onsdag den 28. maj 2008

Civilisation og våben

Bevæbnede mænd
Mike Austin

Endnu en sofistikeret har udtalt sig, og det endda meget 'modigt'.
"Nu vil jeg ikke lyde som en annonce, en reklame på TV, men kendsgerningerne er, at hvis du kan læse da kan du få et arbejde senere hen. Hvis du ikke kan læse, da må du melde dig til Hæren i Irak. Sådan noget lignende. Det er jo ikke ligeså kløgtigt."
Sådan sagde Stephen King. Han er gyserbogsforfatter har jeg ladet mig fortælle, skønt jeg aldrig har læst hans bøger. Jeg håber inderligt, at hans prosa er mere litteratur, end det der kommer til udtryk i hans tale.

Kings ligefremme ord er næsten ikke blevet bemærket, de er nærmest usynlige. (Kun Noel Sheppard fra Newbuster offentliggjorde uhyrligheden.) Grunden er, at de slet ikke er bemærkelsesværdige. Sådanne 'modige' tanker spyes regelmæssigt ud fra de der rider, med støvler og sporer, over denne skrøbelige konstruktion vi kalder "Vestlig Civilisation." Der er vel næppe nogen blandt de der sætter dagsordenen i læreanstalternes elfenbenstårne af litterater som ikke deler det samme synspunkt som Hr. King.
Fra deres udtalelser, fra deres enorme udbud af bøger og artikler, fra deres stadige fremtoninger i medierne, fra deres endeløse selvpromovering, fra deres grænseløse had som formidles så spyttet står dem om munden, og for deres foragt for den 'almindelige mand' kunne man få det indtryk at disse typer er de eneste der opretholder alt det som er dejligt og ærefuldt i vores kultur.

Man kan ikke være mere forkert. Disse personer er civilisationens ødelæggere. Som dygtige parasitter drager de fordele af ethvert fremskridt som samfundet skaber og vedligeholder. De suger så megen livskraft ud som de kan, erstatter det med rå solipsisme (troen på at jeg'et er det eneste eksisterende)og arbejder på at knuse avnerne der er tilbage. Deres tilværelse er beskyttet og priviligeret. På trods af alle deres uddannelser og doktorgrader og deres retorik og de millioner af ord de har lært, er der ikke meget de har kundskab om. I alle henseender og med alle midler er de som barbarer.

Civilisationen hviler ikke på deres skuldre, den hviler på skuldrene af bevæbnede mænd.
"Vi sover fredeligt i vores senge om natten kun fordi barske mænd er beredt til at benytte magt på vores vegne." (George Orwell)
Sådan har det altid været. Civilisationen og evnen og viljen til at benytte magt hører sammen, er uadskillelige. Vores forkælede elitære kan ikke forstå dette og ejer ikke evnen til at forstå det. De betragter bevæbnede mænd som aber der måber over Den Sidste Nadver.

Vore ærværdige historiebøger fortæller, at den Vestlige Civilisation begyndte med Grækerne omkring 700 fvt. Nej, sådan var det ikke. Det begyndte med Hebræerne, der trængte ind i det 'Forjættede Land' 500 år tidligere. Vi glemmer ofte, at den mest indflydelsesrige bog i Vestlig Civilisation havde sin oprindelse fra den magt den Israelske kommandant Joshua og hans efterfølgere udbredte. Salomons visdom og poesi, Salmernes skønhed, det hele hviler på skuldrene af Israelere med sværd.

Grækernes bidrag fik vi gennem magtanvendelse, af grækerne mod perserne og af græker mod græker. Aeschylus kæmpede ved Marathon og Salamis, Socrates ved Delium, Demosthenes ved Chaeronea. Aristoteles oplærte den senere erobrer af verden, Alexander, der spredte Græsk Kultur så langt borte som Indiens floder. Det er spild af tid at prøve at skelne mellem de der grundlagde Vestlig Civilisation fra de som benyttede magt til at udbrede den. Det var ofte de samme.

På samme måde med Romerne. Cicero var i hæren. Cæsar var en fremragende latinsk skribent. Horacius tjente sammen med Brutus ved Filippi (42 fvt). Virgil ærede den romerske magt og såvel han som Maecnas var sammen med Augustus. Svetonius og Plinius den Yngre tjente under Kejser Trajan. Kejserne Hadrian og Aurelius skrev digte. Kejser Konstantin tillod at Kristendommen blev udbredt og grundlagde således en anden del af udbredelsen af Vestlig Civilisation.

Middelalderen hvilede ligeledes på mænd med magt, og bogens mænd. Boethius arbejde for Theodoric d. Store (520 evt). Justinian (ca. 527-565) reviderede den Romerske lovkodeks. Karl Den Store byggede skoler, påbegyndte den første europæiske Renæssance og talte personligt flere sprog. En hel genre af trabadour digtekunst og episk litteratur, herunder Rolands Sang flød frem fra krigene mellem kristne mod muslimer i Spanien.

Renæssancen var en periode med magtanvendelser og samtidig høj kultur. Leonardo designede militærkampmaskiner. Micheangelo tjente under den mest militaristiske pave, Julius d. 2. De hensynsløse Medici'er var store kunstmæcener. Dante kæmpede i slaget ved Campaldino (1289). Machiavelli var deltager i såvel diplomatiske som militære missioner. Cervantes var med den Kristne flåde ved Lepanto (1571). Cortez var forfatter, og en af hans soldater var Bernal Diaz de Castillo, der blev historieberetter om Erobringen.

Mange af de store kristne mænd fra dengang var ikke lige præcis skrøbelige violer. Jesuitterne, grundlagt af Ignatius Loyola, var soldat. Den blide Frans af Assisi var en trobadour, digter og lejesoldat. Aquinas udformede det kristne koncept af 'Retfærdig Krig.' Las Casas var historiker om Indien. Martin Luther havde tiltro til de protestantiske kongers spyd når hans nye tro skulle udbredes.

Jeg kunne fortsætte, men det må være nok til at fatte budskabet, Vestlig Civilisation har altid været afhængig af bajonetter. Fjern bajonetterne og kulturen de understøttede ville bryde sammen og det meget hurtigt.

Lad os formulere det på en anden måde. De gamle grækere og romere skrev om 'Menneskehedens Tidsaldre', først Guld, så Sølv, så Bronze og tilsidst Jern. Den sidste Tidsalder er virkelig bedrøvelig. Mennesket er "krigerisk, grådigt og ugudeligt. Sandhed, beskedenhed og trofasthed kan ikke findes nogen steder." Hesiod (ca. 700 fvt) var endnu mere dyster.
" I denne tidsalder lever mennesker en eksistens i fattigdom og strid. Børn har ingen respekt for deres forældre, broder kæmper mod broder og den sociale forbindelse mellem gæst og vært er gået i glemmebogen. I denne tidsalder er magt lig ret, og onde mænd benytter løgnen for at at blive betragtet som gode. Midt i denne tidsalder føler mennesker ingen skam eller indignation ved at fejle, babyer vil blive født med gråt hår og guderne vil fuldstændigt forkaste menneskeheden: 'der vil ikke være nogen hjælp mod ondskab.'"
I ovenstående paragraf er vor fremtid beskrevet. Vor egen nations Gyldne Tidsalder er næsten blevet ignoreret i historiebøgerne, vor Sølvalder er blot en fjern erindring. Vor nuværende Bronzealder ser ud til at falde fra hinanden og således er vor nation snart på vej ind i Jernalderen.

Når den kommer, hvem vil da forsvare det der er tilbage af Vestlig Civilisation? Vil det blive typer som Stephen King, der vil træde frem? Vil Pinch Sulzberger og Ward Churchill og Ted Kennedy iføre sig kampudstyret og udstøde krigsråbet? Vil Bill Clinton og hans sympatisører lede hærene og have kommandoen over tropperne? Vil professorerne på Yale og Harvard holde storslåede taler om den ædle krigskunst?

Du kender allerede svaret. Værdiløse mænd som dem vil blive fejet bort. Alt deres arbejde og deres ord, der forekommer så betydningsfuldt lige nu, vil blive til støv.

Den kommende Jernalder vil blive imødegået, som det altid er sket, af mænd med våben. Når det er overstået, når barbarernes styrker endegyldigt er besejret vil den nye civilisation blive svoret i ed af disse mænd, mændene fra Yorktown, fra New Orleans, fra Chapultepec, fra Gettysburg, fra San Juan Hill, fra Saint Mihiel, fra Guadacanal, fra Ardennerne, fra Chosin floden, fra Tet, fra Desert Storm, fra Falujah.
Rough riders of San Juan Hill
For det er disse mænd og deres rifler der har opretholdt vor amerikanske nation på deres skuldre. Det er deres forfædre i tidernes fylde der har skabt og understøttet den Vestlige Civilisation, som vi er en del af.
Om 1000 år, når støvet har lagt sig, når de første tegn på en ny Tidsalder af Guld kommer til syne da vil mænd som Leonidas stadig blive husket. Mænd som Stephen King vil være glemt som gårsdagens avis, kun husket af orm.

http://www.americanthinker.com/2008/05/men_with_guns.html

1 kommentar:

Anonym sagde ...

Hold da op. Sikken en 'tale' til nationen. Svulstig og krigerisk. Man er tilbøjelig til at give ham ret, især da det hele drjer sig om at bevare vor frihed og ikke er et erobringstogt. Men andre har helt sikkert den direkte opfattelse.

Related Posts with Thumbnails