søndag den 30. september 2018

Jeg havde også en affære med ham

Jeg havde en affære med Kavanaugh

Jeg havde en affære med Brett Kavanaugh.

Det havde jeg altså. Jeg kan ikke huske tidspunktet, stedet eller omstændighederne - men jeg havde helt sikkert en affære med Kavanaugh. Jeg er jo kvinde - så derfor skal du tro alt jeg siger. 
Det betyder intet, at min hukommelse er dårlig, at kilder ikke kan bekræfte mig i mine påstande, eller at jeg aldrig har fortalt om min lidenskabelige affære med Kavanaugh. Jeg kunne muligvis have en skjult dagsorden ved at gøre min affære offentlig. Kendsgerningen er, jeg er en über-venstreorienteret kvinde, derfor er alt jeg siger sandt. Punktum, slut. Ingen debat om det ellers er du en bølle. 
Åh, hold lige inde et øjeblik....alt kommer tilbage til mig nu...sagde jeg at jeg havde en affære med Kavanaugh? Fejl. Sandheden er at jeg næsten blev voldtaget af Kavanaugh.Jeg kom lige i tanke om det. Jeg med til en fest, en af mange i min ungdom. Naturligvis havde jeg drukket, og jeg kan ikke huske tiden, stedet, datoen, året eller omstændighederne for den mest traumatiske hændelse i mit liv, men jeg er helt sikker på Kavanaugh forsøgte at voldtage mig i sådan cirka 1982. Eller måske var det 1983. Husk at det kun er sandhed jeg fortæller, da jeg er kvinde. 
Forresten er det en ny bevægelse - tendens. “Believe Women” en vidunderlig kampagne for at tvinge alle til at “believe women” der kommer med anklager om seksuelle overgreb - uden bevis. Hvor er det dog en storartet ide! Vi skal tro kvinder - ikke kræve bevis. 
Naturligvis er der undtagelser i “Believe Women” bevægelse. Vi kan ikke tro alt på alt der rettes mod venstreorienterede mænd. Disse mænd er ikke i stand til at udføre voldtægt eller seksuelle overgreb. Bill Clinton er en helgen, der aldrig, aldrig ville kunne finde på at behandle en kvinde dårligt. Juanita Broaddrick var en løgner. Vent - det sagde jeg ikke? Venligst glem det! Vi skal helt glemme at der var en Broaddrick. Tro hende ikke.
Selvfølgelig kunne denne “Believe Women” bevægelse umuligt få nogle uheldige eftervirkninger for kvinder der virkelig er blevet voldtaget. For ALLE kvinder er troværdige, ikke blot de som faktisk er blevet voldtaget. 
Tilbage til mig (for alt handler om mig). Naturligvis har jeg aldrig fortalt nogen - forældre eller venner - og da slet ikke politiet - at Kavanaugh forsøgte at voldtage mig ved den fest jeg ikke kan huske. Grunden er nemlig - at det aldrig fandt sted ...jeg var alt for flov til at tale om det. Til min forældre. Til mine allerbedste veninder. Til rektor.
Og de personer jeg siger er vidner til overgrebet? De har ligeså elendige hukommelser når de hævder de ikke var med til den fest. Eller måske er de også indblandet. Eller måske er de Republikanere? 

Lad os nu se, tilbage i 1982 var jeg 20 år, men jeg kommer lige i tanke om at jeg faktisk var 15. Mindreårig! Jeg har overværet “rape trains” ved disse fester jeg var med til. Som 15 årig. På en eller anden vis, ved alle disse dusinvis af overrislede fester med mindreårige holdt i private hjem, uden forældre var til stede, og dermed meget belejligt ngen voksne vidner til disse ‘utilbørligheder, dersom et eller andet tilfældigt barn skulle blive nomineret til Højesteret 36 år senere.
Jeg ved jeg så nogle traumatiske ting i min ungdom - jeg har en nærmest “filmisk erindring” om køer udenfor voldtægtsværelset ved alle de fester jeg blev ved at gå til ... og går til...men på en eller anden vis har jeg ladet sive ud af hukommelsen at den ultimative synder bag det hele var Kavanaugh - før min hukommelse blev hjulpet godt på vej tilbage for seks dage siden af en uvildig advokat der fik styr på min historie. Gud ske tak og lov for sådanne gode råd, for hvor ville vi ellers befinde os?

Der er andre kvinder der kommer ud at ‘skabet’ for at støtte min påstand om at Kavanaugh er et sexuhyre, og at min påstand passer til deres oplevelser. Fremfor alt, - mine motiver er lige så fine og rene som deres. Rene som nyfalden sne. For husk endelig på - Jeg er kvinde, derfor skal du tro på mig.
Og fordi du bare skal tro på mig, kan du ikke begynde at dykke ned i mine politiske eller personlige holdninger. Du kan ikke lade den kendsgerning at min støtte til skattebetalt abort er en medvirkende årsag - en støtte der kunne laves om på dersom Kavanaugh kommer i Højesteret. Du kan ikke se nærmere på mine posteringer på sociale medier, hvor jeg siger at Donald Trump er ....skø..., skingrende skø...skø... Du må slet ikke tage i betragtning at jeg er glødende feminist der mener mænd bare skal holde kæft og sidde pænt og tavs som Mazie Hirono anbefaler.
Faktisk siger Hirono det drejer sig “om hvorvidt eller ej en kvinde der har været offer på et eller andet tidspunkt i lives skal tros på.” Betyder det så vi skal “tro” Kavanaugh når han benægter at han var til stede ved festen hvor han overfaldt mig? Selvfølgelig ikke. Hvis du tror ham frem for mig så er du racist., en hykler, en kvindehader og en bølle. Alle mænd er løgnere. Alle kvinder er sandfærdige. Hele vort retssystem hviler på denne opfattelse.
Nu kræver jeg at FBI undersøger mine påstande. Det betyder intet om mine påstande mod Kavanaugh ikke kan bevises. Det er nemlig ikke pointen. Den er at jeg skal indfri min betaling fra Mr. So....uha, hvad var det jeg var ved at sige, det jeg mener er jeg taler på alle kvinders vegne - “Believe Women” - uanset hvad. Og hvis du ikke tror mig er du en racist, en hykler, en kvindehader, en bølle.
 Billedresultat for i had an affair cartoon
Faktisk er det ret så morsomt at stille sig frem og fremholde alle disse anklager mod Kavanaugh. Jeg får virkelig opmærksomhed og masser af opmuntrende støtter fra mine medsøstre. Uanset hvad udfaldet bliver - det har været skønt. Jeg kan skrive bøger, få rigtig god betaling for at tale for forsamlinger, få et professorat ved hvilket som helst universitet i landet, og være de progressives darling - de som så gerne vil smadre livet for Kavanaugh og hans familie. Hvad er der ikke at elske ved det? 
Og hvis Kavanaugh bliver afvist til Højesteret så kan jeg se frem til Trumps næste nominering, hvor jeg så kommer i tanke om at jeg også blev seksuelt forulempet af ham. Det der kræves er en elendig hukommelse, en venstreorienteret dagsorden, en pornoadovkat, og jeg er klar...lige efter jeg har renset ud i mine posteringer på de sociale medier og formateret min laptop.
En inderlig og velment tak til alle der har hjulpet med til at slå de antikverede og pratriarkalske koncepter ved et lovsystem ihjel - og det at man er uskyldig indtil andet er bevist. Vi kan vi endelig høste det vi har sået.

lørdag den 29. september 2018

Uddrag af Trumps tale i FN - 2018

Uddrag af præsident Trump tale i FN 2018

Der er kun få steder der er så tæt knyttet til global regeringsledelse, vision og ambition om det, end den forsamling af tyrannier, forfejlede stater, terrorister og korrupte bureaukrater som er De Forenede Nationer, 
Og der var intet bedre sted for præsident Trump, at begrave myten om en klog global regering som erstatning for nationalstaten, end i FN. 
“Hver især her i dag er repræsentant for en bestemt kultur, en rig historie, og et folk der er knyttet sammen ved erfaringer opnået gennem erindringens bånd, ved traditioner, og de værdier som gør vore hjemlande til noget helt særligt på jorden. Det er derfor Amerika altid vil vælge uafhængigheden og samarbejdet frem for global ledelse, kontrol og dominans. Jeg respekterer retten hos hver nation i denne forsamling til at stræbe efter at fastholde egne sædvaner, tro og traditioner. The United States vil ikke fortælle dig hvordan I skal leve eller arbejde eller tilbede gud. Det eneste vi beder om er at I til gengæld respekterer vor suverænitet.” erklærede præsident Trump i sin tale til FN Generalforsamlingen.
 
Han fulgte op med angreb mod metoder til fremme af en global ledelse.
“Som min administration har vist vil Amerika altid handle i vor nationale interesse. Jeg talte sidste år foran denne forsamling, og advarede om at the UN Human Rights Council havde udviklet sig til en alvorlig pinlighed for denne institution. Man dækker over rædselsvækkende menneskerettighedskrænkere samtdig med man forhåner Amerika og vore mange venner. Vor ambassadør til FN, Nikki Haley, fremholdt en klar agenda for reform, men trods de gentagne advarsler handlede man slet ikke. Derfor tog the United States den eneste ansvarlige kurs: Vi trak os fra the Human Rights Council og vi vil ikke vende tilbage før ægte reform er indført.” 
“Af lignende grunde vil the United States ikke yde støtte og anerkendelse af the International Criminal Court. Amerika mener ikke the ICC har nogen jurisdiktion over borgerne i noget land, man krænker alle principper for retfærdighed, rimelighed og des lignende. Vi vil aldrig overdrage Amerikas suverænitet til et ikke valgt globalt bureaukrati, der ikke skal stå til ansvar. Amerika er ledet af amerikanere. Vi forkaster ideologien om globalismen, og vi omfavner doktrinen om patriotisme. Over hele verden skal ansvarlige nationer forsvare sig mod trusler på suveræniteten ikke blot fra global regeringsledelse, men også fra nye former for tvang og dominans.” (se denne artikel på synopsis)
Præsident Trump pegede også på udenlandsk indblanding i vor immigrationspolitik.
"Vi anerkender retten hos enhver nation i denne forsamling til at fastlægge sin egen immigrationspolitik i overensstemmelse med sine nationale interesser, ligesom vi beder andre lande om at respektere vor ret til det samme, hvilket vi gør. Det er en af grundene til at the United States ikke vil være med i den nye Global Compact on Migration. Indvandring bør ikke ledes af et internationalt råd der ikke skal stå til ansvar for vore borgere. I sidste ende er den eneste holdbare løsning på indvandringskrisen at hjælpe mennesker at opbygge en bedre og lysere fremtid i deres hjemlande. Gøre disse lande “great again.” 
Og han advarede FN om at den “gratis køretur” var forbi
“The United States er forpligtet på at gøre De Forenede Nationer effektivt og ansvarligt. Jeg har sagt  mange gange at De Forenede Nationer har ubegrænset potentiale. Som del af vor reform indsats har jeg sagt til  vore forhandlere at the United States ikke vil betale mere end 25% af De Forenede Nationers fredsbevarende budget. Dette vil opmuntre andre lande til at træde til, og også være med i at dele denne meget store byrde. Vi arbejder på at ændre mere af vor betaling fra anslåede bidrag til frivillige således at vi kan målrette amerikanske ressourcer til de programmer med den bedste succesrate. Kun når vi hver især gør vores del og bidrager med det vi skal kan vi opfylde De Forenede Nationers fineste forhåbninger. Vi skal stræbe efter fred, uden frygt, håb uden skuffelse og sikkerhed uden at undskylde.”
Og i slutningen af hans tale fremlagde han hjørnestenen i sin filosofi.
"Suveræne og uafhængige nationer er de eneste enheder, hvor friheden altid har overlevet, demokratiet altid har holdt stand eller hvor freden altid har hersket. Og derfor skal vi beskytte vor suverænitet og vor ærværdige uafhængighed frem for alt andet.“ 
Om socialismen sagde han:
"Lige for øjeblikket er vi vidner til en menneskelig tragedie som den viser sig i Venezuela. Flere end 2 millioner mennesker er flygtet fra den lidelse som er påført dem af Maduros socialistiske regime og dets cubanske støtter. For ikke lang tid siden var Venezuela et af verdens rigeste land. I dag har socialismen ført den olierige nation ud i fallit, og drevet dets folk ud i horribel fattigdom. Faktisk er det sådan overalt hvor socialismen eller kommunismen er blevet forsøgt. Man har skabt lidelse, korruption og forfald. Socialismens tørst efter magt fører til ekspansion, overgreb og undertrykkelse. Alle verdens nationer burde stå op imod socialismen og den elendighed den bringer til alle. I den ånd beder vi alle nationer samlet her i dag om at slutte sig til os med en opfordring om at genindføre demokratiet i Venezuela. I dag indleder vi ekstra sanktioner mod det undertrykkende regime - rettet mod Maduros inderkreds og nærmeste rådgivere.”

ABOUT DANIEL GREENFIELD

Daniel Greenfield, a Shillman Journalism Fellow at the Freedom Center, is a New York writer focusing on radical Islam.

torsdag den 27. september 2018

Kaos i Det Hvide Hus kan føre gode ting med sig

Præsidentielt kaos medfører gode ting

Det Ovale Værelse er i total kaos. Donald Trump, er omskiftelig, springer fra emne til emne, ændrer holdning hvert andet øjeblik. Han taler hele tiden. Han lytter ikke. Han er påståelig. Han tager ofte fejl. Han er kun interesseret i dagens emne, aldrig morgendagens. Han mangler agtpågivenhed. Det hele giver en præsident der er mentalt udfordret - direkte gal. Eller det siger nogen. De siger det er livsvigtig for nationens fremtid at Donald Trump befries fra sit embede - eller i det mindst kommer under en form for kontrol.
Alt ovennævnte kan, eller kan måske ikke være rigtigt. Kun de som på daglig basis arbejder tæt på præsidenten kender virkeligheden og offentligt siger de kun positive ting om manden. 
.
Uanset hvad sandheden er er kendsgerningen at Donald Trump, indtil nu, måske er den mest arbejdsomme præsident i amerikansk historie. Kun Teddy Roosevelt er en konkurrent, og der var masser af kaos omkring ham. Hvordan kan Trumps påståede kaotiske ‘galskab’ give så positive resultater? 
Den enkle forklaring: Donald Trump kan meget vel være et geni!  Grin ikke. Han kan meget vel være et. Han joker om det, hvilket lader os formode at han indser at han faktisk er et geni (se the Dunning-Kruger effect).
Hans karriere lader helt sikkert formode at han har et stort kreativt talent - og modig.
Måske er præsident Trump den slags geni, der stortrives med kaos. Hvis det er sådan, jamen så har vi en forklaring. I min profession, fysik, har der været adskillige fremragende berømtheder med netop det karaktertræk. Dermed ikke sagt at Trump mangler selvdisciplin. Han ville ikke være i den stilling han er betroet i dag hvis han mangler disciplin. Hans disciplin er muligvis blot meget anderledes end normen, men den fungerer. 
Kreative mennesker forstår kaos. De forstår den især, hvis de har samarbejdet med andre talentfulde mennesker om et vanskeligt problem. Kreativt kaos er normen i et sådant miljø. Uden det kaos kan produktiviteten gå fløjten.
For mere end 50 år siden fik jeg en eksamen i fysik, og en gruppe opfindere fik øje på mig og jeg blev ansat. Det meste af tiden var arbejdet rutine. Det virkelig morsomme indtraf når tingene gik i hårdknude. Så ville nogle få af os samles og prøve os frem. Vi var under ledelse af gruppens tekniske chef, en super opfinder. Det var i disse sessioner jeg modtog min træning som professionel opfinder. Det mest lærerige ved disse sessioner var deres kaso og deres underholdningsværdi - det var virkelig morsomt. 
Vi blev stillet overfor en problem. Havde ingen anelse om en løsning. Så fulgte en masse usammenhængende snak, ofte højlydt - frem og tilbage. Kaos. Derpå poppede der ud af det blå en magisk løsning frem, der skulle afprøves. Så at sige altid endte det med at disse sessioner gav en opfindelse der kunne søges patent på. Vi indsendte normalt ikke patentansøgning fordi opfindelsen sjældent var relevant for vor virksomhed og det er kanondyrt at få et patent.
Når man tænker over det kreative miljø kan det ikke undre at gruppen producerede en serie af ingeniørmæssige perler.
Senere, efter flere år som underviser, kom jeg til en af luffartsindustriens helt store genier. Igen var det kaos. Jeg var tilbage i det rette element. Mennesker ændrer sig, men det kreative kaos er altid det samme - forudsat talentet er til stede. 
Trump står over for et problem. Regeringen, er af natur absolut ikke kreativ. Når den forsøger at være det ender det uundgåeligt i fejl. Overvej blot de sociale programmer der ikke fungerer.
Regering er god til rutinearbejde. Rutinemæssig tankegang frastødes af den turbulens der er om Donald Trump. Hvilket naturligvis er grunden til at de har rutinemennesker til rutinearbejde. Regering er procesorienteret og regelbundet. Når en rutine en gang er indført gå det udmærket - et stykke tid. Uheldigvis bryder rutiner ned når de presses. Så skal der kreativ tænkning til. Men kreatitivteten er der ofte ikke. 
 Kreative mennesker passer bare ikke ind i en procesorienteret organisation.
Luftfartsindustrien her mange eksempler på, hvordan processer bryder ned. Et program jeg var beskæftiget med på senior niveau led under indviklede processer Program lederen var en pensioneret generalløjtnangt der havde haft stor succes under ledelsen af den første Golfkrig. Han var lynende intelligent og nem at tale med. Men han forstod ikke det kreative kaos der skulle til at for at den slags program kunne få succes. Det han forstod var processen.
Vigtige beslutninger skulle være i overensstemmelse med en detaljeret plan, ikke af hensyn til de tekniske goder. Efter der var brugt mere end en milliard dollars af regeringens penge i programmet - blev det annulleret. Proces havde slået det ihjel.
De personer der stortrives i regeringens bestemmende dele er for det mest yderst intelligente dog konventionelt tænkende. Når de som kommer i ‘tjeneste’ hos en Donald Trump kan fremvise deres ægte potentiale. Eller de kan gøre oprør og gå i færd med undergravende virksomhed. Det ser ud til at være problemet i dag.
Ifølge kronikken 9/5/18 New York Times af en Anonym eksisterer der en konspiration på højeste niveau i Trump administrationen. Denne gruppe blander sig i præsidentens beslutningsproces. Den har gjort det ved skjule dokumenter han skulle underskrive.
Implicit lader denne gruppe også information der skulle gå til præsidenten blive farvet efter deres dagsorden. Er kronikken sand? Eller er den blot et nederdrægtig misinformation fra Sumpen? Hvis det er således er der brug for en grundig hovedrengøring. Under alle omstændigheder vil der blandt hundreder ja tusinder uundgåeligt være nogle der ikke er tilfredse.
Med tiden vil blandingen af personer om præsidenten have udviklet sig til en buffer mellem de produktive konventionelle tænkere og deres meget ukonventionelle men lynende intelligente chef. Trumps stab burde tjene som en effektiv igangsættende enhed der passer til formålet.
Med Donald Trump’s store talenter og med en sådan moden stab rundt om præsidenten kan vi forvente at denne administration går over til at være historiens største.
Graphic credit: Pixabay

tirsdag den 25. september 2018

Mønt med et budskab. Amerikas første penny

Mønt med et budskab. Amerikas første penny

På billedet herunder er Fugio centen, den første mønt i Amerika slået  i overensstemmelse med the Constitution. Den betragtes som den første officielle mønt i U.S. og er meget eftertragtet af samlere. Og som man tydeligt kan se så siger mønten ikke “In God We Trust” eller “E Pluribus Unum” på forsiden. Næh nej der står - præcist “Pas dig selv --“Mind Your Business.”
Var det så den første amerikanske regerings måde at kræve at vi ikke skal være så nævenyttige? Muligvis ikke -- fordi mønten blev designet af Benjamin Franklin, der højst sandsynligt ikke kunne lade den lejlighed passere til at komme med en ikke ligetil spidsfindighed. .
Den 28. december 1735 udgav Franklin - under pseudonymet “Richard Saunders” - den første udgave at Poor Richard’s Almanack. Kalenderen som han udgav de næste 25 år er nok bedst kendt for sine aforismer -- de med stor vid formulerede visdomsord fra en mand der nu smykker $100 sedlen.
For eksempel indeholdt udgaven for 1735 en ganske sarkastisk observation om det at have hemmeligheder: “Tre kan holde på en hemmelighed, hvis to af dem er døde.” Den indeholdt også hans måske mest berømte råd på rim:
“Early to bed and early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise.” Og i en anden udgave af almanakken nævnte han makes not .... “
“a penny saved is a penny earned.” (Ja han sagde det ikke - det præcise ordspil er:“A penny saved is twopence dear.”)
Disse små spidsfindigheder giver os indsigt i Franklins værdier. Vi ved han mente at hårdt arbejde og økonomisering af sin tid var nøglen til at få succes i forretninger og at det spare op var nøglen til livslang velstand. Ydermere ved vi at Franklin sådan set ikke afholdt sig fra at blande sig i andres affærer - han fremholdt konstant utilslørede gode råd. Så med det i tanke er det usandsynligt at den oprindelige betydning af møntens “pas dig selv” skulle forstås helt bogstaveligt.
Mønten antydr det sådan set selv. På samme side som “Mind Your Business” er ordet “Fugio,” latin for “Jeg flyver” eller “Jeg flygter.” Ifølge Wikipedia, mener mange historikere at dette sammen med billedet af solen over en soluret udgør en rebus - solen/soluret symboliserer “tiden flyver, pas din forretning,” og synes således at være et viist råd til de som har en virksomhed..
Bagsiden af mønten giver endnu en grund til at tro at “mind your business” ikke er for at belære læserne om at ‘passe sig selv.’ Der er 13 kædeled, symboliserende de 13 første amerikanske kolonier, og ordet “We Are One.”
Det ville være besynderligt, i bedste fald, at formode af folk skulle ‘passe sig selv’ når man tager denne utvetydige opfordring til enhed i betragtning. Franklin fortalte næsten med sikkerhed forretningsejere og des lignende at de skulle holde øje med deres butikker og deres bøger.
Men det ville så absolut ikke ligge Franklin fjernt helt bevidst at benytte denne lejlighed til at komme med en dobbelt hentydning. Frasen er sandsynligvis en forløber for en mere moderne talemåde der opfordrer os til at “ikke blande os i andres affærer.” Google har et værktøj kaldet the Ngram Viewer der nævner visse fraser i bøger baseret på hvornår disse bøger blev udgivet. Hvis man ser på grafen med “mind your business” versus “mind your own business” (klik her for at se det), så er førstnævnte relativt mere populær indtil sent det 17. århundrede - dengang da mønten blev slået - og i 1830’erne blev “mind your own business” på dramatisk vis mere almindelig. Der er god grund til at tro at frasen “mind your business” betød dengang det som “mind your own business” gør i dag når man tager konteksten i betragtning. ,
Ikke overraskende, så er den mest sandsynlige konklusion som Wikipedia yderligere formoder, at Ben Franklin var noget sarkastisk - og brugte landets første mønt som talerør.

Bonus fact: Tidligt i seng og tidligt op gør......Vent lige lidt. Der er ingen garanti for et godt resultat. Der er masser af eksempler på mennesker der går tidligt i seng og står tidligt op og dog er syge, fattige og smådumme. Så hvorfor lyder Franklins talemåde rigtig? Måske fordi det rimer. Ifølge en undersøgelse i år 2000 kan  “rim, som gentagelse forstærke udtalelser ved at de gøres lettere at fremføre og dermed bedre overbevise om deres sandfærdighed.”

mandag den 24. september 2018

Social retfærdighed - kontra arv og miljø

Social retfærdighed - kontra arv og miljø?
                        
                
At skelne mellem kosmisk retfærdighed og social retfærdighed er mere end blot en semantisk sofistikeret pointe.                 
                                         
Hvis der var en “Hall of Fame” for politisk retorik ville frasen “social retfærdighed” fortjene en fremtrædende plads. Den har det ypperste potentiale i politiske slagord, og betyder så mange forskellige ting for mange forskellige mennesker.  
Med andre ord, hvis du er politiker kan du få masser af mennesker med forskellige fastlåste holdninger til at være enig med dig når du træder frem og fremfører den “sociale uretfærdigheds” noget uigennemskuelige overordnethed. 
Dommer Oliver Wendell Holmes sagde at et godt slagord kan stoppe tankegangen i 50 år. Frasen “social uretfærdighed” har stoppet mange mennesker fra at tænke i mindst 100 år - og det fortsætter.
Hvis nogen fortalte dig at Land A havde mere “social retfærdighed” end Land B, og du havde alverdens statistik til rådighed, hvordan ville du så afgøre, hvorvidt Land A eller Land B havde mere “social retfærdighed? Kort fortalt, hvad betyder frasen i praksis - hvis den har en præcis mening?
I politiske og ideologiske diskussioner er emnet sædvanligvis om der er en form for social uretfærdighed. Selv om vi kan være enige om at der en vis portion uretfærdighed, hvad gør så denne social?
Helt sikkert bliver de fleste af os frastødt af tanken om at nogle mennesker er født ind i fattigdom, mens andre er født med ekstravagant luksus - hver af dem sådan set uden skyld og uden egen medvirken. Hvis dette er uretfærdighed - er den så også social betinget?
Babyen født i dyb fattigdom kunne tilhøre en familie i Bangladesh, og den med overvældende rigdom kunne tilhøre en familie i Amerika? Hvor skal fejlen for denne ulighed eller uretfærdighed placeres? Er der nogle specifikke samfund der er årsagen til dette? Eller er det blot en af de ting i verden som vi ønsker skal være helt anderledes?
Billedresultat for social justice 
Hvis det er en uretfærdighed, er det uretfærdigt fra et eller andet kosmisk perspektiv, en uretfærdig skæbne frem  for nødvendigvis en uretfærdig politik, institution eller samfund.

At skelne mellem kosmisk uretfærdighed og social uretfærdighed er mere end blot en sofistikeret fin pointe. Når vi engang anerkender at der utallige tilfælde med utallige uligheder kan vi ikke længere belejligt formode, at så kan enten årsagen eller kuren findes i regeringen hos et specifikt samfund. 
Enhver der studerer geografi i dybden kan se at forskellige folkeslag og nationer aldrig har den samme udsigt til fremskridt som resten af menneskenes familie. Mennesker der lever i isolerede bjergdale har i århundreder i fremskridts henseende haltet efter mennesker der lever i travle havnebyer, hvor nye produkter og nye ideer konstant strømmer til fra hele verden.
Hvis du studerer historien sammen med geografien er du nærmest tvunget til at anerkende at der aldrig har været nogen realistisk chance for at alle mennesker kan have de samme egenskaber og muligheder -- selv om de alle blev født med det samme potentiale og selv om der ikke var nogen sociale uretfærdigheder.
Jeg spurgte engang en klasse med sorte college studerende om hvad de mente ville ske med en sort baby født i en ghetto og med de samme hjerneceller som Albert Einstein?
Der var mange meninger - men ingen i klassen mente at en sådan baby ville vokse op og blive Einstein nummer 2. Nogle lagde skylden for dette på diskrimination, mens andre igen anså at den sociale sammensætning var alt for stor en hindring til at kunne overvindes.
Hvis diskrimination nu er hovedårsagen til at en sådan baby ikke har nogen, eller ringe chance for at opnå store intellektuelle gennembrud så er det noget samfundet er årsag til - en social uretfærdighed. Men hvis hovedårsagen er, at det omgivende miljø kun tilbyder en smule tilskyndelse til at udvikle det intellektuelle potentiale, og der er mange ting der leder væk fra det mål, så er det en kosmisk uretfærdighed.
For mange år siden fandt et studium af sorte voksne med høj IK at de alle beskrev deres barndom som “meget ulykkelig” oftere end andre sorte voksne gjorde. Der er kun lidt politikeren kan gøre ved det - udover at holde inde med at lade som om at alle problemer i de sortes samfund har deres oprindelse i andre samfund.
Lignende principper kan anvendes rundt om i verden. Enhver gruppe må leve med, døje med, den lange skygge af kulturel arv - og ingen politiker eller samfund kan ændre fortiden.
Men de kan holde inde med at føre folk ind i blindgyden med vrede mod, og at lægge skyld på andre mennesker.
En bedre fremtid kræver ofte interne forandringer der svarer sig langt bedre sig end at pleje mystikken ved ens egen gruppe eller ved “social retfærdighed.”                                  
                                 
                  
Thomas Sowell is a senior fellow at the Hoover Institution, Stanford University, Stanford, CA 94305. His website is www.tsowell.com. To find out more about Thomas Sowell and read features by other Creators Syndicate columnists and cartoonists, visit the Creators Syndicate Web page at www.creators.com.

fredag den 21. september 2018

Polen får naturgas fra USA som bolværk mod Rusland

Trump anser Polens energimarked som bolværk mod Rusland

Præsident Trump meddelte trisdag at han vil igangsætte et samarbejde om energisikkerhed med Polen for at få en bedre energidiversitet for Europa. Et initiativ beregnet på at imødegå, og øve indflydelse på  Rusland og deres naturgasledninger og salg til Europa.
“Over hele Europa burde ingen nation være afhængig af en enkelt udenlandsk leverandør af energi,” sagde Trump ved en fælles pressekonference med Polens præsident Andrzej Duda, der besøgte Washington som del af hans første officielle statsbesøg i Det Hvide Hus.
“Og meget snart vil vore nationer iværksætte en diplomatisk forhandling om energisikkerheden,” tiiføjede Trumo og understregede den kendsgerning at USA nu er verdens største producent af energi.
Trump sagde han og Duda “udforsker mulighederne for at gøre energisikkerheden bedre,” ig at både Polen og USA er “stærkt forpligtet til at skabe energi diversitet.” i Europa.
Trump påpegede at Polen arbejder hårdt på energisikkerheden i Centraleuropa, og henviser til den kendsgerning at Rusland regner med at blive hovedleverandør af energi i regionen gennem  den planlagte Nordstream2, rørledning.
Duds sagde Rusland er den største trussel for den europæiske energisikkerhed. Han sagde “truslen om russisk dominans i Europa var en del af hans samtale med Trump” tirsdag.
Han forklarede at det er grunden til at Polen arbejder på at lave muligheder for at U.S. naturgas kan komme til landet og levere både til Polen og Centraleuropa.
Trump sagde at Polen er ved at bygge sin egen rørledning for naturgas, herunder skifergas fra U.S. og ind i Europa.
Trump understregede også at Polen var det første land i Europa der modtager skifer naturgas fra the U.S. og det gjorde man sidste år efter at have fuldført en state-of the-art terminal til naturgas.

onsdag den 19. september 2018

Opgør med Den Internationale Straffedomstol

Ingen samarbejde med Den Internationale Straffedomstol - lover John Bolton

WASHINGTON -- Den Nationale Sikkerheds Rådgiver John Bolton truede med sanktioner mod Den Internationale Straffedomstol ( International Criminal Court) som Bolton har været modstander af længe før han kom med i Trump administrationen, og han roste Udenrigsministeriets meddelelse om af PLO’s kontor i Washington D.C. burde lukkes.
I en tale ved et Federalist Society arrangement på the Mayflower Hotel kritiserede Bolton domstolen med sæde i Haag som en “fortaler for en selvbestaltet global regering,” der skal stå over national suverænitet gennem dens efterforskninger af krigsforbrydelser mod menneskeheden og folkedrab.
De som er blevet dømt af ICC, der blev oprettet i 2002 iflg Rom Statutten har omfattet Libyens diktator Moammar Gadhafi og hans søn Saif Al-Islam for forbrydelser mod menneskeheden. Sudans præsident Omar al-Bashir for krigsforbrydelser i Sudan, og Ugandas guerilla leder Joseph Kony for forbrydelser mod menneskeheden og for krigsforbrydelser. The African Union har opfordret til en masse tilbagetrækning fra ICC på grund af domstolens fokus på Kontinentet.

"I teorien skal ICC holde udøvere af de mest nederdrægtige forbryderiske overgreb ansvarlige, give ofrene retfærdighed, og hindre fremtidige overgreb. I praksis, har domstolen imidlertid været ineffektiv, uansvarlig og faktisk direkte farlig,” sagde Bolton. “Ydermere er det altid  centrale mål  som aldrig nævnes hos domstolens mest nidkære fortalere og støtter at inddæmme, hæmme the United States. Formålet var ikke begrænset til at ramme U.S. embedsmænd og medlemmer af militæret, men snarere Amerikas politiske lederskab, og disses stålsatte beslutning at bevare sikkerheden for vort land.”
John Bolton speaks at Federalist Society
National Security Adviser John Bolton speaks at a Federalist Society luncheon at the Mayflower Hotel on Sept. 10, 2018, in Washington. (AP Photo/Andrew Harnik)

Bolton sagde ICC “blev oprettet som en ikke kontrolleret global organisation der gør hævd på jurisdiktion over individer uden deres samtykke,” og påpegede de langvarige bekymringer over at amerikanske militærpersoner kunne blive dømt af domstolen.
I november sidste år, krævede anklageren hos ICC myndighed til at efterforske krigsforbrydelser og påstande om overgreb mod tilbageholdte U.S. militærpersoner og efterretnings professionelle i Afghanistan.”
"I dag her ved den 11. september ønsker jeg at komme med et klart og utvetydigt budskab på vegne af præsidenten for the United States. The United States vil benytte ethvert nødvendigt middel for at beskytte vore borgere og vore allieredes borgere mod uretfærdig anklage fra denne illegitime domstol,” fortsatte Bolton. “Vi vil ikke samarbejde med ICC. Vi vil ikke yde ICC nogen assistance. Vi vil ikke slutte os til ICC. Vi vil lade ICC dø af sig selv.. ICC er med alle dens formål og intentioner trods alt allerede død for os."
Bolton kritiserede også “et forslag om at ICC vil efterforske Israels bosættelseskonstruktioner på Vestbredden.”
"The United States vil altid stå på vor ven og allierede Israels side. Og i dag, efter overvejelse af bekymringer i kongressen over det palæstinensiske forsøg på at få ICC til af efterforske Israel har Udenrigsministeriet meddelt at man vil lukke the Palestine Liberation Organizations kontor her i Washington, D.C. Som præsident Reagan anerkendte i denne sammenhæng, har den siddende leder ‘ret til at afgøre hvilke former for relationer the United States skal have til udenlandske nationer om nogen,’ og Trump administrationen vil ikke holde dette kontor åbent når palæstinenserne nægter at træde til og indlede meningsfyldte og direkte forhandlinger med Israel,” sagde han. “The United States støtter en direkte og robust fredsproces og vil vil ikke tillade at ICC eller nogen anden organisation vil lægge bånd på Israels ret til at forsvare sig.”
Udenrigsministeriet gjorde klart, at man have tilladt PLO at fortsætte sine D.C. opgaver siden deres dispensation udløb i november sidste år i det håb at det kunne fremme fredsprocessen i Mellemøsten.
"PLO ledelsen har fordømt en U.S. fredsplan de endnu ikke har set og nægtet at være i kontakt med U.S. regeringen med hensyn til fredsbestræbelser og på anden vis,” sagde pressesekretær Heather Nauert i en udtalelse. “Som sådan, og i reflektion over kongressens forbehold har administrationen besluttet af PLO kontoret i Washington vil lukkes ned på nuværende tidspunkt.”
Palæstinensiske nyhedsmedier hævdede at dette træk var som gengældelse for et palæstinensisk forsøg på at få ICC til at indlede en undersøgelse af Israel.
Husam Zomlot, chef for PLO delegationen i U.S. sagde i en meddelelse at Trump “blindt opfyldte Israels ønsker på en liste,” og sagde at administrationens mål er at “beskytte Israel mod anklage om ulovlige handlinger og give Israel fuld immunitet til at slå en to-statsløsning ihjel.”
Idet han vendte tilbage til ICC sluttede Bolton sin tale med at love at “hvis domstolen kommer efter os, Israel eller andre U.S. allierede, vil vi ikke sidde passive tilbage.” 
"Vi vil forhandle endnu mere bindende, bilaterale aftaler for at forbyde nationer i at overdrage U.S. personer til ICC. Og vi vil sikre at de som vi allerede har sendt ud bliver æret af vore modparters regeringer,” sagde han. “Vi vil gå imod ICC og deres ansatte i den grad U.S. lov tillader. Vi vil forbyde dens dommere og anklagere i at komme til the United States. Vi vil indføre sanktioner mod deres fonde i det finansielle system i U.S., og vi vil retsforfølge dem efter vort lovsystem for forbrydelser. Vi vil gøre det samme mod hvilken som helst virksomhed eller stat der assisterer ICC med at efterforske amerikanere.”

"Vi vil lægge mærke til om nogen lande samarbejder med ICC efterforskninger af the United States og vore allierede, og vi vil huske det samarbejde når der skal bruges U.S. hjælp, militær hjælp og deling af efterretninger.” føjede Bolton til.
“Vi vil overveje at tage skridt til i FN Sikkerhedsrådet om at hæmme Domstolens stadig større magt, herunder sikre at ICC ikke udøver jurisdiktion over amerikanere og vore allieredes borgere, der ikke har underskrevet Rom Statutten.”
Related Posts with Thumbnails