onsdag den 28. januar 2015

Sygdom og udvandring en sammenhæng?

Masseudvandring fra Irland giver sundhedsproblemer

Næsten 250000 sunde borgere er rejst siden 2008, men ingen synes det er et problem


Det er forbi med at sige farvel. Emigranterne kom hjem til helligdagene og drog tilbage til der i verden de nu bor og arbejder. RTÉ oplevede de sædvanlige velkomst/farvel ceremonier og så er emnet emigration lukket det næste års tid. Skønt næsten en kvart million sunde, hårdtarbejde borgere er udvandret fra Irland siden 2008, så synes ingen rigt at bekymre sig eller føle vrede nok til at gå i færd med en politisk aktion. Vandafgifter (som dog er en nødvendig udgift) fik demonstranter på gaden i store antal, men ikke udvandring (et vigtigt sundhedsproblem for samfundet).
More money never makes up for the loneliness and homesickness that can be felt by emigrants. Photograph: Aidan Crawley
En frisk rapport fra Irish Longitudinal Study on Ageing (Tilda) konkluderede “der er offentlige sundhedsimplikationer ved den store skala af udvandring fra Irland som har fundet sted i de seneste år”

Andre europæiske lande har været ganske slemt ramt af den nuværende recession og besparelsesforanstaltninger, såsom Grækenland og Portugal som dog har ganske små rater af udvandring sammenlignet med Irland. Der har ikke været noget forskning i, hvorfor irerne fortsætter med at udvandre i stort antal.
                                                   
Den fremherskende holdning er at emigration er en del af vor kultur. Ingen minister har ansvaret for emigration. Hvis der udnævnes en minister for Diasporaen ja så betyder det at regeringen har accepteret emigration som en mulighed for arbejdsløse irere, som værende noget godt og et livsstilsvalg. Ordet ‘diaspora’ er med til at blødgøre den barske virkelighed og ignorerer de betydelige sundhedskonsekvenser.

Sundhedstilstanden er bestemt af uddannelsesniveauet, af de sociale betingelser, af lige og retfærdige samfund, og det fysiske og kulturelle miljø. Emigration kan give både fysiske og psykiske sundhedsproblemer. Skønt emigranterne i gennemsnit er sunde, så kan stresset ved at flytte til et andet land i en længere periode, måske for altid, gradvist erodere enhver god sundhedstilstand.

Dette gælder alle nationaliteter som det er konstateret ved en undersøgelse hos albanske emigranter og øboere fra Asien og Stillehavsområdet. Ældre irere der bor i England er blandt de som har flest langvarige sygdomsforløb, og, som de selv siger dårligt helbred, herunder cancer, depression, angst og for megen alkohol. Det af få flere penge kan aldrig kompensere for den ensomhed og hjemve der opleves hos emigranter.  

De som blev tilbage


Emigration kan også berøre sundhedstilstanden hos de familier og venner som blev tilbage. Tilda studiet fandt  en udbredt dårlig mental sundhed hos mødre, som konsekvens af emigration af en eller flere af deres børn under denne depression. Mødrene oplevede mere depression og ensomhed, end de mødre hvis børn ikke emigrerede. Emigration af deres børn havde en langt større påvirkning af sundheden hos mødrene end andre livsbegivenheder, såsom pensionering, hjertesygdomme, og  tab af nære slægtninge eller venner. Hos mænd over 65 år, fandt Tilda undersøgelsen at fædre ikke led af en tilsvarende nedgang i sundhedstilstanden som følge af at deres børn emigrerede.
En mulig forklaring på dette kunne være, at de mænd der var omfattet af undersøgelsen var født 1960’erne og har været familien hovedforsørgere.

Derfor ville de kunne have set det at have et arbejde og det at være en “god forsørger” som vigtigere end de sociale bånd. Når fædrene nærmede sig pensionsalderen  ville de kunne erkende at familierelationerne er lige så vigtige som det at have et arbejde.

Langt de fleste af kvinderne i Tilda undersøgelsen var hjemmegående og mere afhængige af at have deres børn om sig for at få et formål med livet. Jobs og social støtte er lige så vigtige, og at skulle ofre det ene for det andet er ikke rimeligt og ejheller godt for helbredet..

Emigration i stor skala har været en del af irernes liv i århundreder. I 1842 var Irland med sine 8,2 millioner mennesker et at de tættest befolkede lande i Europa. I 1911 var befolkningstallet skrumpet til 3,1 million. En britisk regeringsrapport fra 1836 bemærkede at “de fattige irere blev opfattet som værende en anderledes og degenereret race.” Med disse officielle holdninger kan det ikke undre at så mange emigrerede i det 19. og tidligt 20. århundrede.

Desværre anså den nye Republik ikke emigration som det alvorligste sociale problem. I 1961 var befolkningstallet kun 2,8 million. Roscommon county havde flere en 250000 indbyggere i 1841, og ved optællingen i 2011 var tallet ned på sølle 65896.

Alle regeringer siden statens grundlæggelse har vist ringe eller slet ingen interesse i at skabe et samfund, hvor ressourcerne deles ligeligt og alle kan leve og bo i deres fødeland, hvis de vælger det. Hvilket spild..

tirsdag den 27. januar 2015

Masser af olie - når eksperter tager grumme fejl

Masser af olie - advarsel til Mellemøsten


Selvom det i det store og hele blev ignoreret af de etablerede medier, blev USA førende olieproducent i fjerde kvartal 2013, og overgik Saudiarabien.

Milepælen er i overensstemmelse med påstande i en bog udgivet i 2005
“Black Gold Stranglehold: The Myth of Scarcity and the Politics of Oil,” af WND journalist Jerome R. Corsi og Craig Smith, grundlægger af Swiss America, førende forhandler af numismatisk kvalitetsguld.

Bogen der blev latterliggjort af mange industrianalytikere går imod teorien om at “olien er toppet” og som forudså, at man allerede havde nået højdepunktet for olieproduktion og at verden derfor kunne forvente en nedgang i mængden af tilgængelig olie.

Corsi og Smith forudså også at olien, der den gang kostede under 50 dollars per tønde, ville stige til 100 dollars per tønde, hvilket har været normen i de seneste år.                    

I oktober 2013 gav PIRA, et førende energikonsulentfirma i USA meddelelse om at United States have overhalet Saudiarabien som verden største olieproducent, da øgningen af udbyttet fra skiferolie har givet det næststørste olieboom i historien.

“Det var den seneste milepæl for U.S. olie sektoren forårsaget af skiferrevolutionen, der har vendt op og ned på den globale oliehandel,” rapporterede Reuters. “Selvom vi stadig er den største bruger af brændstof er øgningen af billig råolie til rådighed for de hjemlige raffinaderier noget der har gjort United States til en betragtelig eksportør af benzin og oliedestillater.”

PIRA sagde at væksten i U.S. olie produktionen er større end den samlede vækst hos de ni hurtigst voksende lande, og har dækket det meste af verdens netto efterspørgsel i de sidste to år.

“U.S.’s position som den største leverandør af olie i verden synes at være sikret i mange år fremefter.” sagde PIRA.

I deres bog som argumenterede mod “olien er toppet” - “Black Gold Stranglehold,” bemærkede Corsi og Smith, at U.S. Energy Information Administration vurderer at der på verdensbasis er beviste reserver af råolie, i 2005, totalt på 1,28 billioner tønder, mere end nogensinde, trods det opadgående forbrug siden midt 1970’erne.


På det tidspunkt gik olieeksperter i modsat retning, og forudså, at U.S. olie nedturen var i fuld gang og ikke kunne vendes.

Den 13. april 2008, fortalte Corsi på WND, om den dengang nyligt udgivne revurdering af
U.S. Geological Survey, der vurderer en skiferformation kendt som Bakken Foundation, strækkende sig fra North Dakota ind i Montana kan have op til 3-4,3 milliarder tønder teknisk mulig udvundet olie, på grund af de seneste fremskridt i produktionsteknologierne.

Tidligt i december 2013 bekræfter en skrivelse fra U.S. Energy Information Agency’s “Annual Energy Outlook 2014” at U.S. som verdens førende olieproducent forventes at fortsætte i den nærmeste fremtid.

Stadige forbedringer i avanceret teknologier i udvinding af råolie og naturgasproduktkionen fortsætter med at øge den indenlandske forsyning og genskabe U.S. energi økonomien,” rapporterede EIA’s 2014 energiforudsigelse.

Rapporten bemærkede at U.S. produktionen af råolie var projekteret til at øges med en årlig vækst på gennemsnitlig 0.8 millioner tønder om dagen frem til 2016, hvor olieproduktionen forventedes at nå hele 9,5 millioner tønder om dagen.”

Et hovedargument i “Black Gold Stranglehold” er at olie ikke er “fossilt brændstof” men snarere et abiotisk produkt der ikke kræver nedbrydning af dødt væv for at blive skabt.

I en anden bog gik Corsi ind for abiotik teorien, “The Great Oil Conspiracy: How the U.S. Government Hid the Nazi Discovery of Abiotic Oil from the American People,” (“Den Store Olie Konspiration: Hvordan U.S. regeringen skjulte Nazisternes opdagelse af abiotisk olie for det amerikanske folk) udgivet i 2012.

I “Den Store Olie Konspiration,” argumenterede Corsi for at de tyske kemikere havde udviklet en række ligninger kendt som Fischer-Tropsch beregningerne, der identificerede de kemiske reaktioner der gjorde nazisterne i stand til at udvikle syntetisk olie af kul. De kemiske ligninger, påstod Corsi, beskrev de reaktioner der sker dybt nede i jorden som skaber olien i en stadig foregående proces der fortsætter selv i dag.


http://www.wnd.com/2014/01/u-s-milestone-affirms-ridiculed-theory/#vRmwfxJQrrkvixch.99

mandag den 26. januar 2015

Medierne giver Islam positiv særbehandling

Islam får positiv særbehandling


Siden 9/11 har Vestens Verdens akademikere, medier, den politiske elite, gjort deres bedste for at portrættere Islam gunstigt. Man har behandlet den noget anderledes end andre religioner. Kritik af enhver doktrin, religiøs eller verdslig, er tilladt, ja man opmuntres til det. Men, Men ikke Islam. Kun positive skildringer er tilladt.

Nuvel, lad os begynde med et eksempel på pro-islamisk dagsorden der er så allestedsværende at ingen derfor synes at bemærke det. Hvorfor omtaler medier i Vesten - der alle i overvejende grad udgøres af irreligiøse mennesker - altid, næsten uden undtagelse Muhammad som “Profeten Muhammad” i artikler og ledere.  

Når Jesus nævnes refererer medierne aldrig ham som “Kristus, Herren” eller som Herren og Frelseren Jesus Kristus.” Kun som “Jesus.” Faktisk er angivelsen “A.D.” (anno domini -”Herrens År”) blevet fuldstændig droppet af de selvsamme akademikere og medier der altid skriver “Profeten Muhammad.”

Når medierne omtaler Joseph Smith, grundlæggeren og profeten hos Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige (mormonerne) omtaler de ikke ham som “Profeten Joseph Smith.” Hvorfor dog ikke? Er der nogen som helst forskel mellem hans titel og rolle i Mormonismen og så Muhammads i Islam?

Jøder omtaler Moses som “Moshe Rabbeinu,” Moses vor Lærer. Hvorfor så ikke medierne? Sådan var det ikke tilbage i tiden. Da jeg studerede Islam og arabisk på universitetet omtalte professorerne Islams grundlægger som “Muhammad.” Og så at sige ingen af de store biografier om Muhammad - selv de som anbefales på muslimske hjemmesider - har ordene “Profeten Muhammad” i deres titel.

Der er kun en eneste mulig årsag til dette - Politisk Korrekthed. Eliten i Vesten bøjer sig langt ned for muslimer og Islam på måder de aldrig ville gøre for en anden religion.
Islam gets special treatment

Endnu et eksempel. Før 9/11 blev frasen “Allahu Akbar” oversat med “Allah er Stor” (eller den største). Siden 9/11 er det blevet oversat med “Gud er Stor.”
.
Dette var helt bevidst. I 2004 meddelte Associated Press Stylebook, der har en vis indflydelse at: “En ny tilgang er blevet føjet til AP Stylebook: Allah - Det muslimske navn for Gud. Ordet Gud bør benyttes.”

Nuvel, der er udmærkede valide årsager til at oversætte “Allah” med “Gud.” Og der er valide grunde til ikke at gøre det. Faktisk forbød Malaysia, et land der omtales som moderat muslimsk, de kristne at bruge ordet “Allah” i arabiske oversættelser af Bibelen - fordi, da alle muslimer betragter Allah som universets Gud, så mener mange muslimer at navnet “Allah” er specifikt muslimsk.  

Uanset hvilken teologisk side man hælder til så er der stadig kendsgerningen tilbage, at efter 9/11 blev Allah “Gud” i Vesten - for i al væsentlighed at vise hvordan Islam ligner Judaismen og Kristendommen.

Altid at referree til Muhammad som “Profeten Muhammad” og oversætte “Allah” som Gud” er sofistikerede eksempler på den dagsorden Vestens medier og intellektuelle fører til fordel for Islam, siden 2001. De fleste eksempler er ikke så forfinede, men åbenlyse og moralsk kan de ikke forsvares.

Tag dette med mordene i Paris.

Hvorfor valgte de muslimske terrorister en jødisk købmandsbutik? Dette er ikke en gåde. Vi ved det alle. Men nogle i medierne foretrak at lade som om de ikke vidste det. Under angrebet sagde en journalist for Sky News, en af de største engelsksprogede nyhedstjenester i verden på Fox News: “Om det specifikt var målet på grund af de religiøse sammenfald, er vanskeligt at vide.”

Mon der skulle være een læser at denne klumme, der mente det “er vanskeligt at forstå” når muslimske terrorister har en jødisk butik som mål?

Hvordan kan en formodentligt rimelig intelligent person dog kunne sige noget så åbenlyst dumt? Som så mange i medierne og regeringen gjorde efter major Nidal Hasans mord på 13 kolleger ved Fort Hood. De syntes det var vanskeligt at sætte ord på at religion var en faktor for hans myrderier trods det han råbte, “Allahu, Akbar,” mens han skød, trods det han omtalte sig selv som “Soldat for Allah” på hans facebookprofil, og trods mange andre klare tegn på islamisme.

En skribent på New York Times mente hændelsen skyldtes at Major Hasan “var brudt sammen” ( i en artikel med overskriften “Når soldater bryder sammen”). Chris Matthews sagde “det er ikke klart om religion var en faktor i denne skudhændelse.”

NPR korrespondent Tom Gjelten forklarede at Hasan, kunne have lidt af “pre-traumatisk stress syndrom” trods det han aldrig har været i kamp.

U.S. Forsvarsministeriet klassificerede Fort Hood skyderiet som en episode med “vold på arbejdspladsen,” ikke terror og da slet ikke islamisk terror.

Måske fandt det mest modbydelige eksempel på at et samfunds elite behandler Islam anderledes end alle andre religioner sted i Storbritannien. Mellem 1997 - 2013 blev mindst 1400 piger, så unge som 11 år i den lille engelske by Rotherham med 275000 indbyggere gentagne gange voldtaget og solgt som sexslaver. UK regeringen erkendte, at disse overgreb havde fået lov at passere udelukkende på grund af den kendsgerning, at forbryderne var britiske pakistanere og pigerne var hvide. Ingen fik lov at sige andet. Forfatteren til en rapport fra 2002 der identificerede pakistanerne som lovbryderne og organisatorerne i Rotherham massevoldtægterne og sexslaveriet blev sendt på kursus i diversitetsforståelse.

Endelig, hvorfor trykker New York Times aldrig en eneste Charlie Hebdo karikatur? Tolv journalister blev slagtet på grund af disse tegninger, er karikaturerne da ikke nyhederne værdig? Naturligvis. Men de er en satire over Islam - og den går ikke.

Således den ultimative ironi! Disse Politisk Korrektheds professorer og nyhedsmedier der behandler Islam så meget bedre end nogen anden religion er i bogstavelig forstand islamofobiske. For de frygter i sandhed Islam.
Dennis Prager’s latest book, “Still the Best Hope: Why the World Needs American Values to Triumph,” was published by HarperCollins.

søndag den 25. januar 2015

Når filmstjerner får lukket uheldige sager

JANE FONDA'S allerstørste bommert

Er det mon sandt at Jane Fonda aldrig havde til hensigt faktisk at mene hun var imod at U.S. soldater kæmpede i Vietnam?
Er det sandt at Jane Fonda er ked af at hun med sine handlinger gav et andet indtryk?
Det er det Lady Barbarella ‘sælger’ nu igen - ved sin seneste fremtoning i Maryland, hvor hun blev mødt af dusinvis af demonstrerende Vietnam veteraner der virkelig ved hvad de taler om.
Hun sværger på, at hun aldrig var anti-soldat-mindet.
“Jeg er virkelig ked af, og vil være det til min dødsdag over at jeg begik en kæmpe, kæmpe fejl som fik en masse mennesker til at tro at jeg var mod soldaterne” sagde hun.
Ikke kun soldaterne kender den rette sammenhæng. Det gør jeg også - som tidligere livvagt for Jane Fonda.
Lad os endelig ikke glemme det berømte billede med Fonda der sidder på en antiluftskytskanon i Nordvietnam mens hun ler og lader som om hun sigter mod U.S. jetfly. Det er dog alligevel gamle nyheder.
Lad os et øjeblik glemme at hun blev benyttet af Nordvietnam som interviewer af krigsfanger, der blev tortureret for ikke at komme med de svar som hendes venner i Hanoi gerne ville have.
Lad os da også glemme al den propaganda hun udførte i Nordvietnam og andre steder under den krig.
Lad mig i stedet fortælle om noget du muligvis ikke kender til om Jane Fondas anti-soldat aktiviteter.
Det er mildt sagt forbløffende.
Men jeg kan, som personligt vidne, bekræfte det - jeg arbejdede sammen med Jane Fonda og Tom Hayden under deres såkaldte “Indokina Fredskampagne.”
Lad mig fortælle om FTA kampagnen. Har du nogensinde hørt om den? Den drejede om at være mod militæret. Revisionisterne holder af at sige at FTA kampagnen stod for “Befri hæren. F’et stod absolut ikke for fri - regn selv ud hvad det kunne være Fu..!
Fonda og Jack Bauer’s dad, Donald Sutherland, organiserede FTA kampagnen i 1970. Det var ikke blot noget halvhjertet. Det var en organisation der prædikede at U.S. militæret skulle modarbejdes indefra, sabotage, og endog voldeligt.
Jeg har aldrig rigtig kunnet finde ud af, hvorfor denne lille veldokumenterede Fonda ‘virksomhed’ aldrig rigtig har bidt sig fast i medierne. Måske skyldes det at medierne ikke kunne benytte første ord i FTA i pænt selskab.
Jeg kunne heller ikke regne ud, hvorfor det var Jane Fonda der fik al kritikken væltende over sig ved hendes uforglemmelige ækle eskapader i Vietna,  mens ingen nogensinde har protesteret over Sutherland. Det er nærmest som om han slet ikke var tilstede sammen med Fonda i Nordvietnam og førte an i FTA kampagnen. Men det var han !! Han kom så videre med sin karriere uden en eneste lille plet på generaliebladet. Ingen nævner nogensinde at han gjorde nøjagtig det samme som Jane Fonda. Jeg kender altså ikke til en eneste protest over Donald Sutherland fra de sidste 40 år.
Hvorfor er det lykkedes for ham? Bedre PR folk?
Jeg vil ikke komme med hele den dystre historie om FTA bevægelsen - og tro mig den er virkelig dyster. Ulig “fredsforkæmperne” der sagde til de amerikanske drenge, at de skulle undgå at blive indkaldt, så opfordrede FTA dem til at gå ind i militæret og modarbejde det indefra - med alle nødvendige metoder.
Jeg husker det for jeg overvejede faktisk at gøre det som en vildledt 18 årig ung mand der stod overfor at blive indkaldt i det sidste år i Vietnamæraen. Hvis du tvivler så brug lidt tid på at Google FTA bevægelsen under ledelse af Fonda og Sutherland. Du vil kunne endog finde nogle filmstumper af deres attituder.
.
Spørg så dig selv om ikke Fondas påstand om at hun ikke  var “mod soldaterne” giver nogen mening når man ser på hendes lederskab i FTA bevægelsen. Husk det drejede sig jo om at “befri” hæren.
Kendte du til FTA bevægelsen?
Vidste du hun var leder af en udpræget anti U.S.Army kampagne - en bemærkelsesværdig forræderisk, undergravende organisation?
Og er nogen egentlig klar over, hvordan Sutherland slap afsted med al denne undergravende virksomhed uden at blive besmudset?
author-image
Media wishing to interview Joseph Farah, please contact media@wnd.com.

Read more at http://www.wnd.com/2015/01/jane-fondas-biggest-whopper-yet/#A6UQIL19i5ErGxcl.99

lørdag den 24. januar 2015

Hvem har fostret de franske jihad mordere?

Hvem har fostret de franske jihad mordere?

DR. LAINA FARHAT-HOLZMAN                                            

Efter en rædselsgerning som den rettet mod reaktørerne og tegnerne på et fransk satiretidsskrift, der “krænkede” islam og udført af franskfødte muslimer spørger alle: Hvis fejl var dette?

Var kilderne hos det franske efterretningsvæsen ikke gode nok? Provokerede den sarkastiske humor på det franske blad overfølsomme muslimer? Var drabsmændene ikke nok elsket af deres mor? Det eneste spørgsmål der bare ikke stilles og som er så soleklart var: “Er der noget ved Islam der fremmer morderisk vrede?”

Selv uden at stille disse spørgsmål havde muslimske talsmænd meget travlt med at udtale at disse mordere ikke var “muslimer.” De var forbrydere. Hvad mener de egentlig med det, hvor skal skylden placeres?

o     Den politiske venstrefløj. Det har længe været traditionen i universitetsverdenen at undervise i, at ved enhver elendighed i verden da kommer Amerikas skygge frem, og helst amerikansk imperialistisk kapitalisme. Muslimer er vrede, fordi Vestens kolonialisme (især Europas) har gjort at disse engang så stærke folk er så meget uden muligheder at de må udvandre til Europa for at få et bedre liv. Selvfølgelig lader de vreden gå ud over Vesten, og de kommer med ‘gråd og tænders gnidsel’ og løfte om hævn.

o     De sædvanlige muslimske talsmænd. Hvor hurtigt muslimske ledere i Vesten dog benægter at Islam giver mandat til drab på frafaldne og for de som krænker profeten Muhammad eller Islam. “Vi ville kunne sagsøge Jer for det vi finder upassende, men ikke dræbe Jer.” Åh var det dog blot sådan. I moskeer og i fængsler der nærmest er udklækningsanstalter for rekrutter rundt om i verden er ordene om død over frafaldne og krænkere særdeles levende i Islam. De franske mordere illustrerer det glimrende.

Blasfemi er loven, straffes oftest med døden i Saudi Arabien og Pakistan og når loven ‘tøver’ træder andre til. Torsdag løslod pakistansk politi en 52 årige mentalt ustabil mand der har været fængslet for blasfemi siden 2011. En pøbel slog ham ihjel på fængslets trappe. I Saudi Arabien går en dom ud på at give 50 stokkeslag om ugen, til man når 1000, til en blogger der angiveligt skulle have “krænket Islam.” Se det er ytringsfrihed ifølge Islam.

o     Få fat i de som man altid mistænker. En kendt analytiker af islam (som jeg ikke vil gøre reklame for ved at nævne ham ved navn) meddelte i en TV paneldiskussion at mordene i Paris intet som helst havde med Islam at gøre, At et jødisk marked blev angrebet, sagde han, beviste at hele fejlen skyldes Israel/Palæstina konflikten. Disse nordafrikanske slyngler bekymrer sig overhovedet ikke om palæstinensere, men de hader jøderne fordi de giver dem en mindreværdskompleks. Nobel priser uddeles, der er ingen priser for at slå civile ihjel.

o     Kan Islam moderniseres? Egyptens præsident åbnede det nye år med en opfordring til en revolution i Islam. Han sagde tiden er inde til at afvise mange af de oldgamle fortolkninger der ikke længere kan gælde en moderne verden. Det er så godt at høre ham sige det, men religiøse revolutioner er aldrig fundet sted uden at hoveder falder - tænk Henrik 8.

Der kommer så meget godt fra amerikansk religion: Fællesskab, godhed, generøsitet over for de i nød, gode gerninger og de ritualer der er vort liv. Vi glemmer den anden side af religion: Tvang, intolerance og vold. Europæerne har haft mere erfaring med statsstøttede trosretninger der forfulgte, fængslede, straffede og torturerede til døden de som blev bedømt som “fjender af Gud.” I århundreder har katolikker og protestanter myrder hinanden - og jøder og afvigere - i enorme antal. Religiøst hykleri er blevet en så dyster erindring i Europa at efter 2. Verdenskrig har europæerne været så opsatte på at undgå at fordømme den nye religion i deres midte - Islam.

Her er selve problemet. Islam er endnu ikke kommet med i rækken af økumeniske moderne religioner, heller ikke i USA. Moskeer rundt om i verden prædiker stadig værdier som fra 1300 år siden: Adskillelse og ulighed for mænd og kvinder, familielove der ikke er blevet moderniseret i 1200 år, og indførelsen af en moderne fascisme og Islam der har genoplivet den oprindelige muslimske drøm om at beherske verden eller erobre den under en verdens diktator - Kaliffen.

Men de unge er der bevægelse hos. Måske er også moderne Islam ved at blive født?

FamilySecurityMatters.org Contributing Editor Dr. Laina Farhat-Holzman is a historian, lecturer, and author of How Do You Know That? You may contact her at Lfarhat102@aol.com or www.globalthink.net.
                       

Related Posts with Thumbnails