søndag den 4. september 2011

Vestens darling - en farlig partner

Vesten flirter med Det Muslimske Broderskab - og sin egen ødelæggelse

Selvmordssiden hos Vesten elitæres gennemførte tendens hen mod en fantasibaseret politik kom til fuld udblæsning og udstilling i sidste uge da U.S. og EU begge meddelte at de åbnede op for formelle kontakter til Det Muslimske Broderskab, en gruppe der er dedikerede til med deres egne ord, at "eliminere og ødelægge Vestens civilisation indefra, og sabotere dets elendige hus."

"Vi tror, med det skiftende politiske landskab i Egypten" sagde udenrigsminister Hillary Clinton, "at det er i United States interesse at beskæftige os med alle parter der er fredelige og forpligtet på ikke-vold, der har til hensigt at konkurrere om Parlamentet og om præsidentposten. Derfor byder vi enhver dialog med de medlemmer fra Det Muslimske Broderskab der ønsker at tale med os velkommen." 

“Fredelige og forpligtet på ikke-vold" - dette er baggrunden for både Amerika og Europa for lovliggørelsen af Det Muslimske Broderskab. For hurtigt efter Obama administrationens udmelding kom en lignende fra EU. Michael Mann, en talsmand for EU udenrigschefen Catherine Ashton forklarede: "Vi er altid åbne for dialog med enhver der er interesseret i demokrati." 

Clinton og Ashton står således sammen med den lange række af vestlige embedsmænd der har forvekslet demokrati med den praksis af afgive en stemme, og med den kendsgerning i ménte, at Det Muslimske Broderskab ikke begår terrorhandlinger i Egypten som en indikation for, at den deler Vestens værdier, men dermed ignorerer de den krystalklare kendsgerning at Det Muslimske Brodkerskab har forpligtet sig på idealer som alle frie samfund burde være imod.

Det Muslimske Broderskab, i modsætning til "efterretnings" chefen James Clappers latterlige påstand om at den i "det store og hele er verdslig," har forpligtet sig på at oprette en islamisk stat i Egypten og indføre den islamiske lov, der ikke har plads til demokratiske principper, og som virkelig anvender vold mod dissidenter og vantro og tramper på minoriteternes rettigheder og kvindernes rettigheder. 

Obama og EU burde være meget opmærksomme på alt det, men i betragtning af deres hårde linje overfor Israel, er det sandsynligt, at de er mindre bekymrede for bevægelsens forhærdede anti-semitisme. Ikke alene fremstiller terrorgruppen Hamas sig som Det Muslimske Broderskab i Palæstina, men her fornylig sagde Det Muslimske Broderskabs leder i Egypten, Mohammed Badie: "Allah har advaret os mod jøderne lumske tricks og deres rolle i at antænde krige .. og deres intens arbejde på at sprede korruption på Jorden. Og Allah elsker ikke de som udbreder korruption."  Broderskabets åndelige fader, den internationalt berygtede/berømte Sheik Yusuf al-Qaradawi vendte fornylig tilbage til Cairo for at blive mødt af enorme og henrykte folkemængder efter sit 50 årige eksil. I januar 2009, under en fredags prædiken sendt på Al Jazeera bad han Allah om at dræbe alle jøder: "Oh Allah tag dette undertrykkende jødiske zionistiske åg fra folket. Oh Allah, spar ikke en eneste af dem. Oh, Allah optæl dem og dræb dem til den allersidste." Han erklærede også: "Gennem historien har Allah påført folket (jøderne) de som ville straffe dem for deres korruption. Den sidste afstraffelse blev udført af (Adolf) Hitler." 

Og angående Amerika havde et memorandum fra Det Muslimske Broderskab dette at sige: Det Muslimske Broderskab "skal forstå at deres arbejde i Amerika er en form for storjihad i elimineringen og ødelæggelsen af Vestens civilisation indefra, og sabotagen af deres elendige hus ved deres hænder og de troendes hænder således at det ødelægges og Allahs religion kan sejre over alle andre religioner." Således skrev Broderskabets leder Mohamed Akram i "Et uddybende memorandum om hovedstrategien for Gruppen i Nordamerika."

For blot nogle uger siden erklærede den tidligere talsmand for Det Muslimske Broderskab i Vesten, Kamal Al-Helbawy: "Vor tankegang og vor hele hensigt er at ophøje Allah. Vor tilhørsforhold er i Islam. Den globale Stat Islam er vort ideal...Hvordan vil lande som Bahrain eller Qatar forsvare sig? Hvorfor skulle vi ikke have et land der kaldes "Islams Forenede Stater?""

Alt det ovennævnte taget i betragtning, da kræver det en stratosfærisk høj grad af manglende realitetssans at mene, at Broderskabet har nogen interesse i demokratiet, undtage som et værktøj for deres endemål, og det mål er så direkte radikalt modsat det Vesten hylder. 

Den holdning overfor Det Muslimske Broderskab, der er nu blevet vedtaget af både United States og af EU udsætter alle frie mennesker for stor fare.

Vesten flirter med sin egen ødelæggelse. Mr. Spencer is director of Jihad Watch and author of  The Politically Incorrect Guide to Islam (and the Crusades),  The Truth About Muhammad,  Stealth Jihad and  The Complete Infidel's Guide to the Koran (all from Regnery-a HUMAN EVENTS sister company).

http://www.humanevents.com/article.php?id=44789

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails