søndag den 3. juli 2011

Elsk jøderne du er i familie med dem

Jeg elsker jøderne

Victoria Jackson

"Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og forbande dem, der forbander dig; i dig skal alle Jordens Slægter velsignes!"
– 1. Mosebog 12:3

Camp Ocala, Fla., 1964 (From right, I'm second from end.)
De første fem somre i mit liv tilbragte jeg på en jødisk sommerlejr. Far var gymnasternes træner, og mor var lejrens sygeplejerske. Vi var de eneste 'hedninge.' Jeg var klædt i hvidt og sang hebraiske sange om fredagen. Far forklarede for mig at ifølge Bibelen var vi også jøder ....åndeligt talt.

Jeg har sendt Jon Lovitz nogle jødiske citater i hans Julekort nogle gange. Da vi optrådte i Atlantic City i 90'erne og stod udenfor vort hotel før showet, bemærkede Lovitz med empati, "Du kan ikke være jødisk, og kristen samtidig! Det er som at blande olie og vand!" Jeg svarede, "Jesus var jøde. Hans disciple var jøder. Apostlene Paulus var jøde. Alle i Bibelen er jøder. Bibelen er den mest jødiske bog i verden!" Lovitz sagde, "Men...hvordan kan en voksen mand komme tilbage i sin mors skød og blive født igen?!" Jeg blev overrasket, "Du citerer jo Skrifterne!" Jeg løb hen til hotellets skuffe og fandt Gideon Bibelen der, slog op på Johannes 3:4, og bad Lovitz om at læse højt. Han indvilligede, dog tøvende. Jeg fandt mit videokamera frem og filmede mens Jon Lovitz læste fra evangeliet.Camp Ocala – Mom is first nurse on left.

Er judaismen genetisk, kulturel eller religiøs. Ifølge Romerne 2:28,29, "....For jøde er man ikke i det ydre, og omskærelse er ikke det, som ses på kroppen. Jøde er man i det indre,....." l. Mosebog 15:5-6 og Hebræerbrevet 11 taler om Abraham, Isak og Jakobs tro der gav dem arveløftet. Galaterbrevet 3:6-7 siger: "Det er som med Abraham: »Han troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed.« Så skal I vide, at det er dem, som har troen, der er Abrahams sønner."

Derfor er jeg jødisk.

Lyt til denne podcast "Kirken er det sande Israel" med Jerry Johnson og Dvid Lutzweiler hvis du ikke er så godt inde i teologi!
Ved mit sidste W.I.N. (Kvinder med Indflydelse på Nationen) møde overrakte en kvinde mig en DVD og sagde "Lige nu er det seset på college campuses at være mod Israel."

Jeg sagde, "...Hvadbehager?!"

Jeg ved venstreorienterede universiteter har hjernevasket denne generation til at være mod Gud, for Jorden, mod Skabelse, for evolutionen, mod familien, for ægteskaber mellem samme køn, mod kapitalismen, for socialismen/kommunismen - men dette er en ny ondskab som William Ayers professorerne har påført min verden. Jeg så DVD'en og betragtede "Grænsen overskrides: Intifadaden kommer til universiteterne."


Hold da op. Denne seneste opbygning af anti-semitisme på campuses er i tråd med Obamas seneste udtalelser mod Israel. Ideologien der går imod Israel er også imod Gud, frihed, kapitalismen, logik, livet og kærligheden. Banen er kridtet op: Godhed mod Ondskab. Jeg var glad for at Kongressen hylde Netanyahu og det godes side. Obama repræsenterer ikke Amerika. Vi støtter Israel. Wow.


Se Wild Bill forklare om Mellemøstkonflikten:


Jeg forskede lidt om Israel i denne uge og lærte at Toraen (1450) f.v.t.) blev skrevet 2000 år før Koranen (610-632 e.v.t.). Islam benytter historier fra Toraen og ændrer derpå navne og kendsgerninger. Muslimer tror (skønt Korane aldrig navngiver det ofrede barn) at Ismael var den søn Abraham skulle ofre. 1. Mosebog 22 siger det var Isak.

Såvel Toraen som Koranen siger de har guddommelig oprindelse. Men der er ikke overensstemmelse mellem dem - derfor er den ene af dem ikke guddommelig.

Koranen adskiller sig fra Bibelen ved at den hævder at Jesus ikke blev korsfæstet; at Jesus ikke er Gud, at Treenigheden er Gud, Jesus og Maria; at Noa søn druknende; at gode gerninger kræves for frelse mv.Her er en rigtig god hjemmeside med sandfærdige svar om Islam og Kristendommen.


Her er historien om det land der nu kaldes Palæstina eller Israel:


Kanaanæerne (Historiens daggry - – 1000 B.C )
Jødiske Kongedømme (1000 B.C – 740 B.C )
Assyrerne og Babylonierns Riger (722 B.C – 530 B.C)
Persiske og Græske styre (530 B.C – 167 B.C.)
Romersk og byzantinsk styre (164 B.C. – 600s A.D.)
Islamisk styre (636 A.D – 1917 A.D)
Britisk styre (1920 – 1948 A.D.)
Israel blev en stat i 1948


Fjerde Mosebog 34:1-2: "Herren talte til Moses og sagde: Giv israelitterne denne befaling: I kommer nu til Kana'an, det land, der tilfalder jer som arvelod, Kana'ans land i dets fulde udstrækning."
(Se også 1. Mosebog 12:1-3, 13:14-18, 15:1-21, 17:4-8, 22:15-18, 26:1-5 og Salmerne 89:28-37.)

Den bedste forklaring jeg indtil nu har fundet om kampen om Det Hellige Land er i denne klumme med titlen "Hvem er Palæstinenserne?"

Ifølge Yahoo, "Fra historiens begyndelse lige til i dag, har Israel-Juda-Judæa haft den eneste forenede uafhængige suveræne 'Nationalstat' der nogensinde har eksisteret i 'Palæstine' vest for Jorden floden."

IfølgeWiki, gør jøderne hævd på mange steder der kan spores hele 3500 år tilbage. Muslimer gør hævd på ejerskab de 1300 år og har modsatrettede fortolkninger til Koranen. Koranen kræver at muslimer respekterer og beskytter jø'der og kristne i de omåder de kontrollerer, men den kræver også a muslimer uophørligt kæmper mod folk der forsøger at fjerne dem fra deres landområder.

Susan Stern, grundlægger/præsident for Endowment for Middle East Truth, EMET, taler også flydende hebarisk. Hun fortalte mig hvordan Mellemøstens medier slører anti-israelsk propaganda om at U.S. skattedollars betaler, og nu da Hamas har sluttet sig til PA (Palæstinensiske Selvstyrenehed) vore skattedollars (500 millioner sidste år) betaler for terrorisme - mod Israel og os! Stern fortalte at Fatah og Hamas er det samme; Hamas siger, "Jeg dræber dig i dag! ; Fatah siger, "Jeg dræber dig i morgen."


Nonie Darwish, medstifter af Former Muslims United forklarer, "Samtidig med de fortæller verden at Islam er en Fredens Religion øsnker de dog stadig at fortsætte jihaden mod ikke muslimske lande...En leder siger, lad os dræbbe alle jøderne og overtage Rom , en anden siger til Vestens medier at Islam er en fredens religion og at de føler sig dybt krænket over den anti-silamsiske retori. For at spille dette syge spil skal den muslimske kultur været et dysfunktionelt dobbeltliv hvor alle bedrages herunder muslimer."


Jay Sekulow, and the ACLJ står for Israel og mod FN og har en anmodning man beder dig underskrive.

Pamela Geller forsøger at vække Amerika - "islamisk Jihad er her!" Læs hendes sidste kampskrift.

Jeg blev glad for at erfare om den meddelelse der blev sat i en israelsk avis med teksten, "Vi står på Jeres side," fordi jeg elsker jøderne.


"Bed om fred for Jerusalem: Gid de, som elsker dig, må leve trygt," Salme 122:6.

Se og hør Evan Sayet's brillante tale, "Hvordan moderne venstreorenterede tænker,"  og lyt til ham forklare hvordan han ændrede sig fra at være venstreorienteret til at blive konservativ:Victoria Jackson, a "Saturday Night Live" cast member from 1986-1992, is an actress, comedienne, songwriter, uke player, wife, mother, ex-gymnast, Jesus-follower and new grandmother ... not in that order.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails