tirsdag den 9. november 2021

Måske burde naturen ikke tilbedes som den bliver

Måske burde naturen ikke tilbedes som den gør
Dennis Prager
En udtalelse der af mange menes at være udtænkt af den britiske tænker G. K. Chesterton beskriver den moderne periode så perfekt: “Når mennesker holder op med at tro på Gud, tror de ikke på noget, de tror på hvad som helst.” 
En af disse erstatningsguder har været Naturen.
Af alle falske guder er Naturen muligvis den mest ‘naturlige’ at tilbede. Enhver religion før Bibelen havde Naturguder - Solen, Månen, Havet, Frugtbarhedsguder, Regnguder og så videre. 
Det er derfor at jo længere væk Vestens samfund kommer væk fra det bibelske det vil sige - de jødisk-kristne religioner, des mere bliver Naturen tilbedt.
Enhver, uanset politisk tilhørssted, bekymrer sig om miljøet. Men at bekymre sig om miljøet er ikke det samme som miljøaktivisme. Miljøaktivisme er for de fleste af tilhængerne en verdslig religion. Disse mennesker, hvoraf mange henviser til, og betragter i sandhed Jorden som en Gudinde (Gaia navnet på den gamle græske Jord Gudinde). og tilbeder miljøet.
Manden der mere end nogen anden påbegyndte den moderne miljøbevidstheds religion var James Lovelock der udviklede “Gaia Hypotesen” i 1970’erne. Næsten 50 år senere i 2014 sagde Lovelock til The Guardian, “Miljøet, økologien er blevet en religion.”  
New York Times klummeskribenten Ross Douthat beskrev 2009 James Cameron blockbuster filmen, "Avatar," som "Cameron's lange apologi for panteismen, en tro der sidestiller Gud med Naturen, og opfordrer menneskeheden til at indgå i religiøst fællesskab med naturens verden.” Den sammenligning af Gud med Naturen var en hovedårsag til filmens popularitet.
Douthat, en af de eneste religiøse ( som i troende og praktiserende en religion) klummeskribenter på The New York Times føjede til. “Truslen om global opvarmning har givet kulten Naturen de kvaliteter som enhver succesrig religion har brug for, Et Åndens Korstog, et strengt regelsæt om ‘du skal ikke’ og en højlydt apokalypse.” 
Når jeg spørger ateister, som jeg har gjort i årtier, hvad de tror på er det mest almindelige svar “videnskab.” Der var en ung mand, en ateist på den læreanstalt hvor jeg var, der svarede, “Videnskab!” (i stedet for “Gud velsigne dig”) hver gang nogen nyste. For en ateist er der intet højere end videnskaben fordi naturens verden er det eneste der findes. Så at tilbede Jorden, miljøet eller naturen er næsten uundgåeligt i en sekulær verden. 
Bibelen har en helt anderledes tilgang. Som udførligt forklaret i min Bibel Kommentar "The Rational Bible," indeholder det første vers i Bibelen - “I begyndelsen skabte Gud Himmelen og Jorden” - den mest radikale ide i historien
Her slås fast, for første gang i historien, at Gud skabte naturen og ikke er en del af naturen. Det er en af grundene til jeg tror på, at de fem første bøger, Toraen, er givet af Gud. Intet menneske for 3000 år siden, i den sene bronzealder ville have kunnet fremholde en ide så modsat den måde menneskesindet helt naturligt arbejder - at anse guder som del af naturen.
Fra den Gaia tilbedende verdsligt indstillede bliver ordene i 1. Mosebog endnu værre når vers 27 senere nævner at Gud beder menneskene “Bliv frugtbare og mangfoldige, befolk jorden og underlæg Jer den.”
De instrukser ophidser de som tilbeder Jorden. Angående at være frugtbar, ja det at have mere end et barn er ikke noget for dem, og mange går ind for slet ikke af få et barn således at påvirkningen af naturen, Moder Jord, virkelig sættes ned. Men anden del - den med at herske over naturen - det giver anledning til ægte vrede hos dem.
Måske vil coronavirus vække de unge mennesker der er blevet opfostret af natur tilbedende undervisere og forældre, så de erkender det tåbelige i at tilbede naturen fremfor at underlægge den. Naturen viser det sig er ikke altid vor ven, og da slet ikke en gud. Hvis det stod til naturen var vi alle døde. Dyr ville æde os, vejret ville fryse os ihjel, sygdomme ville udslette resten. Hvis vi ikke får kontrol over naturen vil naturen underlægge os. Det er sådan set ganske enkelt. 
Naturen er smuk, forundrende. Den er også brutal og viser ingen nåde. “Naturen med røde tænder og klør” som Alfred Tennyson så passende beskriver den.  
Naturen følger ingen moralnormer og viser ingen medfølelse. Grundloven i alt biologisk liv er "den stærkeste overlever," mens grundloven i jødedommen og kristendommen er det modsatte. “den svageste skal overleve”med hjælp fra den stærkeste. Naturen ønsker den svageste bliver ædt af den stærke. Hospitaler er Anti-Naturen.
Det er mennesker der kommer på hospitaler.
Hvis COVID-19 virus ødelægger den tåbelige forkærlighed for naturen og fører til at flere mennesker, især de unge, får en ny respekt for det jødiske-kristne livssyn se det kunne være et sandt håb i denne katastrofe.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails