lørdag den 29. september 2018

Uddrag af Trumps tale i FN - 2018

Uddrag af præsident Trump tale i FN 2018

Der er kun få steder der er så tæt knyttet til global regeringsledelse, vision og ambition om det, end den forsamling af tyrannier, forfejlede stater, terrorister og korrupte bureaukrater som er De Forenede Nationer, 
Og der var intet bedre sted for præsident Trump, at begrave myten om en klog global regering som erstatning for nationalstaten, end i FN. 
“Hver især her i dag er repræsentant for en bestemt kultur, en rig historie, og et folk der er knyttet sammen ved erfaringer opnået gennem erindringens bånd, ved traditioner, og de værdier som gør vore hjemlande til noget helt særligt på jorden. Det er derfor Amerika altid vil vælge uafhængigheden og samarbejdet frem for global ledelse, kontrol og dominans. Jeg respekterer retten hos hver nation i denne forsamling til at stræbe efter at fastholde egne sædvaner, tro og traditioner. The United States vil ikke fortælle dig hvordan I skal leve eller arbejde eller tilbede gud. Det eneste vi beder om er at I til gengæld respekterer vor suverænitet.” erklærede præsident Trump i sin tale til FN Generalforsamlingen.
 
Han fulgte op med angreb mod metoder til fremme af en global ledelse.
“Som min administration har vist vil Amerika altid handle i vor nationale interesse. Jeg talte sidste år foran denne forsamling, og advarede om at the UN Human Rights Council havde udviklet sig til en alvorlig pinlighed for denne institution. Man dækker over rædselsvækkende menneskerettighedskrænkere samtdig med man forhåner Amerika og vore mange venner. Vor ambassadør til FN, Nikki Haley, fremholdt en klar agenda for reform, men trods de gentagne advarsler handlede man slet ikke. Derfor tog the United States den eneste ansvarlige kurs: Vi trak os fra the Human Rights Council og vi vil ikke vende tilbage før ægte reform er indført.” 
“Af lignende grunde vil the United States ikke yde støtte og anerkendelse af the International Criminal Court. Amerika mener ikke the ICC har nogen jurisdiktion over borgerne i noget land, man krænker alle principper for retfærdighed, rimelighed og des lignende. Vi vil aldrig overdrage Amerikas suverænitet til et ikke valgt globalt bureaukrati, der ikke skal stå til ansvar. Amerika er ledet af amerikanere. Vi forkaster ideologien om globalismen, og vi omfavner doktrinen om patriotisme. Over hele verden skal ansvarlige nationer forsvare sig mod trusler på suveræniteten ikke blot fra global regeringsledelse, men også fra nye former for tvang og dominans.” (se denne artikel på synopsis)
Præsident Trump pegede også på udenlandsk indblanding i vor immigrationspolitik.
"Vi anerkender retten hos enhver nation i denne forsamling til at fastlægge sin egen immigrationspolitik i overensstemmelse med sine nationale interesser, ligesom vi beder andre lande om at respektere vor ret til det samme, hvilket vi gør. Det er en af grundene til at the United States ikke vil være med i den nye Global Compact on Migration. Indvandring bør ikke ledes af et internationalt råd der ikke skal stå til ansvar for vore borgere. I sidste ende er den eneste holdbare løsning på indvandringskrisen at hjælpe mennesker at opbygge en bedre og lysere fremtid i deres hjemlande. Gøre disse lande “great again.” 
Og han advarede FN om at den “gratis køretur” var forbi
“The United States er forpligtet på at gøre De Forenede Nationer effektivt og ansvarligt. Jeg har sagt  mange gange at De Forenede Nationer har ubegrænset potentiale. Som del af vor reform indsats har jeg sagt til  vore forhandlere at the United States ikke vil betale mere end 25% af De Forenede Nationers fredsbevarende budget. Dette vil opmuntre andre lande til at træde til, og også være med i at dele denne meget store byrde. Vi arbejder på at ændre mere af vor betaling fra anslåede bidrag til frivillige således at vi kan målrette amerikanske ressourcer til de programmer med den bedste succesrate. Kun når vi hver især gør vores del og bidrager med det vi skal kan vi opfylde De Forenede Nationers fineste forhåbninger. Vi skal stræbe efter fred, uden frygt, håb uden skuffelse og sikkerhed uden at undskylde.”
Og i slutningen af hans tale fremlagde han hjørnestenen i sin filosofi.
"Suveræne og uafhængige nationer er de eneste enheder, hvor friheden altid har overlevet, demokratiet altid har holdt stand eller hvor freden altid har hersket. Og derfor skal vi beskytte vor suverænitet og vor ærværdige uafhængighed frem for alt andet.“ 
Om socialismen sagde han:
"Lige for øjeblikket er vi vidner til en menneskelig tragedie som den viser sig i Venezuela. Flere end 2 millioner mennesker er flygtet fra den lidelse som er påført dem af Maduros socialistiske regime og dets cubanske støtter. For ikke lang tid siden var Venezuela et af verdens rigeste land. I dag har socialismen ført den olierige nation ud i fallit, og drevet dets folk ud i horribel fattigdom. Faktisk er det sådan overalt hvor socialismen eller kommunismen er blevet forsøgt. Man har skabt lidelse, korruption og forfald. Socialismens tørst efter magt fører til ekspansion, overgreb og undertrykkelse. Alle verdens nationer burde stå op imod socialismen og den elendighed den bringer til alle. I den ånd beder vi alle nationer samlet her i dag om at slutte sig til os med en opfordring om at genindføre demokratiet i Venezuela. I dag indleder vi ekstra sanktioner mod det undertrykkende regime - rettet mod Maduros inderkreds og nærmeste rådgivere.”

ABOUT DANIEL GREENFIELD

Daniel Greenfield, a Shillman Journalism Fellow at the Freedom Center, is a New York writer focusing on radical Islam.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails