torsdag den 7. juli 2011

Hvorfor så mange Hispanics i fængsel


Bernie Planck
overcrowded prisons
Photo Credit: BLACK POLITICAL BUZZ

Ifølge en AP historie, er næsten halvdelen af de mennesker der bliver dømt i sager om forbrydelser Hispanic. For de som ikke er klar over det, udgør Hispanics 'kun' 16% af befolkningen, og endnu mindre, hvis man ikke tæller de illegale immigranter med.

Man kan betragte denne information på to måder:_
  1. Enten er Hispanics skyldige i nogle forbrydelser og fortjener derfor at være i fængsel
  2. eller
       2.  Vort lovsystem er racistisk og vi er efter Hispanic for sjov skyld.


Vi kan meget let afvise nummer 2 ved at bemærke, at selv om en forbundslov blev vedtaget der ville tvinge politiet til at standse og undersøge flere nordmænd og australiere, da ville Hispanics stadig udgøre næsten halvdelen af de indsatte i Forbundsfængsler.


Hvis nu Mexico imidlertid var fyldt op med racemæssige nordmænd i stedet for mexikanere og den samme fattigdom var der som nu, da ville vi stadig arrestere nordmænd i hobetal trods den kendsgerning at de er 'hvide.' Race har intet med dette at gøre.

Hvis vore politikere dog blot ville sige tingene ligeud, og gøre en indsats ved vor grænse til Mexico ja da ville der være færre Hispanics i fængsel.


Der er ikke brug for lange diskussioner eller en dybdegående analyse.


Note




TUCSON, Ariz. (AP) - De er stuvet sammen i Retssalen iført lænker, de er stadig iført det støvede tøj og de støvede sko,  de havde på da de krydsede ørkenen ind i U.S. fra Mexico

De 70 illegale immigranter, for det meste mænd, de fleste i 20- og 30'erne fylder juryboksens 16 sæder og de syv rækker med træbænke, der normalt er beregnet til offentligheden i Tucson forbundsdomstolsbygningen. Retssalen er stor, med et imponerende højt loft, og stanken af tørret sved er gennemtrængende.


På blot en times tid vil dusinvis af immigranter erkende sig skyldige, og blive dømt i en proces der ville tage måneder for de fleste anklagede.

Dette scenario giver et billede af en bestræbelse fra Forbundsmyndigheden der skubber til grænserne for U.S. Justitssystemet, overbebyrder forbundsdommerne og får antallet af Latinos der sendes i fængsel til at eskalere.

Hurtige domsafsigelser langs grænsen er en større drivkraft i det seismografiske demografiske skifte med hvem der sendes i forbundsfængsel. Statistikker offentliggjort i denne uge afslørede af Hispanics nu udgør næsten halvdelen af de mennesker der idømmes straffe for forbrydelser, et antal der er under kraftig øgning ved krænkelser af immigrationslovene. Til sammenligning udgjorde Hispanics 16% af den samlede U.S. befolkning sidste år.  


Domme for forbrydelser ifølge immigrationslovene, der inkluderer ulovlig grænseoverskridning sammen med andre forbrydelser som menneskesmugling udgør cirka 87% af stigningen i antallet af Hispanics der er kommet i fængsel i det sidste tiår, ifølge en analyse af data  fra U.S. Sentencing Commission.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails