fredag den 13. juli 2018

Ret til at diskriminere - fordele

Retten til at diskriminere

Venstrefløjen har skabt en makaber myte der går direkte imod menneskehedens erfaring. Venstefløjen har overtalt de godtroende masser i Amerika, herunder sørgeligt nok, de fleste borgerlige om at “diskrimination” ved enkeltindivider og virksomheder er forkert og krænker Forfatningen.
Det er præcist det modsatte der er sandt. Al seriøs viden og alle ærlige moralbedømmelser omfatter diskrimination. Når individer og virksomheder ikke har frihed til at diskriminere så bliver magten til at bestemme hvad der er sandt og falskt, godt og dårligt alene Statens ejendom eller ret - eller den endnu mere skræmmende skabning det kunstigt skabte Frankenstein monster - “samfundet.”  
Frem for diverse meninger og handlinger der kan ytres frit, hvilket er det som sker når staten og samfundet nægtes magten til at påtvinge et synspunkt og proppe det ned i halsen på private borgere og virksomheder, så sker der det at al debat, alle forskelle, og al individualitet knuses med baggrund i det de som står for staten eller manipulerer med samfundet bedømmer for ‘helligt’ eller ‘ukrænkeligt.’
 Billedresultat for discrimination
Tænk på de “kendsgerninger” som da the Colorado Civil Rights Commission stemte imod den kristne bager der nægtede at lave en bryllupskage til et ægtepar af samme køn. De tykhalsede hyklere og dumrianer i den kommission fastslog som historiske “kendsgerninger” at religion - der altid betyder Kristendommen for venstrefløjsere - blev benyttet til at retfærdiggøre Holocaust og slaveri.
Faktisk er det sådan at enhver med et åbent sind og blot en beskeden viden om moderne historie ved - at Holocaust var den direkte konsekvens af afkristningen af Tyskland. Det blev i store træk også accepteret af jøder i Vesten og den “racisme” som Nazi hadet mod jøder voksede frem af blev forkastet af kristne så at sige gennem hele historien. I Tyskland var Kristendommen i praksis død i 1914 og blev dermed den mest frugtbare ‘jord’ for racismen onde forskrifter, hvilket er derfor Nazismen fandt fodfæste i Tyskland. 
Udover det så var de eneste der modstod Nazi anti-semitismen og Holocaust Europas kristne - en kendsgerning som mange jødiske forfattere skrev om dengang, såsom Rabbi Stephen Wise, der skrev i 1934- “Jeg takker Gud, at Amerika og England, først og fremmest, og også i andre lande høres de kristnes stemmer i protest mod de utålelige ugerninger ved Hitlerismen mod det jødiske folk” Rabbi Morris Lazaron skrev i 1938:.
Aldrig før i historien har organiseret Protestantisme over hele verden gået så meget i aktion i forsvar for jøden og for at beskytte jøden. Flere katolske ledere end nogensinde før har ytret deres meninger i fordømmelse af den racebetingede besættelse som diktatorer har benyttet for at inddæmme jøden ....Ingen mere glorværdig side er blevet skrevet i kristen historie end den der skrives i Tyskland i dag. Kristendommen kan meget vel være den anstødssten som det tyske diktatur vil ødelægge sig selv med.
Overrabbiner for Rom, rabbi for den ældste synagoge i verden konverterede til Kristendommen efter 2. Verdenskrig, fordi han var så berørt af de modige og resolutte handlinger af kristne i Europa for at redde jøder fra Holocaust, ofte med ikke kun deres eget liv som pris med også deres familiers.
Endnu mere bizar er tilsviningen af Kristendommen med forsvar for slaveriet. Dette relaterer udelukkende til sorte der anses som “Hams børn” et argument ingen kristne udover de i Syden accepterede, og de fleste oprigtige kristne i Syden forkastede.
Slaveriet havde eksisteret overalt i verden og blev bakket op at enhver religion - undtagen Kristendommen, skønt jødedommen gav beskyttelse for jøder som andre trosretninger ikke gjorde. Korstoget for at få afsluttet slaveriet var et udelúkkende kristent ærinde, og det gjaldt alle dele af Kristendommen. Selv den mest naive venstreorienterede må på et eller andet tidspunkt have hørt Battle Hymn of the Republic, sangen Union soldaterne sang og døde for i slag. 
.
 "As He died to make men holy, let us live to make men free.  Our God is marching on."
Billedresultat for battle hymn of the republic
Kristen modstand mod slaveriet gjaldt ikke kun i lande i Kristendommen men i resten af verden, hvorend kristen magt eller indflydelse var til stede, for at befri slaver i Islam slaver eller buddhismen eller de amerikanske indianerstammer eller de afrikanske stammer der havde flere slaver end Kristendommen nogensinde har ejet. 
Hvis det at påtvinge folk en accept og opfattelse af sandhed og moral gennem rå politisk magt var rigtigt, så burde staten og samfundet tvinge verden til at acceptere det kristne eller jødisk-kristne værdisystem. Det er noget som hverken kristne som jøder har forsøgt.
Når individer og virksomheder ikke kan diskriminere, så vil sund fornuft og markedet svække dumme og onde holdninger og styrke gode og kloge holdninger, som vil kunne ske uden love, dommere og tåber som medlemmerne af the Colorado Civil Rights Commission.  
Dette betyder så ikke at alle ikke nederdrægtigheder mellem mennesker kureres på magisk vis, men selv den mest sløve padde i venstreflokken må acceptere at statens pisk sjældent gør sociale problemer mere spiselige. Vi kan ikke skabe Himlen på Jorden, og når staten forsøger sig med det så bliver det i stedet til Helvede på Jorden. 
Individuel diskrimination hæmmer den største ondskab i vor tid: Totalitarismen!

Frihedens hjerte, der stadig burde være ‘hjertet’ i alle anstændige regeringer er retten til at diskriminere ifølge det hvert enkelt individ og sjæl mener er bedst. Det er på rette tid for konservative at holde op med at opføre sig som får og forsvare deres ret, og i stedet kækt proklamere at det er individet, ikke staten, der har den moralske eneret til at diskriminere.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails