fredag den 8. juli 2011

Hvorfor sagen om Hillarys assisten ikke må glemmes

Hvorfor sagen mod Huma Abedin ikke kan afvises

U.S. ignorerer Hillary Clintons medhjælper med en stor risiko som følge.


En CIA/FBI agent var ansvarlig for at skabe den første al-Queda træningsmanual gennem klassificerede militære kilder. Ali Mohamed kom snedigt op gennem rækkerne uopdaget indtil den egyptsikfødte al-Queda spion endelig blev afsløret. Selvom han blev arresteret i 1998, forblev Mohameds opholdssteder og lovlige status ukendt. Fort Hood jihadisten Nidal Malik Hasan gik gavn af den samme manglende screening.

Den jordanskfødte "reformerede" jihadist Humam al-Balawi bedrog nogle ænstelige CIA agenter, ved at love dem at udlevere al-Quedalederen Ayman Al-Zawahiri til dem. I stedet, da han passserede deres vagt, detonerede han et selvmordsbælte og dræbte agenterne. Vi var de første til at afsløre denne dystre plan af denne Taliban spion, som var overset af CIA, men som blev reklameret for på hans arabiske hjemmeside så hele den arabiske verden kunne læse det: rådet

"Da jeg kører min bil til en trafikpolitistation.....ændres mine omgivelser ved et tryk på en knap. Jeg vil da være en martyr mens jeg kører en lastvogn fyldt med bomber mod de hedenske vagter..."

Hvorfor overvåger CIA ikke de arabiske ord og forbindelser hos disse mennesker?

Uanset om det er CIA eller militæret, da er sofistikeret overvågning bevisligt ikke nok, og en omhyggelig baggrundsforskning af mennesker fra Mellemøsten foretages ikke. Hvert eksempel tjener som en understregning af det. Hvad får os til at tro at Udenrigsministeriet ville opdatere sit virus beskyttelseprogram? Endnu mere foruroligende end Mohamed og Balawi er Udenrigsminister Hillary Clintons medhjælper og afdelingschef Huma Abedin, der har været hos Clintons siden 1996. Hun blev aldrig ordentligt screenet; dette vil blive bevist uden skygge af tvivl.

At være bekymret over Abedins adgang til følsom information er et problem der højst sandsynligt vil medføre ubegrænsede forbandelser fra "følsomme" amerikanere der er forelsket i hende. De selvsamme mennesker ignorerer denne divas familiebånd til Det Muslimske Broderskab. Robert Andersons detaljerede rapport rettet mod at få Hærens efterretningsvæsen til at forske i Ali Mohamed - og få ham for en krigsret - blev også ignoreret.

Abedin er endog endnu mere potentiel farlig: Hun kan lække statshemmeligheder. Hun er nært knyttet til sin Muslimske Broderskabs familie og sluttede sig endog til Clinton ved en begivenhed med sin mor Saleha Abedin, på Dar El-Hekema Collegi i Saudiarabien. Tilstede var også en nær medarbejder til Saleha Abedin - Suher Qureshi. Qureshis navn dukkede senere op i adskillige prominente arabiske aviser, da det belv afsløret at hun hørte til en liste på 63 medlemmer af en hemmelig gren af Det Muslimske Broderskab der kaldes Søsterskabet. Hele listen blev senere afsløret - Huma Abedins mor er på den. Humas bor - Hassan Abedin - samarbejder også med Omar Naseef og Sheik Yusuf al-Qaradawi, to af de mest indflydelsesrige terrorstøtter i verden.

Dog som nogle nedrakkere argumenterer med  'reglen' "skyldig som følge af venskaber" bestyrker de ubevidst vor sag, fordi dette er hvad FBI benytter når de undersøger forbundsansatte: "Karakter. Venskaber. Ry. Og troskab overfor United States. (CARL)." Denne checkliste er aldrig blevet anvendt overfor Huma Abedin, der stadig har forbindelse til sin familie. At afvise alt dette er "skyldig som følge af venskaber" og man ignorerer et svært spørgsmål:

Udover Huma Abedin har der så nogensinde været en sag, hvori et familiemedlem der enten tilhørte Det Muslimske Broderskab eller var en ledende islamist ikke afviste en kvindelig muslimsk slægtning der giftede sig med en ikke-muslimsk mand?

Det er et spørgsmål der kun har et svar: Hendes familie har gjort en undtagelse, fordi Huma har en større mission

Vesterlændinge sammenligner fejlagtigt den "Mellemøstlige" tankegang med den fra "Midtvesten" og undlader at skifte gear i forståelsen af det muslimske syn på verden. De forstår ikke alvoren i at en muslimsk "datter" eller "søster" gifter sig med en jødisk mand, især fordi det islamiske Sharia Fakultet i Kuwait har bedømt Humas Abedins ægteskab med en mandlig jøde som ikke gyldigt.

Samtidig med at Vesten udstiller "Søsterskabet" som blot en "hjælpeorganisation," da afslører vor egen detaljerede forskning - der vil blive offentliggjort meget snart - mandlige ledere og overvågere som officielle medlemmer sammen med deres hustruer og/eller døtre. Listen omfatter spioner der med stolthed har givet udtryk for deres heroiske handlinger under Israels krige mod Egypten. Andre er nazi-lignende propagandister, nazi tilknyttede fra begyndelse da Broderskabet blev indstiftet, hijab iførte advokater i Europa, prominente læger, populære konspirationsteoretikere, og medie-ikoner der i uhyggelig grad ligner Goebbels propagandamaskine fra Nazityskland.

Gruppens indflydelse strækker sig til adskillige internationale organisationer fra FN til United States til kvindernes rettighedsgrupper over hele verden. Dens indflydelse er enorm.

Til at styre denne gruppe - og ved dens udvidelse - var Huma Abedin tilbøjelig til at ignorere efterretningerne, og afsløringerne fra Able Danger om Mohamed Atta før 9/11. 

Tvivlen råder om at Thomas vil anerkende gyldigheden af listen over Søsterskabet, fordi den følger samme agenda og retning der fremvises på Det Muslimske Broderskabs hjemmeside, og ved at det er blevet bekræftet af Egyptens sikkerhedstjenester og af topeksperter, herunder Arab Center for Research og Studies, under ledelse af forskeren Abdul Rahim Ali,

For at give en lille forsmag på denne bitre drik, vil vi undersøge et enkelt navn før vi offentligggør alle 63. Tag Najla Ali Mahmoud, der er under opsyn af sin mand, Mohammed Aidalmirsi, medlem af Det Muslimske Broderskab Rådgivningsbureau og den nuværende leder af Retfærdigheds og Friheds Partiet. (Broderskabets nye propagandanavn). Han dukkede fornylig op på nationalt TV og forklarede, hvorfor "Egypten har brug for at forbyde vestlig klædedragt" og, hvordan "ingen med sine sunde sanser i behold kan tro på Treenigheden." Han fordømte endog de egyptiske monumenter som "afguder." Denne gruppe adskiller sig kun fra Taliban ved at den har en propagandamaskine i Vesten.

Vil Egypten gøre med Sfinksen som Taliban gjorde med Buddha statuer i Bamiyan, Afghanistan? Vil Egypten gennemføre en holocaust mod de koptiske kristne der allerede fremstilles om de har en mental sygdom ved at tro på Treenigheden?

Og mens denne "Goebbels" styrer sin propagandamaskine da kræver benægterne bevis på Huma Abedins medlemskab af denne berygtede gruppe. Ville nogen have udpeget datteren til Magda og Joseph Goebbels som afdelingschef for Cordell Hull - U.S. Udenrígsministeren under 2. Verdenskekrig - med argumentet - hun ikke var medlem af Nazipartiet?

Det er ikke racistisk at sammenligne Det Muslimske Broderskab med nazisterne. Hassan Al-Banna, bedsefar til Tariq Ramadan (Ramadans forbud mod at komme til U.S. blev ophævet af Clinton), samarbejdede med Hitlers medslyngel Haj Amin al-Husseini, der blev Det Muslimske Broderskabs leder efter krigen. Broderskabet har heller ikke givet udtryk for anger. De er stadig stolte over deres samarbejde med nazisterne.

Og samtidig med at U.S. Repræsentanterhus hus debatterede, hvorvidt man skulle skære af for Obamas militære kampagne i Libyen, der hjælper rebellerne der støttes af Broderskabet, udfordrede Clinton Kongressen for dens holdning, og spurgte:
"Hvis side er I på?"

Det er det spørgsmål undenrigsministeren burde stille sig selv.

Selv det hold der blev oprettet på grund af Udenrigsministeriets politik med det formål at "engagere den moderate muslimske verden," blev infiltreret uden screening af det bidragyder, Det Muslimske Broderskabs sympatirsør og - egyptisk af oprindelse - Ground Zero Moske imam, Sheik Feisal Abdul Rauf, der kun på engelsk modererer sin retorik.

At promovere et moderat Muslimsk Broderskab er som at promovere "kapitalistisk kommunisme" for at besejre Rusland under Den Kolde Krig, eller endog en "pro-jøde nazisme" under 2. Verdenskrig. En mere nutidig og virkeligt eksempel er "Kristlam."

Clintons "omfavnelses politik" har medført spioner, og er dette sådan hun planlægger at blødgøre Det Muslimske Broderskab? Clintons brug af modsatrettede begreber for at bekæmpe terrorisme er værre end det slyngelagtige skridt der tages af typer som den jordanske læge og dobbeltagent Humam al-Balawi - han dræbte sine fjender, syv CIA agenter, samtidig med vi bilder os ind vi skaber tillid.

Huma Abedin er aldrig blevet ordentligt screenet, og medmindre denne "kæreste" til Hillary Clinton besvarer nogle vanskelige spørgsmål da vil problemerne vi igangsætter, hvis vi undlader at screene hende blive en del af vor nedtur.  

This article originally appeared in Human Events.
Walid Shoebat is the Author of God's War on Terror. He has accurately translated and exposed much of the doublespeak by Islamists and was key in exposing the Ground Zero Mosque Imam, Feisal Abdul Rauf by translating what the Imam truly believed as stated in the Arabic language. Shoebat.com Ben Barrack is a talk show host on KTEM 1400 in Texas. He maintains a website at benbarrack.com

Disse artikler på synopsis kan uddybe det alvorlige emne: http://synopsis-olsen.blogspot.com/2011/06/sex-politik-og-mediebedrag_23.html

http://synopsis-olsen.blogspot.com/2011/06/clinton-en-afkldt-prsident.html

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails