tirsdag den 25. september 2018

Mønt med et budskab. Amerikas første penny

Mønt med et budskab. Amerikas første penny

På billedet herunder er Fugio centen, den første mønt i Amerika slået  i overensstemmelse med the Constitution. Den betragtes som den første officielle mønt i U.S. og er meget eftertragtet af samlere. Og som man tydeligt kan se så siger mønten ikke “In God We Trust” eller “E Pluribus Unum” på forsiden. Næh nej der står - præcist “Pas dig selv --“Mind Your Business.”
Var det så den første amerikanske regerings måde at kræve at vi ikke skal være så nævenyttige? Muligvis ikke -- fordi mønten blev designet af Benjamin Franklin, der højst sandsynligt ikke kunne lade den lejlighed passere til at komme med en ikke ligetil spidsfindighed. .
Den 28. december 1735 udgav Franklin - under pseudonymet “Richard Saunders” - den første udgave at Poor Richard’s Almanack. Kalenderen som han udgav de næste 25 år er nok bedst kendt for sine aforismer -- de med stor vid formulerede visdomsord fra en mand der nu smykker $100 sedlen.
For eksempel indeholdt udgaven for 1735 en ganske sarkastisk observation om det at have hemmeligheder: “Tre kan holde på en hemmelighed, hvis to af dem er døde.” Den indeholdt også hans måske mest berømte råd på rim:
“Early to bed and early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise.” Og i en anden udgave af almanakken nævnte han makes not .... “
“a penny saved is a penny earned.” (Ja han sagde det ikke - det præcise ordspil er:“A penny saved is twopence dear.”)
Disse små spidsfindigheder giver os indsigt i Franklins værdier. Vi ved han mente at hårdt arbejde og økonomisering af sin tid var nøglen til at få succes i forretninger og at det spare op var nøglen til livslang velstand. Ydermere ved vi at Franklin sådan set ikke afholdt sig fra at blande sig i andres affærer - han fremholdt konstant utilslørede gode råd. Så med det i tanke er det usandsynligt at den oprindelige betydning af møntens “pas dig selv” skulle forstås helt bogstaveligt.
Mønten antydr det sådan set selv. På samme side som “Mind Your Business” er ordet “Fugio,” latin for “Jeg flyver” eller “Jeg flygter.” Ifølge Wikipedia, mener mange historikere at dette sammen med billedet af solen over en soluret udgør en rebus - solen/soluret symboliserer “tiden flyver, pas din forretning,” og synes således at være et viist råd til de som har en virksomhed..
Bagsiden af mønten giver endnu en grund til at tro at “mind your business” ikke er for at belære læserne om at ‘passe sig selv.’ Der er 13 kædeled, symboliserende de 13 første amerikanske kolonier, og ordet “We Are One.”
Det ville være besynderligt, i bedste fald, at formode af folk skulle ‘passe sig selv’ når man tager denne utvetydige opfordring til enhed i betragtning. Franklin fortalte næsten med sikkerhed forretningsejere og des lignende at de skulle holde øje med deres butikker og deres bøger.
Men det ville så absolut ikke ligge Franklin fjernt helt bevidst at benytte denne lejlighed til at komme med en dobbelt hentydning. Frasen er sandsynligvis en forløber for en mere moderne talemåde der opfordrer os til at “ikke blande os i andres affærer.” Google har et værktøj kaldet the Ngram Viewer der nævner visse fraser i bøger baseret på hvornår disse bøger blev udgivet. Hvis man ser på grafen med “mind your business” versus “mind your own business” (klik her for at se det), så er førstnævnte relativt mere populær indtil sent det 17. århundrede - dengang da mønten blev slået - og i 1830’erne blev “mind your own business” på dramatisk vis mere almindelig. Der er god grund til at tro at frasen “mind your business” betød dengang det som “mind your own business” gør i dag når man tager konteksten i betragtning. ,
Ikke overraskende, så er den mest sandsynlige konklusion som Wikipedia yderligere formoder, at Ben Franklin var noget sarkastisk - og brugte landets første mønt som talerør.

Bonus fact: Tidligt i seng og tidligt op gør......Vent lige lidt. Der er ingen garanti for et godt resultat. Der er masser af eksempler på mennesker der går tidligt i seng og står tidligt op og dog er syge, fattige og smådumme. Så hvorfor lyder Franklins talemåde rigtig? Måske fordi det rimer. Ifølge en undersøgelse i år 2000 kan  “rim, som gentagelse forstærke udtalelser ved at de gøres lettere at fremføre og dermed bedre overbevise om deres sandfærdighed.”

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails