fredag den 11. maj 2018

Mysteriet bag et nys

Mysteriet bag et nys
Vi nyser alle. Ofte kan vi ikke kontrollere det - “en halvautomatisk luftudtømning fra lungerne gennem næse og mund,” som Wikipedia så antiseptisk beskriver et nys. Af en eller anden grund fornemmer vor krop et behov for at udsynge sekret fra vor næsehuler. Men det ved du jo allerede - vi nyser alle.
Men det er ikke os alle der siger atjuu.
Nys har følgeskab af lyden -- “atjuu” på dansk, "hatschi" på tysk, "hakshon" på japansk; listen fortsætter. Ordet vi bruger for lyden er onomatopoetisk - det efterligner lyden som vi associerer med selve nyset. Engelsktalende mener at nyselydene lyder som "achoo," og derfor er  "achoo" det ord de benytter.
Undtagen. Det er muligvis noget bagvendt. I virkeligheden er den lyd vi frembringer når vi nyser - en lyd vi ikke kan kontrollere, i bedste fald - minimalt. Men fordi vi tror et nys skal lyde som et "achoo," så er det den lyd vi finder på når vi nyser. Svært at følge med? Vi ser nærmere på det..Billedresultat for achoo cartoon sneeze
I 2013, skrev den delvist døve journalist Charlie Swinbourne en blogpost om nyselydene.. Det kan forekomme en anelse mærkeligt at en delvist døv journalist er interesseret i fænomenet, men det er der en grund til Han hører godt nok til at kunne skelne, med hans egne ord, “en tydelig forskel i den måde folk nyser.” Og hvad han bemærkede var, igen med hans egne ord, at “hørende synes at lave ah-choo lyden, men det gør døve ikke."
Med andre ord opbygges “achoo” ikke ved selve nyseakten. Vor svarmåder på et nys er forresten kulturelt betinget. feks. “prosit” eller på engelsk “bless you” noget vi med tiden har tilegnet sproge per the BBC. Lyden af et nys er ikke medfødt der er altså noget vi tilegner os hen ad vejen. Popular Science forklarer: "Nys forårsager lyd som mennesket ikke kan kontrollere, men mennesker kan modificere lyden alt efter hvad man finder socialt passende.”
Døve kan ikke høre lyden og får den heller ikke som en “kulturel vane.” Igen ifølge BBC “synes døve, især brugere af tegnsprog ikke at ordet achoo på engelsk skal føjes til tegnsproget, selvom det er så almindeligt og naturligt hos alle.” Eller som Swinbourne siger det: “når hørende fornemmer at et nys er på vej sender deres hjerne et advarselssignal lydende: ADVARSEL DU ER VED AT NYSE: HVIS OFFENTLIGT VÆR NU DISKRET.!’ Og på et splitsekund kommer så det der Ah-choo,”
Når det er sagt kan vi muligvis ikke kontrollere hvordan vore nys lyder -- så føl dig ikke skidt tilpas hvis du har et besynderligt eller højltydt achooooooo.
Bonus fakta:  NOgle mennesker - cirka 25% af befolkningen - får en ubædnig trang til at nyse hvis de ser op mod f.eks. solen eller andet skarpt lyv. Officielt kaldes det "photic sneeze reflex " men kaldes ofte "Autosomal Dominant Compelling Helioopthalmic Outburst Syndrome." Valget af de ord, hvis du ser bort fra “Dominant” og opdeler "Helioopthalmic" i to, giver akronymet -- "ACHOO Syndrome."

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails