten for at være i samme slægt med - jøder og kristne.

[Koranen 4.34] "Mænd står over kvinder, fordi Allah har givet nogle fortrin frem for andre, og fordi de har givet ud af deres ejendom"
"De [kvinder], fra hvem I frygter genstridighed, skal I formane, lade alene i sengen og slå. Hvis de så adlyder jer, skal I ikke foretage jer mere mod dem."

[Koranen 16.75]Allah fremsætter som eksempel: (Tænk) på en slave, (som)  der er ejet og ikke kan opnå noget, og en, som Vi har givet en god bestemmelse, som han bruger af  i hemmelighed og åbent. Er de det samme? Lovet være Allah! (umuligt at finde en dansk oversættelse, derfor det umiddelbart uforståelige -synopsis)

[Quran 5:51] ”Tag ikke jøderne og de kristne som trofaste venner. De er hinandens trofaste venner. Allah vejleder i sandhed ikke et uretfærdigt folk"

Du kan hævde du kender muslimer og de forekommer dig som værende anstændige mennesker, gode familiemennesker, ærlige mennesker, hårdtarbejdende der ikke skiller sig ud fra andre grupper af mennesker. Imidlertid er disse mennesker De Dårlige Muslimer. Hvordan det? Fordi de ikke lever et liv som Koranen befaler dem at gøre. Hvordan det? Fordi de ikke levet det liv som Koranen befaler. Det er De Gode Muslimer du aldrig skal ønske at møde. Disse er hårdnakkede jihadister, frygtelige drabsmænd, der ikke står tilbage fra tortur på vantro før de halshugger dem eller hænger dem mens de intonerer Allahs pris. Det er disse der ikke viser den mindste barmhjertighed overfor deres eget folk der ikke falder i tråd med troen

Disse Ægte Muslimer mishandler adskillige gange, og på nederdrægtig vis, kvinder på grusommeste vis, og endog mænd, der er arresteret uden retsgodkendelse. Et "heldigt" offer det lykkedes af flygte fra disse ondes kløer er Maryam Sabri der blev arresteret på falske anklager og gentagne gange voldtaget i Irans Evin Fængsel.

Bortset fra rædselsgerningerne der begås i islamiske lande er det foruroligende at se muslimerne smisktale, fedte og benytte ethvert og alle midler i frie ikke-islamiske samfund for at få mennesker til at konverteret til deres kult. Alligevel, hvis en muslim af egen fri vilje, beslutter af forlade Islam fordømmes han som frafalden og bliver automatisk dømt til døden. Og lige her i Amerika er de kvælende fangarme af islamisk hykleri begyndt at række ud efter folk. Her forlede dag måtte en teenagepige for eksempel løbe bort fra sin muslimske familie af frygt for at blive dræbt af sin egen far fordi hun var blevet kristen.

Denne måde at sælge Den Bløde Islam er en genafspilning af Muhammads eget livseksempel. Han var fredelig og ydmyg i Mekka blandt sine magtfulde modstandere. Da han kom til Medina og fik magt, slagtede Muhammad Medinas jøder som var de får, plyndrede dem for deres ejendele og tog de 'salgbare' kvinder og børn som slaver.

Det er blevet sagt at sandfærdighed er grundlaget for alle dyder. Islam ikke kun går ind for, den tilskynder til løgn og forvanskning - Taqqyeh - når det drejer sig om ikke-muslimer. Således er reklamerne, bannerne og løgnen fra disse løgnere blot pakker af deres slagfærdige propaganda.

Nej der er ingen misforståelse. Nej, det er ikke zionisterne og fundamentalistiske kristne der fremstiller Islam forkert. Det er muslimerne og de muslimske organisationer der er skyldige i forvanskninger og bedrag. Muslimer handler blot som værende ydmyge, når de ikke har tilstrækkelig magt. Når de har opnået magt, da vil Det Ægte Islam dukke op fra forvanskningernes forklædning og sætte folk og deres levevis overfor sværdets æg.
 
FamilySecurityMatters.org Contributing Editor Amil Imani is an Iranian-born American citizen and a pro-democracy activist residing in the United States of America. Imani is a columnist, literary translator, novelist and essayist who has been writing and speaking out for the struggling people of his native land, Iran. He maintains a website at www.amilimani.com. Amil Imani is the author of the smashing book Obama Meets Ahmadinejad.

http://www.familysecuritymatters.org/publications/id.9481/pub_detail.asp

torsdag den 29. september 2011

Socialismen og hadet til jøderne 4 eksempler.

Hvordan fire indflydelsesrige socialisters anti-semitisme skabte Venstrefløjen1. Karl Marx

“Hvad er jødens verdslige religion? Kræmmermentalitet. Hvad er hans verdslige Gud? Penge. Penge er det jaloux Israels Gud, foran hvilken ingen anden gud kan være til...Jødernes Gud er blevet verdsliggjort og er blevet verdens gud."

Marx’s indflydelse på den socialistiske bevægelse og dens forskellige forgreninger kan ikke undervurderes, og det kan hans synspunkt om jøderne som kaptalismens legemliggørelse, som er indkapslet i venstrefløjen, heller ikke.
Med en håndfuld sætninger skildrede Marx jøderne som socialismen anti-tesis, en tema som han gentog igen og igen, og des mere giftigt i essays som "Det Russiske Lån", hvor han entydigt formoder at krig ville fortsætte ligeså længe jøderne eksisterede.

"Således finder vi hver tyran støttet af en jøde ..i sandhed ville undertrykkernes længsler være uden håb, og krigens praktiske mulighed ville ikke være tilstede, om der ikke var en hær af Jesuitter til at nære tankegangen,og en håndfuld jøder til at gennemsøge lommerne."

En lignende form for tankegang kan stadig findes blandt venstreorienterede der giver jøderne skylden for 'krigene' på Wall Street, og samler på jødiske neo-konservative krigskonspirationer. Forbindelsen mellem kapitalen, krig og jøderne har fået anti-semitismen til at være en permanent ledsager til socialistisk tankegang. Siden Holocaust er dens udtryksformer blevet mere kodede, men essensen forbliver den samme.

Selvom Marx ikke opfandt den socialistiske anti-semitisme, hjalp han med til den intellektuelle legimitet for venstrefløjs populister, der anvendte retorik om arbejderenes rettigheder med stort hykleri. Men Marxs formulering satte helt klart det at fjerne jøderne som et nødvendigt skridt for at afslutte krige og kapitalismen.


2. H.G. Wells
“Og dog mellem 1940 og 2059, på mindre end et århundrede forsvandt denne antikverede perverse kultur. Den og dens zionistiske stat, dens kosher føde, Loven og alle dens ejendele blev fuldstændigt opslugt af det menneskelige samfund." 

Mens H.G. Wells bedst huskes i dag for en håndfuld fremtidsromaner er nogle af hans mere betydelige værker fra den tid om skabelsen af et utopia, dog totalitær socialistisk stat. Og helt uden for diskussion har den europæiske venstrefløj fulgt hans plan lidt for nøje.

Wells følger Marx's forbindelse mellem jøderne, kapitalen og krig. Elimineringen af jøderne som et særskilt folk er nødvendigt for at Well's moderne stat kan skabes. Derfor, så forkaster han  i "The Shape of Things to Come" Kristendommen i en enkelt sætning, og Islam i en anden (Wells formodede at Islam ville forsvinde da arabisk ikke kunne bruges), men adskillige afsnit er tilegnet elimineringen af jøderne.

Fjendskabet mod Israel er manifesteret der. Jøderne beskrives som nogle der har forladt den socialistiske sag med at skabe en verdensstat, optaget som de er i stedet af "drømmen om en fantastisk uafhængig stat for sig selv. Kun en psykoanalytiker kunne påbegynde at fortælle om, hvorfor de ønskede denne Zionist Stat." snerrer Wells.

Wells løsning på Marx's jødespørgsmål var at udslette jøderne som et særligt folk, uden dog at være beskæftiget med den fysiske udslettelse. Men religion, stat og endog en klar etnisk identitet skulle forsvinde.

Selv da Nazi-Holocaust var begyndt gang skrev H.G. Wells i Den Nye Verdens Orden (1940):

"Den fjendtlige reaktion mod kulten af Det Udvalgte Folk spreder sig over hele verden i dag....der har aldrig været en sådan verdensomspændende - jeg vil ikke benytte ordet anti-semitisme på grund af araberne - jeg vil sige anti-judaisme...der er blevet verdensomspændende og udbredt...indtil de er forberedt på at assimilere sig og helt forlade ideen om Det Udvalgte Folk vil deres problemer blot blive endnu værre."

Det var en mere elegant måde at udtrykke sig på end Julius Streichers citat fra samme år, "Tiden er nær når en maskine vil komme i bevægelse, der skal forberede en grav for verdens forbryder - Juda - hvorfra der ikke vil være en opstandelse."

Wells havde antydet venstrefløjens besættelse af Israel som årsagen og retfærdiggørelsen for hadet til jøderne. Det er meget mere udpræget i dag.

3. Henry Hyndman
“Folkets forhold ....giver anledning til spredningen af socialistiske doktriner, mens angrebet på jøderne er et passende dække for et mere direkte angreb på et tidligere tidspunkt af de støre godsejere og kristne kapitalister."

Hyndman grundlagde Englands første socialistiske politiske parti, the Social Democratic Federation. Han gik også videre med at grundlægge the National Socialist Party, der med tiden blev til the Labor Party.

Hyndman og SDF’s avis “Retfærdighed” blev ved med en hensynsløs angrebskampagne mod jøderne. Det som er unikt med Hyndman er, at han anvendte disse angreb kun som et dække for en større anti-krigsbevægelse. 

Højdepunktet ved Hyndman og SDF's antisemitisme kom under Boerkrigen. At være imod krigen var som at blive beskyldt for illoyalitet. I stedet skabte Hyndman krigen som en jødisk konspiration og førte kampagne mod "Imperialistisk Judaisme i Sydafrika," og "Jøde Krigen i Transvaal" udkæmpet på vegne af et "Anglo-Hebraisk Imperium" i Afrika.

Socialisterne havde ofte legitimeret deres anti-kapitalisme ved at forbinde den med anti-semitismen, men Hyndman legitimerede en anti-krigsholdning ved ikke at lade det være en kampagne mod England, men mod jøderne.

Hyndman forekommer ikke at være en større hykler end de fleste af hans samtidige, men han var dog langt mere kynisk. Da Hyndmand ønskede at angribe pressen kaldte han den "Jøde-Bingo-Pressen." Da han ønskede at angribe regeringen så var den en "Jødeklike." Ved at at anvende bigotteri forvandlede Hyndman sig fra forræder til patriot der kæmpede med den 'fremmede' underkastelse af England.

Det er den samme taktik der benyttes i store dele af anti-krigsbevægelsen i dag, der skjuler anklagerne om illoyalitet ved at hævde de kæmper mod en Likud eller Zionist overtagelse af udnerigspolitikken. Og i dag er Hyndman traditionen stadig stærk i UK, med typer som George Galloway der råber "Vis os shekelerne," (jødiske gamle mønter).


4. Pierre Leroux
“Når vi taler om jøderne, mener vi den jødiske ånd, profittens ånd, begærets ånd, fortjenestens ånd, handelens ånd."

Leroux krediteres for at indføre udtykket 'Socialismen.' Han gav også udtryk for den ide at handel var en oprindelig jødisk synd i  de stærkeste udtryk. For Leroux  stammede synden ved bankvæsen fra jøderne. Derfor var Handel den Jødiske Ånd. j

Fourier, medgrundlæggeren af fransk socialisme ville indtage denne præmis i sine mere krystalklare konklusion da han skriver:
"Enhver regering der vil vise hensyn til gode moralnormer burde undertrykke jøderne."


Ikke, som Wells eller Marx, var Fourier og Leroux ikke så meget i vælten for en ny orden, som de var for en videnskabelig tilføjelse til en gammel orden. En verden tilbage til en før-kommerciel civilisation baseret på kooperation, fremfor konkurrence. Dette ville være umuligt, hvis handel var en naturlig menneskelig form for at organisere ressourcer og fordeling af goder. Derfor var det nødvendigt at komme med teorien om at handel var noget uønskeligt. Noget jøderne havde skabt.

Den appellerende ide at handel var en jødisk opfindelse, eller at krig var et jødisk forehavende, eller med Hitlers formulering, samvittighed er en jødisk opfindelse, betyder at enhver del af menneskeheden kan skæres bort så længe du definerer det som jødisk.

Fejlen hos Leroux, Fourier og så mange andre socialister var at de byggede hele deres filosofi på en løgn om menneskets natur, og de gjorde deres bedste for at dække over den løgn med hykleri. Deres program for økonomi duede bar ikke, sociologien bag slet ikke. Således blev jøderne socialismens syndebukke.

For Wells, var jødisk identitet en forhindring for den Nye Verdens Orden, han var dog forbeholden for den kendsgerning, at enhver kuturel identitet var en forhindring. Derfor gentog også Wells den grundlæggende fejl ved socialismen ved at godtage en præmis der ikke duer, og formode at den kan virke, hvis bare ikke for jøderne.

I dag behandles Israels eksistens som en hindring for verdensfred. Endnu engang er venstrefløjen som besat af ideen om, at hvis det jødiske spørgsmål blot endelig blev løst, da ville en moderne fornuftig stat dukke op. Bagsiden ved denne barnagtige og hykleriske tro er folkemord.

For hvis jøderne står i vejen for socialismen og Verdensfreden - så skal jøderne bare bort.


http://frontpagemag.com/2011/07/14/how-four-influential-socialist-anti-semites-shaped-the-left/2/

onsdag den 28. september 2011

Undskyld Fidel Castro!

Maxine Waters undskylder …..overfor Fidel Castro

 Humberto Fontova

Ifølge  Maxine Waters, kan Tea Party “gå direkte til Helvedet,” men "VIVA FIDEL!" sukkede hun henført under den begejstrede reception ved Stalin diktatorens besøg den 9. september 2000 i Harlem's Riverside Church, der var så tætpakket at folk stoid ude på gaden.  

"Jeg kom til Harlem, fordi jeg vidste at det var her at jeg ville finde mine bedste venner!” skræppede fængselsformanden for den længste politiske fængsling af en sort i moderne historie, der inde i Harlem kirken der stadig ville have kunnet været radioaktiv om ikke Kruschev ikke var gået med til hans hedeste ønske i oktober 1962. “Hvis kernevåbenmissilerne var blevet tilbage,” pralede Ceh Guevara til London  Daily Worker i november 1962, “ville vi have affyret dem mod hjertet af U.S. herunder New Yokr City. Socialismens sejr er millioner af atomofre værd.”

På det tidspunkt ved Castros besøg ved Riverside Church var medlem af Repræsentanternes Hus Maxine Walters forgabelse i ren Castrofili brødebetynget blevet afsløret og tilgivet. To år tidligere havde hun stemt til gunst for en kongresresolution der bad Castro om i al venlighed af afholde sig fra at give flygtninge skjul fra U.S. lov, herunder den dømte politibetjentmorder Joane Chesimard.

"Kære Præsident Castro” skrev hun den 29. september 1998. “Jeg skriver for at klargøre min holdning til en resolution der fornylig blev vedtaget af United States Repræsentanternes Hus den 14. september 1998. Jeg og nogle medllemmer af Congressional Black Caucus stemte ved en fejl for Husets Resolution 254 der opfordrede Cubas regering til at udvise til United States Joanne Chesimard og alle andre individer der var flygtet fra United States fra politisk forfølgelse og som har fået politisk asyl i Cuba. Joanne Chesimard er fødenavnet på den politiske aktivist mest kendt af medlemmer af Conressional Black Causcus som Assata Shakur. Blot for at sige at jeg er imod resolutionen. Jeg gjorde tydeligt klart, at der er blevet begået en fejltagelse og jeg ville have stemt imod lovgivningen”

Maxine Walters


New Jerseys udøvende lovmyndighed forklarer Joanne Chesimard “poltiske aktivisme” her:

“Den 2. maj 1973, patruljerede New Jersey State Troopers James Harper og Werner Foerster ved New Jersey trafikknudepunktet i området East Brunswick og standsede en bil med tre passagerer. Trooperne udspurgte dem, da chaufføren, og den kvindelige passagerer pludseligt trak halvautomatiske pistoler og åbnede ild. Betjent Foerster blev ramt to gange i brystet og betjent Harper blev ramt i skulderen. Kvinden (Joanne Chesimard) fortsatte derpå med at tage tjenestevåbnet fra den sårede betjenet Foerster. Hun rettede den mod den sårede betjent og skød ham to gange i hovedet, på hnerettelsesvis. Den 34 årige betjent med blot tre år i tjenesten døde kort efter. Han efterlod hustru og familie.”  

New Jersey State Police forklarer også procedurerne ved Chesimards “politiske asyl.”

“I 1977 blev den kvindelige morder dømt livstid plus 26-33 års fængsel. Den 2. november 1979 i de tidlige morgentimer blev den dømte morder bragt fra sin celle til besøgsområdet for at mødes med fire personer der kom for at besøge hende. Det var et planlagt flugtforsøg. De fire besøgende tog en Fængselsbetjent som gidsel. Derpå tog de en fængselschauffør som gidsel. Ved at benytte gidslerne hjalp de besøgende hende til at flygte. Hun undgik at blive fanget i adskillige år, indtil 1986 da hun kom til Cuba. Der fik hun politisk asyl. Hun har været der siden.”

Castro’s trællerige giver husly til over 70 flygtninge fra U.S. Loven, herunder adskillige på FBI’s liste. Sammen med den dømte betjentmorder Chesimard skjuler Cuba de dømte politibetjente mordere Michael Finney og Charlie Hill, sammen med Victor Gerena, ansvarlig for et kup til 7 millioner dollars mod en Wells Fargo pengetransport i Connecticut i 1983, som medlem af den Puerto Ricanske terrorgruppe Los Macheteros. Alle krav fra U.S. myndighederne om at disse forbrydelre udleveres har fået det samme svar fra Castro som Tea Party fornylig fik fra Maxine Walters.

Fornylig blev en eftersøgt person af U.S. myndigheder for mordet på amerikanere lokaliseret i Pakistan og udleveret straks uden retsprocedurer. De som er i Cuba er allerede blevet dømt for mord i U.S. domstole. Men vi kommer til at vente rigtig længe før retfærdighedens hjul kommer til at snurre.

Castro har småmoret sig over den mulig grund siden den 20. november 1962, da Nikita Krushchev godkendte Castros Mutually-Assured-Protection i et brev til præsident Kennedy: “Kort sagt går vor aftale ud på følgende: Sovjetunionen fjerner fra Cuba raketvåbnene som I kalder offensive og giver mulighed for at sikre dette. United States of America fjerner omgående karantænen og giver forsikringer for at der ikke vil være nogen invasion af Cuba, ikke kun af U.S. men af andre lande på den Vestlige Halvkugle. Dette er essensen af vor aftale.

Læs den og hulk din slyngel til Muammar Gaddafi, sammen med kumpanerne Manuel Noriega, Raoul Cedras, Saddam Hussein, Mullah Omar, Slobodan Milosevic os. osv.

Humberto Fontova is the author of four books including "Exposing the Real Che Guevara and the Useful Idiots Who idolize Him" and "Fidel: Hollywood's Favorite Tyrant." Visit Fontova's website.

Read more: Maxine Waters apologizes to … Fidel Castro http://www.wnd.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=337329#ixzz1W3dg7fVH

Nye kristne og nye muslimer - forskellene

Bernie Planck

Allegory of Fertility - Jacob Jordaens
Allegory of Fertility - Jacob Jordaens
Ifølge George Weigel der skriver i Denver Catholic Register vil der her midt i 2011, komme 80000 nye kristne til om dagen og 79000 muslimer. 

Hvis den muslimske befolkning svarede i antal til antallet af kristne, da ville der selvfølgelig i stedet være 113652 nye muslimer om dagen på grund af deres højere fertilitetsrate (de denne artikel på synopsis om fertilitetsrater i muslimske og ikke muslimske lande.)

Således er Islam ikke den hurtigst voksende religion, i reelle tal, som det så ofte hævdes af dens tilhængere.

Giv mig nu lov til at fortælle dig forskellen mellem disse nye kristne og disse nye muslimer.

Jovist, vil der for hver 24 timer være kommet 80000 nye kristne til, de fleste af dem vil kunne læse, være anstændige, lovholdende, intelligente, sunde, moderne, frie, oplyste og flittige. I den samme periode vil der være kommet 79000 nye muslimer til, flertallet af dem vil ikke kunne læse, være kriminelle, dumrianer, syge, tilbagestående, leve som en slags slaver, uoplyste og ludfattige.

Som jeg skrev i min artikel  - Idioti - en verden fyldt med venstreorienterede og muslimer - medmindre vi ændrer verdens gang, da vil vore efterkommere leve i en verden "hvor frihed og lighed" vil være ord uden betydning, esoteriske ord der kan benyttes i kryds-og-tværs, hvis den islamiske verden vil tillade sådanne opgaver.

Note


Denver Catholic Register, Antallet af kristne skrumper
Verden har 2,3 milliarder kristne, der er 1,6 milliard muslimer, 951 millioner hinduer, 468 millioner buddhister, 458 millioner folke-religiøse i Kina, og 137 millioner ateister, hvis antal faktisk er faldet i det sidste årti, på trods af Richard Dawkins, Christopher Hitchens og Co., hylerier. En del af den sammenlignede vækststastitik er slående: Her midt i 2010, vil der være, i gennemsnit 80000 nye kristne om dagen (heraf 31000 katolikker) og 79000 nye muslimer om dagen, men 300 færre ateister for hver 24 timer der går.

George Weigel is Distinguished Senior Fellow of the Ethics and Public Policy Center in Washington, D.C. Weigel’s column is distributed by the Denver Catholic Register, the official newspaper of the Archdiocese of Denver.

tirsdag den 27. september 2011

FN-løgnenes Hus -Israel/Palæstina

FN løgnenes hus

           
Jed Babbin    

Bibi Netanyahu talte på en måde så man mindedes  Jeane Kirkpatrick​.
                    
Da jeg lyttede til den palæstinensiske præsident Mahmoud Abbas henvende sig til FN Generalforsamlingen i sidste uge, var det som at lytte til et svagt ekko. Jeg fornemmede det igen da præsident Obama argumenterede for, at han var for oprettelsen af en palæstinensisk stat, ja, før han var imod det.  

Et kort øjeblik troede jeg det var skyggen af Daniel Patrick Moynihan​ , den venstreorienterede Demokrat der i 1975 rejste sig i Generalforsamlingen for at  fremkomme med dens “Zionisme er racisme” resolution,  - en obskønitet.

Men da Israels premierminister Benjamin Nethanyahu talte genkendte jeg stemme jeg hørte i baggrunden. Nethanayhu valgte at stille sig på skuldrene af en lilebitte kvinde: den afdøde, store Jeane Kirkpatrick.

I sprogbrug der gik fra kampberedthed til forsoning til at være forbitret udfordrede Israels leder medlemmerne af FN til, for en gangs skyld, at bruge de samme standarder som de benytter når de bedømmer Israel vedrørende palæstinenserne. Hvorfor ikke, argumenterede han, lade såvel palæstinenserne som israelerne følge de samme standarder i opførsel og moral?

Nethanayhu opremsede kort de overgreb FN har begået mod Israel. 1975 “Zionismen er racisme” resolutionen. 1980 fredsaftalen med Egypten der blev forkastet af FN. Han sagde, “Og således er det, at år efter år, bliver Israel som den eneste fordømt. Israel fordømmes langt oftere end alle nationer i verden - tilsammen. 22 ud af 27 FN Generalforsamlingsresolutioner fordømmer Israel - det eneste ægte, sande demokrati i Mellemøsten.”


Ikke kun bliver Israel rent rutinemæssigt fordømt, sagde Nethanyahu, nogle af de værste despoter, diktatorer og terrorister ophøjes til ærværdighed i FN: Saddam Hussein, Iraks leder af FN Nedrustningskonference, Gaddafis Libyen som formand for Menneskerettighedskommissionen, og nu det Hezbollah kontrollerede Libanon der har formandsskabet over Sikkerhedsrådet. 

Det er en blindhed overfor moral, en opgivelse af epistemologiske standarder der skelner mellem frihed og slaveri, mellem terrorisme og demokrati som Nethanyahu argumenterede mod. Det er den samme moralske blindhed som Jeane Kirkpatrick fordømte som “synden ved moralsk lighed.”

For næsten 30 år siden argumenterede Kirkpatrick med intellektuel præcision, at Sovjet havde undermineret de betydningsmæssige regler som folkeslag og deres nationer er blevet bedømt efter. Hun sagde at det have været vigtigt at en lærd person fandt det vigtigt og overbevisende at skelne mellem opfattelsen af civilisation som den er fremsat i U.S. Forfatningen og de alternative koncepter i Sovjet “forfatningen.” Men hun sagde at ved deres ideologi og betydningsmæssige angreb, var det lykkedes Sovjet at skabe en ‘følelse’ af lighed.

I 1985 skrev hun:
Jeg mener at enhver der ikke magter at se forskellen mellem Grenada og Afghanistan ikke kun er helt galt på den, men også meget alvorligt forvirret, og at deres forvirring er en direkte konsekvens af Sovjets kolossale effektive angreb på de værdinormer og betydningen som vor civilisation holder så kært.

Hvad Kirkpatrick så der for tre årtier siden i Sovjets ideologiske krig (som Ronald Reagan vandt) er hvad Nethanyahy nu ser i den ideologiske krig som palæstinenserne er ved at vinde. Lighedens moralske synd i FN - og balndt venstreorienterede, som præsident Obama - tvinger FN og venstrefløjen til at betragte palæstinenserne og israelerne som lige.

Hvis palæstinenser ikke kan opnå deres lighed, så kan de isolere og ulovliggøre Israel. Og hvis de ikke kan isolere og ulovliggøre det, kan de ikke nå deres mål, som er at ødelægge det.

Forud for Nethanyahu påstod Abbas, at palæstinenserne havde været tro overfor enhver international standard, i betingelserne for alle deres aftaler med Israel, og han afviste vold og terrorisme i alle dens former. Han påstod, flere gange, at palæstinensernes krav var lovliggjorte ved mange FN resolutioner, og dermed fortjente “en mere effektiv rolle for FN i arbejdet med at opnå en retfærdig og altomfattende fred i regionen, der sikrer de ukrænkelige, lovlige nationale rettigheder for det palæstinensiske folk, som det er defineret af resolutionerne om international lovgivning af FN.”

Lad os huske på, hvem palæstinenserne er, og hvem Abbas vælger at alliere dem med. Kun derpå kan deres påstand om “lovlighed” bedømmes.

Da rapporterne om 9/11 angrebene på World Trade Center og Pentagon blev sendt samme dag, filmede Reuters og CNN palæstinensere i Østjerusalem der dansede i gaderne. Palæstinenserne forsøgte at hindre billedmaterialet, og påstod efterfølgende, at de var falske. Det var det ikke.

De mangler endnu at leve op til enhver aftale de har indgået med Israel. Og de har altid været en anti-dekomratisk terrorstyrke. Yasser Arafats eksport af palæstinensiske terrorisme til Libanon underminerede først, og senere ødelagde den det libanesiske demokrati i 1969.

For blot 4 måneder siden underskrev Mahmoud Abbas en “samarbejdsaftale” med Hamas terrorgruppen der behersker Gaza Striben. Hamas’ charter går ind for ødelæggelse af Israel, og er imod ethvert kompromis.

Forskellene mellem palæstinenserne og israelerne er ligeså tydeligt som den Kolde Krigs forskelle mellem os og Sovjet. Den moralske lighed er et falsum - og ligeså farlig - nu som det var dengang.

Præsident Obama talte også i FN i sidste uge. Hans tale fik næsten så lidt opmærksom, som den fortjente, hvilket vil sige ingenting. Det eneste bemærkelsesværdige element var Obamas genbekræftelse af hans tro på moralsk lighed mellem palæstinenserne og israelerne.

Obamas ‘synd’ med moralsk lighed er ikke ny. Det er selve grundstenen i hele hans udenrigspolitik. Han har gentaget den ‘synd’ så ofte i Israel/Palæstina konflikten at den er blevet en kliché

Denne gang var det næsten anderledes, det syntes som om Obama sagde han var for en palæstinensisk stat før han var imod den (eller i det mindste før Republikanerne vandt det særlige valg i New York).

Og trods den underforståede trussel om veto mod den palæstinensiske ansøgning i FN Sikkerhedsrådet faldt Obama igen tilbage til den samme gamle fejl.

Han sagde, “Hver part har sine lovlige forhåbninger. Og det er det der gør fred så vanskeligt. Og dødvandet kan kun brydes når hver side lærer at sætte sig i den andens sted, hver side kan se verden gennem den andens øjne. Det er det vi burde opmuntre til. Det er det vi skal fremme.”

Dette er præsidenten for United States, der opfatter sin rolle som supermagtens
statsoverhoved som en kombination af gymnasievejleder og folkesanger fra 1960’erne.

Hallo, Nethanyahy gå nu et stykke vej i Abbas’ sko. 

Nethanyahu har været i FN alt for mange gange til enten at ignorere faren den udgør eller til at tage den alt for alvorligt. For 22 år siden, før han blev Israels FN ambassadør fik han nogle råd af en fremtrædende rabbi. Som Nethanyahu genfortalte det, “Han sagde til mig, du vil komme til at arbejde i et hus fyldt med mange løgne. Og derpå sagde han, husk at på selv det mest dystre sted kan et enkelt stearinlys ses.”

I dag vil Huset Med De Mange Løgne modtage ansøgning om Palæstina som stat i Sikkerhedsrådet. Debatten, kort eller lang vil ende med, at ansøgningen fejler enten på grund af et U.S. veto eller fordi det ikke er lykkedes at få tilstrækkeligt med stemmer før veto kommer til afstemning.

Mens dette foregår, i den økonomiske spedalskhedskoloni der kalder sig selv “Eurozonen,” vil medlemmerne feberagtigt debattere om Grækenslands næse vil falde af før Portugal og Spanien mister deres ører. Russerne vil hylde den nye kandidat Vladimir Putin som efterfølger af den som fulgte efter Putin som russisk præsident. (Og som i de gode gamle dage, da vil de som ikke er med i hyldesten kunne findes gennembankede i Moskvas små gyder).

Herhjemme vil vi søge trøst fra Obamaulykken ved at spekulere på om, hvorvidt Rick Perrys frygtelige fremtræden i debatter vil bringe hans kampagne til en alt for tidlig afslutning og spekulere på om Kongressen vil gennemtvinge en ‘lukning’ af regeringen. Kun få vil være opmærksom på FN.

Da jeg lavede grundarbejdet til min bog om FN for adskillige år siden, havde jeg det store held at interviewe den britiske historiker Paul Johson der - med sin hustru - modtog mig så hjertligt i deres hjem i London. Hans dom over FN var entydig. “FN er nu et centralt problem for verden, fordi vi  tillægger det for meget betydning.” Heldigvis eroderer den sandhed.

               
   
Jed Babbin served as a Deputy Undersecretary of Defense under George H.W. Bush​. He is the author of several bestselling books including Inside the Asylum and In the Words of Our Enemies.

mandag den 26. september 2011

Religion er Ild!

Religion er Ild


Ild er uden for al diskussion vigtig for livet, efter luft, vand og mad. Ild er i en bred definition - energi. Energi styrer verden. Den giver varme til kroppen får sindet til at fungere, opvarmer hjemmene og giver kraft til utallige maskiner og værktøj.

Når energi bruges på en god måde, er den gavnlig for menneskeheden. Når den misbruges eller mishandles er det en forbandelse for menneskeheden. Derfor afhænger - om det er godt - eller slet på brugeren af energien.

Religion er en særlig form for energi på samme måde som damp er en følge af ild. Dampmaskiner flytter masse i fysisk rum. Religion, følelsesmæssig energi, sætter menneskers sind i et metafysisk rige.

Civiliserede samfund har regler og regulativer, skønt mange af dem er fejlfyldte og ufuldkomne, der regulerer brugen af energi. Religionens ild skal også holdes i ave på en sådan måde at den medfører noget godt og forhindrer at den bliver en altfortærende ildløs. 
Der er de som ikke har brug for religion. Disse mennesker har måske set så meget 'ild' og hærgen ved religion, at de har forladt den eller endog indgår aktivt i bestræbelser for at bekæmpe den.

Der er også de som ikke er i stand til at klare sig uden en religion af en slags, helst en "guddommelig" religion. Disse mennesker værdsætter den varme som den religiøse ild giver dem, forsikringen den forsyner dem om, at den kolde jord ikke er deres afslutning og løftet om, at der er et evigt liv med velsignelser efter døden. Det er kun retfærdigt at den "ild" der holder de religiøse varme ikke sætter ild til de ikke-religiøses hjem.
 
Nogle spørgsmål til de religiøse: 

  • Fordi nogle påstår en religion er "guddommelig" er det så begrundelse nok?
  • En tro bliver til en religion fordi millioner tror på det?
  • Bør stat og religion være knyttet samme? Hvilken religion? Flertallets religion i et givet land?
  • Bør det, at en person er religiøs give denne en forrangsstilling fremfor den ikke religiøse?
  • Bør de religiøse have en gennemført frihed til at praktisere deres tro, selv når den trænger ind på andres rettigheder?
  • Bør religiøse have ret til at betegne mennesker med andre overbevisninger som hedninger, og også de som ikke har nogen religiøs tro?
  • Bør religiøse have ret til at påtvinge deres tro på andre?
  • Bør religiøse aktivt være beskæftiget med undertrykkelsen og elimineringen af de ikke-religiøse?
I civiliserede samfund er det underforstået, at det som er godt for den ene også skal være godt for næsten. Dette er egalitarisme. Denne egalitarisme giver retfærdighed i samfundet da hvert menneskeligt væsen skal adlyde de samme regler. Ingen har et fortrin med særlige privilegier for sig selv og sin gruppe.

Med hensyn til religion har det ingen betydning at nogen hævder han er Skaberens udsending; at han bringer bindende bud fra Herren. Der er ingen objektiv måde, hvorpå man kan sikre sig sandheden eller bedraget ved den påstand. Den som hævder påstanden kan være en charlatan, mentalt forstyrret eller endog måske en guddommelig udsending. Det som har betydning er, at budbringeren og hans påstand tjener en god sag for hele menneskeheden, og helt og aldeles affejer det som giver årsag til strid og utilfredshed blandt mennesker.

Det øjeblik en religions grundlægger begynder at hævde han har særlige privilegier for sig og sine tilhængere, da igangsætter han en diskriminerende totalitarisme. Dette er virkelig tilfældet med Islam. Selv et overfladisk blik på Islams fortid, såvel som den nutid, fremviser uden for al tvivl dens diskriminerende totalitaristiske natur.

Islam er en ukontrollerbar ild og jihadisterne er dens pyromaner. Det store flertal af muslimer gør deres del ved at lade sig sprede over hele verden og opretter dermed de forudsætninger der ville kunne byde pyromanerne velkommen, ved at give med føde og husly, og støtter dem i at tænde den islamiske ildløs i gang.
Dette er lige præcis det der sker over hele Europa hvor de native indbyggere har forblindet sig selv med multikulturalismens bedrag. En gavmildt socialt rettighedssystem i Europa, godt betalte jobmuligheder, og højere levestandarder er som magneter for den horde af muslimer der flygter fra de forfejlede islamiske stater. Ironisk nok glemmer de selvsamme muslimske nye borger hurtigt, hvorfor de forlod deres elendige åg i deres hjemlande og hvad der var hovedårsagen til deres elendighed der. Den skyldige er den patologiske nihilistiske tro på - pyt være med denne verden - og udfør så Allahs bud for at opnå adgang til hans ubegribeligt pragtfulde glædesparadis i livet efter dette jordiske liv.

Islam tror på at Islam skal styre, Kalifatet for Sunnier, og Imamatet for Shiaer. Således er alle andre former for regeringer repræsentanter for Satan og de vantro iflg muslimerne. Derfor skal alle som en af de ikke-islamiske regeringssystemer lutres gennem den islamiske ild.
 
Når man lader religion gifte sig med regering lader man også ild føde med eksplosiver. I frie demokratier, står regeringerne til ansvar overfor folket og skal tjene til folkets glæde. I islamiske teokratiske regeringer står man kun til ansvar overfor Allah, og folket skal tjene til regeringens behag. Man kan se resultatet med islamisk totalitært eller delvist styre i cirka atten lande der ligger helt i toppen over verdens nationer på enhver opgørelse i  - elendighed. 

Den islamiske ild der får næring gennem de enorme olieindtæger hærger visse regioner af verden, ulmer i andre og er klar til at antændes i endnu andre dele af verden. Det er bydende nødvendigt for mennesker i den fri verden at forkaste alle illusioner om islam og slukke dens ild, engang for alle. Multikulturalismen, denne laden stå til, er et selvbedrag hos varmhjertede naive mennesker. Islam så opdelt som den er, er en ikke kompromissøgende monokultur: En ond kultur hos et primitivt folk som blev overdraget af Muhammad for cirka 1400 år siden.
 
Sekularister og de fleste ikke-muslimske religiøse mennesker respekterer de religiøses lovmæssige rettigheder, hvorimod muslimerne kun anerkender lidt eller slet ingen rettigheder for andre. Du kan med lethed konstatere denne vurdering ved at se på nogle firs, sådan cirka, muslimske lande, f.eks,. Saudiarabien, Iran, Afghanistan, Pakistan og så videre.

Advarsel til frie mænd og kvinder: Forbliv en tilskuer og du bringer dig i fare. Det er bydende nødvendigt at du tager stilling og handler personligt for at afsløre Islams bedrag og du gør alt du kan for at forhindre af den islamiske ild fortærer vort civiliserede demokratiske verdslige system.
FamilySecurityMatters.org Contributing Editor Amil Imani is an Iranian-American writer, poet, satirist, novelist, essayist, literary translator, public speaker and political analyst who has been writing and speaking out about the danger of radical Islam both in America and internationally. He has become a formidable voice in the United States against the danger of global jihad and Islamization of America. He maintains a website at www.amilimani.com. Imani is the author of the riveting book Obama Meets Ahmadinejad and the upcoming thriller Operation Persian Gulf.
Related Posts with Thumbnails