tirsdag den 20. september 2011

Reformere Islam - er det muligt?

Er det muligt at reformere Islam?

Amil Imani


Forestillingen om at Islam kan reformeres er ikke ny. Islam kan ikke reformeres. Husk at Islam hævder den er den fuldkomne evigvarende tro for menneskeheden. Der har været splittelser og der vil fortsætte med at være sådanne i Islam. Alligevel er der ikke sket en reformation i næsten 1400 år, og det vil ikke ske. Islam er som hugget ud i granit, kan ikke forandres. Allahs bog er forseglet. 


Sådan cirka den eneste universelle overenskomst, der eksisterer mellem islamiske myndigheder er, at hvert eneste ord i Koran er ord fra Allah, og det kan ikke kommer under en menneskelige modifikation - nogensinde. 'Hadith' nyder en lignende hellig status. Og selvfølgelig er den trofaste Muhammads opførsel og væremåde berettet om i Sunna som den moder der skal efterlignes. Således kan man vælge og vrage, men man kan ikke afvise eller revidere nogen del af skriften. Af denne grund er en Martin Luther reformation ikke sket, og vil sandsynligvis aldrig ske i Islam.Adskillige mennesker har forsøgt på enhver tænkelig måde. Mu’tazelis forsøgte, Sufis forsøgte og hundreder af gamle og nye skoler har forsøgt, og det er mislykkedes for dem alle. Islam er ikke 'reformerbar' af følgende grunde - dog kun et udvalg. * Selve kerneproblemet er Koranen, Islam hellige bog, der betragtes som det bogstavelige fuldkomne og uimodsigelige ord fra Allah. 
* Islam er en perfekt religion:
Koranen 5:3 : Idag har jeg fuldkommengjort jeres religiøse love for dig, og har skænket jer det fulde mål af Mine velsignelser, og villet at selvovergivelse til Mig skal være din religion.
Hvordan kan fejlbehæftede begrænsede mennesker dog muligvis reformere eller forbedre et værk af den al-vidende, al-vise forfatter af universet.

* Friheder i alle dens former er bandlyst i Islam, der udelukkende er baseret på den totale underkastelse til Allahs diktater og vilje. Muslimer skal adlyde Allah og hans budbringer: 


Koranen 33:36: Det er ikke for en troende mand eller en troende kvinde, når Allah og Hans Sendebud har besluttet en sag, at de skulle have noget valg om deres affære. Og uanset, hvem der ikke adlyder Allah og Hans Sendebud har afgjort forvildet sig ud på en vej til vildfarelse.


* Vold er en del af og integreret i Islam.
Koranen 2: 216: Hellig kamp er indstiftet til dig, selvom du ikke bryder dig om det; men det kan meget vel være at du hader en ting der er godt for dig, og det man meget vel være at du elsker en ting der er ikke gavnligt for dig: Og Gud ved derom, som du ikke ved.

* Reform af Islam kræver at man forkaster Sharia, men også renser selve Koranen fra den talrige omfattende suras der ikke kun er gennemført falske, men direkte vækker afsky for en civiliseret menneskehed. Denne forestilling at 'rense' Islam er udtrykkeligt forbudt i Koranen: 

Koranen 2:85: Tror du da på nogle dele af den guddommelige skrift og benægter sandheden i andre dele? Hvad kunne da være belønningen for de i blandt jer der gør sådanne vanærende ting i livet i denne verden, og på Opstandelsens Dag; de vil blive dømt til den allermest bitre lidelse? For Gud er ikke glemsom om, hvad du gør. 
* Islam er en super religion:

Muslimer betragter Islam som en super-religion og den endelige religion om Allah. Judaismen og Kristndommen er de enste to andre religioner der får tildelt blot en minimal modvillig anerkendelse af Islam. Alle andre religioner, og de uden religion, er blasfemi og blasfemiske. Kort sagt kan Islam ikke reformeres. En reform af Islam kræver en renselse af dens hellige bog, Koranen. Ved at gøre det har vi da en anderledes religion, ikke Islam.


Lad os se på nogle andre dele der træder tydeligt frem i Koranen:


* Islam er kvindefjendsk. Mænd er kvinder overlegne. Kvinder skal adlyde mænd og må slås hvis de er ulydige eller ikke opfører sig dårligt.

* Islam er racistisk. Koranen angiver at araberne er alle andre overlegne og går helt klart ind for slaveri. Den har præcise diskriminerende slavelove.

* Islam foragter alle andre trosretninger og anerkender kun modvilligt gyldigheden af to religioner - Judaismen og Kristendommen.


* Islam er voldelig. Den ikke alene opmuntrer til jihad, den anbefaler det og lover store belønninger for jihadisten. 

* Islam er allerede opdelt i et antal større sekter og utallige sekundære sekter der indbyrdes har store uoverensstemmelser og fjendskaber mod hinanden ligesom mod alle vantro.

* De som hævder de ønsker at reformere Islam ønsker faktisk at forvandle den ved at fjerne de mange forordninger der er bandlyst hos civiliserede mennesker. De forsøger faktisk at skabe en ny religion ud af den gamle uden den guddommelige myndighed der formodes af være overdraget til Muhammad da han skabte sin religion. 


De højere religiøse myndigheder spiller en kritisk rolle i at forme masserne mod eller bort fra had. Den afdøde Paves offentlige erklæringer, for eksempel, der frasagde sig den holdning af jøderne var dræbere af Kristus har reduceret anti-semitisme blandt førende kristne. Fatwas - religiøse dikter - af islamiske muftier og Ayatollaher har betragteligt tyngde hos deres respektive tilhængere. sørgeligt nok er de fleste dekreter og fordømmelser af disse højere islamiske myndighedspersoner nedsættende og endog fjendlig overfor de som ikke er i gruppen. 

Disse guddommeliggjorte er forsynere at holdninger, sammen med lærerne hos gejstligheden, der overfører de samme holdninger til masserne i landsbyerne og byerne. Madrassas i Pakistan, skoler i Saudi Arabien og Maktabs - religiøse skoler - i Iran, ligesom et utal af moskeer tjener som læresteder, hvor hadets sygdom kan overføres med betragelig succes til de altfor villige troende. 


I Islams teokrati, er religiøs myndighed skænket som en informationskonsensus til målgruppen. Man bliver for eksempel en Ayatollah, ved at demonstrere overfor de andre ayatollaher sin ubetingede hengivenhed overfor de dogmer de har. Hvis han afviger fra den accepterede linje, bliver han højst sandsynlig en mullah i en landsby, slet ikke Ayatoillah. Dette er en systemfejl der ikke kan forandres eller repareres. Det er en patologisk teologisk indavl. 


Som hovedregel er religioner en kilde til energi. Den energi kan opnå storslåede ting eller ødelægge alt. Det er op til os at benytte religionen for det gode, som mennesker har gjort i årtusinder, og at undgå at benytte den som et dødbringende våben og ødelæggelsesværktøj - igen, som mennesker har gjort i årtusinder. 

Som konklusion er Islam ikke kun opdelt, den er dybt rystet. Den ligger i grus, kan ikke længere reparere sig selv, meget mindre styre resten af verden. Det er på tide at muslimer, de som betragter sig selv som gode og fredelige, sammen med de som ønsker vi skal acceptere deres barbariske ideologi for enden af sværdets spids, at tage skæbensvangre skridt og slutte sig til den frie og frigjorte menneskelige familie. Der er ingen vej tilbage. Barbarismen skal være vor fortid. 
  
FamilySecurityMatters.org Contributing Editor Amil Imani is an Iranian-American writer, poet, satirist, novelist, essayist, literary translator, public speaker and political analyst who has been writing and speaking out about the danger of radical Islam both in America and internationally. He has become a formidable voice in the United States against the danger of global jihad and Islamization of America. He maintains a website at www.amilimani.com. Imani is the author of the riveting book Obama Meets Ahmadinejad and the upcoming thriller Operation Persian Gulf.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails