onsdag den 19. september 2018

Opgør med Den Internationale Straffedomstol

Ingen samarbejde med Den Internationale Straffedomstol - lover John Bolton

WASHINGTON -- Den Nationale Sikkerheds Rådgiver John Bolton truede med sanktioner mod Den Internationale Straffedomstol ( International Criminal Court) som Bolton har været modstander af længe før han kom med i Trump administrationen, og han roste Udenrigsministeriets meddelelse om af PLO’s kontor i Washington D.C. burde lukkes.
I en tale ved et Federalist Society arrangement på the Mayflower Hotel kritiserede Bolton domstolen med sæde i Haag som en “fortaler for en selvbestaltet global regering,” der skal stå over national suverænitet gennem dens efterforskninger af krigsforbrydelser mod menneskeheden og folkedrab.
De som er blevet dømt af ICC, der blev oprettet i 2002 iflg Rom Statutten har omfattet Libyens diktator Moammar Gadhafi og hans søn Saif Al-Islam for forbrydelser mod menneskeheden. Sudans præsident Omar al-Bashir for krigsforbrydelser i Sudan, og Ugandas guerilla leder Joseph Kony for forbrydelser mod menneskeheden og for krigsforbrydelser. The African Union har opfordret til en masse tilbagetrækning fra ICC på grund af domstolens fokus på Kontinentet.

"I teorien skal ICC holde udøvere af de mest nederdrægtige forbryderiske overgreb ansvarlige, give ofrene retfærdighed, og hindre fremtidige overgreb. I praksis, har domstolen imidlertid været ineffektiv, uansvarlig og faktisk direkte farlig,” sagde Bolton. “Ydermere er det altid  centrale mål  som aldrig nævnes hos domstolens mest nidkære fortalere og støtter at inddæmme, hæmme the United States. Formålet var ikke begrænset til at ramme U.S. embedsmænd og medlemmer af militæret, men snarere Amerikas politiske lederskab, og disses stålsatte beslutning at bevare sikkerheden for vort land.”
John Bolton speaks at Federalist Society
National Security Adviser John Bolton speaks at a Federalist Society luncheon at the Mayflower Hotel on Sept. 10, 2018, in Washington. (AP Photo/Andrew Harnik)

Bolton sagde ICC “blev oprettet som en ikke kontrolleret global organisation der gør hævd på jurisdiktion over individer uden deres samtykke,” og påpegede de langvarige bekymringer over at amerikanske militærpersoner kunne blive dømt af domstolen.
I november sidste år, krævede anklageren hos ICC myndighed til at efterforske krigsforbrydelser og påstande om overgreb mod tilbageholdte U.S. militærpersoner og efterretnings professionelle i Afghanistan.”
"I dag her ved den 11. september ønsker jeg at komme med et klart og utvetydigt budskab på vegne af præsidenten for the United States. The United States vil benytte ethvert nødvendigt middel for at beskytte vore borgere og vore allieredes borgere mod uretfærdig anklage fra denne illegitime domstol,” fortsatte Bolton. “Vi vil ikke samarbejde med ICC. Vi vil ikke yde ICC nogen assistance. Vi vil ikke slutte os til ICC. Vi vil lade ICC dø af sig selv.. ICC er med alle dens formål og intentioner trods alt allerede død for os."
Bolton kritiserede også “et forslag om at ICC vil efterforske Israels bosættelseskonstruktioner på Vestbredden.”
"The United States vil altid stå på vor ven og allierede Israels side. Og i dag, efter overvejelse af bekymringer i kongressen over det palæstinensiske forsøg på at få ICC til af efterforske Israel har Udenrigsministeriet meddelt at man vil lukke the Palestine Liberation Organizations kontor her i Washington, D.C. Som præsident Reagan anerkendte i denne sammenhæng, har den siddende leder ‘ret til at afgøre hvilke former for relationer the United States skal have til udenlandske nationer om nogen,’ og Trump administrationen vil ikke holde dette kontor åbent når palæstinenserne nægter at træde til og indlede meningsfyldte og direkte forhandlinger med Israel,” sagde han. “The United States støtter en direkte og robust fredsproces og vil vil ikke tillade at ICC eller nogen anden organisation vil lægge bånd på Israels ret til at forsvare sig.”
Udenrigsministeriet gjorde klart, at man have tilladt PLO at fortsætte sine D.C. opgaver siden deres dispensation udløb i november sidste år i det håb at det kunne fremme fredsprocessen i Mellemøsten.
"PLO ledelsen har fordømt en U.S. fredsplan de endnu ikke har set og nægtet at være i kontakt med U.S. regeringen med hensyn til fredsbestræbelser og på anden vis,” sagde pressesekretær Heather Nauert i en udtalelse. “Som sådan, og i reflektion over kongressens forbehold har administrationen besluttet af PLO kontoret i Washington vil lukkes ned på nuværende tidspunkt.”
Palæstinensiske nyhedsmedier hævdede at dette træk var som gengældelse for et palæstinensisk forsøg på at få ICC til at indlede en undersøgelse af Israel.
Husam Zomlot, chef for PLO delegationen i U.S. sagde i en meddelelse at Trump “blindt opfyldte Israels ønsker på en liste,” og sagde at administrationens mål er at “beskytte Israel mod anklage om ulovlige handlinger og give Israel fuld immunitet til at slå en to-statsløsning ihjel.”
Idet han vendte tilbage til ICC sluttede Bolton sin tale med at love at “hvis domstolen kommer efter os, Israel eller andre U.S. allierede, vil vi ikke sidde passive tilbage.” 
"Vi vil forhandle endnu mere bindende, bilaterale aftaler for at forbyde nationer i at overdrage U.S. personer til ICC. Og vi vil sikre at de som vi allerede har sendt ud bliver æret af vore modparters regeringer,” sagde han. “Vi vil gå imod ICC og deres ansatte i den grad U.S. lov tillader. Vi vil forbyde dens dommere og anklagere i at komme til the United States. Vi vil indføre sanktioner mod deres fonde i det finansielle system i U.S., og vi vil retsforfølge dem efter vort lovsystem for forbrydelser. Vi vil gøre det samme mod hvilken som helst virksomhed eller stat der assisterer ICC med at efterforske amerikanere.”

"Vi vil lægge mærke til om nogen lande samarbejder med ICC efterforskninger af the United States og vore allierede, og vi vil huske det samarbejde når der skal bruges U.S. hjælp, militær hjælp og deling af efterretninger.” føjede Bolton til.
“Vi vil overveje at tage skridt til i FN Sikkerhedsrådet om at hæmme Domstolens stadig større magt, herunder sikre at ICC ikke udøver jurisdiktion over amerikanere og vore allieredes borgere, der ikke har underskrevet Rom Statutten.”

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails