mandag den 11. februar 2019

Hjælp Antarktisk smelter - kommer vi til at drukne?

Fake News om huller i iskappen på Antarktisk

CNN er faldet i svime over et “Gigantisk hul på størrelse med 75% af Manhattan i iskappen på Antarktisk.”
Jeg er ret så sikker på de ville ønske, at hullet faktisk var på Manhattan og inkluderede Trump Tower, men desværre så er hullet alt for langt borte fra deres nemesis - Præsidenten.
CNN beskriver det som, “En massiv hulning,” der “er blevet opdaget i iskappen på Antarktisk, og den vokser, og signalerer dermed en hurtig smeltning af isen, hvilket har chokeret videnskabsfolk.” Den vokser med “eksplosiv hast” under the Thwaites Glacier, fortælles der med stor ængstelse.
CNN’s hoved bekymring er at den smeltende gletscher vil oversvømme verden, herunder deres TV-studier.
Men hvor stor er så dette “massive hul?”
Tja, det er blot et lille hul i en gletscher der er på størrelse med Florida.
Manhattan er cirka 23 square miles, og et hul på 75% størrelse af Manhattan ville være knap 16 square miles. Jovist et hul er tredimensionelt, og overfladen todimensionel, men blot for at give et perspektiv.
Til sammenligning er Florida 65,755 square miles. Hullet i gletscheren er således cirka 0.01% af hele gletscherens størrelse, og vandet der frigives fra smeltningen vil end ikke kunne måles i havet. Men CNN  vil ikke lade denne lille detalje forstyrre deres dommedags forudsigelser.
Ikke kun CNN, men medbrødrene i medieverden er gået i panik over denne nyhed. The Hill rapporterer en lignende historie, og det gør CBS News også. Den eneste forklaring der tilbydes i artiklerne er - klimaforandring. Ligesom klimaforandring fik skylden for det iskolde vejr i Midtvesten i denne vinter. 
Medierne får vendt alt dårligt i denne verden til at være forårsaget af klimaforandring.
Forbes hævder klimaforandring var årsagen til at ISIS stod frem. Fedme har også fået skylden for klimaforandring. 
Hvorfor kan journalisterne dog ikke tænke ud over deres forprogrammerede venstrefløjs talepunkter? Hvad ellers kunne være årsag til huller i iskappen på Antarktisk?
Mon CNN nogensinde har tænkt over at vulkaner kunne være en årsag? Det gjorde man over på den anden side  af dammen - The Guardian. Her fortalte man at videnskabsfolkene her for nylig har opdaget 91 nye vulkaner under iskappen på Antarktisk. Læg dem til de 47 vulkaner man allerede kender til
Unnamed peaks on the west coast of the Antarctic peninsula tower over the harsh Antarctic coast.
Hvor mange flere vulkaner kunne være ‘skjult’ under den kilometertykke iskappe? Siden teknologien er blevet bedre og bedre vil man nok finde flere end de 140 indtil nu kendte vulkaner.
The Antarctica.eu website, som CNN allerede kender til, giver nogle videnskabelige kendsgerninger, helt anderledes end de Al Gore lignende heilende udsagn.
Først og fremmest befinder “Thwaites Glacier sig godt under havets overflade, ligesom det er tilfældet med store dele af Vestantarktisk iskappen.” Dette betyder at isen allerede har fortrængt vand der svarer til isens vægt, hvis den flyder på vand eller dens mængde stadig er på land.
Det er derfor en isterning i et glas vand ikke hæver vandspejlet i gleasset når den smelter. 
Med andre ord, havets nuværende højde afspejler allerede tilstedeværelsen af is i havet, og vandstanden vil ikke stige eller falde, afhængig af den solide eller flydende status af iskappen under havets overflade.
Så befinder the Thwaites Glacier sig over et område med vulkaner. The Independent rapporterer“Kemiske data fra vandprøver der afslørede en aktiv kilde af vulkansk varme under the Pine Island gletscheren, der er den hurtigst smeltende gletscher i hele regionen.” 
The Pine Island and Thwaites Glaciers er naboer og flyder sammen ud i havet.
Når gletsjere smelter og kælver kan det skyldes varmere vand i havet. Men ikke den nuværende afsmeltning, der hvor Manhattan hullet blev opdaget.
Som Antarctica.eu website beskriver det.
The Thwaites Glacier skulle angiveligt miste store mængder af is grundet  den smelter fra bunden af. Den geotermiske udledning af varme skyldes ikke klimaforandringer, som man antager skyldes afsmeltning nær kysten, der er i kontakt med havvand der gradvist er blevet varmere.
Det ser ud til at vulkansk aktivitet, ikke SUVer eller giftig mandlig toksisk grillmad i baghaven der er årsag til hullet i gletscheren. Hvor længe har der været vulkaner? I længere tid end mennesker og dyr. De har altid været på Jorden, hvis undergrund flyder med flydende magma der lejlighedsvis så ‘bøvser’ op til overfladen i form af vulkanudbrud. 
Som videnskaben beskriver det.
Gletscheren ligger ovenpå noget der mere ser ud som toppen af en multi-brændeovn der udspyr hede på forskellige lokationer ....Og så befinder sig det mest kritiske, dynamiske, ustabile islag på Planeten midt i dette, og så forsøger man forklare det. Det er helt umuligt.
Så dukker der endnu et fælles tema op, nemlig det uforudsigelige. Uanset om det er gletschere eller klimaet er der for mange variabler og usikkerheder til at man kan skabe præcise modeller eller komme med forudsigelser. The Intergovernmental Panel on Climate Change forklarer hvorfor, “klimasystemet er koblet sammen med et ikke lineært kaotisk system og derfor er forudsigelser om fremtidige klimatilstande ikke muligt.”
Dette hindrer ikke CNN og andre medier i at hævde de har alle svarene og Al Gore eller Alexandria Occasional-Cortex og deres dommedags forudsigelser får således troværdighed i hvor mange år Jorden har tilbage før den enten smelter eller eksploderer.
Videnskab er processen med at observere naturens fænomener, fremkomme med en hypotese til forklaring af fænomenerne, derpå afprøve hypotesen i lyset af hvad der kan ske i fremtiden.
Uheldigvis er klimavidenskaben blevet det stik modsatte, begyndende med en Konklusion, derpå fordrejning af data for at støtte Konklusionen. Ligesom Special Counsel Robert Mueller gør med sin undersøgelsen af Rusland og indflydelsen på vore valg.
Muellers holdning ligner Berias, “Vis mig manden og jeg vil vise dig forbrydelsen.” Klimavidenskaben er blevet, “Vis mig en naturlig hændelse og jeg skal nok finde en metode til at give den globale opvarmning skylden for hændelsen” 
Hvor ville det være forfriskende om CNN og andre medieorganisationer kunne se objektivt på et naturligt fænomen, lige undersøge det nogle få øjeblikke, og derpå fremlægge kendsgerninger, ikke formodninger i anerkendelse af hvad man ved og endnu vigtigere hvad der ikke vides.
Brian C Joondeph, MD, MPS, a Denver based physician and writer. Follow him on Facebook,  LinkedIn and Twitter.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails