lørdag den 17. september 2011

Umuligt ikke at bryde Loven er det holdbart?

Bernie Planck


Vi har alt for mange love. Så mange, at tusinder af uskyldige mennesker bliver fanget i politiets net hvert eneste år. Lad mig fortælle dig denne gruopvækkende historie om Rabbi Hershel Gershon fra Baltimore, Maryland (navnet er ændret, da han er uskyldig).

Tilbage i 19890 arbejdede Hershel Gershon i handel med brugt guld og sendte de kemikalier han benyttede til arbejdet til den samme virksomhed, der behandler sådanne midler, som han havde gjort i næsten ti år. Et problem: Ejerne af dette firma havde ikke fået fornyet  miljøgodkendelsen det år.


Uheldigvis for Gershon begik han dermed en forbrydelse, skønt han selv intet forkert havde gjort, eller havde haft til hensigt at begå en fejl. År tidligere, før han indgik en aftale med affaldsvirksomheden, var han blevet oplyst af Maryland Department of Environmental Protection, at virksomheden var godkendt. Han var ikke klar over, at de ikke havde fået fornyet deres licens det år.

Government Encroachment on Our Rights, Illustrated
Regerings intimidering af vore rettigheder - illustreret
Photo Credit: Bloodthirsty Warmonger

Ikke desto mindre blev han dømt og fik en fem års dom (som han har aftjent 85% af) og sendt til Morgantown Federal Correctional Institution i West Virginia. Han arbejdede i fængslet bibliotek og om nætterne læste han Toraen, i en sovesal sammen med 16 andre indsatte.

Nogle af mine læsere kan ryste på hovedet og spekulere på: "Burde Politiet ikke forsøge at bevise hans 'onde' hensigt?" Sørgeligt nok, Nej. Mange Forbundslove kræver ikke dette.

For eksempel er det at tage 'kunstværker' fra land ejet af forbundsregeringen uden tilladelse en forbrydelse der kan straffes med op til to års fængsel, og om det med en ond hensigt, eller ej er ligegyldigt.


Det måtte Eddie Leroy Anderson fra Craigmont, Idaho, en pensioneret skovhugger og tidligere videnskabslærer lære på den hårde måde.
I 2009, lånte hr. Anderson sin søn nogle stykker værktøj for at grave efter pilespidser nær ved en af deres lejrpladser. Uheldigvis var de på forbundsejet land. Myndighederne "orienterede mig om, at jeg hellere måtte få en god, en helvedes god advokat," erindrer hr. Anderson.

Der er intet bevis for at fam. Anderson havde til hensigt at bryde loven, eller blot vidste den fandtes, det kan ses af dommens udskrifter, og af interviews. Men Loven, Archaeological Resources Protection Act of 1979, kræver ikke en sådan klausul opfyldt, og betegner det som en forbrydelse der kan straffes med op til to års fængsel, dersom man forsøger at fjerne 'kunstværker' fra forbundsejet land uden tilladelse. 

Stillet over for den kendsgerning erkendte de to mænd, der ikke fandt pilespidser den dag, sig skyldige, og fik et års betinget og en bøde på 1500 dollars hver. "Vi undrer os over, hvorfor det dog kom helt op på det plan," siger Anderson 68 år.

De var heldige de ikke endte i fængsel. Hundrede tusinder af amerikanere er blevet dømt i de sidste årtier efter forbunds kriminal lovene, især siden anklagerne ikke behøver vise at den anklage havde bevist kriminel hensigt.

Hver eneste amerikaner er kun en tilfældighed fra en ikke bevidst fejltagelse og en dom ved en forbundskriminaldomstol.Note


The Heritage Foundation , 29 July 2011, Bobby Unser versus  Feds
I 1997 blev den tredobbelte Indy 500 vinder Bobby Unser dømt for en forbundsforbrydelse der medførte en bøde på 5000 dollars, og seks måneders fængsel. Hvad var det Bobby Unser gjorde der foranledigede forbundsregeringens vrede?

Han for vild i en snestorm. Intet andet. Hvordan kan det at fare vild i en snestorm være en forbydelse. Se videoen:

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails