mandag den 12. september 2011

Nye Jobs og grønne virksomheder - en illusion

Obama's fantasier om grønne jobs
 
John Stossel
 

Alle der forstår grundprincipperne i økonomi ved, at præsident Obamas 2,3 milliarder dollars grønne-jobs initiativ var snydemedicin. Nu takket været Kenneth P. Green har vi også statistik, ligesom teori til at bevise det. 


I en ny artikel, "Myten om Grønne Energi Jobs: Europæsernes erfaring," skriver miljøvidenskabsforskeren tilknyttet  American Enterprise Institute:
"De Grønne Programmer i Spanien ødelagde 2,2 arbejdspladser for hvert grønt job de skabte, men kapitalen der var brug for til et grønt job i Italien ville kunne skabe næste fem arbejdspladser i den store økonomiske sammenhæng."Ironisk nok praler Obama med sit intitiativ der "vil hjælpe med til at lukke det 'rene'-energi hul mellem Amerika og andre nationer." Men Green, der vil optræde på Fox Business show næste uge siger,
"Lande skærer ned på disse programmer,  fordi de indser at de ikke er bæredygtige og yderst omkostningskrævende." 


Obama hævder, at hvis vi "investerer" mere, "da vil ændringen til ren energi have potentialet til at få vor økonomi i vækst og skabe millioner af arbejdspladser - men kun hvis vi fremskynder den forandring." 

Hvad kunne dog være mere fornuftigt? Et lille skub fra de kloge politikere og - voilá! - har vi en sand overflod at nye godt betalte arbejdspladser og et renere mere bæredygtigt miljø. Det er jo den ultimative fribillet. Bortset fra at det er et eventyr, en illusion, som økonomisk logik demonstrerer. 
"Det er almindeligt antaget, blandt økonomer, at regeringer ikke 'skaber' jobs," skriver Green. "Villigheden hos iværksættere for at investere deres kapital, sammen med forbrugernes krav om varer og services, er det som skaber jobs. Alt regeringen kan gøre er, at subsidiere nogle erhverv mens man påfører andre omkostningen. I tilfældet med Det Grønne, er det ved at ødelægge arbejdspladser i den konventionelle energisektor - og højst sandsynligt i andre industrisektorer - gennem skatter og støtteordninger til de nye Grønne virksomheder der vil benytte skatteydernes penge til at underminere konkurrencen. De subsidierede job der er 'skabt' er per definiton ringere og mindre effektive brugere af kapital, end de markedsskabte arbejdspladser." 
Green benytter god, solid økonomisk tænkning. For mange år siden skrev Henry Hazlitt i sin bestseller, "Økonomi i en Lektion,"
"Kunsten ved økonomi består i ikke kun at se på de øjeblikkelige, men på de længerevarende virkninger af enhver handling eller politik; det består i at spore konsekvenserne af den politik ikke kun for en gruppe, men for alle grupper." 

I bedømmelsen af ethvert regeringsinitiativ, såsom Obamas grønne job planer, da kan man ikke blot se på kreditsiden af kolonnen, fordi regeringen ikke er i stand til at yde, uden der først er taget. Endnu værre end det: Uundgåelige,  der tages mere bort - ødelægges - end der bliver givet, fordi regeringen støtter, gennem tvang og beskatning, for at opnå enighed og 'skabe' fri foretagsomhed. I stedet for en proces der er drevet, af forbrugernes præferencer får vi påtvunget store sociale planer af politikerne. Det er hvad F.A. Hayek kaldte "den fatale indbildning."Derfor bør vi ikke være overraskede over at programmerne for grønne jobs vil gøre energien dyrere. "At påtvinge markedet grøn energi, er meget mere dyrt," sagde Green. "Når man benytter Spanien som model, når man udfører regnestykket vil man indse, at det at skabe 3 millioner nye grønne arbejdspladser vil koste 2,25 billioner dollars." 


Selvfølgelig ser de mange mennesker der skubber på for grønne jobs gerne at prisen på energi stiger så vi bruger mindre. Hvis miljølobbyen ønsker at Amerika skal være fattigere, ja så bør man sige det ligeud. 

Fortalerne for sådanne programmer misforstår ikke kun økonomi. De er forsvundet ind i en mentalitet fra før der var økonomi. Herskerne troede engang, at de kunne gøre hvad der passede dem, kun underlagt fysikkens love. Hvis tingene ikke gik som planlagt, så var det, fordi folket ikke havde villet samarbejde. Men som økonomen Ludwig von Mises skrev, da økonomien fremkom som en intellektuel disciplin, "blev det erfaret at i det sociale rige er der også noget, som magt og styrke ikke er i stand til at ændre på, og som selv de må tilpasse sig, hvis de håber på at opnå succes....." 

Dette "noget" er de uundgåelige økonomiske kræfter ved loven om udbud og eftersprøgsel. 

Green har helt ret når han siger: "Central planlæggerne i United States der forsøger at fremme grøn industri vil ikke klare sig bedre (end Europa) i skabelsen af arbejdspladser eller i at stimulere økonomien." http://www.wnd.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=272637


John Stossel is a longtime award-winning broadcast journalist who hosts "Stossel" on the Fox Business Network. He's the author of "Give Me a Break" and of "Myth, Lies, and Downright Stupidity." To find out more about John Stossel, visit the Creators Syndicate webpage.

Read more: Obama's green-jobs fantasies http://www.wnd.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=272637#ixzz1G5dKFmFt

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails