onsdag den 29. november 2023

Argentina - en ny vej - opgør med bureaukratiske administratorer

 

Argentina - en ny vej - opgør med bureaukratiske administratorer

CRAIG PIRRONG   


Søndag den 19. november vandt den flamboyante –outré, –Javier Milei præsidentvalget i plagede, tragiske Argentina.

“Vandt” er ikke det helt rigtige ord for resultatet var at han knuste sin modstander med 56% af stemmerne. 

Milei bliver hele tiden sammenlignet med Donald Trump, men sammenligningen halter i den grad. Han er i sandhed unik blandt prominente politiske ledere i verden. Så unik at de førende kommentatorer, kilder ikke aner i hvilken kasse de skal placere ham - selvom ‘Gud skal vide’ de kæmper ihærdigt på at gøre det

Da han ikke er ‘venstreorienteret’ bliver han selvfølgelig hele tiden omtalt som “yderste højre.” Men den etiket der bruges til at beskrive såvel åbne grænser er med hensyn til Milei der er anti-kollektivist, og det nationalistiske og anti-immigration fjendtlige Alliance for Germany (AfD) helt forfejlet - udover som et signal fra venstrefløjen om nogen er på forkert vej. 

Han beskrives også som populist, men det er helt uden for skiven. Milei er som han selv beskriver sig anarko-kapitalist, hvor de fleste populister nu om stunder og historisk (såsom the Populist Party in the United States i 1890’erne) helt åbenlyst er fjendtligt indstillet over for kapitalismen og markedet. Moderne populister smider betegnelsen “neoliberal” som en fornærmelse mod de som har pro-marked synspunkter mildere end Mileis. 

Selv navnene på Mileis hund afspejler hans synspunkter og intellektuelle helte. De er Murray (for Rothbard), Milton (for Friedman, naturligvis), og Robert og Lucas ( en henvisning til afdøde Robert Lucas–en af mine professorer i Chicago). Hallo, ingen Friedrich? Milei skulle have klonet endnu en! (Disse kæledyr er alle klonet)

Da jeg skrev at Millei ikke er venstreorienteret så lad mig indrømme at det var noget af en underdrivelse. Milei forhåner venstreorienterede og venstrefløjens ideologi,  og henviser hele tiden til på TV og i offentlige forsamlinger med skatalogiske udtryk (lettere nedladende) ved at kalde dem “venstrefløjsere.” Han foragter kollektivismen og vurderer uden omsvøb at de venstreorienterede er ude på at udslette dig. Hans mission er så at udslette dem først. 

Når en så glødende mod venstrefløjen og godt udenfor konventionelle politiske kategorier vinder en valgsejr igangsætter det en masse moralsk panik, især hos medierne. The New York Times’ dækningen var (ubevidst) latterlig: “Nogle vælgere var frastødt af hans tidligere udbrud og ekstreme kommentarer i årenes løb med arbejde som en TV ekspert og personlighed.” Nuvel, helt tydeligt ikke en masse blev frastødt, men jeg gætter på at man er nødt til at finde trøst hvor man ikke, ikke sandt NYT?

Milei’s agenda er faktisk radikal, især for en falleret nation som Argentina. For at kæmpe mod landets massive (140% om året) inflation siger Milei han vil dollarisere økonomien og eliminere Centralbanken. Han ønsker også at radikalt reducere statens rolle i Argentinas økonomi. Han siger han ønsker at “kædesave” regeringen og understreger det ved i kampagnen at have en ægte kædesav med. Milei's Task Ahead: Defeating the Bureaucracy

Hans valgsejr med dette program fik igangsat en storm i Argentinas finansielle markeder, hvor regeringens gæld steg beskedent og børspriserne klogt tilpassede sig. 

Men vil Milei være i stand til at levere? Nogle kommentatorer har tvivlet på hans evne til at styre baseret på den kendsgerning at hans parti i lovgivningen er et godt stykke fra flertallet

Jo, det kan vise sig at være en udfordring, men ikke den største hindring for Mileis mulighed for at transformere Argentinas til det som det var i begyndelsen af det 20. århundrede - en avanceret hurtigt voksende økonomi og et relativt frit samfund. 

Den ægte forhindring er den som anti-statsindblanding alle vegne står med - Bureaukratiet. (Jeg siger ikke “service til borgerne” fordi den frase er i bedste fald blot håbefuldhed, og mere jordbundent betragtet et falsk begreb. Lig med Det Hellige Romerske Imperium der var hverken Hellig eller Romersk, er “borger” hverken borger eller en service.) 

Argentinas oppustede stat er sin egen ‘kunde’ med egne interesser - i store træk selvopretholdelse og en udvidelse af sin magt. Ydermere har den skabt en hel klasse af støtteklienter i forretnings- og arbejdsverdenen. Mileis agenda er en modsætning til denne kombination af offentlig og private interesser. De vil være kampklare og føre krig ihærdigt for at hindre Milei og hans agenda i at lykkes. 

Selv en præsident med et valgsikret mandat som Mileis står over for formidable forhindringer i implementeringen af hans agenda. Den vigtigste er det som økonomer kalder en “interessekonflikt.” Bureaukraterne er den udøvende chefs agenter, men det kan vise sig nærmest umuligt at få disse agenter til at implementere chefens direktiver hvis de er imod. Deres incitamenter er ikke på linje med chefens, og går ofte i modsat retning. Resultatet er at de arbejder imod og ofte handler i direkte modstrid med chefens målsætning

En moderne chefs udøvende magt til at tvinge sine bureaukratiske agenter til at føje sig er der lagt alvorlige snublesten ud for. I bedste fald kan chefen foretage udnævnelser på øverste plan i bureaukratiet, (på ministerplan- eller departementschef plan) men karriere bureaukrater der kan lave om på eller modarbejde chefens politik kan han ikke nå ind til, og ikke pålægge dem straf dersom de underminerer chefens agenda. 

Dette problem er ikke kun for Argentina, det er den helt store defekt i regeringsledelse i så at sige ethvert land i verden. Jævnfør Suella Braverman i England, der for nylig kom i den negative kværn for at turde krænke følelserne hos de britiske embedsmænd.

Men strabadserne for typer som Braverman (eller Trump) vil sandsynligvis blegne i sammenligning med Mileis konfrontation med den kolo-enorme argentinske stat og bureaukrati. Selvom han undgår Trumps fejl med hele tiden at udnævne de som er fjendtlige overfor hans agenda til stillinger i bureaukratiet kan han afskedige og ansætte. Milei vil dog stadig stå med den gigantiske opgave at bringe de myriader af bureaukrater udenfor hans direkte indflydelse til at makke ret. 

Der er indikationer på at Milei er klar over dette problem og har fundet frem til en løsning. Fremfor at forsøge at kontrollere særlige bureaukratier fastslår han, at han ønsker at skære ned på regeringsdepartementer (f.eks. Undervisningsministeriet) Dette er nok den eneste vej til at det lykkes, men om han kan skære den Gordiske Knude over a la Alexander fører os tilbage til spørgsmålet om hans tvivlsomme støtte i den  lovgivningsmæssige forsamling. 

Faktisk skal Milei være mere end Alexander. Han skal være en Herkules for at rydde op i den argentinske stats Augeanske Stalde. 


Jeg har ikke de store forhåbninger - Herkules er en mytisk person - husk det. Men det er i det mindste forfriskende at nogen er blevet valgt for at spille Herkules, og en der er ivrigt efter at komme i gang med arbejdet. Ville det kunne indlede en trend over hele verden?

https://brownstone.org/articles/mileis-task-ahead-defeating-the-administrators/


lørdag den 25. november 2023

Mein Kampf - lærebog for Hamas

 

Mein Kampf lærebog for Hamas


Hugh Fitzgerald


Tja, hvad forventede verden at finde? Eric Carle’s “The Very Hungry Caterpillar”? Eller Dr. Seuss’ “Thidwick the Big-Hearted Moose”? Hvad andet ville Hamas morderne læse som inspiration end bogen for antisemitter til alle tider.  Adolf Hitler’s interessante og vanvittige fortælling Mein Kampf?

Lad os ikke glemme at Hitler og araberne, nu kalder de sig palæstinensere arbejde ammen i lang tid. Det var lederen af de palæstinensiske arabere, Hajj Amin al Husseini, der mødtes med Hitler i 1941, og fortalte ham hvor meget han beundrede Nazisternes indsats. Det gjorde han faktisk på to måder. For det første sendte han radiobeskeder til muslimer i Nordafrika og Mellemøsten opfordrede dem til at gøre oprør mod briterne og de franske kolonisatorer, og støtte Tyskland i den titaniske kamp mod “ briterne, kommunisterne og jøderne.”


For det andet var Hajj Amin al Husseini ansvarlig for at oprette en division af bosniske muslimer (med få kroater i blandingen) kendt som den the 13th Mountain Division of the S.S. Hajj Amin al Husseini brugte tilbragte krigsårene i Tyskland, hvor både Himmler og Eichmann var venner med ham. Det siges at en af disse venner tog ham til Auschwitz på sigthseeing. Amin al Husseini henrykt over det han så, imponeret over den tyske effektivitet med Endlösung.Efter 2. Verdenskrig fortsatte samarbejdet mellem nazister og arabere. Mange Nazi krigsforbrydere flygtede til Egypten og Syrien. 


Der var Johannes von Leer, medlem af Waffen SS, der selv i de kredse fremstod som en fanatisk antisemit. Han var en af de vigtigste ideologer i Das Dritte Reich, og øverste embedsmand  i Propagandaministeriet. Efter krigen var han fem år i Italien, derpå nogle år i Argentina før han endelig slog sig til ro i Egypten, hvor han konverterede til islam, og tog navnet Omar Amin, og arbejdede i 20 år for Egyptens Informations Departement med at sprede anti-Israel propaganda. Han blev også rådgiver for Gamal Abdel Nasser. Og han blev ven med Hajj Amin al Husseini, som det var lykkedes at flygte fra De Allierede anklaget for krigsforbrydelser - han kom til Egypten.


Endnu en Nazi krigsforbryder i Nassers Egypten var Aribert Heim, kendt som “Dr. Død” for sine grusomme dødbringende eksperimenter udført på jødiske fanger. Han var mindre kendt end Dr. Mengele, og lykkedes med at flygte fra Tyskland efter krigen, med tiden, tidligt 1960’erne bosatte sig i Cairo, hvor han levede et stille liv.


Mange nazister i Egypten kom til at være involveret i anti-Israel propaganda eller hjalp til med at fremstille nye våben. Det vides ikke hvilke opgaver Heim har udført for Egyptens regering, Som så mange andre Nazi krigsforbrydere der boede i arabiske land, konverterede han til islam, udskiftede således en antisemitisk fanatisme med en anden. 


Heim købte bolcher til venner hos en berømt konfekturemager og han var kendt for at spille bordtennis og gå lange motionsture, sagde egyptere der kendte ham. Han blev uden tvivl betragtet som en “rar ældre herre.” Trods det, udover at købe bolscher til vennerne hadede han jøderne og var konverteret til islam. Hvad mere kunne nogen egypter forlange af ham? Den eneste henvisning til hans fortid, udover han ikke ville blive fotograferet var den personlige “forskning” han skrev med det formål at bevise at Israels jøder ikke er sande semitter, nævner sønnen til Heims tandlæge der så artiklen. Heim argumenterede som andre antisemitter har gjort, at de mennesker som hævder at være efterkommere af jøder der engang besatte det som blev den moderne stat Israel slet ikke var jøder, men efterkommere at stammen Khazar fra Centralasien og således ikke havde juridisk hævd på det land de nu boede i. 


En anden Nazi krigsforbryder der endte med at opholde sig i Egypten efter krigen var Oberst Leopold Gleim, en SS Startenführer i Warsawa. En periode var han chef for Gestapos Afdeling for Jødiske Forhold. Efter krigen rejste han til Egypten, konverterede til islam, tog navnet Ali al-Nahar, og tjente hos den egyptiske stats sikkerhdstjenester, hvor han underbiste i metoder til afhøring og tortur fra Gestapo.


Der var hundreder andre Nazi krigsforbrydere, måske ikke på samme plan som 

Johannes van Leer, Leopold Gleim, og Aribert Heim, der søgte tilflugt og beskæftigelse hos regeringen i Egypten efter krigen. Flere af nazisterne endte med et ganske godt liv i Egypten, hvor de fandt beskæftigelse i Propaganda Ministeriet eller i sikkerhedstjenesterne se her.


Den berygtede Doctor Hans Eisele fra Kz Lejren Buchenwald flygtede til Cairo, hvor han såmænd levede under eget navn. Tyske domstole bad om at få ham udleveret, men Cairo nægtede. Dr. Eisele, der havde begået frygtelige forbrydelser i Buchenwald fortsatte som læge i Cairo til han døde. 


En af tophjælperne for Adolf Eichmann var Alois Brunner. Eichmann havde sendt ham til Tjekkoslovakiet og Grækenland for at hjælpe med at indføre Endlösung de steder. I årevis boede han i Syrien og Egypten. Han blev eftersøgt af Østrig, USSR og Ungarn. Han fik først tilflugt i Cairo og arbejde for sikkerhedstjenesterne, flyttede derpå til Syrien, igen arbejde for sikkerhedspolitiet. 


Franz Abromeit, endnu en af Eichmanns folk i Ungarn og Theresienstadt, anklaget for mord, levede godt i Cairo i mange år. Araberne betragtede ham forståeligt nok som en ven


Hans Appier arbejdede i Goebbels Propagandministerium. Efter krigen flygtede han til Spanien. Fra 1956 boede han i Cairo. Han blev muslim, antog navnet Salah Chaffer, og arbejdede i Egyptens Propagandaministerium 


Den tidligere Gestapo mand Franz Bartel, engang eftersøgt af Polen, arbejdede fra 1954 til sin død i den jødiske sektion for Egyptens propagandaministerium. Man mener han konverterede til islam. Han blev kendt som El Hussein.


Tidligere SS-Standartenführer Baumann, der deltog i likvideringerne i Warszawa ghettoen levede i årtier i Egypten. Først arbejdede han for Egyptens Krigsministerium. Senere som instruktør for PLO. 


Hans Becher arbejdede i den jødiske sektion hos Gestapo i Wien. I 1950 flyttede han til Alexandria og fik arbejde for det egyptiske politi til sin død.

.

Tidligere Sturmbannführer Bernhard Bender var medlem af Gestapo i Warszawa. Efter krigen blev han rådgiver for den politiske sektion af Cairos politi, hvor han fik navnet  Ben Salem. Bender hjalp Dr. Hans Eisele med at åbne en praksis i Egypten. 


Tidligere SS-Officer Werner Birgel kom fra Østtyskland til Egypen. Blev kendt som El Gamin — muligvis konverterede han til islam - og arbejdede for Egyptens propagandaministerium.  


SS -Untersturmführer Wilhelm Bockler deltog i likvideringerne i Warszawa ghettoen. Han boede i Egypten fra 1949 og arbejdede for Israel Department of the Egyptian Information Service. Han, som de fleste andre der flygtede til Egypten var på listen over Nazi krigsforbrydere i mange østeuropæiske lande.


Cairo Propaganda hjælper SS-Sturmbannfüuhrer Bollmann blev eftersøgt af  regeringen i Prag som krigsforbryder. I 1948 flyttede han til Cairo og arbejdede som rådgiver for Egyptens propagandaministerium.


Tidligere SS-Untersturmführer Wilhelm Borner blev muslim og kaldte sig Ben Kashir. Han arbejdede i Egyptens indenrigsministerium og anvendte derpå sine evner hos PLO (Palæstinas befrielseshær). 


Franz Buensche blev oplært hos Goebbels og Streicher. Han flyttede til Alexandria i 1949, hvor han skrev anti-Israel propaganda for Egyptens regering. 


Tidligere SS-Obersturmführer Erich Bunzel, der arbejde i Goebbels’ Propaganda Ministerium flyttede efter krigen til Cairo, hvor han arbejdede hos Egyptens Propagandaministeium - i Israel sektionen.


Tidligere SS Standartenführer Erwin Fleiss, ansvarlig for mange forbrydelser mod jøder i Østrig boede i Port Said som rådgiver for Egyptens politi og kaldte sig Ahmed Sadat. Man mener han konverterede til islam.


SS-General Leopold Gleim, eftersøgt for forbrydelser han begik i Polen boede i Cairo og arbejdede for Egyptens efterretningstjeneste. Han konverterede også til islam og tog navnen Ali el Macher.

Endnu en Nazist bosiddende i Egypten var El Hadj, alias Louis Heiden, der oversatte Hitlers Mein Kamp til arabisk.


Israels hær fandt kopier af denne oversættelse i Sinai Ørkenden under 6 dages krigen, ligesom man fandt en kopi i et udpost for Hamas i Gaza. 


Den tidligere Hitler Jugend leder Karl Luder, deltog i forbrydelser mod jøderne i Polen. I årevis arbejde han for Egyptens Krigsministerium. Den tidligere Gestapo chef for Katowice Dr. Rudolf Mildner, levede i årevis i Egypten arbejdende for sikkerhedstjenesterne..


Disse er blot en håndfuld af de mange Nazi krigsforbrydere der levede i Egypten, mange af dem arbejdede for sikkerhedstjenesterne. 


Syrien var også et godt tilholdssted for Nazister. Den mest berømte var Alois Brunner, der var Adolf Eichmanns højre hånd i gennemførelsen af Endlösung. Han ankom til Syrien i 1950’erne fik asyl, en generøs løn og beskyttelse af at det herskende Ba’ath Parti som tak for hans råd om effektiv tortur og afhøringsteknikker som tyskerne havde benyttet under 2. Verdenskrig. Han døde i 2001. 


Fritz Stangl, leder af Treblinka dødslejren flygtede efter krigen til Syrien hvor han levede i nogle år, ganske udmærket, før han flyttede til Brasilien, hvor der også var en aktivt samfund af Nazi krigsforbrydere, herunder Dr. Mengele.

Den tidligere Naziminister for Østeuropa under krigen Franz Rademacher ansvarlig for mordet på tusinder af jøder levede i Syrien under sit eget navn. Dette er blot tre Nazi krigsforbrydere der efter krigen fandt et tilholdssted i Syrien, og konverterede til islam, endnu en fanatsisk tro.


Mange arabere, begyndende med Hajj Amin el Hussein, så med sympati på Nazi krigsforbryderne. Trods alt var de alle optaget af den samme strid mod “international jødedom.”

Og det er derfor så mange af de krigsforbrydere fandt opholdssted, beskæftigelse og respekt i Egypten og Syrien. Ingen bør være overrasket over at Hamas krigerne har læst Mein Kampf. Mere overraskende ville det være om de ikke havde læst den. .


https://www.frontpagemag.com/mein-kampf-found-in-hamas-hideout/


torsdag den 16. november 2023

 

Islam er elefanten i historiens glasbutik

Milli Sands


Samtidig med muslimer forsøger at ødelægge Israel burde der være rynkede miner hos kristne og jøder over deres historie i Det Hellige Land dersom nogle fastlåst i det 7. århundrede skulle vinde.  

Muslimer er elefanter i historiens glasbutik,  

Den samme uciviliserede kultur, der som bestanddel har gjort det at lyve som noget helligt, taqiyya, har også løgne om fortiden for at ødelægge den, Jahiliyyah

Jahiliyyah ... er et arabisk udtryk der henviser til tidsperioden og forholdene i før arabisk-islamisk Arabien kom i 609 CE. Det omtales sædvanligvis som Uvidenhedens Tidsalder. 

Jāhiliyyah, i Islam ... omfatter en negativ muslimsk evaluering af præ-islamisk liv og kultur i Arabien sammenlignet med læren og praksis i Islam.  

Ødelæggelsen af historiske kunstværker er et forsøg på at tvinge Islams lære igennem.  Jahiliyyah er brugt for at rationalisere ødelæggelse af kunstværker som man betragter som forbundet med afgudsdyrkelse og ikke i overensstemmelse med Islam. 

Formålet er at ‘ændre’ fortiden og den indstilling har bredt sig udover Arabien. 

Det mest kendte eksempel på sådan ødelæggelse er smadringen af de oldgamle Buddha stuer i Bamiyan Dalen, Afghanistan ved Taliban i 2001. Ødelæggelsen af dem var netop med baggrund i Talibans fortolkning af Islams lære.  

Muslimers ødelæggelser slutter aldrig.  

Der har været mange andre tilfælde, hvor historiske kunstværker og kultursteder har været målet. Her nogle eksempler: 

1. 2012 ødelæggelse af oldgamle kunstværker i Timbuktu: Bevæbnede muslimer angreb gamle manuskripter og kunstværker på et UNESCO World Heritage Site, førende til ødelæggelse, fordi de blev anset som ikke i overensstemmelse med islamisk tro. 

2. Udslettelse af historiske monumenter i Palmyra, 2015. Militser fra Islamisk Stat udslettede adskillige oldgamle strukturer i et forsøg på at fjerne det som de anså som symboler på polyteisme og afgudsdyrkelse, 

3. Vandalisme på oldgamle steder i Irak. Islamiske grupper havde historiske steder og kunstværker som mål, skaderne var uoprettelige. Disse ødelæggende handlinger var baseret på muslimers modstand mod kulturelle sædvaner der ikke er forenelige med islamisk tro. 

Og hvad ville en muslimsk krig være uden at involvere kristne? Som eksempel, bombede i 2016 ISIS en Koptisk Ortodoks Kirke i Cairo. 28 blev dræbt og dusinvis flere såret. 

De såkaldte palæstinensere (SCPs), i deres fortsatte bestræbelser på at ændre historien, må og skal fjerne beviser på den årtusind gamle tilstedeværelse af jøderne i Det Hellige Land. En kilde der dokumenterer  disse handlinger mod historisk revision er  “National Heritage Survey” udgivet af the Shilo Forum og the Shomrim HaNetzach: 

Kort fortalt, så bliver hundredvis af jødiske steder i Israel, som har overlevet 2000 år med romerne, byzantinerne, araberne, korstogene, mammelukker og osmannisk besættlse systematisk ødelagt af ....palæstinenserne... 

Dette indbefatter steder der går tilbage til bibelsk tid, sammen med Det Andet Tempel, fra Herodes og hasmonæiske perioder. 

Tænk over følgende eksempler:: 

Udenfor Jeriko ... er den næststørste jødiske begravelsesplads i Israel. Den går tilbage til Det Andet Tempel, strækker sig over et enormt område nær ved et Hasmonæisk palads, og omfatter et stort kompleks af dusinvis af begravelseshuler der blev benyttet i to århundrede og man anslår at 100000 jøder er begravet der..... 

Gravrøvere og andre slyngler har ødelagt og smadret begravelsesstederne, efterladende forfædrenes grave vanhelliget og deres knogler spredt .....[

Endnu et større sted under palæstinensisk angreb er Tel Aroma i Samaria, hvor et iøjnefaldnde Hasmonæisk palads sted, et af otte der blev opført af dynastiet for at forsvare Israels østlige grænse.....

Den Palæstinensisk Selvstyremyndighed fik kontrol over Tel Aroma og benyttede tungt udstyr til at lave en vej over dele af ruinerne, dermed er der forårsaget ubetalelig skade. For at føje mere spot til skaden holdt de en formel ceremoni og erklærede paladset, der blev bygget at Makkabæerne, for at være et “Palæstinensisk Kultur Sted.” ... 

“Det Palæstinensiske Selvstyreenhed undlader at bevare og beskytte historiske kultursteder, men er ansvarlig for cirka 90% af angrebene på dem.” Nævner rapporten. 

Dette er intet andet end en organiseret kampagne fra myndigheden vore påståede “fredspartnere” for helt systematisk at ødelægge håndgribelige beviser på jødernes forbindelse med landet Israel. 

Det er et angreb på historien og på sandheden og det skal standses.  

Fænomenet beskrevet i rapporten er blot toppen af isbjerget. Trods alt undersøgtes et repræsentativt udvalg af cirka 365 ud af de mere end 10000 jødiske historiske og arkæologiske steder man har fundet i Judæa og Samaria, gående fra gamle synagoger til jødiske begravelsessteder til paladser bygget af Israels konger. 

Ovenstående er en meget forkortet liste. Der er betragteligt mere herunder SCP’s nedbrænding og vandalisme af Josefs Grav sidste år. 

Da Jordan havde kontrol over Østjerusalem 1948-67 blev vigtige religiøse steder ødelagt vanhelliget eller gjort mindre.

Jødiske steder: 

 • Det Jødiske Kvarter i den Gamle By blev ødelagt som følge af 1948 krigen. Gamle synagoger og over 50 yeshivas blev revet ned eller anvendt til andre formål, nogle af dem var flere hundrede år gamle..  

 • Området ved Vestmuren blev til slum med meget ringe kloakering.... 

 • Den gamle jødiske begravelsesplads på Olivenbjerget blev vanhelliget med og titusinder af gravsten blev gjort til småsten til fortove og latriner.  

Kristne steder:  

 • Strenge restriktioner på adgang til at besøge kristne hellige steder.  

 • Jordan’s Christian Affairs Department forsøgte at få kontrol over kristne institutioner, blander sig i kirkeadministration og skoler.   

 • Kristne velgørenhedsorganisationer og hospitaler blev pålagt at have muslimer i bestyrelserne. Kristne skoler blev tvunget til at undervise i Koranen. 

 • Kristne begravelsessteder blev i store træk bedre passet end jødiske, men nogen ødelæggelse og vandalisme blev rapporteret. 

Selvom muslimer ikke ødelægger ting, herunder administrativ indblanding i stedernes funktion, forhindrer de ikke-muslimer i at besøge deres hellige steder. 

Under perioden med jordansk kontrol over Østjerusalem og Den Gamle By fra 1948-1967 blev adgang til hellige steder for jøder og kristne underlagt stramme restriktioner. 

 • Jøder blev hindret i at besøge Vestmuren og andre jødiske hellige steder i Den Gamle By. Synagoger i det jødiske kvarter blev ødelagt. 

 • Adgang til krisnte hellige steder fik kun tilladelse til trosretninger anerkendt af Jordan. 

 • Under Jordan-Israel våbenhvileaftalen, skulle israelske kristne og muslimer have besøgsret til religiøse steder i Jerusalem. Det var yderst sjældent Jordan gav lov. 

 • Jordan forbød israelere i at besøge hellige steder, og krænkede dermed våbenhvileaftalen. Israelske arabere kunne besøge Klippemoskeen og Al-Aqsa hvis de medbragte særlige tilladelser. 

Israels sejr i 1967 krigen tillod fuld adgang til hellige stder for jøder, kristne og muslimer. Israel erklærede tilbedelsesfrihed og åbnede Jerusalems hellige steder for alle religioner. 

Der er ingen bevis på at muslimske eller kristne hellige steder systematisk ødelægges eller vanhelliges efter Israel fik kontrol over Øst Jerusalem. Israel har givet adgang til alle religioners hellige steder. 

Fremtiden for fortiden er i alvorlig fare. Muslimer, udover at være uvidende, ikke tage hensyn til og bedrageriske om fortiden er triumferende ødelæggere af den. Jøder og kristne (primært) kan ikke tillade at Islam vinder i dette race mod kaos, eller vil deres forti, histoire ikke have en fremtid.


https://www.americanthinker.com/articles/2023/11/islam_is_the_bull_in_historys_china_shop.html


lørdag den 11. november 2023

Massiv investering i solenergi knækker økonomien

 

Massiv investering i solenergi knækker økonomien

Lori Miles

Hvordan gik det dog til? Jeg vågnede her til morgen og var halvvejs gennem min morgenkaffe, da jeg følte et slag i solar plexus, - eller var det min hjerne? En stemme talte til mig - spurgte: “Hvordan kunne du skrive artiklen  “Lad os holde inde med at lyve om Solen; De syv beskidte hemmeligheder” og så udelade den vigtigste af dem alle - den ottende beskidte hemmelighed? Her er så overskriften i The Economist der fik mig til at vågne: “Er Tyskland igen Europas syge mand?” Den informerer os om at Tysklands forbrugere har et større CO2 aftryk end Frankrig og Italien, og som det mest urovækkende, ingen alternativ backup plan ved at man har nedlagt alle Tyskland a-kraftværker. Derfor nu, der der fuld gang i beskidte kulkraftværker for at imødekomme efterspørgslen på energi. Som Reuters warns, “Tyskland bløder kontanter for at holde lyset tændt.”

Hvorfor udelod jeg denne nøglepointe i min artikel? Ganske enkelt, fordi - jeg som de fleste andre - havde glemt “det store overblik,” det overblik som politikere og økonomer ønsker vi skal glemme. Det er derfor de skriver som de gør, anvender afledninger, jargon og statistiske kort og udtryk. Formålet er at igangsætte MEGO (mine eyes glaze over) syndromet hos læseren, “mine øjne overser det.” 

Man holder inde med læsningen af artiklen og går til nogle “ægte” nyheder f.eks. tsunamien på Tahiti, der er langt mere ‘spændende.’ Man overlader makroøkonomien til de 700 Economics PhDs der befinder sig hos the Federal Reserve, at regne det hele ud. Trods alt er de jo de kloge, ikke sandt? Det er en farlig tendens. Du burde i det mindste vide, hvad der foregår. Dit økonomiske ‘helbred’ er i spil.

Den 8. beskidte hemmelighed om Solenergi:

 • At bruge for meget på solenergi kan få hele den nationale økonomi til at kuldsejle. Det er ved at gøre Tyskland til “Europas syge mand.” 

Her er fortællingen om, hvordan Solenergi var med til at forkrøble Tysklands økonomi. Det er fortællingen om tre enkle skridt: Overforbrug, at trykke flere penge, og igangsætte inflation. Det kan stå som en stærk lektion i makroøkonomi, og som en advarsel mod Big Solar for verden. 

Step #1: Blødende rødt blæk. Massivt overforbrug på Solenergi skaber store tab

E spillevende eksempel på dette: Tyskland har brugt en halv billion på energi, åbenbart uden nogen R&D (Forskning og udvikling) udregninger, ROI (Investeringsafkast) analyser, backup planer eller klare protokoller for projekthåndtering. Det ledes af politikere, ikke af professionelle elektricitets ingeniører og klimavidenskabsforskere.


Step #2: Fuppenge til redning: FIAT currency (ingen værdier til støtte) 

Med et desperat træk for at hindre fallit benytter regeringen Fiat currency for at dække over en voldsom fejlhåndtering af økonomien, og skaber dermed selv alle sine tab.

Sådan fungerer Fiat currency og Tyskland som eksempel, igen. Man har brugt næsten mere end en halv billion dollars på bæredygtige tiltag, med ubetydelige resultater med solenergi (udover at sikre genvalg 16 år i træk). Tyskland har nu så voldsom en gæld at regeringen har skabt sin egen kaution. Og hvordan er det sket? Man har ganske enkelt trykt pengesedler svarende til en halv billion dollars for at dække egne tab  (søg “half-a-trillion Germany Reuters”). Dette afskyelige trick bliver af økonomer kaldt af skabe “Fiat” penge, der nu praktiseres af mange lande. 

Skåret til benet så er Fiat penge fup eller regerings falske penge - udover det er lovligt. Det er hverken understøttet af guld eller sølv eller andre værdier i den virkelige verden, men er blot et regerings “dekret” eller Fiat. (Hvis vi dog blot kunne betale vor indkomstskat på den måde, ikke sandt!). Det redder lande fra fallit, konkurs efter man selv har fejlhåndteret skattepengene. Ofte er det for betale for krige, efter disse har decimeret hele økonomien. Det som er særligt i det tyske tilfælde er imidlertid at det er størrelsen af kautionen -en halv billion - en forbløffende stort beløb, selv for den største økonomi i Europa. 

Og hvorfor kender vi naive bogere ikke til det trick? Fordi det præsenteres med en hoben alias - der allerede skal gøre os mistænksomme overfor måden det bruges på. Hvorfor være helt ærlig overfor offentligheden? Det er blot mere regerings tilsløring i funktion. Disse alias omfatter følgende: Kunstig efterspørgsel (QE), øgning at pengeforsyningen, monetarisme, det at trykke penge, digitale valutaer. Globalistisk valuta bazooka poltik (stimulering i stor stil) reflation, obligationssalg, reklame pengepolitik, elektronisk skabte penge, blot ved at trykke på en computerknap, der så går over til komplekse lag af finansielle værktøjer, og det som oftest er målet vampyr blæksprutte valuta (penge der suger selve værdien ud af vores fælles ærligt tjente penge. 

Step #3: Resultat: FIAT skaber inflation, den tavse dræber

Inflation kan være et mysterie. Store tænkere som Copernicus og Newton havde tumlet med den. Marx kom aldrig i nærheden af at  begribe, forstå den, han forstod aldrig den Marginale  Revolution i eøkonomi,  der havde sit grundlag i matematik på et noget højere plan, hvilket han aldrig fik forståelse af. Vladimir Lenin, forstod det på den anden side, for han havde den bemærkning at inflation - Den Tavse Dræber - på det lange sigt tille være den bedste måde at ødelægge de kapitalistiske økonomier. Den ville ganske enkelt “udhule” deres valuta. Maynard Keynes var enig med Lenin i 1910’erne: “Gennem inflation kan regeringer konfiskere - hemmeligt og ubemærket - en stor portion af deres borgeres velstand.” Selv Ernest Hemingway lagde mærke til dette politisk økonomiske trick i 1930’erne: “det første vidundermiddel for en elendigt ledet nation er inflation af valutaen.” 

At bruge løs på solenergi er blot en af mange måder at “give liv” til den dødbringende dræber gennem den massive gæld som betaling for Fiat penge. Således kaldes inflation også “den usynlige skat” eller den “snigende” skat. (Søg Forbes sneaky tax”).

Hvad er inflation? Et mysterium for de fleste, men der er to enkle måder at afmystificere det. Den første er at tænke på udbud og efterspørgsel. Når enorme mængder Fiat penge hældes ind i økonomien (stimulus penge) til forbrug eller på eftersprøgselssiden) uden der er værdier på forsyningssiden (at virksomheder producerer flere varer) så vil priserne stige. Det skyldes der er mere efterspørgsel end varer. Ganske enkelt. Priserne stiger, hvilket betyder oppustede priser, men denne proces svækker købekraften af dine penge. Det tager et år eller to for at det slår igennem i økonomien, og for at folk er klar over det, men da er det for sent, og du har haft for travlt. 

En mere enkel måde at forklare inflation er at det gamle bank reklame slogan “magien ved renters rente.” Inflationen vender dette begreb på hovedet. Det er “rentetabets magi.” Din opsparing får 10% og på 7 år vil du have det dobbelte i opsparing. Men hvis din løn mister sin værdi med 10% i årlig inflation vil det være selvødelæggende for halvdelen af værdien på 7 år. Hvis din løn var $50.000 før regeringen bruger en masse på solenergi vil den med tiden i købekraft være  $25,000. Dette forkrøbler din løn, selvom det ikke lige kan ses (undtagen når din partner også må ud at arbejde med endnu et lønjob for at betale for købmandsvarerne). De facto tabet her vil være permanent. 

Jeg bruger det sidste eksempel med vilje, for det er det samme store tab som EU har påført sine uskyldige borgere. Da man lancerede Euro pralede EU med at den nye mirakelvaluta ville stabilisere priserne i hele Europa. Det modsatte skete. Bare i sidste måned blev vi informeret om at “Euro har tabt 45% af sin værdi siden1997.” Velkommen til politik, og til de makroøkonomiske løfter fra de for evigt manipulerende økonomer. 

Lekionen: Ikke mere Solenergi. Videre med kernekraft

Borgere og regeringer skal vågne. Budskabet er tydeligt; Halver de store pengeslugende Solenergi “farme” følg succeserne i Frankrig, Sverige og Bill Gates i the U.S. og begynd med de små kernekraftanlæg. Den nye bølge af kernekraftteknologi er reaktorer der kan tilpasses behovet. Man kan håbe at Tyskland vil se lyset, standse sin farlige, gennemført tåbelige kurs, og tage imod den nye kernekraftteknologi. 

Økonomi kan meget vel være en dyster videnskab, men det betyder ikke at den skal beskæftige sig med sløring. Pointen i alt dette er at de økonomiske forpligtelser ved store Solnergifarme - som det kan ses i Tyskland - er farlig, og kan få nationale økonomier til at kuldsejle hvis man går for langt. Resultatet for borgere: Pas på! Borgernes velbefindende og liv er i spil. 

Image: Oregon Department of Transportation via Flickr, CC BY 2.0.


https://www.americanthinker.com/articles/2023/11/the_8th_dirty_secret_of_solar.html


Related Posts with Thumbnails