onsdag den 15. september 2021

Regerings dommedagsforudsigelse fra 2004 - skrupforkert

Dommedagsforudsigelse fra 2004 om kernevåbenkrig har fået en lang næse

I 2004, fortalte The Guardian om en klimaforandringsrapport fra Forsvarsministeriet der kunne vise sig “yderst pinlig” for præsident George W. Bush. Rapporten forudså at klimaforandring ville kunne være Amerikas største nationale sikkerhedstrussel.
Dog har det vist sig at disse klimaforandringsforudsigelser, som så mange andre, har været det modsatte af sandheden. Blandt andet forudså rapporten krig med kernevåben, konflikter om ressourcer, og at byer i Europa ville være under vand i 2020.

Intet af dette er sket.
"En hemmelig rapport, holdt tilbage af ledere i US forsvaret og som The Observer har fået kendskab til advarer om at større byer i Europa vil være sunket under havets overflade da havene stiger og Storbritannien er omsluttet af et ‘Sibirisk’ klima i 2020."
Kernevåbenkonflikter, megatørker, hungersnød og omfattende optøjer vil forekomme over hele verden,” fortalte The Guardian. Rapporten “forudser at pludselig klimaforandring kunne bringe planeten på randen af anarki da lande vil skabe en trussel om atomvåbenkrig for at forsvare de stadig mindre fødevare- vand og energiforsyninger.” 
"Uroligheder og konflikter vil være fremherskende dele af livet,” konkluderede the Pentagon Report. "Endnu engang vil krig definere menneskets liv.”
Billedresultat for doomsday predictions
Blandt så mange ting forudså rapporten: “Alvorlig tørke og kulde der gør at befolkningerne i Skandinavien rykker mod syd i 2012, en “flod af flygtninge til det sydøstlige U.S. og Mexico fra De Caribiske Øer,” konflikt i EU over fødevarer og vand. Rusland kommer med i EU i 2018. “Udvandring fra de nordlige lande, som f.eks. Holland og Tyskland mod Spanien og Italien."
I år 2017 forudså rapporten “øget udvandring til lande ved Middelhavet, som Algeriet, Marokko, Egypten og Israel.” I tiåret 2010’erne så vi det modsatte af disse forudsigelser. Indvandrere fra Mellemøsten strømmer nu ind i Europa - selv til Storbritannien og Skandinavien - ikke den anden vej.
Storbritannien har ikke et Sibirisk’ klima. Flygtninge strømmer til the US gennem Mexico fra Syd- og Centralamerika, ikke fra Caribien eller fra Europa. Tyskland dominerer Europa økonomisk samtidig med Italien og Spanien kæmper, og udvandringen sker mod nord ikke syd.
Mest betegnende så har der ikke fundet en krig med kernevåben sted, trods det Nordkorea undertiden sender missiler af sted.
Selvom The Guardian lagde vægt på kernekrigsforudsigelsen, forudså rapporten fra Forsvarsministeriet ikke specifikt en voldsom kernevåbenkonflikt. Imidlertid forudså den at klimaforandring ville gøre ressourcerne knappe. Knappe ressourcer ville føre til krige og kernevåbenoprustning og efterfølgende føre til en krig med disse våben.  
The Pentagon Rapporten hævdede, at fred kommer når ressourcerne er rigelige eller når befolkningerne svinder ind. ”Men sådanne perioder med fred er kortvarige, fordi befolkningstallet igen hurtigt vil øges og lægge pres mod ressourcerne og risikoen for krigen genopstår.” I moderne tider er er antallet af tilskadekomne i fald, men “hele denne progressive opførsel kunne kollapse, hvis ressourcerne overalt pludselig sænkes drastisk på grund af en abrupt klimaforandring.”
 Billedresultat for doomsday predictions
Når omfattende krig igen indtræffer vil det føre til en krig med kernevåben forudså rapporten. “I denne verden med stater i krig, er oprustning med kernevåben uundgåelig.”
Denne Dommedags forudsigelse er ikke indtruffet, og det er ikke sandsynligt det vil ske i forudsigelig fremtid. Som så mange af de tidligere dystre forudsigelser om ressourceknaphed, er rapporten blevet gjort til skamme ved menneskets foretagsomhed og opfindsomhed.
Den måske mest kendte Dommedagsprofeti kom i 1960’erne da Paul Ehrlich's The Population Bomb forudså masse hungersnød på grund af ressourcerne der blev stadig færre. “Indien kunne muligvis brødføde 250 millioner mennesker flere i 1980,” forudså han i 1968. Siden det år er Indiens befolkningstal mere end fordoblet, landets produktion af hvede er tredoblet, og landets økonomi er øget ni gange.
Mens Ehrlich ‘plejede’ sine ‘Lille Kylling, Himlen falder ned’ forudsigelser stod eksperten i plantesygdomme Norman Borlaug i spidsen for skelsættende forskning i nye metoder til agerbrug  med superafgrøder der gav føde til de mennesker som Ehrlich forudså ville lide under hungersnød. Borlaug's dværghvede modstod et bredt spektrum af skadedyr og plantesygdomme og gav to til tre gange mere korn end de traditionelle plantesorter. I Pakistan øgedes hvedehøsten fra 4,6 millioner tonds i 1965 til 8.4 millioner tons i 1970. I indien steg produktionen fra 12.3 millioner tonss til 20 millioner tons.
Borlaug har uden al diskussion reddet flere menneskeliv end nogen anden i historien og han demonstrerede det vigtige princip at videnskab, menneskelig foretagsomhed og frie markeder kan udskyde skumle “eksperter” Dommedagsscenarier.
I 2010’erne, øgedes velstanden generelt, og man begyndte at bruge mere bæredygtige metoder. Storbritannien bruger nu færre ressourcer end i 2000, selvom befolkningen er flere.
The U.S. er blevet uafhængig af energi takket være skiferolie revolutionen. — "frackingen" mange venstreorienterede har så travlt med at fordømme. Velstanden er så langt fra ligelig fordelt, men den er blevet spredt over verden. Effektiviseringen i landbruget fører planeten frem mod “større udbytte” således at selvom befolkningstallet i verden stiger så kan de mange munde brødfødes selvom opdyrkede arealer bliver mindre. 
Det måske mest ironiske, eller groteske, er at megen af miljøaktivisternes politik faktisk ville være det modsatte af mindre forbrug. Matt Ridley påpegede i Storbritanniens The Spectator, "En vindmøllefarm kræver mere beton og stål end et tilsvarende system baseret på gas. Miljømæssig modstand mod kernekraft har hæmmet det system der kræver mindst jord, mindst brændsel og mindst stål og beton per megawatt. At brænde træ i stedet for kul i kraftværker vil medføre udnyttelse af mere jord og arealer, at flere spætter forsvinder - og endog flere udledninger. Organisk landbrug kræver mere jord end konventionel.” 
Naturligvis var ikke alt i 2010 positivt. Den voldsomme emigration fra Mellemøsten og Syd- og Centralamerika mod Europa og the U.S. er resultatet af politisk ustabilitet i Syrien og Irak - og i Venezuela og Nicaragua. Disse tragedier har langt mere at gøre med terrorisme, elendig regeringsledelse (eller socialismen med andre ord) og kriminalitet end det har med klimaforandring at gøre.

Selvom mange liberale nyhedsmedier havde travlt med at påstå af det er klimaforandring der er årsagen til Borgerkrigen i Syrien, så skød M. Zuhdi Jasser, stifter og præsident for the American Islamic Forum for Democracy, effektivt den forestilling ned i 2017 interview med PJ Media.
"Enhver der tror at klimaforandring har noget at gøre med konflikten i Syrien er en tåbe,” sagde Jasser. Han fastholdt at det at en tørke der skulle skyldes CO2 udledninger skulle være årsag til konflikten er en “hån mod ethvert mistet liv i Syrien.”
Jasser betonede at den syriske revolution indledtes i en lille by i det sydlige Syrien, Daraa, et stenkast fra Galilæas Sø. “Lige pludselig bekymrede forældre sig om hvorfor deres børn blev torteret og forsvandt,” forklarede Jasser. “Så blev demonstrationerne til tusinder, og man begyndte at vise dem på YouTube. Regimet reagerede med en jernnæve.”

"Det havde intet at gøre med landbrug eller med afgrøder. Det handlede om et regime der pinte sine teenagere,” føjede Jasser til. “Min bedstefar og mine forældre slap ud af Syrien i midt 1960’erne - de gav sådan set op og sagde Syriens folk aldrig ville være i stand til at stå sammen i en revolution mod regimet. Vi vidste alle at der aldrig var og aldrig vil være en politisk løsning på denne borgerkrig.”
Klimaalarmister har forudset Dommedag i mere end 50 år, og deres forudsigelser er gjort til skamme igen og igen.  Selv når alarmisterne holder igen med at komme med storslåede forudsigelser om krig med kernevåben ender de ofte med ‘en lang næse.’ I 2018 skulle Maldiverne være sunket forsvundet fra havets overflade grundet klimaforandring - tja og så viser det sig at øerne er ‘vokset’ i de seneste år! 
Hele humlen er at klimaet er en yderst kompliceret videnskab, hvor der er rigtig meget vi ikke fuldt ud forstår. Det er til diskussion om CO2 udlendinger har en påvirkning på det globale klima, der er ikke megen bevis på det - og næsten enhver forudsigelsen baseret på denne hypotese har vist sig forkert. 

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails