søndag den 31. juli 2011

Venstrefløjen er mor til det ekstreme højre

Den 'bløde' venstrefløj er mor til den hårdkogte højrefløj

David Solway

Begivenhederne i Norge er i alles tanker i disse dage. En ensom terrorist, en indfødt nordmand med en anti-muslimsk politisk dagsorden har dræbt 76 mennesker herunder børn og teenagere der overværede en sommerlejr for Arbejderpartiet. Medierne er i selvfodrende tilstand af eufori -- lederartikler og snakkehoveder har travlt med fremhæve "islamofobien," fascistiske hadopdyrkere og usammenhængende radikale i Vesten og øvrige nidkære, og nordmændene er i en kollektiv chocktilstand. Hvordan kunne noget sådant dog ske i et velstående, fredeligt og tilsyneladende oplyst socialistisk land som Norge? Det som er mest overraskende er imidlertid at folk ikke er overrasket.

Dynamikken i virksomhed er tydelig. Det burde være åbenbart at vor kulturelle og politiske blindhed med tiden vil føre til voldelig social opstand. Mens Islam hver eneste dag går og samler styrke i Europa, besluttet på at få indført Sharia Lov gennem evindelige skridt og krav om tilpasning af lovgivning, (læs denne artikel på synopsis) og mens venstrefløjen i Europa kun mobiliserer ringe betydelig modstand mod disse overgreb og endog indfører politik der opmuntrer til islamisk magtovertagelse af samfundet, er følelserne der har slået rod i store dele af den europæiske offentlighed snart ved at komme til udtryk i ekstremistiske grupper og hos enkeltindivider.

Konsekvenserne burde have været fuldt ud forudsigelige. I fiaskoen på at møde truslen om kulturunderkastelse har den europæiske venstrefløj hjulpet med til fremkomsten af de uliberale og fremmedhadske gren af det yderste højre. For mens volden begynder at gå fra de bilbrændende og ingen adgang for ikke muslimer enklaver i yderkanterne og hen mod byens centrum, mens Sharia domstole begynder at dukke op i landskabet, som i Storbritannien, mens muslimske indvandrere forsætter med at gøre indhug i velfærdsmidlerne, mens voldtægtsstatistikkerne eksploderer og æresdrab bliver stadig flere, og mens myndighderne viser sig i stigende grad hjælpeløse og vankelmodige - eller værre endnu, som medvirkende - vil den reaktionære og militante højrefløj få mere og mere legitimitet blandt masserne. Den anæmiske mangel på både styrke og fremsynethed blandt de politiske klasser kan kun give energi til fraktioner af brænde biler af militant, yderstre højrefløjsekstremisme.

Det samme gælder de islam forstående og altid medløbende medier der opererer i tandem med det nonchalant politiske etablissement. Deres tøven overfor, på ærlig vis, at analysere den eksplosive platform med en forværret situation og med at feje al skyld hen på stråmænd som den kristne højrefløj eller konservative politiske personer fremfor at få isoleret den virkelige årsag til deres uro, nemlig de venstreorienteredes samarbejde med et højtråbende islamisk befolkningsgrundlag, der gradvist infiltrerer vore demokratiske nationer vil uundgåeligt føre til en stadig større hær af Anders Behring Breivik typer og  flere Norger i fremtiden.

Som jeg har skrevet før, er der kun en måde at besejre den ekstreme højrefløj som den vokser frem i sin egen depraverede version af forsvar for Vesten og det er at afvæbne den fælles fjende og ved at gøre det, fratage en spirende fascisme sin næringskilde.
 
Multikulturalismen har ikke ført til harmonisk diversitet, som man engang så naivt formodede, men til ætsende polarisering. De multikulturelle bivirkninger og indvandringspolitikken fra nu fortiden skal omvurderes og omformes, og der skal tages mere hensyn til nationens forudsætninger. Med andre ord, vil vi skulle støtte den konservative tradition fra det moderate højre, baseret på enkeltindividets frihed, fornægtelsen af vold, og forpligtelserne til ansvarligt borgerskab og en sammenhængende pluralisme der respekterer flertallets kultur fremfor en opdelt multikulturalisme der ødelægger dem. 

Og vil skal modstå det underforståede spil fra venstrefløjen med at slå de to dele af højrefløjen sammen som en politisk bevægelse, når de helt klart er stærkt adskilt både i teori og praksis. Konservatismen har intet tilfælles med racismen.


I "Europas Sidste Dage" siger Walter Laqueur at europæernes formål med at formøble deres fremtid mens islamiske politiske organisationer tålmodigt venter, "til tiden er moden for at igangsætte massevold," er "stille og roligt i gang med at opnå deres eget fald." Men som jeg har argumenteret er et stigende antal europæere ikke så klar til at kapitulere og, uheldigvis betyder det at de mest bitre og ophidselse og måske mest ustabile blandt dem vil imødegå plagen med brutalitet, og alt for ofte dødeligt.

Det hjælper heller ikke at gå i gang med en politiske menu af vildspor for at aflede offentlighedens opmærksomhed fra de virkelige problmer, for eksempel forsøget på at kriminalisere kristne militias der formodes at ville skabe postyr rundt om på kloden. Som Bruce Thornton påpeger er, "antallet af angreb der kan føres tilbage til selverklærede kristne terrorister minimalt sammenlignet med de islamiske jihadisters dødshøst."  Fra 9/11 og fremefter taler vi om mere end 20000 ofre for islamisk terror på knap ti år.

De allerfleste af os ville helt sikkert være enige om at terror ikke er et acceptabelt svar på terror. Problemet er at et 'blødt' svar på den ubenægtelige plage ofte vil genere et voldsommere svar -- og ligeså ofte et ufornuftigt svar. Som vi har set i Norge, kan selvtægten antage besynderlige former. De som føler sig krænkede kan ligeså godt slå til mod deres egne landsmænd som de kunne betragte som forrædere eller godtroende nyttige idioter som har indført og vil indføre en forførende politisk filosofi der resulterer i tabet af national identitet og den lige vej til fremme af fremmedartede kulturer og praksis.

Jeg tror at Thornton trods al hans kløgt er helt galt afmarcheret når han skriver at "dette er ikke for at antyde at intet andet er ansvarlig for Oslo bomben end bombemandens handlinger." I dagens politisk korrekte verden, er sådanne afvisninger måske forståelige for at undgå anklager om ufølsomhed eller racisme.
 
Ikke desto mindre, er der behov for at blive sagt at de norske myndigheder og en vælgerbefolkning der har fulgt trop er dybt impliceret i at skabe en situation der uundgåeligt måtte kulminere i vold. Hvis det politiske klima ikke ændres til fordel for det moderate højres fremgang vil tragedien der udfoldede sig i Norge sprede sig til andre europæiske lande som tiden går. Den enkle sandhed er, at der ikke kan være en løsning på dilemmaet medmindre vi først anerkender at ansvaret for denne langsomme udslettelse af tingenes tilstand ligger hovedsageligt hos de intellektuelle, journalisterne og den styrende elite på den multikulturelle venstrefløj der har kunnet lade det kunne ske.


David Solway is a Canadian poet and essayist.

Read more: The soft left is mother of the hard right http://www.wnd.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=327237#ixzz1TTltkRrd

NB: Den indlagte video er ikke med i originalartiklen, men et synopsis-fund

Nu igen, igen. Afrika Sulter - Send Penge

Bernie Planck
Hvis du gerne vil have et ubesværet arbejde, da ansøg enhver nyhedsorganisation om at blive skribent om afrikanske forhold. Det eneste du da skal gøre med nogle dages mellemrum, for at beholde dit job, er at skrive en artikel ved blot at udfylde de blanke huller her forneden:  
________________ (Red Børnene, FN Verdens Fødevareprogrammet, Den Katolske Hjælpe Service, Afrika Hjælp International mv.) har igangsat en nødhjælps kampagne til ___________(10 millioner, 100 millioner, 1 milliard) _____________ (dollars, pund, Euros) for at hjælpe med til at forhindre en hungerkatastrofe der truer millioner i/på _________________(Afrikas Horn, Sub-Sahara Afrika, Østafrika, Vestafrika, Etiopien, Somalia, Sudan, Nigeria m. fl.) efter den værste tørke i _____________ (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90) år. 
________________ (En mangel på regn, høje fødevarepriser, krig, plyndrende stammer, eksploderende befolkningstal mv.) har stillet næsten __________ (fra 1 - 999 millioner) mennesker over ____________ (Afrikas Horn Sub-Sahara Afrika, Østafrika, Vestafrika, Etiopien, Somalia, Sudan, Nigeria m. fl.) overfor hungerkatastrofen.

Hjælpearbejdere har rapporteret at ____________ )titusinder, hundredetusinder, millioner) af sultne familier har bevæget sig i dagevis for at nå de allerede overfyldte flygninglejre - og uden udenlandsk hjælp forventes det at krisen bliver meget værre.
Efter at have læst din standardartikel, vil hyklermusikere som den store "humanist" Bono afholde velgørenhedskoncerter, Idioter som Bill Gates vil lade sin fond sende flere penge, og berømtheder som Brad Pitt, Angelina Jolie og Madonna vil adoptere endnu flere børn fra Afrika. Ingen af de nævnte hjælper faktisk Afrika.


Men lyt ikke kun til mig, lyt til Dambiso Moya (født i Lusaka, Zambia) en tidligere økonom hos Goldman Sachs og forfatter til "Dead Aid: Why Aid Is Not Working and How There Is a Better Way for Africa": Wall Street Journal, Why Foreign Aid Is Hurting Africa


economist and author Dambisa Moyo
Økonomen og forfatteren Dambisa Moyo
Photo Credit: Wikipedia
At give almisser til Afrika forbliver et af de største gode formål i vor tid -- millioner går i demonstrationsmarch for det, regeringernes er 'fordømt' til det, berømtheder prædiker om behovet for det.

Bønner om endnu mere hjælp til Afrika bliver stadig mere gennemtrængende, med fortalere der skubber på for at fordoble de cirka 50 milliarder dollars i international hjælp der allerede er tilflydt Afrika hvert år.

Alligevel er beviserne overvældende som demonstrerer at hjælp til Afrika har gjort kontinentet fattig - fattigere, og væksten langsommere. Den onskabsfulde hjælpekultur har efterladt de afrikanske lande mere gældstyngede, mere inflationsplagede, mere sårbare for udsving på valutamarkederne og mindre attraktive for højkvalitetsinvesteringer. Den har forøget risikoen for intern uro og borgerkrig (kendsgerning at over 60% af Sub-Sahara befolkning er under 24 år, med kun få økonomiske udsigter er virkelig grund til bekymring). Hjælp er en ubetinget økonomisk, humanitær katastrofe.

lørdag den 30. juli 2011

Sharia-kontrollerede zoner’ hærger UK

‘Sharia-kontrollerede zoner’ hærger UK


Blot et par dage efter en afsindig Anders Breivik begrundede sin morderiske koldblodige blodrus på 76 mennesker, hvoraf flertallet var børn, som værende med baggrund i den snigende islamisering af Norge, har en gruppe af britiske muslimske ekstremister tilsyneladende benyttet tragedien til at hænge skrigende gule plakater op i adskillige London kvarterer, hvor man erklærer nabolaget som "Sharia Kontrolleret Zone."

Man kan kun undre sig over timingen.

Klæbet op på busstoppesteder og gadelamper har plakaterne kunnet ses i London kvartererne Waltham Forest, Tower Hamlets (læs evt. denne artikel om denne bydel) og Newham. Budskabet de formidler er, at der ikke er "nogen spilmuligheder", "ingen musik eller koncerter", ingen "porno eller prostitution," "ingen stoffer eller rygning," og "ingen alkohol" i de områder, hvor plakaterne udstilles. Advarselen øverst lyder: "Du er på vej ind i en Sharia-kontrolleret zone - islamiske regler skal overholdes." Budskaberne gælder både muslimer og områder med ikke-muslimsk flertal og forventes at dukke op i hele landet.

"Vi har nu hundreder, om ikke tusinder af mennesker i hele landet der er villig til at gå ud og patruljere gaderne for os," sagde Anjem Choudary, 41, den muslimske "prædikant" der hævder at stå bag poster kampagnen.

Som tidligere advokat siger Choudary at udover at henvende sig mod "den form for slyngellivs holdning man har i britiske byer," er kampagnens mål også "at plante frøene for et Islamisk Emirat på det lange sigt." Choudary er leder af den forbudte islamist gruppe Islam4YK og er fortaler for et Sharia ledet Storbritannien.

Choudary har et langt samarbejde med radikale islamiske politikker i Storbritannien. Han var medstifter af Salafist Group al-Muhajiroun ("indvandrerne") sammen med Omar Bakri Mohammed. Bakri, en libanesisk borger der engang var overhoved for Storbritanniens Sharia domstil og blev forbudt at vende tilbage til Storbritannien fra Libanon i 2005. Den britiske regering forbød al-Muhajiroun sidste år.

Choudary er også berygtet for provokerende opførsel. Han kaldte engang 9/11 terroristerne "fremragende martyrer" og sagde at 2005 London undergrundsbomberne kun havde været "et spørgsmål om tid." Han gik også ind for henrettelsen af Pave Benedikt, ved at sige at den katolske leder havde krænket islam.

Men Choudary er muligvis bedst kendt for en udtalelse han kom med på britisk TV i et show efter intervieweren foreslog han burde flytte til et land der allerede havde Sharia Lov, dersom han ikke brød sig om Storbritannien. Ophidset fortalte Choudary intervieweren: "Hvem har fortalt dig....at Storbritannien tilhører dig. Det land tilhører Allah! Hvis jeg skulle flytte til junglen, ville jeg heller ikke leve der som dyrene."

Et af kvartererne i London der er målet for posterkampagnen, Tower Hamlets, har også set "bøssefri zoner" advarsler klæbet op på murene i de seneste måneder, ligesom kvinder er blevet truet af islamister dersom de ikke er iført hovedtørklæder. Som et resultat af sine ekstreme synspunkter har Choudary kun modtaget lidt støtte fra Storbritanniens førende muslimske grupper.

På en måde er Choudarys Shariaposter kampagne lig den plan en muslimsk gruppe i Amerika har om at bygge en moske nær Ground Zero. Med denne Ground Zero moske, hvis beliggenhed er meget suspekt, er Sharia posterne meget betegnende. Muligheden for en forbindelse mellem plakaterne og den norske tragedie kan, eller kan måske ikke eksistere, men den kulturelle og åndelige ufølsomhed ved begge initiativer er imidlertid enorm, især med hensyn til Ground Zero Moske planen.

Men i sagen om plakatkampagnen, netop som Europa - og resten af verden for den sags skyld - forsøger at begribe meningsløsheden i Norges tragedie, er det at promovere Sharia Lov så snart efter begivenheden, uanset om det er bevidst eller ej, og påstå det er en del af en længere varende plan om at forvandle Storbritannien til en islamisk stat, ligeså betændt ufølsom som noget kan være. Indirekte med deres plakater, støtter de britiske islamister Breiviks ondskab, og indikerer at hans analyse var i al væsentlighed korrekt vedrørende såvel islamiseringen og Europa som multikulturalismen. Trods alt er Sharia plakaterne helt klart ikke en oplysende multikulturel fordel.

Klummeskribenten Thomas Sowell beskrev den planlagte moske ved Ground Zero som en hånende langfinger mod Amerika. Det samme kan man sige om plakatinitiativet vis-á-vis den nroske massakre. Det må være en menneskelig impuls at vise medfølelse med Norge på dette tidspunkt, men Sharia plakater er ikke kun fuldstændig blottet for medfølelse, men også sårende overfor vore grundlæggende menneskelige følsomhed. Og det er nytteløst at forestille sig at islamisterne nogensinde vil holde op med at tænke i de baner. De har i lang tid benyttet vor tolerance til at fremme deres intolerance, og benytter nu vor anstændighedsfølelse og medfølelse til at lemlæste vor verden. Måske er det vigtigste spørgsmål i denne sag, hvorfor samfundet af moderate muslimske ledere ikke fordømme denne krænkende opførsel? 

Til deres ros skal siges, at det britiske politi efterforsker plakaterne med den intention at retsforfølge de mennesker der satte dem op. En del af begrundelsen er, at forhindre nogen form for eskalering. Hvis Choudarys islamiske bøller får lov til at gå på gaderne og påtvinge Sharia regler, at gøre mennesker bange og intimidere dem, ved politiet meget vel at det kun vil være et spørgsmål om tid for der ville komme en meget ubehagelig modreaktion.

Ironisk nok, siger Choudary, at på grund af Oslo massakren vil han organisere en march mod den engelske højrefløj. Aldrig lader man en mulighed gå til spilde, det er åbenbart, at islamiske ekstremister som han nu kynisk vil benytte Oslo tragedien til at aflede opmærksomheden fra deres egen ekstremisme.

"Det muslimske samfund har brug for at være årvågen," sagde han. "Der er en understrøm mod Islam. Jeg tror virkelig angreb som det i Norge ville kunne ske her."

Modsat Choudarys mening har et Norge-lignende angreb allerede fundet sted i Storbritannien. Bomberne i under4grundsbanen i London i 2005, af islamiske ekstremister kostede 52 menneskeliv og sårede flere end 700. Derfor på grund af denne hjemmeforårsagede tragedie ville det mest passende forbudssymbol Choudary kunne sætte på plakaterne være en overstreget bombe.


http://frontpagemag.com/2011/07/29/sharia-controlled-zones-sweep-uk/2/

fredag den 29. juli 2011

Breivik og Hitler

Adolf og Anders

WASHINGTON -- Tænk på Anders Behring-Breivik, den mand der bombede regeringsbygninger i Norge før han gik videre med koldblodigt at dræbe snesevis af unge mennesker på en afsidesliggende ø adskillige kilometer borte, som en Adolf Hitler af en slags. Den første Adolf Hitler var en Hitler for millioner. Han fastlåste en hel nation, og indgød frygt i verden  årevis.

Man kunne forestille sig at de to, om muligt, ville kunne have haft en god snak sammen, ville være enige om meget. Begge var omhyggelige planlæggere, skønt jeg vover påstanden, at Breivik overgik Hitler på det punkt. Hitler kunne nemlig ikke vente med en invasion af Rusland. Begge havde det besværligt med truslerne mod deres kultur fra udlændinge, og det som Breivik kalder "kulturmarxisterne." Jeg kan godt forestille mig Führeren beundre Breiviks smag i uniformer, hans ariske fremtoning, og hans længsel efter sin Viking fortid. Begge var mors drenge.

New York Times søndag skyndte sig med at skrive på forsiden: "Mens rædslerne afsløres, anklager Norge en kristen ekstremist." I løbet af timer anvendes betegnelsen "kristen" på morderen, og tirsdag gik avisen videre med at kæde Breivik sammen med en organisation der kan, eller måske ikke, eksisterer udover i hans syge sind, "Tempelridderne." Det var en militærstyrke fra Middelalderen der drog på korstog. Jeg tvivler faktisk på, at Breivik er en form for kristen, men snarere en fanatisk hedning, en Viking. På den måde kan han og Hitler lykønske sig selv. Begge var før-kristen tid vilde.
Breivik hadede muslimerne og andre immigranter der kom til Norge, og dermed er de forbløffende venstreorienterede i gang med at kæde ham sammen med næsten enhver kritik af indvandring eller af Islam, selv kritikere af ulovlig indvandring og af militant Islam -- terrorister for eksempel. Jeg synes disse 'liberale' er forbavsende, fordi de aldrig har udvist nogen sympati for nogen af Vestens organiserede religioner, i det mindste ikke religioner der kræver noget af deres troende. Jeg formoder en religion der krævede Yoga eller Pilates af tilhængerne eller måske vegetarisme kunne appellere til disse 'liberale.' Jeg kan dog ikke se dem respektere en forpligtelse til at gå i kirke om søndagen eller et cølibatpræsteskab eller forsvare traditionelt ægteskab, eller noget andet krav der er forbundet med en etableret religion i Vesten.
Hvad er de amerikanske 'liberales' holdning til "Sharia Lov"? Der er steder i Europa, og jeg vover at sige også Amerika, hvor muslimer insisterer på at praktisere Sharia Lov med alle dens restriktioner overfor kvinders rettigheder og, når jeg nu tænker efter, mod de traditionelle demokratiske friheder som vore Grundlæggende Fædre kæmpede for at få indført i landets lov. På andre områder, fra at købe alkohol og praktisere homoseksualitet er Sharia Lov imod.

Europas folk, de med tro og de uden tro (skønt de erstatter religiøse tendenser med, lad os sige Global Opvarmning) er i alvorlige vanskeligheder. I denne uge skriver fra Norge, kritikeren af islamisk fundamentalisme Bruce Bawer, (se denne artikel på synopsis) en vurdering i Wall Street Journal at,
"millioner af europæiske muslimer lever i strengt patriarkalske familier i stadig større enklaver hvor kvinder er andenklasses borgere og hvor ikke-muslimer ikke vover sig ind. Forskningsresultater viser at en større del af muslimerne i Europa forkaster Vestens værdier, foragter de lande de bor i, støtter henrettelsen af homoseksuelle, og ønsker at erstatte demokratiet med Sharia Lov."
Bawer forekommer mig ikke at være en person som 'liberale' burde bekymre sig om. Dog gør de det alligevel stadig. Alligevel, trods alt efter alle de uklare udmeldinger fra de 'liberale' er det rart at tænke på at Breivik delte så meget med Hitler. Hitler indfangede en nations troskab. Breivik var en enspænder. Hvor mange flere potentilelle Breivikker og Hitlere er der derude? Jeg tvivler på 'de liberales' tågede forestillinger nogensinde ville efter kunne hindre en Breivik eller en Hitlers store planer. Til det skal der bruges en Churchill eller en Roosevelt liberal fra før den moderne tid.
 


http://spectator.org/archives/2011/07/28/adolf-and-anders

Læser af New York Times slår masser ihjel i Norge

Læser af New York Times dræber dusinvis i Norge

Ann Coulter

The New York Times spildte ikke tiden da man lynhurtigt konkluderede, at Anders Behring Breivik, nordmanden der udførte to dødelige angreb i Oslo sidste uge, hævdede at han var en "våben-elskende," "højrefløjs," "fundamentalistisk kristen," modstander af "multikulturalismen," allerede i de to første afsnit af historien
 
Man kunne lige så godt have smidt "Så Fox News" og var "skeptisk overfor global opvarmning," oven i hatten.

Dette var en helt anderledes tilgang end Times dækning af Fort Hood morderen major Nidal Malik Hasan, hvor man nægtede af se konklusionen. Trods rapporter om at Hasan råbte "Allahu Akbar!" mens han skød sine medsoldater ved en militær lægeklinik i 2009, da var det kun en af syv Times artikler om Hasan der så meget som nævnte at han var muslim. 

Den historie kørte et år efter Hasans arrestation så jeg formoder, at katten derfor var sluppet ud af sækken.

Faktisk var de amerikanere der hurtigt konkluderede vedrørende Hasan ganske korrekte, og New York Times journalisterne der var så hurtige til at konkludere om Brevik tog helt fejl.

Sandt nok i et ensomt indlæg i Breiviks 1500 siders gyselige manifist, "2083: En Europæisk Uafhængighedserklæring," kalder han sig "kristen." Men uheldigvis benytter han også et antal andre ord for at beskrive sig selv, og disse andre ord gør det helt klart at han ikke mener "kristen" som de fleste amerikanerne fortolker udtrykket. (Tilfældigvis citerer han også New York Times mere end et halv dusin gange.)

Havde nogen på Times faktisk læst Breiviks manifest da ville de have set at han benytter ordet "kristen" som en belejlig erstatning for betydningen "europæer, ikke-islamisk" - ikke en religiøs kristen eller blot en 'lille' monoteist. Faktisk på adskillige punkter i sit manifest understreger Breivik, at han har et problem med kristne på grunde af deres bløde hjerter. (Jeg formoder det er derfor Times aldrig er bekymrede over et "kristent modangreb.")

En hurtig gennemgang af Breiviks manifest viser helt klart, at han benytter ordet "kristen" på samme måde som nogle jøder fra New York benytter det til at sige "ikke-jødisk." I denne forstand er Christopher Hitchens og Madalyn Murray "kristne."


Jeg fortalte en jødisk kvinde, der forsøgte at koble mig sammen med en af hendes venner, at denne skulle være kristen, og hun udbrød at så havde hun den helt rigtige fyr: En verdslig muslimsk ateist. (Dette var forresten den mindst populære holdning i 60'ernes spil om Drømmeaffæren)

Breivik er meget klar med at sige, at man ikke behøver tro på Gud for at slutte sig til hans bevægelse. I et interview med sig selv siger han:

Sp: Skal jeg tro på Gud eller Jesu for at være en Rets Ridder?
Sv: Da dette er en kulturkrig, er vor definition på det at være kristen ikke nødvendigvis noget der omfatter at det kræves at du har et personligt forhold til Gud eller Jesus.

Han går videre med at sige at et "kristent fundamentalistisk teokrati" er "alt det vi ikke ønsker," og et "verdsligt europæisk samfund" er "hvad vi virkelig ønsker."

"Det er nok," siger Breivik, "at du er en kristen agnostiker eller en kristen-ateist." Denne udtalelse giver ingen mening i Amerika.

Ved det eneste møde i Breiviks "Tempelridderne" i London i 2002, var der ni tilstede, tre af dem beskriver han som "kristne ateister" og en som en "kristen agnostiker." (Endnu et dusin mennesker mente det kunne være en Renæssance Fest og blev afvist.)

Breivik forklarer helt tydeligt, at hans "Tempelriddere" er "ikke en religiøs organisation men snarere en kristen 'kulturalistisk' militær orden." Han beder endog de "europæiske jøder, buddhister hindu samfund" om at slutte sig til hans kamp mod "islamiseringen af Europa."

Han tror ikke på Kristendommen og ønsker heller ikke at andre skal, men støtter tilsyneladende det af fejre Jus, blot for at irritere muslimerne.

Breivik siger han "ikke er særlig religiøs," praler med at han er "først og fremmest en mand af logik," kalder sig selv "økonomisk liberal" og hædrer Darwinismen.

Men Times journalisterne havde deres "Eureka!" øjeblik i det sekund de hørte at Breivik benyttede orden "kristen" for på en måde at identificere sig selv. Ingen på Times bekymrede sig om at læse Breiviks manifest for at se at han ikke benytter udtrykket som resten af os gør. Det kunne jo have været i konflikt med avisens besættelse af at genere kristne,

Andre berømte drabsmænd der er blevet døbt konservativ kristne af Times omfatter Timothy McVeigh og Jared Loughner.
McVeigh var en hasrygende ateist der sagde, "Videnskaben er min religion."

På lignende vis siger Breivik i sit manifest at "det er væsentligt at videnskaben får en uomtvistelig forrang fremfor bibelske lærer" -- en udtalelse der ville være ubegribelig for alle ægte videnskabsforskere, såsom Kopernicus, Galileo, Descartes, Bacon, Newton, Mendel, Pasteur, Planck, Einstein og Pauli, der alle troede på at hele videnskabens formål var at forstå Gud.

Tucson morderen, Jared Loughner blev løgnagtigt beskrevet af Times som en for-livet fanatiker. Ikke kun rapporterede mere ærlige nyhedsmedier såsom ABC News præcis det modsatte - for eksempel, hvordan Loughner foruroligede sine klassekammerater om en aborteret baby - mens Loughners venner beskrev ham som en "venstrefløjs," "en politisk radikal," "ganske liberal" og en hasryger. En anden sagde Loughners mor var jøde.


Den eneste grund til at Timothy McVeigh er gået over i historien som en højrefløjs kristen og at Jared Loughner ikke er - trods de formidable bestræbelser hos de fleste førende medier der gerne vil have os til at tro anderledes - er, at i januar 2011 da Loughner gik igang med sin mordseance, havde de borgerlige tilstrækkeligt med medier til at afsløre sandheden.

Som forklaret i den godt sælgende "Demonic. How the Liberal Mob is endangering America," er den liberale regel: Enhver forbrydelse begået af en hvid mand med et våben er samtidig højreorienteret, en kristen konspiration, hvorimod enhver forbrydelse begået af en ikke-hvid skyldes regeringen der krænker nogens borgerrettigheder.

Det er da også for dårligt at Breivik ikke var en muslimsk ekstremist der talte åbent om sine jihad holdninger, fordi jeg hører at Hæren søger en ny psykiater dernede på Fort Hood. (Major Nidal var psykiater - synopsis oplysning).

Read more: New York Times reader kills dozens in Norway http://www.wnd.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=326733#ixzz1TPOYir5d

torsdag den 28. juli 2011

Oslo Myterne - kamp mod allerede døde!


Jo mere jeg ser på Oslo massakren des mere slår det mig, hvor arkaisk det hele er. Drabsmanden omtaler sig selv hædrende som en ædel forsvarer af en Vestlig verden, der ikke længere eksisterer, og faktisk ikke har eksisteret siden 1. Verdenskrig smadrede den. Han er en slags fascist, der tror på myten om en Gylden Tid, der skal genskabes, og forfængeligt ser han sig selv som medlem af en elite udvalgt af historien til at forsvare det mytiske Vesten. 


Han betragter sig selv som en kriger der bekæmper to fjender: "Marxismen" og "Islam." Det havde han ikke behøvet bekymre sig om: De døde begge for et stykke tid siden.


Førstnævnte blev effektivt udslettet i Den Kolde Krig med Sovjetimperiets nederlag. Jovist er der helt sikkert Marxister rundt omkring, og endog kommunister, men de er ikke længere en verdensomspændende massebevægelse, der udfordrer Vesten i den materialistiske dialektivs navn. Deres nutidige krigere er de intellektuelle, ikke arbejderne, og de er ofte maskeret som liberale eller moderate, end åbenlyst venstrefløjsrevolutionære. Det er fordi der netop ikke er et marked for Revolutionær Marxisme, som Van Jones kan forklare dig.


Den anden, "Islam" har været hendøende i århundreder. Faktisk er alle de lande der kalder sig "islamiske" forfejlede stater, hvis borgere sulter, hvis industrier er generationer bagud de nuværende i Vesten, og hvis talentmasse af unge mennesker er yderst ivrige, nærmest desperate, efter at bo og arbejde i vantro lande.


Jovist, er der helt sikkert masser af morderiske jihadister rundt omkring, men skønt de arbejder hårdt på at slå os ihjel (typisk ved at sprænge sig i luften i stedet, eller sætte deres undertøj i flammer), er de allermest effektive mod deres medmuslimer. Selv udenfor den "Muslimske Verden" - som præsident Obama kaldte den under hans uheldige tale i Cairo i 2009, - kan den  hårde kerne af pro-jihad, 'lad os skabe et nyt Kalifat' skare, kun se elendighed hos de medtroende der er pakket ind i ghettoer, og tvunget til leve et elendigt liv under den modbydelige Sharia.   


Anders Breiviks dæmoner drev ham ikke til at angribe muslimer, skønt der kan have været nogle blandt hans ofre; hans målgruppe var hans eget folk, de han kaldte "forrædere" for at have forrådt det mytiske Vesten til de mytiske globale kræfter af Islam og Marxisme. Noget af en bizar forestilling: En kamp til døden blandt og indenfor tre opbrugte styrker, der allerede var døde.


Denne arkaiske mytologi er ikke kun Breiviks: Marxisterne og de radikale islamister går også ind for den lige så ivrigt. Marxisterne omfavner myten om klassekampen i en vestlig verden der ikke længere er kapitalistisk, og hvor der ikke er nogen arbejderklasse. Jihadisterne omfavner sagen 'hellig krig' (det er vel næppe tilfældigt kunne Marxisterne vel sige, at jihadister havde travlt med at påtage sig ansvaret for kaos i de første timer) mod en Vestlig verden beskrevet som kristen og islamofobisk. Også det er et arkaisk levn fra fortiden, et levn der forlængst er død og begravet, især i Europa. 

Den Gamle Verden er verdslig og helt sikkert blandt sin elite mere anti-semitisk og anti-kristen, end den er er anti-muslim. Se blot på de gennemført afskyelige bemærkninger af den norske ambassadør om Israel EFTER massakren, hvori han viste større "forståelse" for palæstinenserne der dræber jøder end for en norsk massakre på landsmænd.


Således er det fuldt ud forståeligt at nogle har svaret på den norske massemorder med deres egne myter, begyndende med eventyret om at Breivik er toppen af et stort isbjerg, der omfatter ikke kun afstumpede potentielle drabsmænd, men også skribenter og politikere. Således fremtryller de endnu en fantasisynsagtig massebevægelse - en enorm konspiration med utallige tilhængere, nogle i de skjulte, andre offentlige.

Der er ikke en sådan bevægelse. Jo, der er skingrende skøre mennesker der mener de er krigere i en stor kataklysmisk kamp om Dommedag (og hvis du ønsker en flot forskning og analyse af det enorme opbud af sådanne overbevisninger, og deres rædsels effekter i århundredernes løb, så skaf dig et eksemplar af Richard Landes "Himlen på Jorden,") Men jeg tvivler på er der er tilstrækkeligt af dem til at kunne udgøre mere end en håndfuld Tempelriddere, og slet ikke en moden organiseret politisk bevægelse.
Heaven on Earth: The Varieties of the Millennial Experience
Vi gennemlever et revolutionært øjeblik over hele verden. Den verden vi kendte og troede vi forstod er borte, og vi aner ikke, hvor vi er på vej hen. Det kan ikke undre, at kaos øver indflydelse på ordentlig tankegang, og mytologi erstatter den sunde fornuft.

UPDATE:  Tak til Instapundit for citat og link. Hvad skulle vi gøre uden ham?

Author Photo


http://pajamasmedia.com/michaelledeen/2011/07/26/the-myths-of-oslo/

onsdag den 27. juli 2011

Diversitetens død

Diversitetens død

Vox Day


Gennem historien har nationer benyttet voldelige metoder for at undgå at blive invaderet af store mængder af fremmede. Kanaanæerne tog ikke venligt imod den israelitiske indvandring i Det Forjættede Land, det gjorde israelitterne heller ikke senere med filistrene fra Ægæerhavet. Araberne, der indvandrede til Palæstina i århundrederne der fulgte efter Hadrians ødelæggelse af Jerusalem efter den Tredje Jødiske Krig, er stadig aktive i deres modstand mod at jøderne er vendt tilbage til deres forfædres land 63 år efter den israelske uafhængighedskrig.

I Spanien tog Reconquista 770 år, fra Kong Pelagius' nederlag til Umayyad Kalifatet ved slaget ved Covadinga i 772 til den sidste europæiske sultan kapitulerede til Kong Ferdinand og Dronnings Isabelle i 1492.
Folk værdsætter deres kultur, deres traditioner, deres religion, deres land og deres blod. Det vil de altid gøre og har altid gjort. De falske mantras fra multikulturalisterne der på en Orwellsk facon proklamerer at - "diversitet er styrke," "jo større diversitet, des bedre," og "mit land er verden" bliver ikke mere sandt blot fordi det gentages.

Social videnskab har støttet den dom over historien som har været gældende længe; Harvards Robert Putnam var foruroliget over at opdage at "indvandring og etnisk diversitet har en ødelæggende virkning på den sociale kapital, institutionernes struktur, tillid og naboskab der skaber og opretholder samfund."

Med andre ord er diversitet socialt og samfundsmæssigt ødelæggende. Og dog, ser man så sjældent den historiske og videnskabeligt erkendte kendsgerning på kofangerstickers eller på universiteternes reklamer.

Den mere rigide disciplin med genetisk videnskab har også vist at de så berømte forudsætninger hos multikulturalismen er forkert. Vi er ikke alle en menneskerace. Faktisk er vi endog ikke alle en menneskelig underart. Antropologen Erik Trinkaus, hvis teorier om blandingsavl mellem Homo Sapiens og Homo neanderthalensis blev støttet af DNA bevis i 2010, og peger på at de 1 til 4 procent af Neanderthal DNA der er fundet i moderne ikke-afrikanske mennesker er et minimums tal og kan muligvis snart vise sig at være meget højere.

Erik Trinkaus

Fordi den amerikanske nationale identitet ikke er baseret på en faktisk etnisk nation, men snarere et intellektuelt ideal, er det ofte vanskeligt for amerikanere at forstå at for europæerne er der meget lidt forskel mellem national og etnisk identitet. Ydermere er de mindre geografiske og demografiske størrelser på de europæiske nationer noget der betyder at de åbne grænser som multikulturalisterne går ind for bare ikke er mulige. Italien, Frankrig, Danmark krænker allerede Schengen Aftalen der giver lov til fri bevægelighed mellem de europæiske land der har skrevet under på traktaten, mens etnisk vold er dukket op overalt fra Italien til Ungarn. Dette er faktorer der skal begibes før amerikanerne kan forstå hvorfor de europæiske nationalister reagerer mere voldeligt overfor de meget mindre indvandringsbefolkninger end amerikanere har overfro de 31,8 millioner mexikanere der nu befinder sig i United States.

Mens de globale medier fremviser deres sørgeansigter og udstiller deres sædvanlige ritualer med at sørge over la tragédie du jour, de dødbringende angreb i Oslo og på Utoya da kan de næppe være mere overraskede, end resultatet af Amy Winehouses fatale stofmisbrug når man ser på det ud fra et historisk perspektiv.
Hvad de progressive multikulturalister undlod at tage med i betragtning i deres tidlige proklamationer af sejren over nationalismen er at nationer der allerede var tolerante overfor en lille og velopdragen gruppe af indvandrere da vil man aldrig acceptere antal der dikterer en eventuel erstatning af og ultimativt en eliminering af den indfødte befolkning. Multikulturalisterne glemte også, at det som måske er acceptabelt i tider med økonomisk vækst, eller blot indbildt gældsfunderet økonomisk vækst, er fuldstændigt uacceptabelt i perioder med udbredt anerkendt økonomisk tilbagegang. 

Uden tvivl formodede Ummayaderne også, efter 89 år med styret over al-Andalus, at deres triumf var fuldendt. De forventede ikke at det erobrede Spanien en dag ville rejse sig imod dem, meget mindre at de havde viljen til at føre en kamp der varede århundreder, ligesom de moderne Quislinger i det norske Arbejderparti forventede morderisk vold skulle rettes mod dem af en norsk nationalist. 

Det tragiske aspekt ved det multikulturalistiske forsøg på at udslette menneskelig stammeordning, etnisk identitet og national kultur i tolerancens og diversitetens navn er at det med garanti, fra begyndelsen, sikrede den selvsamme etniske vold man håbede at eliminere.

De morderiske angreb på multikulturalisterne i Norge er hverken det første eksempel på den uundgåelige etno-nationale reaktion, og vil heller ikke blive den sidste. Tragedien er, at det var abslout unødvendigt for nogen sådanne forbrydelser at finde sted; ved blot at holde fast i de nationale grænser, der har været etableret i årtier, om ikke århundreder, ville man have gjort forbrydelserne  både utænkelige og umulige.

Som historikeren Victor Davis Hanson har skrevet, er Vestens måde at føre krig på med fokus på at ødelægge fjenden, ikke kun besejre ham. Utoya massakren er et eksempel på dette, da New York Times skrev følgende om morderen Anders Behring Breivik: "Han forudså en voldsom konflikt der ville dræbe eller såre mere end en million mennesker, og tilføjer, 'Tiden for dialog er forbi. Vi gav freden en chance. Tiden for væbnet modstand er kommet'"

Den skræmmende virkelighed er, at Breivik muligvis har ret i sin forventning om vold i denne størrelsesordning i fremtiden. 

Faktisk kan det meget vel være at han er på den konservative fløj. Ligesom depressionen i 1930'erne satte skuepladsen for en storstilet militær konflikt, vil den endnu større globale depression, der begyndte i 2008 sandsynligvis bygge videre på det rædselsvækkende grundlag der så tåbeligt blev påført Vesten af multikulturalisterne. Hvad det eventuelle resultat vil være er usikkert. Det kan være de progressives drømme om den globale regering, men med baggrund i historiens pendul, er det mere sandsynligt at det vil markere en tilbagevenden til en verden som før l. Verdenskrig af afbalancerede og etnisk homogene kræfter.
http://i43.tower.com/images/mm102140430/proud-tower-portrait-world-before-war-1890-1914-barbara-wertheim-tuchman-paperback-cover-art.jpg
Lørdag rapporterede Matt Drudge om et skyderi i Seattle der blev meget mindre dækket end Utoya. Ti mennesker blev skudt, ingen dødeligt, og ingen blev arresteret. Men ildkampen ved La Raza bilshow var på enhver måde ligeså betydningsfuld som de morderiske skud der blev affyret i Norge, fordi de repræsenterer den anden side af den kommende indvandringskonflikt. Ifølge statstikken vi flere amerikanere dø i de næste otte dage ved immigranters hånd end der blev myrdet i Oslo og på Utoya,.

Indtil nu har amerikanerne vist sig mere tolerante overfor de etniske vibrationer i deres midte, trods 11. september angrebene og de 4380 der er myrdet af indvandrere. Men som angrebene i Norge viser, vil apati og tolerance ikke vare ved for evigt. Og når separatist konflikten kommer til Amerika, som historien synes at antyde den vil, bør det ikke glemmes at hovedansvaret for blodsudgydelserne vil ligge på de kortsigtede immigrationsfortalere som Rep. Emanuel Cellar, Sen. Philip Hart, Sen. Edward Kennedy og tidligere præsident Lyndon Johnson.Read more: The death of diversity http://www.wnd.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=325637#ixzz1T6DuxfCX

Mord - Himlen eller Helvede - hvad siger religionen?

Den sjældne Amish drabsmand


Bernie Planck

Jo, Virginia der er onde kristne. Der eksisterer virkelig i den moderne verden kristne der har begået massemord, men disse er faktisk sjældne individer. Og jovist, er der jøder, buddhister og hinduer der på samme vis er gået bersærk og har myrdet dusinvis af uskyldige.Igen er disse individer sjældne.

Der er mordere selv blandt Amish folket, skønt i de sidste få hundrede år i dette land har jeg kun kunnet finde en Amish der er blevet fundet skyldig i mord.

Når det drejer sig om Amish, hvis en person gør noget ondt og er Amish, da bliver han udstødt og kan ikke finde tilflugt blandt sit eget folk. Hvis personen der gør noget ondt ikke er Amish, bliver han tilgivet og hævnfølelse skal ikke fæstne bo i deres hjerter.


I alle tilfælde fejrer ingen religiøs gruppe det når en morderisk vrede forårsager mord på snesevis eller hundreder af uskyldige. Undtagen en. Der er en særlig gruppe der nyder massakrer og kaos. Da det blev afsløret at muslimerne var ansvarlige for det tragiske slagteri den 9. september var der glæde, munterhed og endog dans i gaderne hos mange i den muslimske verden.


Selv de muslimer der tilsyneladende fordømte terroristerne påpegede alligevel, at vi på en måde selv bar skylden på grund af vor støtte til Israel, vor tilstedeværelse i muslimske lande eller på grund af ødelæggelsen af det Osmanniske Imperium i 1918 ved vantro, eller nogen anden indbildt krænkelse mod islamisk værdighed. Med hensyn til muslimske selvmordsbombere, vil de komme i Helvedet? Ikke ifølge Islam.

Jovist eksisterer der i verden kristne der fortolker deres tro forkert og går ud på drabsturne, men disse er virkelig sjældne af finde.

Jovist eksisterer der i den muslimske verden de som fortolker deres tro forkert og går ud på drabsturne, Sørgeligt nok er de ikke så sjældne.

Noter

Crime Library on truTV.com, Edward D. Gingerich: Den eneste Amish dømt for mord
Om torsdagen den 18. marts 1992, myrdede en mand fra Pennsyvania ved navn Edward Gingerich sin hustru, mend deres børn så til i rædsel. Forbrydelsens brutalitet chokerede Amish samfundet og nationen...

En sørgende bedstefader fortalte de unge slægtning at de ikke skulle havde den morder der skød fem i massakre i en Amisk skoleklasse, sagde en pastor om onsdagen.
"Da vi stod ved siden af liget af denne 13-årige pige, belærte bedstefaderen de unge drenge ved at påpege og sige til familien, 'Vi må ikke tænke ondt om denne mand,'" fortalte præsten Robert Schenck CNN.


Snopes, Palæstinensere danser i gaderne 9. september
Eason Jordan, CNN's Chief News Executive, bekræftede at videon der blev sendt på CNN (af palæstinensiske drenge der danser i gaderne) faktisk blev optaget om tirsdagen den 11. september 2001, i Østjherusalem af et Reuters TV-hold. 
Jeg burde nævne, at der var grupper i de muslimske samfund der viste solidaritet med amerikanerne 11/9, men de var ikke muslimer. Fotoet her er taget i Bangladesh den 11.09. Imidlertid vil du ikke kunne se et eneste ansigt med fuldskæg. Disse mennesker er sandsynligvis hinduer (der udgør næsten 10% af befolkningen i Bangladesh).

bangladesh peace march on 9/11
Fredsmarch 9/11 - Dhaka, Bangladesh (Reuters)
Photo Found at: World Trade Center Memorial
Når du detonerer eksplosiver der er bundet til din torso, og dermed øjeblikkeligt fjerner hovederne på mennesker i en bus eller sprænger børn i stumper og stykker i en børnehave, kommer du da i Himlen eller Helvede? Er du en martyr eller en morder? Helt eller kujon?

Mens svaret forekommer soleklart for nogle er det et det helt klart noget der har gjort Imam Abdul Raud, han der står bage kontroversen med Moskeen på Ground Zero, perpleks, da han blev stillet spørgsmålet  af Barbara Walters i hendes TV-særprogram om Himlen.

Som svar på spørgsmålet om, hvorvidt selvmordsbombere kommer i Himlen sagde Imam Rauf, "En af de ting vi har fået undervisning om er aldrig at sige at nogen vil komme i Helveder eller nogen vil komme i Himlen. Det er op til Gud at bestemme."

tirsdag den 26. juli 2011

Norge og Pandoras Æske

Pandora's Æske i Norge

James Lewis


Hvis du smadrer civilisationen da vil de uhyrer der kommer frem helt sikkert ødelægge dig. Det er lektionen fra den barbar der dræbte 4 snese uskyldige i Norge forleden. 

Venstrefløjen vil det lykkes at beskylde de sædvanlige syndebukke, således som man altid gør. Faktisk er det venstrefløjen selv der har lukket Pandora's Æske op ved systematisk at ødelægge søjlerne i Vestens civilisation, og endog bringe muslimske terrorprædikanter ind for at øge hastigheden i ødelæggelsen af civiliseret liv. Saul Alinsky dedikerede sin bog Rules for Radicals til Lucifer. Intet bedre indfanger det destruktive sind hos den kulturelle venstrefløj, og vi kan betragte resultaterne rundt om os.
(Her er Saul Alinskys dedikation til sin egen bog: “Lest we forget at least an over-the-shoulder acknowledgment to the very first radical: from all our legends, mythology, and history (and who is to know where mythology leaves off and history begins — or which is which), the first radical known to man who rebelled against the establishment and did it so effectively that he at least won his own kingdom — Lucifer ( Ikke med i den originale artikel men tilføjet af synopsis))
I sidste uge kom Uhyret så for at give dem en lektion.
I de seneste år er Norge blevet berømt for to gennemført absurditeter af Politisk Korrekthed: Al Gore's Nobel Pris for at udsprede det største videnskabelige bedrag i historien og Obamas Freds Pris for at blive valgt som præsident -- i virkeligheden Europas bidrag til den meste radikale venstreorienterede i amerikansk historie, blot fordi han stillede op som sort. 

Hvis Herman Cain imidlertid bliver valgt som præsident næste år vil den norske Nobel Freds Pris Komite sidde på hænderne, fordi i Norge er de eneste gode sorte - sorte venstreorienterede. Venstrefløjens lidenskab for ofre er kun for de som stemmer på dem. 

Dette Fjordenes land er nu blevet forvandlet til endnu et paradis af pervers Politisk Korrekthed. Men intet Politiske Korrektheds idioti kan retfærdiggøre den tilbagevenden til barbarisme vi så i sidste uge, en forbrydelse der angiveligt skulle være begået for at bekæmpe de besynderlige læresætninger hos Politisk Korrekthed. En forbrydelse er en forbrydelse. Dette var masseterrorisme som 9/11 var det. Det fortjener en passende straf. 
 
Men Norge har ingen dødsstraf. Den norske lov kan end ikke holde denne morderiske slyngel i fængsler i mere end 21 år. Da drabsmand tilsyneladende drømmer om at påbegynde en Tempelriddernes krig mod islam og kulturmarxismen, da vil Norges Politisk Korrekte justitssystem give ham 21 år, så han kan skrive sit manifest mens han rekrutterer frastødende skinheads for sin sag. Det Politisk Korrekte Norge kan måske smadre sig selv før man skader civilisationen endnu mere. 

I det 18. århundrede opfandt den europæiske civilisation den politiske frihed, lige i tide for at de amerikanske grundlæggende fædre kunne indføre den på dette kontinent. Det kontinentale Europa selv faldt tilbage i anarki i Den Franske Revolution, fulgt af Napoleons imperialisme. Napoleon dræbte så mange tyskere og russere at han antændte en nationalistisk hævndynamik mellem Tyskland og Frankrig og udløse den Fransk-Preussiske Krig, 1. Verdenskrig og derpå 2. Verdenskrig. 

Marxismen-Leninismen er blot endnu en version af europæisk imperialisme - grandios, overherredømme indstilling og villig til at dræbe og erobre.
Sovjet imperialismen faldt med Gorbachev, men kulturmarxismen er fortsat med af føre krig mod Vestens Civilisation. 

I sidste uge svingede pendulet tilbage. Uhyrerne fra Europas fortid brøler nu igen. Europas fjender er ikke dets fredelige kritikere, men de vil få skylden, fordi Venstrefløjen altid har brug for syndebukke. Det er således Obama opererer, og han lærte sit håndværk af Saul Alinsky, der igen lærte det af den hårdkogte Venstrefløj der går helt tilbage til Karl Marx.


Når vi ser pøbelmedierne i dette land gøre Sarah Palin, Michele Bachmann, Clarence Thomas til syndebukke, ja enhver der stiller spørgsmål ved Venstrefløjens magt, husk da at socialismen er en europæisk opfindelse. Marx, Lenin, Stalin var Euro-socialister. Endog Mao Zedong var en europæisk eksport.

Millioner af almindelige europæere bliver ved med at spekulere på hvad Helvede der er galt med deres styrende klasse, der har isoleret sig mod vælgerkontrollen. De er fastlåst til magten, ligesom Obama forsøger at fastholde den Venstreorienterede magt i United States.

Men svaret på Politisk Korrekt barbari er ikke mere barbari. 

Svaret er at vende tilbage til civiliserede love og værdier.

http://www.americanthinker.com/blog/2011/07/pandoras_box_in_norway.html

Terrorist var Darwinist ikke kristen

Terrorist erklærede sig som 'Darwinist,' ikke 'Kristen'

Breiviks norske manifest viser, at han ikke er religiøs med nogen personlig tro


 WND


Photograph from the Facebook site of Anders Behring Breivik
WASHINGTON – En gennemgang af Anders Behring Breivik's 1,500-siders manifest viser, at måske er mediernes hurtige karakteristik af den nordske terrorist som en "kristen" ukorrekt, ligesom det var ukorrekt at kalde Oklahoma City Bomberen Tmothy McVeigh kristen.

Breivik blev arresteret i løbet af weekenden, anklaget for ved to brutale angreb i og nær Oslo, herunder en bombe i hovedstaden der dræbte 7 og en skudblodrus ved en lejr for unge politisk interesserede på øen Utoyøa at dræbe flere end 80.


Ved at sammenholde Breiviks forskellige posteringer på Internettet har mange mediejorunalister karakteriseret terroristen - der siger han var oprørt over den multikulturalistiske politik ved Norges Arbejderparti - som en "højrefløjs, kristen fundamentalist."
Dog, mens McVeigh forkastede Gud, skriver Breivik i sit manifest at han ikke er religiøs, har tvivl om Guds eksistens, ikke beder, men antager Europas "Kristne Kultur" ligesom sin egen hedenske nordiske kultur.


Breivik hylder i stedet Charles Darwin, hvis evolutionsteorier står i kontrast top Bibelens påstande, og bekræfter: "Med hensyn til Kirken og videnskaben, er det væsentligt at videnskaben får en ominduskutabel præference fremfor den bibelske lære. Europa har altid været videnskabens vugge, og det skal altid fortsætte således. Men hensyn til mit personlige forhold til Gud, formoder jeg at jeg ikke er særlig religiøs. Jeg er først og fremmest en logisk tænkende mand. Jeg er imidlertid en støtte for et monokulturelt kristent Europa."


Discover how both totalitarianism and terrorism will wilt in the face of true freedom with "The Case for Democracy: The Power of Freedom to Overcome Tyranny and Terror."


Terroristen indrømmer også åbent at han ingen støtte for sine voldelige ideer finder hos hverken de katolske eller protestantiske kirker. 
"Jeg har tillid til at det fremtidige lederskab ved et europæiske konservativt hegemoni i Europa vil sikre at den nuværende Kirke ledelse udskiftes og systemerne vil blive reformeret," skriver han. "Vi skal have et Kirke lederskab der støtter et fremtidigt Korstog med den hensigt at befri Balkan, Anatolien, og skabe tre kristne stater i Mellemøsten. Bestræbelser bør tages for at afmontere Den Protestantiske Kirke, hvis medlemmer burde konvertere tilbage til katolicismen. Den Protestantiske Kirke har engang haft en vigtig rolle, men dens oprindelige mål er blevet opnået og har bidraget til også¨at reformere Den Katolske Kirke. Europa burde have en Forenet Kirke ført an af en retfærdig og ikke-selvmordspræget Pave der er villig til at kæmpe for sine tilhængeres sikkerhed, især med hensyn til de islamiske overgreb."


Samtidig med at Breivik betragter sig som "100% kristen" udtrykker han også stolthed over sine arvemæssige rødder.


"Jeg er meget stolt af min Viking oprindelse," skriver han. "Mit navn, Breivik er et stednavn fra Nordnorge, og kan dateres tilbage til endog før Vikingetiden. Behring er er før kristent germansk navn, der stammer fra Behr, det germanske ord for Bjørn (eller 'de som er beskyttet af bjørnen')."
Og samtidig med han karakteriserer sig som "kristen" og "protestant" siger Breivik han støtter "en reformation af Protestantismen der vil føre til at den opsluges af Katolicismen."

På samme vis karakteriserede medieomtalen ofte McVeigh som en "kristen," skønt han vedholdende benægtede nogen religiøs overbevisning eller tro - men satte sin tro på videnskaben.
Breivik tilføjer, "jeg gik fra moderat agnostiker til moderat religiøs."


I et spørsmål og svar sektion i hans manifest spørger Breivik sig selv, "Hvad burde være civilisationsmæssige objektiver, hvordan ser du det perfekte Europa?
Hans svar er næppe svaret af en "kristen utopist": "'Logik, og rationalistisk tankegang (en vis grad af national Darwinisem) burde være fundamentet i vore samfund. Jeg støtter det at fremme den kollektive rationelle tankegang, men ikke nødvendigvis på et personligt plan."


Religiøs tilbedelse og studium er aldrig noteret i manifestet som del af Breiviks rutine i forberedelse af hans mission med massemord. I diskussionen om hans forberedelse til angrebet skriver han: "Det har været en langvarig proces siden jeg først besluttede af bidrage. Men er ikke sådan at jeg har været isoleret i årevis. Jeg har næsten levet et normalt liv indtil nu. Jeg har stadig en tæt forbindelse med mine venner og familie, bare ikke så nær som det plejede at være. Men hensyn til min nuværende situation, har jeg arbejdet på denne bog i nu næsten to år. Det er væsentligt af man belønner sig selv og nyder livet i denne periode. Man kan gøre ting man normalt ikke ville have gjort. Man kan i bund og grund leve et normalt liv, hvis det er det du vælger; du skal blot være ekstra forsigtig. Jeg har øvet mig på visse ritualer og meditation for at styrke min tro og overbevisning. For mig er det mest almindelige ritual at gå en lang tur mens jeg lytter til min yndlingsmusik på min iPod."


Breivik påpeger også at hans association med de kristne kulturelle værdier er af politiske hensyn fremfor religiøs forpligtelse eller tro."Mit valg har intet at gøre med den kendsgerning at jeg ikke er stolt af mine egne traditioner og oprindelse," forklarer han. "Mit valg er med baggrund i den rene pragmatisme. Alle europæere er i den samme båd, derfor skal vi vælge en mere moderat platform der kan appellere til et større antal europæere - helst op til 50% (realistisk op til 35%).


Breivik hævder også at være medlem af Frimurerne, som mange kristne anser som en kult.

Mere specifikt kalder han sig en Rets Ridder, og forklarer, hvad det betyder når det angår tro på Kristendommen:
"Da dette er en kulturkrig, er vor definition på at være en kristen ikke nødvendigvis noget der udgør at der kræves man har et personligt forhold til Gud eller Jesus," skriver han. "At være en kristen kan betyde mange ting. At du tror på og ønsker at beskytte Europas kristne kulturarv. Den europæiske kultruarv, vore normer (moralkodeks og sociale strukturer indbefattet), vore traditioner og vort moderne politiske systemer er baseret på Kristendommen - Protestantisme, Katolicismen, Ortodoks Kristendom, og arven fra den europæiske Oplysning (fornuften er hovedkilden og legitimiteten for myndighed). Det kræves ikke at du har et personligt forhold til Gud eller Jesus for at kæmpe for vor kristne kultruarv og den europæiske vej. På mange måder er vore moderne samfund og europæiske sekularisme et resultat af europæiske Kristendom og Oplysningen. Det er derfor væsentligt at forstå forskellen mellem en "kristent fundamentalistiske teokrati" (alt de vi ikke ønsker) og et verdsligt europæisk samfund med baggrund i vor kristne kulturarv (det vi virkelig ønsker). Så nej, du behøver ikke have et personligt forhold til Gud eller Jesus for at kæmpe for vor kristne kulturarv. Det er tilstrækkeligt at de er en kristen-agnostiker eller en kristen-ateist (en ateist der ønsker at bevare i de mindste fundamenterne for den europæiske kristne kulturarv (kristne helligdage, Jul og Påske)).  PCCTS, Tempelridderne er derfor ikke en religiøs organisation, men snarere en kristen "kulturalistisk" militær orden."


Igen og igen bestræber Breivik sig på at gøre sine læsere af hans manifest klart, at han ikke er motiveret af kristen tro. 
"Hvis jeg lod som om jeg er en meget religiøs person, da det ville være en løgn," siger han. "Jeg har altid været meget pragmatisk og under indflydelse af min verdslige omgivelser og miljø. Tilbage i tiden plejede jeg at tænke: 'Religion er en krykke for svage mennesker. Hvad er meningen med at tro på en højere magt, hvis man har tillid til sig selv!?Patetisk.' Måske er dette sandt i mange tilfælde. Religion er en krykke for mange svage mennesker og mange benytter religion af selvisk grunde som en kilde til at få mental styrke (at give næring til deres svage følelsesmæssige tilstand for eksempel under sygdom, ved dødsfald, fattigdom mv.) Da jeg ikke er en hykler, vil jeg sige lige ud, at dette er også min agenda. Imidlertid har jeg ikke følt noget behov for at spørge Gud om styrke, endnu." 

Read more: Terrorist proclaimed himself 'Darwinian,' not 'Christian' http://www.wnd.com/?pageId=325765#ixzz1T6DGjFsr
Related Posts with Thumbnails