tirsdag den 30. juni 2015

Iran skal ifølge landets forfatning have kernevåben for at igangsætte verdenskaos

Iran skal ifølge forfatningen have kernevåbenDet er ved at være op over - 30 juni, - for at en detaljeret aftale mellem Washington og Iran om Irans atomprogram skal indgås. Det helt store problem forbliver Irans hensigter. Mens U.S. forhandlerne har kæmpet med efterretningsvurderinger for at få et mere tydeligt fokus, overses et dokument der fastslår de intentioner mullaherne har, skrevet med deres egne ord - nemlig Irans forfatning.

I dette dokument åbenbares hvad mullaherne opfatter som værende deres guddommelige mission pålagt dem af Allah. Det er en mission der kan få drastiske internationale konsekvenser. .

Ulig forfatningerne hos andre nationer i verdenssamfundet så giver Irans forfatning dens regering en langtrækkende, ud over landets grænser råderum. Denne forfatningsmæssige “lange arm” giver mandat til en global eksport af den samme Islamiske Revolution der bragte mullaherne til magten i 1979.
Allah's påbud til dem er: Som med Iran sådan resten af verden.

Den ihærdighed mullaherne tager dette mandat understreges andre steder i Forfatningen. Således også med vor egen. Irans Forfatning sørger for at dets øverste leder kan efterfølges dersom hans periode uventet skulle blive afkortet. Ligesom vores giver den døden eller svigten af åndsevner hos dets topembedsmænd (I Iran er det den Øverste Leder) som de to årsager til at en efterfølger kan udnævnes. Men der er en tredje årsag der er meget mere bemærkelsesværdig. .

En på anden vis ellers ikke ukvalificeret Øverste Leder kræves af, at vedkommende skal overdrage myndigheden når “Mahdien” kommer. Artikel 5 i Irans Forfatning lægger al magt i hænderne på en faqih, eller lærd i jura, men kun “under manifestationen af Wali al-Asr (må Gud fremskynde hans genkomst.)”

Både Sunni og Shia tror på en “Mahdi” eller “Den Tolvte Imam.” Førstnævnte mener han endnu har til gode at komme. sidstnævnte at han siden det 9. århundrede har haft magten i en alder af 5 år, men derpå forsvandt. Shiiter tror at Mahdien forsvandt for at træde ind i en tilstand af manifestation, hvor han skulle forblive indtil hans genkomst i opfyldelsen af profetien om verdens ende. Han genkomst til blive under en kaos i verden, fulgt af Islam march mod verdensdominans.

Det er mest “Tolvere” som disse troende kaldes, der anser det truende kaos i verden der kræves som værende helt naturligt udviklende. Imidlertid tror Irans mullaher at mennesket kan være en katalysator i fremskyndelsen af Mahdiens komme, og med Israels udslettelse som man nævnes som den ‘udløsende faktor.

Før Mahdiens permanente tilbagekomst til Jorden,ifølge profetien, vil han besøge udvalgte individer for at signalere sin snarlige tilbagekomst. Den nuværende Øverste Leder Ali Khamenei og den tidligere pæsident Mahmoud Ahmadinejad hævder begge de allerede har haft besøg.

Den udstrækning, hvori Mahdiens genkomst gennemsyrer iransk tankegang blev åbenbar i oktober 2005, da daværende præsident Ahmadinejad i sine afsluttende bemærkninger i FN fremførte en bøn for Allah om hurtigt at fremskynde genkomsten. Det var blot en af mange sådanne bønner der rutinemæssigt fremføres af den iranske ledelse der altså fuldt og helt accepterer det verdenskaos der forudses.


Ahmadinejad var så sikker på Iran ville eje kernevåben, som kunne igangsætte verdenskaos, under hans periode i embedet at han, som det fortælles fik andre iranske muslimske ledere til at sværge at arbejde for Mahdiens genkomst mens han var præsident. Det blev han afbrudt i af computer virusen Stuxnet udviklet af U.S. og Israel og som i svær grad var et tilbageslag for Irans kernevåbenprogram.

Vore forhandlere synes at mene at mullaherne tænker rationelt, hvor de i virkeligheden er drevet af irrationel ideologi. Således synes vore forhandlere at tro at selv ikke et atombevæbnet Iran ville iværksætte en angreb af frygt for gengældelse.

Denne logik er skræmmende naiv. Mullaherne har ingen frygt for gengældelse. Det er for dem det der giver en ‘billet’ til livet i det sensuelle Paradis, fyldt til overflod med “evige” jomfruer, som lovet af profeten Muhammad.

Den skræmmende realitet for Irans begær om en “fri” verden, det vil sige underlagt islamisk dominans og landets villighed til at ofre en total ødelæggelse i dette liv for “friheden” i det næste understreges af to udtalelser af Ayatollah Ruhollah Khomeini, Irans første Øverste Leder:

Enten bliver vi alle frie, eller vil vi få den større frihed som er martyriet. Enten skal vi ryste hinandens hænder i jubel over Islams sejr i verden, eller vi vil alle vende os til evigt liv og martyrium. I begge tilfælde er sejr og succes vores.

Vi tilbeder ikke Iran, vi tilbeder Allah. Patriotisme er et andet navn for hedenskab. Jeg siger lad dette land (Iran) gå til i røg blot Islam fremstår triumferende i resten af verden.

Irans kernevåben intentioner er ganske tydelige. U.S. forhandlerne skal forstå dette til fulde og vide at det at give Teheran adgang til kernevåben er det samme som at underskrive en selvmordspagt.

Lt. Colonel James G. Zumwalt, USMC (Ret.), is a retired Marine infantry officer who served in the Vietnam war, the U.S. invasion of Panama and the first Gulf war. He is the author of "Bare Feet, Iron Will--Stories from the Other Side of Vietnam's Battlefields," "Living the Juche Lie: North Korea's Kim Dynasty" and "Doomsday: Iran--The Clock is Ticking." He frequently writes on foreign policy and defense issues.

http://www.familysecuritymatters.org/publications/detail/for-irans-nuclear-intentions-look-to-its-constitution?f=must_reads#ixzz3eHsWTUAj

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails