mandag den 27. oktober 2014

Nedgang i seksuel aktivitet blandt unge- hvad skyldes det?

En anden holdning til seksuel afholdenhed og fald i seksuel aktivitet hos teenagere

       
                       
           
Jeg formoder reaktionerne er til at forudse: Data viser tydeligt at der er et fald i graviditeter, aborter og seksuel aktivitet blandt teenagere.

Nu er venstreorienterede forskere i færd med at gøre vold på de data, for at de kan være overens med deres de konklusioner de selv ønsker, om hvad der giver disse dramatiske og glædelige fald.

Interessant nok sætter Guttmacher Institute spotlyset på at alderen, hvor et ægteskab indgås er øget, men man nedtoner alderen for førstegangs sex.

Guttmacher skriver i overskrifterne i deres seneste “Opdatering” at det er “præventionsmidler” der står bag nedgangen. Men kendsgerninger er kendsgerninger: Blandt seksuelt aktive teenagere (de som har rapporteret at de har haft samleje i de seneste 3 måneder) så benyttede 18,2% af teenagerne ikke prævention i 1991, sammenlignet med 15,7% som ikke benyttede nogen form for prævention i 2013.

Guttmacher’s forskere ønsker vi skal tro at denne beskedne 2,6% nedgang i “ubeskyttet” sex er ansvarlig for en 79% reduktion i antallet af fødsler for de under 15, en 62% nedgang i antallet af fødsler hos 15-17 årige og en 39% nedgang for 18-19 årige.
 
The Heritage Foundation’s har netop udgivet  2014 Index of Culture and Opportunity med et kompendium af analyser og kort over “De Sociale og Økonomiske Tendenser der Skaber Amerika.” Deres rapport indeholder en graf med overskriften “Afholdenhed blandt High Scoolers,” men af en eller anden grund giver man ikke oplysning om nogen opfølgende analyse.

Den eneste observation der følger med grafen er en udtalelse om. at “fra 2001 til 2011 er procentdelen af studerende i 12 klasse der aldrig har haft sex øget med 2,6%.” Man nævner ikke den kendsgerning at forudsætningerne for estimaterne for 2001 og 2011 er for store og dermed forkerte (på grund af helt åbenbare store tilfældige variationer i disse data), at forandringen på de 2,6% ikke er særlig tydelig statistisk set på en troværdighedsskala på 96%. Samtidig er der ingen omtale af den samlede nedgang og den dramatiske nedgang hos visse befolkningsgrupper og aldersgrupper.  

Se nærmere på den længerevarende tendens i procentdelen af high school studerende der aldrig har haft sex brudt ned til race og etnicitet - vist i Figur 1. Disse opmuntrende tendenser skriger virkelig efter en intelligent, troværdig forklaring om årsagerne, især den dramatiske nedgang i den seksuelle aktivitet blandt ikke-Hispanics sorte.
Hvis vi ser på indikatoren for tidlig indledning af seksuel aktivitet (procentdelen af high school elever der har haft samleje før de er 13 år), er den nedadgående langvarige tendens på samme vis hjertevarmende, (Se Figur 2) især blandt drenge. Dette måleresultat er af særlig betydning, da de der begynder tidligt har en øget sandsynlighed for at have mange sexpartnere hvilket forøger risikoen for at blive gravid og /eller få en kønssygdom.
I tilgift til data i Figurerne 1 og 2 (der er med baggrund i svar gennem selvrapportering) der er også “uigendrivelige” fødsels data fra National Center for Health statistikker der viser de dramatiske konsekvenser ved forandringer i de unges seksuelle opførsel. I Figur 3 kan vi se, hvordan fødselsraterne for piger under 15 år i perioden 1970-1990 - hvor omfattende seksualundervisning var på sit højeste med indflydelse på værdier og væremåder - sammenlignes med data fra perioden 1990-2012, hvor ‘Afholdenheds’ bevægelsen blev en effektiv modpart. De hvides ‘under 15 år’ fødselsrate øgedes med 64% fra 1990-1990, men er siden faldet med 66%. De sortes ‘under 15 år’ rate nærmest eksploderede i 1970-1990, men er siden faldet med 85%.
Det kan se helt overbevisende ud til at reduktionerne i fødsler hos helt unge primært skyldes (dog ikke entydigt) en konsekvens af reduktionen af procentdelen af unge der har samleje før de er 13 år.
Selvom de angivne data ikke direkte kan bruges empirisk til at bekræfte denne formodning, så taler det imod sund fornuft at forvente at unge før de når teenagealderen og tidligt i teenagealderen kunne benytte prævention uanset det at fødelskontrolteknologien er ret så avanceret.
Den kendsgerning bør især bemærkes, at forandringer i værdier og dermed følgende sygdomsfremmende ændringer i opførsel hos de unge, som åbenbares i disse tendenser ikke er særegne for en socio-demografisk gruppes kultur.

Dette beviser at den meget udbredte appel, og effektivitet, ved afholdenhedsbudskabet har haft en indflydelse på de forskellige kulturer. Man kunne knap have håbet for 25 år siden at afholdenheds bevægelsen ville være i stand til at føre en så effektiv kampagne for at ændre kulturen når man stod overfor en så hensynsløs kampagne fra de utroligt mange sexundervisere der fortæller børn at de ikke kan kontrollere deres hormoner, og således er deres eneste udvej at bruge kondomer for at undgå graviditet eller få en kønssygdom. Hvis kondomet gik i stykker blev de forsikret om at der var den sikre mulighed for en abort.

Oveni alt dette har der været hele lavinen med direkte, usødede skildringer af seksuel aktivitet i underholdningsmedierne. Figur 4 viser helt klart at reduktionerne i fødselstal ikke har været et resultat af at man har haft større brug af abort.

Det er en David mod Goliat kamp, men trods de milliarder der er brugt på at oversvømme vore unge med opmuntringer til seksuelle eksperimenter, synes det klart at de forkaster budskabet om “gør det blot... men med et kondom.”

Janice Shaw Crouse, Ph.D., former Presidential Speechwriter for Bush 41, is a cultural commentator, columnist and author of two books that examine the cultural impact of the decline in family formation and the breakdown of the family: Children at Risk (2010) and Marriage Matters (2012), both published by Transaction Publishers, the publisher of record for international social science research.

http://americanthinker.com/2014/10/another_look_at_abstinence_and_declines_in_teen_sexual_activity.html#ixzz3GCD28Tl3

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails