fredag den 21. september 2012

Islams sorte flags oprindelse og vor tid!

Sorte skyer og sorte flag over Obama


Joel Richardson

Det var i 2004 da den amerikanske forretningsmand Nicholas Berg blev brutalt henrettet foran Islams sorte flag og det gik rundt på hele internettet, at de fleste amerikanere så samtidig fik deres første glimt af Islams sorte flag. Hængende på væggen bag Berg og hans mordere var et sort banner med arabiske skrifttegn i hvidt.
 
                        
Afdøde Osama bin Laden foran Islams sorte banner.                                         
Siden mordet på Nicholas Berg er adskillige al-Queda videoer blevet lagt på nettet, med det samme sorte flag set hængende på pladsen bag taleren.

Og nu blafrer det samme sorte flag stolt over U.S. Ambassaden i Tunesien og over hele verden. Velkommen til Obamas såkaldte “Arabiske Forår.”

I løbet af de seneste dage er det sorte flag blevet observeret hos de protesterende, og i optøjerne i Egypten, Libyen, Sudan, Nigeria, Libanon, Jordan, Irak, Syrien, Kuwait, Bahrain, Iran, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Indonesien, Indien, Tyrkiet, Jerusalem, Gaza og endog i Tyskland, Australien og England. Over hele verden marcherer muslimer af alle racer, stammer og nationaliteter under det samme sorte banner.

Under Islams sorte banner brænder de protesterende U.S. Flaget i London.

Samtidig med at mange kommentatorer har omtalt dette flag som al-Quedas flag, så dækker det ikke den hele og fulde historie. Hvad præcist er det Islams sorte flag symboliserer?

Ifølge den islamiske historie og tradition da medbragtes under Muhammads karriere, ‘Profeten’ og grundlægger af Islam, med hans styrker et stort sort banner kendt som
ar-Rāya når man gik i krig.  Det første sorte banner siger man blev fremstillet af et stort stykke klæde der engang havde være hans barnebrud Aishas hovedbeklædning. Når Muhammad og hans mænd angreb en konvoj eller landsby så var det dette sorte flag der ville gøre opmærksom på deres komme og føre an i kampen.
 
Demonstranter benytter vold i Sydney Australien, mens muslimer marcherer under Islams sorte banner (Photo: Twitter/@jttozer)

Da de muslimske styrker vendte tilbage til Mekka ved hjælp af den stærke Qurashi stamme efter en langvarig forvisning til Yathrib (Medina), markerede dette et stort vendepunkt i udvidelsen og muslimernes sejr over regionen. Muhammads sorte flag var en stolt leder af de muslimske hære. Det er af denne grund, altså Muhammads militære erobringer, at nogle udgaver af flaget har en silhuet af Muhammads sværd på den nederste halvdel. Et andet navn på arabisk for flaget er al-Ùqāb, det omtales undertiden som “Ørnen” eller aternativt “Afstraffelsen.” Siden tiden med Muhammads oprindelige militære sejre, har det sorte flag repræsenterer den forenede og altid stadig større muslimske bevægelse eller regering og er påmindelsen om Muhammads ekspansionistiske erobringer ved hans hære.

Den sorte farve der i dag ses i mange nationalitetsflag i Islamiske lande kan knyttes til Muhammads oprindelige sorte flag.
Islam's sorte flag over U.S. Ambassaden i Tunisien (Photo: Al-Jazeera)

Sidste uge midt under de voldsomme anti-amerikanske optøjer og protester var der endog forsøg på at hejse det sorte flag over U.S. Ambassaden i Cairo.
 
Demonstranter der vifter med islamiske sorte flag ved Ambassaden i Cairo.

Islam’s sorte flag er oftest udsmykket med hvide arabiske skrifttegn. Frasen på arabisk, lā ʾilāha ʾillà l-Lāh, Muḥammadur rasūlu l-Lāh kan oversættes til, “Der er ingen Gud uden Gud og Muhammad er hans profet.” Dette er trosbekendelsen og selve kernen i Islamisk teologi. Denne frase kendes som “Shahada.” Shahada bekræfter ikke kun den eksklusive og eneste hævd på guddommelighed hos Allah, Islams Gud, men også den overordnede rolle som Muhammad har som den endelige Guds budbringer til menneskeheden. Når et muslimsk barn fødes da er det første sætning det vil høre være disse ord, der hviskes i barnets øre af dets far.
 
Ar-Rāya, Islams sorte flag med  Shahada og Muhammads sværd
En primitiv version af ar-Rāya, har ikke kun Shahada, men også “Muhammads Segl.”


Mens nogle i Vestens medier har hævdet at symbolet med det sorte flag udelukkende hører til radikale terrorgrupper, så er flaget faktisk også benyttet af Hizbut-Tahrir, en international islamisk gruppe hvis mål er at genindføre Kalifatet, skønt man hæver at forkaste al vold eller terrorisme.

Genoprettelsen af Kalifatet, et mål der deles af jihadistgrupper som f.eks. al-Queda og også af moderate aktivistgrupper som Hizbut-Tahrir er en vision om at forene hele den Islamiske verden i en superstat, ved navn Kalifatet, under ledelse af en leder. kendt som Kaliffen. Denne kalif er Paven, præsidenten og generalen for den Islamiske verden der bringer den religiøse, den regeringsførende og de militære embeder alle under en person. Ved i praksis hver eneste Hizbut-Tahrir demonstration er det det sorte flag der vil være det fremherskende.

Hizbut-Tahrir aktivister vifter med de sorte Muhammad flag til støtte for et forenet Islamisk superstat. (Photo: AFP).
 
Det officielle  Hizbut Tahrir logo

Endelig udover at symbolisere genkomsten af et forenende Kalifat(/islamisk superstat er der også en vigtig eskatologisk dimension knyttet til symbolet med det sorte flag.

Ifølge islamiske profetier så tror muslimerne, at fremkomsten af muslimske hære der bærer sorte flag er et magtfuldt tegn på endens tid, og en forvarsler om Mahdiens komme, den Islamiske Messias figur. Muslimerne tror at Mahdien vil forene den Islamiske verden, erobre Israel og forårsage at Islam får sejr over de ikke-muslimske folk og religioner i verden, som Kalif af Islam. En version af profetien om de sorte flag, som berettet af Suyti, påbyder alle muslimer om at slutte sig til denne hær:

“De sorte bannere vil komme fra Øst og deres hjerter vil være hårde som stål. Den som hører om dem burde slutte sig til dem og give dem deres troskab, selvom det betyder at de skal kravle i sneen.”

En anden version af profetien som beskrevet af Tirmidhi siger at hærene marcherer fra Øst og sætter deres flag på Tempelbjerget i Jerusalem, som sædet for den kommende forenede islamiske superstat under Mahdi/Kaliffen:

“Hærene der bærer sorte flag vil komme fra Ku´hurasan. Ingen magt vil være i stand til at standse dem, og de vil endelig nå Eela (Baitul Maqdas, “Det Hellige Hus” i Jerusalem) hvor de vil hejse deres flag.”

Kristne teologer har haft fokus på ligheden mellem den Islamiske vision om deres Mahdi med advarslerne fra Jesus og Paulus, der så den bibelske Antikrist sætte sig selv op på Tempelbjerget som den dæmoniske hævder af verdenslederskabet:

“Når I da ser ‘ødelæggelsens vederstyggelighed’  hvorom der er talt ved profeten Daniel stå på hellig grund - den som læser det han give agt - så skal de der er i Judæa, flygte ud i bjergene. “ – Mattæus 24:16.

“Han som sætter sig imod og ophøjer sig overalt, hvad der hedder Gud og helligdom, så han tager sæde i Guds tempel og udgiver sig selv for at være Gud.” – 2. Tessalonikerbrev 2:4

For bekymrede kristne der stadig anerkender advarslerne i de bibelske profetier er det klart af Det Islamiske Kalifat eller, “Mellemøstens Uhyre” er på vej (Daniel 2, 7, Åbenbaringen 13, 17.)

Selvfølgelig, selvom man forkaster Jesus og Paulus’ ord er det klart, at der er en kraftfuld bevægelse gennem hele den Islamiske verden, med gennemgående stærke apokalyptiske eller eskatologiske tråde. Man ved at det ikke kun er et spørgsmål om hvis, men snarere, hvornår den apokalyptiske vulkan i Mellemøsten vil eksplodere. Mens vi ængsteligt afventer begivenhederne folde sig ud i Mellemøsten er det på tide for kristne og ikke-troende at forberede deres sind og liv på alt det der ligger foran.

For uanset om vi bryder os om det eller ej er det sorte skyer og sorte flag der samler sig i horisonten.
  Joel Richardson
Joel Richardson is the author of "Mideast Beast: The Scriptural Case for an Islamic Antichrist" and "Why we Left Islam" and is the co-author of "God's War on Terror." His blog is www.Joelstrumpet.com.
http://www.wnd.com/2012/09/black-clouds-and-black-flags-over-obama/

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails