onsdag den 28. september 2011

Nye kristne og nye muslimer - forskellene

Bernie Planck

Allegory of Fertility - Jacob Jordaens
Allegory of Fertility - Jacob Jordaens
Ifølge George Weigel der skriver i Denver Catholic Register vil der her midt i 2011, komme 80000 nye kristne til om dagen og 79000 muslimer. 

Hvis den muslimske befolkning svarede i antal til antallet af kristne, da ville der selvfølgelig i stedet være 113652 nye muslimer om dagen på grund af deres højere fertilitetsrate (de denne artikel på synopsis om fertilitetsrater i muslimske og ikke muslimske lande.)

Således er Islam ikke den hurtigst voksende religion, i reelle tal, som det så ofte hævdes af dens tilhængere.

Giv mig nu lov til at fortælle dig forskellen mellem disse nye kristne og disse nye muslimer.

Jovist, vil der for hver 24 timer være kommet 80000 nye kristne til, de fleste af dem vil kunne læse, være anstændige, lovholdende, intelligente, sunde, moderne, frie, oplyste og flittige. I den samme periode vil der være kommet 79000 nye muslimer til, flertallet af dem vil ikke kunne læse, være kriminelle, dumrianer, syge, tilbagestående, leve som en slags slaver, uoplyste og ludfattige.

Som jeg skrev i min artikel  - Idioti - en verden fyldt med venstreorienterede og muslimer - medmindre vi ændrer verdens gang, da vil vore efterkommere leve i en verden "hvor frihed og lighed" vil være ord uden betydning, esoteriske ord der kan benyttes i kryds-og-tværs, hvis den islamiske verden vil tillade sådanne opgaver.

Note


Denver Catholic Register, Antallet af kristne skrumper
Verden har 2,3 milliarder kristne, der er 1,6 milliard muslimer, 951 millioner hinduer, 468 millioner buddhister, 458 millioner folke-religiøse i Kina, og 137 millioner ateister, hvis antal faktisk er faldet i det sidste årti, på trods af Richard Dawkins, Christopher Hitchens og Co., hylerier. En del af den sammenlignede vækststastitik er slående: Her midt i 2010, vil der være, i gennemsnit 80000 nye kristne om dagen (heraf 31000 katolikker) og 79000 nye muslimer om dagen, men 300 færre ateister for hver 24 timer der går.

George Weigel is Distinguished Senior Fellow of the Ethics and Public Policy Center in Washington, D.C. Weigel’s column is distributed by the Denver Catholic Register, the official newspaper of the Archdiocese of Denver.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails