onsdag den 2. maj 2018

Selvkritik hos arabiske nationer

Selvkritik hos arabiske nationer 


Det utænkelige synes at ske i Mellemøsten. Eftertænksomme arabiske ledere er begyndt at antyde, at de har noget at lære af Israel, fordi den jødiske stat er blomstret mens de arabiske stater er i stagnation. Dog er der grænser for selvransagelsen - Islam selv kan og må aldrig opfattes som en forhindring, og Israel skal betegnes som racistisk og i bund og grund ond - uanset hvad, så er villigheden til at kritisere sig selv dog værd at bemærke.
Cairo, the largest city in the Arab world / Photo by Luc Legay, via Creative Commons SA 2.0
Takket været det nærmest ubetalelige arbejde udført af MEMRI, the Middle East Media Research Institute, bliver vi gjort opmærksom på en ny ‘vind’ der blæser i den arabiske verden. Benjamin Kerstein skriver i The Allgemeiner:
I løbet af de seneste måneder har en række arabiske kommentatorer søgt forklaring på, hvorfor Israel er så langt forud for den arabiske verden i politik, økonomi og militær styrke.  
Ifølge de oversættelser der kom torsdag fra the Middle East Media Research Institute (MEMRI), var den overordnede konsensus den at det israelske demokrati giver landet styrke. I særlig grad blev det betonet at loven håndhæves, man bekæmper korruption og betoner vigtigheden af uddannelse.
Skønt kommentatorerne til tider forfalder til racistisk retorik og forhåner Israel som en 'apartheid' stat anerkender de ikke desto mindre at de arabiske nationer har fejlet i deres helt grundlæggende ansvar over for deres borgere, der hvor Israel ikke har svigtet.

Jeg vil til nød medgive at dette er et beskedent fremskridt. Men kombineret med de forandringer der foregår i Saudi Arabien, Islams hjemsted, og pengetank for så mange arabiske sager er der i det mindste en vis mulighed for ægte forandring.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails