søndag den 25. september 2022

Når mænd og kvinder ikke taler samme sprog

 Hvor mænd og kvinder helt bogstaveligt ikke taler samme sprog

I 1992, udgav samlivsrådgiver John Gray "Mænd er fra Mars kvinder er fra Venus," en praktisk guide udarbejdet fra egne erfaringer og for at forbedre kommunikationen i parforholdet, hvis du ønsker det. Bogen blev en fantastisk bestseller. Den har solgt i over 15 millioner eksemplarer siden. En af pointerne er at mænd og kvinder siger tingene anderledes selv om de benytter de samme ord. Sagt forenklet - mænd og kvinder taler hvert deres sprog.

Mange af os har nok erfaret dette - og sandsynligvis i kontekst, hvor køn måske slet ikke er er emnet - udtalelsen skal ikke tages bogstaveligt. Mænd og kvinder har andre måder at give udtryk for udfordringer.

 Mænd og kvinder er altid to planeter«

Medmindre de tilfældigvis er del at et lille samfund i Afrika.

Cross River er en stat i det sydlige Nigeria, grænsende op til Cameroun mod øst. Hjemsted for flere end 3,5 millioner mennesker, der taler mange forskellige sprog, de fleste af dem er oprindelige sprog hos de mennesker der bor i de små samfund. To af de dialekter er Ubang, talt af Ubang folket. Her har man en dialekt for mænd og en for kvinder. Ordet “vand” er for voksne mænd “bamule” kvinder siger “amu.” Og der dusinvis af andre områder, hvor der er særlige ord for det samme hos mænd og kvinder.

Der er heller ingen umiddelbar forbindelse mellem ordene. Antropologen Chi Chi Undie, der vel nok er den førende ekspert i dialekterne, fortalte the BBC at “der er en masse ord som mænd og kvinder har til fælles, så er der andre igen der er helt anderledes afhængig af dit køn. De lyder ikke som hinanden, de har ikke de samme bogstaver, det er helt forskellige ord.” Det står ikke klart, hvorfor dette sprog opdelt i to har udviklet sig som det har gjort, dog har de to køn noget anderledes og forskellig tilgange til hverdagslivet, og så ind imellem blandes det til en vis grad sammen.

De to separate dialekter har dog ikke forhindret de to køn i at kommunikere sammen.

Ifølge BBC rapporten er “både mænd og kvinder i stand til aldeles udmærket at forstå hinanden - eller ligeså godt som ethvert andet sprog i verden.

Dette kan muligvis skyldes at drengene vokser op med kvindernes sprog og ord, da det meste af deres barndom er med mødrene og andre kvinder. Og som Høvding  Oliver Oliver Ibang forklarede BBC, så er skiftet til den mandlige måde at tale på som et ritual der skal bestås: “ved 10 års alderen forventes det at drengene taler mænds sprog,” siger han. Der kommer et tidspunkt, hvor ‘knægten’ vil indse at han ikke taler det rette sprog. Ingen vil sige til ham at nu skal han ændre sproget til mandens sprog. Når han begynder at tale mændenes sprog ved du at han har nået modenhed.” 

Det er noget uklart om kvinder så lærer mændenes dialekt, og om der er konsekvenser, hvis en kvinde benytter mænds ord. På den anden, ifølge Høvding Ibang, hvis en dreng ikke begynder at benytte mandens dialekt når han når en vis alder betragtes han som unormal.

Bonus fakta: Der er nogle få andre eksemplet på sprog, hvor de forskellige køn har hver deres ord for det samme koncept, men eksemplerne er sjældne og antikverede.

Lakota et indiansk sprog i Amerika talt af Lakota folket i Sioux stammen har nogle få ord der passer på beskrivelsen. Nu er det ikke ofte man oplever brug af kønsbestemte ord. Men for nogle få år siden var det udpræget. Som Lakota aktivisten Russell Means fortalte the High Times, da han så filmen “Danser med Ulve” ja da måtte han le: "Lakota har et sprog knyttet til mænd, og et sprog knyttet til kvinder. Nogle af de mandlige skuespillere talte som kvinder. Så da jeg så en flok Lakota mænd tale således da lo jeg.” Filmsettet havde benyttet en Lokata Kvinde til at skrive scenen og vedkommende kendte åbenbart ikke forskellen.

tirsdag den 20. september 2022

Dronning Elizabeth II - begik hun ikke også alvorlige fejl mod Forfatningen?

 Sorg over Dronning Elizabeth - Begik hun ikke også fejl?  


Det kan ikke nægtes at Queen Elizabeth II, i kærlig erindring, var medvirkende i beslutningen om at støtte det ukontrollerede flertalsstyre ved the African National Congress (ANC) i Sydafrika, mit hjemland.

Som Majestæten, de fleste politikere og offentlige intellektuelle havde disse ingen betænkeligheder ved at overlade Sydafrika i hænderne på erklærede radikale Marxistiske terrorister. Hvis nogen fremkom med en sådan ‘dårskab’ over for den  kloge Margaret Thatcher, risikerede de ‘slag’ med håndtasken.


The Iron Lady havde tilladt sig at mene at det at bøje sig for ANC, dengang Sydafrikas kommende regering var det samme som at “bo i et dystert kugleskørt land.” (Into The Cannibal’s Post: Lessons for America from Post-Apartheid South Africa, p. 147.)


Men ved du hvad? Queen Elizabeth gjorde netop det! På trods af Mrs. Thatchers indsigelser havde Dronningen i 1987 mobbet Premierministeren til at indføre sanktioner mod Sydafrika.

 

Og i 1979 noterede den britiske paleo libertarianer Sean Gabb, at the Queen også havde, med magt, overtalt Mrs. Thatcher til at trække sig fra hendes valgløfte om ikke at overdrage Rhodesia til endnu en flok sorte Marxister der hader hvide. 


Det mest foruroligende mod ordentligheden: Skønt søgemaskiner på energisk vis er ved at fjerne denne kendsgerning fra Internettet—havde the Queen adlet Robert Mugabe. Mugabe var krigshøvding i Zimbabwe, tidligere Rhodesia (må landet få fred).


Citat fra førnævnte bog Into the Cannibal’s Pot,:

“På det tidspunkt den megalomaniske Robert Mugabe blev adlet af  Queen Elizabeth II (1994)—og fik æresdoktorater fra from the Universities of Edinburgh (1984), Massachusetts (1986), og Michigan (1990)—havde han allerede gjort sig sit ‘ypperste:’ Nedslagtningen af cirka 20,000 uskyldige Ndebele i Matabeleland (1983). I Vesten var man ikke spor klogere: (Og FN svarede som sædvanligt ved .....at fordømme Israel.)” Side.134.


Sidebemærkning:

Mugabe var gennemført tro i sin foragt mod alt levende. 


Spørgsmål: Hvad kalder man en ‘person’ der slagter og griller babyelefanter? 


Svar: En motherf–ker. Lavpandede Robert Mugabe, da Foreign Policy magazine havde rapporteret i 2015, om “fejrinngen af hans 91 års dag med en overdådig fest med en eksotisk menu. der angiveligt skulle have inkluderet grillet babyelefant.”

Kan det da undre da Gabb  i 2012 havde en noget anden tilgang til Hendes Majestæt og døbte hende “Elizabeth den Nytteløse“? Gabb’s “Sixty Years a Rubber Stamp” fremlægger en liste over hendes Majestæts forfatningsstridige undladelser, om ikke forfatningsstridige krænkelser.


“Skønt the Queen er uden udøvende funktioner,” argumenterer Gabb, “protesterede hun aldrig over tyveriet af vore oldgamle rettigheder. Det var hendes pligt at gå op imod det tyveri, og at gøre det uden hensyn til slutresultatet - og det stod i hendes magt at stå op imod uden at pådrage sig strafansvar. På intet tidspunkt i de sidste (70) år har hun offentligt løftet en finger, eller, måske er det tilfældet privat, for at lindre ødelæggelse af en tingenes tilstand hun svor til Gud at skulle beskytte....hun har intet gjort at for opretholde den identitet på nogen meningsfyldt måde.” 


Ud fra det Dr. Gabb fortæller kunne the Queen også have nedlagt veto mod enhver lov i Parlamentet hun ikke brød sig om - og hendes veto kunne ikke forkastes af nogen Parlaments  flertalsafgørelse. Ligesom hun kunne have protesteret da hendes undersåtter blev løjet ind i EU. Det gjorde hun ikke:

“The Queen har ikke holdt fast ved, opretholdt vor nationale identitet...hun har tilladt mange mennesker at se bort fra strukturerne ved den absolutte magt der er vokset op under hendes styre. Hun har stået foran i en revolution der vil fratage os vort land og dermed vore rettigheder.” 


Og:

“The Queen burde have modstået the the Offensive Weapons Bill og the Firearms Bill, der på effektiv vis fjernede vor ret til at eje og bære våben til selvforsvar. Hun burde have modstået the Bills der fjernede de fleste civildommere og som tillod flertalsdomme i kriminalretssager.” 


“Hun burde være stået op imod de utallige private aftaler som gjorde vort land til et amerikansk satrapterritorium. Hun burde have insisteret på, hver gang hun mødtes med sin premierminister, at overholde ånden i vor gamle Constitution….”


At Dronningen havde enorm, moralsk og politisk indflydelse er indiskutabelt. Læg mærke til hvordan hendes bortgang har påvirket medlemmer af British commonwealth og flere andre.


Det konstitutionelle monarki i England kræver at, “Når politikerne gør sig selv til en klasse, der ikke kan fjernes, og når de først begynder at fjerne folkets rettigheder er det Monarkens pligt at træde til og sørge for the Constituion overholdes. Det er på det tidspunkt hun skal kræve sine lovbestemte magtbeføjelser og udøve dem efter hendes egen overbevisning.” 


Havde det fungeret efter hensigten; kunne monarkiet og the House of Lords have været kontrollanter af de demagogiske og dæmoniske kræfter i the United Kingdom’s “masse-demokrati”

ILANA and David Vance discuss the matter further on the Hard Truth Rumble podcast. WATCH “Monarchy in Mourning — But Did Queen Elizabeth Drop The Ball?


SUBSCRIBE please.

https://rumble.com/v1k2ar5-monarchy-in-mourning.html


https://www.ilanamercer.com/2022/09/mourning-queen-elizabeth-ii-drop-ball/#ixzz7fJeoYRLy


lørdag den 17. september 2022

Oversvømmelse i Pakistan tegn på klimaforandring?

 

Oversvømmelse i Pakistan tegn på klimaforandring?


Jeffrey Folks

Vi får af en hoben klimaaktivister at vide, at den seneste måneds oversvømmelser i Pakistan er en følge af klimaforandring. Det overrasker ikke. Alt, uanset om det er regn, prisen på broccoli, siges nu at være resultatet af klimaforandring. Så desperate er venstrefløjen i brug af klimaforandring som en undskyldning for at overføre mere magt til regeringen, især magten til at regulere energi.

Realiteten er, at oversvømmelser er almindelige i Pakistan, som det er tilfældet i det meste af Syd Asien. Sådan har det været, formodentligt, lige siden mennesker bosatte sig i regionen. 

1974 oversvømmelsen i Bangladesh dræbte 28,700, Monsunen i 1993 i Sydasien dræbte  3,084, og oversvømmelsen i Nordindien i 2013 5,748.  Oversvømmelsen i 2007 dækkede dele af fem lande, herunder Pakistan og krævede flere end 2000 liv. Udbredte oversvømmelser skete i de samme lande igen i 2017.

Til sammenligning slog oversvømmelse i Kina mellem 500000 til 4000000 mennesker ihjel i 1931. Da Den Gule Flod gik over sine breddet i 1887 døde mellem 900000 og 2000000. Ingen af disse oversvømmelser skyldtes klimaforandring, således sandsynligvis  heller ikke oversvømmelsen i Pakistan i år.

Oversvømmelsen i 2022 i Pakistan siges at være "en af de værste i landets historie,” dækkende mere end en tredjedel af landet og krævet flere end 1200 liv. Dog skyldes oversvømmelsen det selvsamme mønster med Monsunvejr der rammer landet hvert år. Oversvømmelsen i 1974 i Bangladesh, et godt stykke tid før æraen med klimaalarmisme, dræbte næsten 30 gange så mange mennesker. Kinas store oversvømmelse i 1931 slog op til  3,333 flere mennesker i hjel. Igen, længe før klimaforandring blev en bekymring.

Jeg benægter ikke oversvømmelsernes ødelæggende effekt i år i Pakistan. Sammen med dødstallet er der sket stor skade på landbruget og infrastrukturen, herunder rent drikkevand, og hundredtusinder har mistet deres hjem. Men oversvømmelser af langt større omfang er sket førhen - længe før - og disse oversvømmelser var ikke resultatet af global opvarmning.

De flest oversvømmelser på Jorden skete lang tid før mennesket opfandt hjulet for slet ikke at nævne noget om forbrændingsmotorer, som klimaaktivister forsøger at få fjernet som årsagen til global opvarmning. Et helt særligt eksempel skiller sig ud. 

William Ryan og Walter Pitman forklarer i  Noah's Flood: The New Scientific Discoveries about the Event That Changed History (Simon and Schuster, 1999), at arkæologerne bekræftet at en Kæmpe Oversvømmelse af i sandhed episke proportioner ramte Sortehavsregionen for cirka 7,500 år siden hvor Sortehavet på det tidspunkt var et tørlagt bassin omgivet af en ferskvandssø og hvor der boede en betragtelig folkemængde der anvendte avancerede landbrugstekniker. Denne avancerede civilisation blev fuldstændig udslettet da flodbølgerne pludselig fyldt bassinet, og skabte det vi idag kalder Sortehavet. Erindringer om denne episke oversvømmelse, herunder Bibelens om vandfloden på Noas tid blev optegnet i mange nedskrevne beretninger (nogle af dem var før den bibelske version).


https://www.youtube.com/watch?v=q7r3zvWJ16k

 

Der findes indiskutabelt bevis på at denne Vandflod fandt sted som resultatet af smeltende is som følge af ophøret af Den Store Istid. Da isen mod nord smeltede, fyldte smeltevandet Middelhavet, der på det tidspunkt var delvist udtørret og da vandstanden steg gav den skrøbelige landtange ved Bosporus efter og flodbølgen væltede ind i Sortehavet. Alle indbyggerne i landbrugssamfundende blev tvunget til at flygte - nogle mod Vest, nogle mod Nord og Øst, og nogle til de oldgamle bibelske lande mod Syd, og de medbragte erindringer om den store Vandflod. 

Noa's Vandflod var ikke resultatet af klimaforandring, dog var det den største oversvømmelse som arkæologer kender til. Den var resultatet af Jordens naturlige cyklus med opvarmning og afkøling, en cyklus der har fundet sted millioner af gange i Jordens historie. 

Omfanget af denne cyklus af hændelser er noget klimaalarmisterne ikke kan forestille sig. Det værste scenarie som, the U.N.'s IPCC forudser er at havene vil stige med cirka tre fod i 2100.. I oldtiden må havene været steget med 120 meter eller cirka 360 fod over en periode på 13000 år, men kollapset af Bosporustangen må været sket langt hurtigere. Videnskabsforskere vurderer at Sortehavsbassinet gik fra tørt landbrugsland til det dybe hav vi har i dag, Sortehavet, på mindre end et årti, og at kystlinjen rejste sig med cirka 1 meter om dagen. Det kan ikke undre at de som flygtede medbragte de uforglemmelige erindringer om hændelsen og lod den gå videre til senere generationer.

Ingen tvivl om at den seneste oversvømmelse i Pakistan har været ødelæggende, men oversvømmelser i Sydasien er en årlig tilbagevendende kendsgerning og ganske forudsigelig, ligesom tornadoer er en livs kendsgerning i Amerikas hjerteland og orkaner i Atlanterhavet og langs Amerikas Gulfkyster. Der er ingen beviser på at disse naturkatastrofer er blevet hyppigere eller mere alvorlige. Dødstallene ved naturkatastrofer er blevet langt fære siden 194o’erne, og de fortsætter med at falde hvert årti da mennesket finder metoder til at beskytte sig fra de farer naturen byder på. Farer der altid har været der og altid vil være der. 

Intet som klimaaktivisterne kan finde på vil få oversvømmelser, eller andre ødelæggende vejrrelaterede hændelser til at høre op. På Noas tid var den eneste løsning af flygte fra naturen. Nu med avanceret teknologi og med de mange ressourcer vi kan benytte kan vi i de fleste tilfælde overleve stormen og fortsætte vore liv. 

En oversvømmelse i størrelsesorden som på Noas tid vil ske igen i den forudsigelige fremtiden. Dog vil den kunne indtræffe når Jordens naturlige cyklus skifter fra den nuværende lange opvarmningsperiode til en afkølingsperiode, og så igen tilbage til varme.  De er de klimahændelser vi skal være bekymret for, og de har intet med at gøre med det som lige for tiden benævnes “klimaforandirng.” 

Jeffrey Folks is the author of many books and articles on American culture, including Heartland of the Imagination (2011).

https://www.americanthinker.com/articles/2022/09/another_south_asian_flood_still_not_climate_change.html


torsdag den 8. september 2022

Bæredygtig energi - Nazisterne var de første

Nazisterne var først med bæredygtig energi

Hvorfor studere historie og et så ækelt emne som da Nazisterne overtog magten efter Weimar Republikken? Fordi, citat George Santayna ‘de som ikke kan huske fortiden er dømt til at gentage den.’ Det kan se ud til vi har glemt en masse, fordi vi som civilisation gentager de skøre Nazi planer om bæredygtig energi - og det i en altomfattende skala.

En god kilde som dokumentation er denne bog:
Forsiden til Teknik og Økonomi i Det Tredje Rige - et program til skabelse af arbejdspladser af Franz Lawaszeck, udgivet i 1933

Dr. Franz Lawaszeck var opfinder og fabrikant af vandkraft turbiner i Bayern. Som tidligt medlem af Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, eller Nazipartiet) blev han hurtigt en prominent talsmand for partiet og havde en tæt relation med andre National Socialister som Feder, Streicher, Himmler, Backe, Goebbels, etc.  Hans bog indledes med at forkaste den kapitalistiske stat og gå ind for en livsvæsentlig lighed der kun kan eksistere i en korporativ stat.

Dr. Lawaszeck begynder at diskutere energi på side 10. De store industrivirksomheder i et kapitalistisk samfund har en fordel ved at de kan dække deres eget behov for energi på fabrikken for 1.5-2.0 pfennig/kWh, hvorimod små virksomheder skal betale 10-25 pfennig/kWh.

Så på side 12 om hydrogen (brint) økonomien:
Forvandlingen af samfundet til et brint samfund er et vigtigt skridt for en ny industriel revolution. Vi skal bruge dette "vorsprung durch technik" [teknologfordel).  Brintmotorer er mere kraftfulde end diesel- eller benzinmotorer. Med den billige brint vil det blive billigere at fabrikere og svejse stål. Således ville vi med succes konkurrere på verdensmarkedet og eksportere mere. Vi kan derpå tilbagebetale vor nationale gæld, selv når vi har reduceret renten til 0.
På side 47, går han i dybden med Nazi forvandlingen af den energikrævende industri:
Kort sagt så kan industriens behov opfyldes af brint-vind kraft og kul. Kul er spild, fordi det er så billigt så de langtrækkende økonomiske effekter ikke tages i betragtning. Kul ville kunne udnyttes langt bedre i kemi-industrien og til andre produkter. Vand og vindkraft kan give os op til 80% af energien. Den bæredygtige energi er gratis og overalt. Hvorfor benyttes den ikke langt mere? Renter er den største forhindring for at gøre vand og vind profitabelt. Så længe vi har renter vil det lægge begrænsning på vandkraft.
Derpå videre til brint og økonomien bag - side 60:
Vor mission er at bygge nye vand og vindkraftanlæg uafhængig af vort elektricitetsystem, således at de kan producere værdifuld bæredygtig energi i form af brintgasser. Brint kan med lethed opbevares og transporteres i rørledninger. Brint vil skabes gennem trykelektrolyse, og gassen vil således være komprimeret uden ekstra energiforbrug.
Og derpå mere om vindkraft:
Vindkraft ved brug af den gratis vind kan bygges i stor skala. Forbedret teknologi vil i fremtiden ikke gøre det dyrere end termisk kraft. Dette er teknisk og økonomisk muligt og åbner op for en ganske ny livsvigtig type for energiskabelse. Fremtiden er ikke længere blot små vindmøller, men virkelig store kraftværker. Vindtårnene skal være mindst 100 meter høje, jo højere des bedre, det ideelle er med vinger på 100 meter i diameter. Denne gittermasttype anvendes allerede i de høje radiomaster.
Design for en 1,300-fod-høj vindmølle der producerer 20 MW
Også fra Nazi nationalavisen Volkischer Beobachter February 24, 1932:

I en sensationel tale af konstruktøren til et af de største ståltårne i Tyskland, den berømte ingeniør Hermann Honner fra Rheinland ved Institutet for Fysik ved det Tekniske Universitet i Berlin nævntes at højden på mellem 70-90 meter er den der kan levere vindenergi. Honner havde gennem sin årelange forskning konstrueret en vindmølle der kan udnytte vindkraften højt oppe, og som han i detaljer fortalte om. Indflydelsen af skiftende vindhastighed er helt elimineret med højden. Det mest interessante resultat af hans eksperimenter er, at det er muligt at benytte de forskellige vindhastigheder og det i en grad så at blot 3-5% på et årsforløb ikke kan udnyttes. Dette er en enorm forbedring sammenlignet med vandkraftens større variationer. Han vil kombinere vandkraften med sin vindkraft konstruktion der vil levere elektricitet og på denne måde forbedre brugen af vandkraft ganske betydeligt.
Den overskydende elektricitet fra vindmøllerne der skal placeres langs havet vil blive benyttet til produktion af den noget dyrere brint. Dette vil gøre mange produkter billigere. Gødningsprisen vil falde. Forvandlingen af kul til væsker vil være økonomisk fordelagtigt. Omkostningen kan reduceres fra 17 pfennig per liter til 7-8 pfennig per liter.  Således kan der spares cirka en milliard Reichmark der i dag sendes ud af landet til importeret olie. De 300000 kulminearbejdere kan beholde deres jobs, 200000 i minerne og 100000 til forvandlingen af kul til væsker. Omkostningsbesparelsen vil gøre det muligt at yderligere 400000 arbejdere kan få løn i transformationen af industrien.  
Store og små landbrug skal få mulighed for at købe elektricitet når der er overskud af denne til meget rimelige priser, fra kl. 18.00 til kl. 8.00 og fra kl. 12.00 til kl. 13.00. Mindst 1 million nye små landbrug skal oprettes. Den billige elektricitet gør det muligt at opvarme jorden, og få en tredje høst. Igen spares der milliarder som vi plejer at betale til udlandet til grøntsager salater, frugt mv. I løbet af natten vil elektricitet svarende til cirka 1. kwh per kvadratmeter jord være tilstrækkelig.
Hver af de 70-90 meter høje vindmøller ville kræve 27500 tons stål det samme der blev benyttet til slagkrydseren Scharnhorst.  Klogere hoveder sejrede, og Nazisterne bæredygtige ideer fusede ud i 1936. Men en anden nederdrægtig Nazi indflydelse var i vækst.

Hermann Flohn, født 1912, modtog sin doktorgrad i 1934 og begyndte at arbejde for Tysklands Meteorologiske Institut.  I 1941 udgav han den først tysksprogede artikel om global opvarmning, hvis titel var ‘Menneskets aktiviteter som klima faktor.’Samme år blev han chefmeteorolog for Lutwaffes Højkommando og kom med gode råd til Operation Barbarossa. Herr Flohn overlevede krigen og udgav stadig artikler af alarmerende karakter om global opvarmning 40 år senere - for eksempel overskrift på hans artikel i avisen Unshcau i 1980:  
Oversat: C02-Induceret opvarmning farligere end kerneenergi. Disse uddrag viser det hele::
Med en værdi på op til 450 ppm, er der tilsyneladende kun risici der kan imødegås ved en tilpasningsstrategi.
Et virkeligt katastrofalt klima kan kun forventes ved cirka 750 ppm: Tilfrysningen af Det Arktiske Hav ændrer klimaet og nedbørsbælterne cirka 600 til 800 km [375 to 500 mi] for Nordpolen (mindre ved Sydpolen).
Hvis du derfor nogen sinde har undret dig over den intellektuelle oprindelse til bæredygtig energi så har den altså sin begyndelse i en ækel periode af historien - gennem misantropiske planer skabt af mennesker med en afskyelig Weltanschauung.

David Archibald's fight against totalitarian ideologies has been recognized by Anti Fascist Action Sydney.

Læs oså Mark Mussers artikler her på synopsis.
Related Posts with Thumbnails