tirsdag den 23. maj 2017

10 områder hvor Mafiaen og Islam ligner hinanden. Del 1 af 2

10 områder, hvor Mafiaen og Islam ligner hinanden. Del 1 af 2.Raymond Ibrahim
I 2014 erklærede HBO’s Real Time, vært Bill Maher at Islam er  “den eneste religion der handler som mafiaen, der sandt for dyden vil slå dig ihjel hvis du siger det forkerte, tegner det forkerte eller skriver det forkerte.”


https://www.youtube.com/watch?v=vln9D81eO60
Maher henviste helt sikkert til Islams “blasfemi” love der forbyder, med dødsstraf, enhver “krænkelse” - som den kan findes i en udtalelse, et billede, en bog - af Islam og især profeten Muhammad.


Samtidig med Maher er blevet kritiseret for sin “islamofobiske” vurdering vil han og andre måske blive overrasket over at erfare at lighederne mellem Islam og organiserede kriminelle syndikater, som Mafiaen, i kraftig grad straffer de som siger, tegner eller skriver “det forkerte.” I det som følger vil vi se nærmere på disse ligheder.


Lad os begynde med at se på forholdet mellem Allah, hans budbringer Muhammad og muslimerne, og lægge mærke til de adskillige paralleller mellem Godfather, hans direktør og mafiaen.


Derpå vil vi undersøge mafiaens klanlignende opbygning og sammenligne den med Islams stammekultur, især i konteksten med den islamiske doktrin “Loyalitet og fjendskab.” For eksempel i både islam og hos mafiaen da bliver medlemmer der ønsker at bryde, at “falde fra,” dræbt.


Vi vil se på hvordan mafiaen og Islam begge har profiteret af “beskyttelses” bedraget: Islam har krævet jizya fra ikke-muslimer i deres myndighedsområde/territorium og mafiaen har krævet pizzo af mennesker der er faldet under deres domæne.


Endelig vil vi se nærmere på hvad der skyldes disse mange sammenfald mellem Islam og Mafiaen, herunder et historisk perspektiv.


https://www.youtube.com/watch?v=sY1S34973zA

1. Allah og Muhammad/Godfather og direktøren

Padrino i en større mafiaorganisation og familier - bogstaveligt the “godfather” eller “chefernes chef” - har den absolutte kontrol over sine underordnede og bliver i den grad frygtet af dem for hans hensynsløshed. Han har en “direktør” en højrehånd der udsteder hans ordrer og gennemtvinger hans vilje. Godfatheren selv er ofte utilnærmelig; mafiamedlemmerne skal gennem direktøren eller andre højtstående medarbejdere for at komme i kontakt.


Sammenlign så dette med forholdet mellem Allah og hans “budbringer” Muhammad (på arabisk, bliver Muhammad sædvanligvis omtalt som al-rasul “budbringeren.”) Ulig den jødisk-kristne gud - en personlig Gud, en Far, der ifølge Kristus kan kommunikeres direkte med. (Mattæus 6:9 ‘Fadervor.’) - Islams Gud Allah er ikke inden for rækkevidde, kendes ikke, kan ikke nås. Hans ordrer åbenbares ved hans budbringer Muhammad. Den jødisk-kristne gud opfordrer den trofaste til at “kom nu, lad os ræsonnere sammen” (Esajas 1:18). Allah siger, “Stil ikke spørgsmål til ting der hvis de bliver jeg oplyst, kun vil give Jer smerte” (Koranen 5:101) Parér blot ordre, slut!


https://www.youtube.com/watch?v=dNW-HMonRoU

2. En “handlingsaktion”

Godfatheren og hans direktør får altid en procentdel af al bytte der er tager af deres underordnede. Allah og Muhammah gør det samme: Koranen 8:41 informerer muslimer om at “en femtedel af al krigsbytte går til Allah og hans budbringer,” fulgt af Muhammads familie, og til allersidst de som er i nød.
https://www.youtube.com/watch?v=1fXAO1MyPJs

3. Mord og drab

Godfatheren sender regelmæssig, gennem sin direktør mænd ud for at myrde dømte fjender af familien. Således gjorde Allah og hans budbringer.


Et eksempel: En ikke-muslimsk poet, Ka‘b ibn Ashraf, fornærmede Muhammad, og fik dermed denne til at udbryde, “Hvem vil slåd denne mand ihjel som har skadet Allah og hans budbringer?” En ung muslim Ibn Maslama meldte sig frivilligt - på betingelse af at han kunne komme tæt nok på poeten fik han lov at lyve om poeten.


Muhammad indvilligede. Ibn Maslama rejste hen til Ka‘b og begyndte at tale dårligt om Islam og Muhammad indtil hans utilfredshed blev så overbevisende at poeten fik tillid til ham. Straks herefter dukkede Maslama op med en anden muslim og da Ka‘b’s vagt ikke var opmærksom slagtede de poeten. Poetens hoved blev bragt til Muhammad akkompagneret med de triumferede råb “Allahu Akbar.”


https://www.youtube.com/watch?v=qJr92K_hKl0

4. Forholdene betyder alt

Mens mafiaen holder sig til en mere generel moralkodeks, hvor godfatheren udsteder pragmatiske ordrer i forhold til omstændighederne, så gælder det samme med islam. Dette skyldes hele “åbenbaringen” ved Koranen, hvor de seneste vers/befalinger står i modsætning til tidligere vers/befalinger - altsamme afhængig af omstændighederne. Dette er i islamisk juridisk sprogbrug det som hedder al-nāsikh wal-mansūkh, eller doktrinen om ophævelse.


Hvor Allah formodes det fortalte profeten at “der er ingen tvang i religion” - Koranen 2:256 da budbringeren var blevet tilstrækkelig magtfuld så udstedte Allah nye åbenbaringer der går ind for en gennemført krig/jihad indtil Islam bliver suveræn. (Koranen 8:39, 9:5, 9:29 m.fl.)  Mens andre religioner og skrifter kan indeholde selvmodsigelser, så er det kun Islam der rationaliserer sådanne gennem “ophævelse.” Islam giver fortrinsret for de seneste vers, der betragtes som den “friskeste” afgørelser fra guddommen.


https://www.youtube.com/watch?v=qo5jJpHtI1Y

5. Loyalitet over for klanen

Loyalitet er altafgørende i mafiaen. Det forventes af mafiamedlemmerne at de følger indviklede blodritualer for at fastholde den absolutte loyalitet over for familien med truslen om døden. På lignende vis forventes det at mafiamedlemmer skal stå tilrådighed for familien - “selv når din hustru er ved at føde,” som en af mafiaens Ti Bud udtrykker det - og at forsvare Godfather og hans ære, selvom det koster deres liv.  


Sammenlign dette med den udbredte vold og opstand der finder sted når Allah eller hans profet bliver krænket af ikke-muslimer “vantro” som Bill Maher omtalte. Islams “Loyalitet og Fjendskab” doktrin (al-wala’ wa’l bara’) — der opfordrer alle muslimer til at være loyale over for hinanden selvom de ikke bryder sig om hinanden - er især illustrativ. Koranen 9:71 slår fast at “den troende (muslimske) mand og troende muslimske kvinde er allierede” (se også 8:72-75). Ifølge Muhammad, er “En muslim en muslims bror. Han hverken undertrykker ham eller ydmyger ham eller ser ned på ham ....Alt dette er krænkende for en muslim over for sin bror i troen: Hans blod, hans velstand og hans ære,” netop præcis de tre ting som medlemmer af mafiaen respekterer blandt hinanden.


U.S. Army Major Nidal Hasan’s “værste mareridt” var at blive udsendt og bekæmpe sine medmuslimer.
https://www.youtube.com/watch?v=bfRgVbp9gSY


Følg med i del 2 der kommer snart.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails