tirsdag den 4. november 2014

13 dødbringende sygdomme inkl. Islam

Bernie Planck
Ebola er blevet opkaldt efter floden Ebola, hvor sygdommen første gang blev konstateret i 1976. Det er en virus der overføres fra person til person via direkte kontakt med kropsvæsker. Symptomerne er muskelsmerter, svaghed og høj feber. Dødsraten er nær 90%.
Ebola health workers
Photo Credit: The Hindu
Jeg har lavet en fejl. Jeg indrømmer det. I en artikel forleden (Ebola Trivia Questions) kom jeg med den formodning at Islam er verdens mest dødbringende sygdom. En læser fra Texas sendte mig en mail, hvor han gjorde klart han ikke var enig. Efter en kort forskning blev det klart at jeg har taget frygteligt fejl. Islam er verdens tredje mest dødbringende sygdom.

Her følger så de 13 mest dødelige sygdomme, mange af dem kan forhindres ved en hurtig og konsekvent indgriben:

1 Tuberkulose: En gammel sygdom, moderne estimater placerer antallet af individer dar har TB til cirka en tredjedel af verdens befolkning selvom dødstallet er lavere, blot 1 til 2 millioner dør hvert år af sygdommens aktive form. Uanset det nuværende lave antal døde, er det totale antal døde ved denne sygdom i årtusinderne langt op over hundreder af millioner. Det er interessant at bemærke at de fleste tilfælde af TB i dag er i muslimske lande.  

2 Kopper: I gamle dag en særdeles frygtet sygdom, der slog næsten 33% af de sygdomsramte ihjel. Man vurderer at cirka 500 millionerne er døde af sygdommen indtil den blev udryddet i 1977.

3 Islam: I gamle dage, en særdeles frygtet sygdom. Når en person der har sygdommen kommer ind i en region eller land, er det blot et spørgsmål om tid, før alle blive inficeret, det vil sige - bliver muslim. På et tidspunkt var Irak, Pakistan, Afghanistan, Nordafrika og 50 andre nationer befolket med kristne, zoroastrianere, hinduer, buddhister og ikke-muslimer. I dag er mange tidligere ikke muslimske lande nu sørgeligt nok 100% muslimske. Det anslås at siden Muhammad påbegyndte sin afhugning af hoveder har hans efterfølgere slagtet flere end 300 millioner sjæle.
4 Byldepesten. Man anslår at denne sygdom fra KejserJustinianss I’s tid, og  indtil 1350 har dræbt 250 millioner mennesker. Trist nok, men Islam er altså en værre dræber end byldepest.

5 Kolera: Siden denne sygdom blev vidt udbredt i det 19. århundrede har kolera slået ti millionvis af mennesker ihjel.

6 Den Spanske Syge i 1918: Et års tid hærgede sygdommen og slog dog mellem 59-100 millioner ihjel.

7 Malaria: Hundrede millioner af tilfælde hvert år. Malaria har krævet millioner af menneskeliv.

8 HIV: Flere end 25 millioner er døde af Aids siden 1981.

9 Gul Feber: Sygdommen har eksisteret i de sidste 400 år og har dræbt millioner.

10 Mæslinger: Siden Romertiden har den slået millioner ihjel.

11 Influenza: Selvom dødsraten er forholdsvis lav, har influenza dræbt millioner i årtierne løb.

12 Tyfus: En gang en dødbringende sygdom, men moderne renholdelse, sanitet og hygiejne har stoppet sygdommen der ellers var en dræber. Et berømt tilfælde var Wilbur Wright, den ældste af Wright brødrene der døde af tyfus den 30. maj 1912.

13 Ebola: 160000 døde siden 2000. Selvom den stadig endnu ikke har slået millioner ihjel, er den mere skræmmende end de andre sygdomme, fordi dødsraten er næsten 90%. Mange giver skylden for den nuværende spredning på muslimernes begravelsespraksis.

At kun få af disse sygdomme ikke længere slår millioner ihjel skyldes at vi anerkendte truslen og tog forholdsregler mod dem. Indtil verden anerkender den trussel Islam udgør vil mange flere millioner lide og dø.

NOTE


Man hører helt sikkert ikke dette fra Washington eller deres medielakajer (for det er jo ikke politisk korrekt). Her følger det så: Islamiske begravelsesritualer bidrager til spredningen af Ebola.

Ifølge AINA, er ret mange Ebola ofre muslimer (cirka 73% af Sierra Leones befolkning, 85% af Guineas og 13% af Liberias) og det muslimer gør med deres døde kunne være en hovedårsag til, hvorfor sundhedsmyndighederne har så svært ved at inddæmme sygdommen i Vestafrika.

Ifølge Sharia Lov skal slægtningene til en død muslim vaske legemet efter et ritual kendt som Ghusl, men ikke før at mavens indhold er udtømt for de væsker der stadig kunne være der. Et lig skal vaskes for at blive anset som rent og således uden hindring komme til Paradis. ‘’Når liget først er renset for kropsvæsker og badet efter forskriften, dækker slægtningene det med et stykke linned.
...
Selv en talsmand fra World Health Organization (WHO) er enig, “Begravelser og det at man vasker de dødes legemer i Vestafrikanske lande har ført, i stor udstrækning, til spredning af sygdommen.”

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails